مقاله اصول سرپرستی

برنامه زمانبندی: پیمانکار نسبت به برنامه زمان‌بندی دو وظیفه دارد: ۱- پیمانکار در صورت تأخیر از این برنامه باید به دنبال تأخیرات مجاز باشد که ناشی از عقب ماندگیهای از برنامه زمان‌بندی است که از قصور این گونه عقب ماندگی به مدت کار اضافه می‌شود.

مطلب مقاله اصول سرپرستی مشتمل۸۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

فصل اول:  کلیات.. ۲

عامل زمان در سرپرستی صحیح: ۲

دستگاههای مرتبط در اجرای یک پروژه: ۲

اصول زمان‌بندی: ۲

هزینه‌های کلی یک طرح. ۳

فصل دوم: ۳

بررسی قوانین کار ۴

مفاهیم اولیه: ۴

موارد تعلیق کار: ۵

خاتمه قرارداد کاری: ۶

قصور کاری کارگر: ۷

حق‌السعی: ۷

انواع مزد: ۷

تشکلهای کارگری و کارفرمایی. ۱۲

مقررات و آئین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار: ۱۳

سازه‌های حفاظتی: ۱۷

مشخصات استاندارد در راهرو: ۱۸

وسائل حفاظتی فردی: ۱۹

ایمنی هنگام کار با ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی: ۲۰

نکات ایمنی تجهیزات مکانیکی: ۲۱

نکات ایمنی وسائل موتوری بالابر: ۲۱

نکات ایمنی موتوری جابجایی مصالح ساختمانی: ۲۱

وسائل و تجهیزات برقی: ۲۲

نکات ایمنی در اجرای عملیات ساختمانی: ۲۳

نصب اسکلت: ۲۴

اجرای اسکلت بتونی: ۲۴

عوامل مؤثر در سرپرستی صحیح: ۲۵

انتخاب بهترین شیوه تأمین پرسنل: ۲۵

انتخاب محل بهینه امکان پرسنل: ۲۶

تأمین بهینه ماشین‌آلات و تجهیزات: ۲۶

ایجاد یک سیستم اطلاعاتی صحیح: ۲۶

ایجاد یک سیستک ارتباطی صحیح: ۲۶

ایجاد یک سیستم حفاظتی و ایمنی:‌ ۲۷

ایجاد سیستم پاسخکویی و عکس‌العمل به نحوه کار پرسنل: ۲۷

انتخاب صحیح پیمانکار جزء: ۲۷

ایجاد سیستم ارتباط صحیح با عوامل نظارت کارفرما: ۲۷

اصول پایه در ایجاد برنامه زمانبندی کامل کارگاه ۲۸

نکاتی که از این سخنی حاصل می‌شود: ۲۹

اصول زمانبندی تهیه برنامه زمانی سرمایه‌گذاری. ۳۲

اصول اقتصاد مهندسی: ۳۲

ویژگیها و وظایف سرپرستی کارگاه: ۳۸

تجهیز در راه‌اندازی کارگاه ۴۸

دستگاه مشاور: ۴۸

نحوه اجرای پروژه: ۵۰

نگهداری و تعمیرات تجهزات کارگاهی. ۷۴

فصل سوم: ۷۸

برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه: ۷۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقاله اصول سرپرستی را در زیر می توانید ببینید.

عامل زمان در سرپرستی صحیح:

برنامه زمانبندی: پیمانکار نسبت به برنامه زمان‌بندی دو وظیفه دارد: ۱- پیمانکار در صورت تأخیر از این برنامه باید به دنبال تأخیرات مجاز باشد که ناشی از عقب ماندگیهای از برنامه زمان‌بندی است که از قصور این گونه عقب ماندگی به مدت کار اضافه می‌شود.

خاتمه قرارداد کاری:

۱- فوت کارگر ۲- بازنشستگی کارگر ۳- از کارافتادگی کلی کارگر به ازای هر سال کار کارگر ۲ ماه آخرین حقوق را باید کارفرماها به کارگر بدهند ۴- انقضای مدت قرارداد ۵- پایان کار موضوع قرارداد مثل گچ کاری یک بخش ماده شده وقتی که گچ‌کاری تمام شد قرارداد هم تمام شده فرض می‌شود.

تشکلهای کارگری و کارفرمایی

انجمن اسلامی: مستند به اصل ۲۶ قانون اساسی- انجمن اسلامی می‌توانند یک کانون هماهنگی درست کنند که در حد «استان» و کانون عالی هماهنگی در حد «کشور»

انجمن صنفی: مستند براصل ۲۶ قانون اساسی- می‌تواند کارفرمایی هم باشد.

سازه‌های حفاظتی:

الف) نرده استاندارد: موارد بکاربری نرده استاندارد یا مواد لازم‌الاجراء: ۱) راه پله‌های حین اجرا ۲) سقف‌های موقت با چکر پلیت ساخته شوند. ۳) اطراف گوشه‌های نمایان سقف ۴) اطراف دیوارهای باز ۵) اطراف راه پلها و راهرو ۶) سکوهای کار ۷) محلهای حفاری ۸) در اطراف و مجاورت کابلهای فشار قوی

وسائل حفاظتی فردی:

۱) کلاه ایمنی: در مواردی که امکان سقوط اشیاء وجود داشته باشد بکار می‌رود. پوسته کلاه سخت و لبه گرد و فاصله کلاف یراق تا پوسته کلاه حداقل mm19=t

۲) کفش و پوتین ایمنی: اگر امکان برخورد با لوازم یا اشیاء برنده وجود داشته باشد و یا سقوط اجسام حفاظتی ایمنی فلزی عمدتاً در بخشهای جلوی پوتین تعبیه می‌شود.

ایمنی هنگام کار با ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی:

ماشین‌آلات: ۱) تجهیزات مکانیکی ۲) وسائل موتوری بالابر ۳) وسایل حمل و نقل و جابجایی مصالح

۱- تجهیزات جوشکاری- ساخت بتن- تهیه هوای فشرده- مربوط به کارهای چوبی

۲- جراثقالها- بالابرهای عمودی- آسانسور- جکهای بالابر

۳- کمپرسی- تراک میکسر- لودر- بولدوزر- بیل مکانیکی

نکات ایمنی وسائل موتوری بالابر:

۱- طراحی موتورهای بالابر باید با ضریب اطمینان حداقل ۴ ³ FS  ۲- حداکثر سرعت حرکت و حداکثر وزنه‌ قابل تحمل باید در خود دستگاه مشخص شده باشد. ۳- کنترل مسیر حرکت به گونه‌ای که با خطوط انتقال برخورد نکند. ۴- پوشش سقف اتاق و اپراتور باید مقاوم در مقابل ضربه باشد

نکات ایمنی در اجرای عملیات ساختمانی:

عملیات تخریب: ۱- قطع سرویسهای شهری مثل آب، برق و گاز ۲- حفاظت از معابر عمومی و پیاده‌روها ۳- دفع یا انبار در محل مناسب ضایعات حاصل از تخریب ۴- مسدود نمودن راههای دسترس ابنیه در حال تخریب ۵- نصب فوری با مقاومت کافی اگر ارتفاع ساختمان زیاد بوده و امکان سقوط وسایل بر ساختمانهای مجاور وجود داشته باشد

عوامل مؤثر در سرپرستی صحیح:

۱- مطالعات اولیه: اطلاعاتی از وضعیت توپوگرافی منطقه زمین وضعیت محل احداث پروژه و محل مناسب برای تجهیز کارگاه ۲- برآورد مصالح مصرفی مورد نیاز طرح: با توجه به احجام کاری آیتم‌های مخالف مقدار مصالح مصرفی هر آیتم و نهایتاً کل مصالح مصرفی برآورد می‌شود. ۳- برآورد هزینه تأمین مصالح مصرفی: با بررسی راههای مختلف تأمین از جمله استفاده از منابع و قرضه‌های مجاور کارگاه و یا تهیه مصالح آماده و تحویل درب کارگاه بهترین مسیر از نظر اقتصادی و زمان انتخاب می‌شود.

اصول پایه در ایجاد برنامه زمانبندی کامل کارگاه

۱- چگونگی تأمین مصالح: در ابتدای کار برای ایجاد برنامه زمانبندی صحیح سرپرست می‌بایست مقدار و نوع مصالح مصرفی مورد نیاز پروژه را در مقاطع مختلف زمانی پیش‌بینی کند. این پیش‌بینی با توجه به توالی منطقی فعالیتهای طرح یا پروژه و همچنین وضعیت اقتصادی مقاطع مختلف زمانی انجام می‌شود.

ویژگیها و وظایف سرپرستی کارگاه:

الف) ویژگیها: فردی که سرپرستی کارگاه ساختمانی را از سمت پیمانکار برعهده می‌گیرد می‌بایست مطابق مفاد دفترچه پیمان و رابطه قانونی پیمانکار و کارفرما و دستگاه نظارت خصوصیاتی مشتمل بر موارد زیر داشته باشد.

نگهداری و تعمیرات تجهزات کارگاهی

عوامل مؤثر در هزینه نگهداری یا هزینه کسر: ۱- نوع تجهیزات: با توجه به کیفیت انتخابی و ارزش اولیه سرمایه‌گذاری شده برای آنها ۲- نحوه سرویس‌دهی تجهیزات: با توجه به ظرفیت حداقل و حداکثر تجهیزات کارگاهی و چگونگی بکارگیری آنها و مدت زمان سرویس‌دهی نزدیک و یا بیش از حداکثر ظرفیت مقدار هزینه‌های تعمیر و نگهداری تغییر می‌کند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − نه =