معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)

مکتب پیامبران الهی بر اساس ایمان به مبدا و معاد استوار است مهمترین امری که در تمام اعصار مورد توجه فرستادگان خدا بوده و حداکثر مجاهده را در راه تحقق بخشیدن به آن مبذول میداشتند آن بوده که انسانها را آفریدگار جهان مومن ساخته و بر ایمان به روز معادشان تأکید و تقویت نمایند.معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)

این تحقیق دانشجویی معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)  مشتمل بر  ۱۴۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته دینی

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

فصل اول. ۶

ضرورت وجود معاد ۶

اهمیت اعتقاد به معاد: ۸

حرکت جوهریه و استمرار حیات: ۹

عشق به حریت وآزادی : ۱۲

فصل دوم. ۱۷

تجرد نفس… ۱۷

مراتب نفس: ۱۹

فصل سوم. ۳۲

حدوث نفس: ۳۲

مقدمه: ۳۳

فصل چهارم. ۴۳

تناسخ. ۴۳

مقدمه: ۴۴

صورتهای مختلف تناسخ : ۴۴

تناسخ به دونوع تقسیم میشود تناسخ صعودی و تناسخ نزولی: ۴۵

«ترجمه». ۵۰

فصل پنجم: ۵۲

مرگ.. ۵۲

مقدمه: ۵۳

تعریف مرگ.. ۵۳

فصل ۶. ۶۰

برزخ. ۶۰

مقدمه: ۶۱

فصل هفتم. ۶۷

معاد جسمانی. ۶۷

مقدمه: ۶۸

پاسخ به دو شبهه و اشکال فوق: ۷۲

مرتبه جسمانی، مرتبه نفسانی و مرتبه عقل. ۷۷

فصل هشتم: ۹۴

معاد روحانی. ۹۴

مقدمه: ۹۵

معاد روحانی. ۹۶

فصل نهم. ۱۱۱

بررسی آیات و روایات مربوط به معاد از منظرامام(ره) ۱۱۱

نفس… ۱۱۲

برزخ. ۱۱۸

تجسم اعمال. ۱۲۰

اعتقادات انسان و جایگاه اخروی. ۱۳۰

ماده آخرت و هیولای صور باقیه. ۱۳۴

مسأله خلود ۱۳۶

نتیجه: ۱۳۸

فهرست منابع:۱۴۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته دینی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)  را در زیر می توانید ببینید.

معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)

مقدمه

مکتب پیامبران الهی بر اساس ایمان به مبدا و معاد استوار است مهمترین امری که در تمام اعصار مورد توجه فرستادگان خدا بوده و حداکثر مجاهده را در راه تحقق بخشیدن به آن مبذول میداشتند آن بوده که انسانها را آفریدگار جهان مومن ساخته و بر ایمان به روز معادشان تأکید و تقویت نمایند.

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

ضرورت وجود معاد :

هر انسانی فطرتاً میل به کمال و جاودانگی دارد، شاید بسیاری از انسانها تصویری منطقی از کمال و جاودانگی در ذهن خود نداشته باشند وهر انسانی کمال را چیزی بداند که حقیقت کمال غیر از آن باشد، اما آنچه مسلم است اینکه بشر در جستجوی کمال است فقدان انسانها سبب شده است که همواره به سوی وجدان در حرکت باشند.معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)

اهمیت اعتقاد به معاد:

بی شک اعتقاد به معاد زندگی را برای انسان هدفدار می­کند، آگاهی از کیفیت معاد و علت وجودی آن انسان را مسئولیت پذیر کرده و سبب می­شود تا او خود را یک موجود رها شده و بی هدف نبیند وجود معاد یعنی رابطه انسان با کمال، به عبارتی دیگر انتقال از یک نقص به سوی کمال ، و دین همان چیزی است که انسان در جستجوی آن است.

حرکت جوهریه و استمرار حیات:

از حرکت جوهری ملاصدرا به راحتی می­توان معنای حیات ابدی و تحقق منطقی جاودانگی را فهمید وقتی انسان که حقیقت آن نفس اوست در ابتدا جسمانی الحدوث بوده و به تدریج در اثر حرکت جوهریه به تجرد رسیده و بعد هم به عقل فعال متصل می­شود و در این مرحله نفس بدون جسم بقاء پیدا می­کند و روحانی البقاء می­شود این امر نشانگر جاودانگی نفس است چرا که هیچ نیازی به بدن جسمانی جهت تداوم حیات و بقاء ندارد و این به معنای همان پیوستگی حیات دنیوی انسان با حیات اخروی و به معنای دیگر جاودانگی حیات است.

عشق به حریت وآزادی :

عشق به حریت و آزادی از مواردی هست که دلالت بر ضرورت معاد دارد، از خواسته های فطری انسانی این است که هیچ مانعی ، وقید و بندی برای امیال و اهداف او وجودنداشته باشد و به مقامی دست پیدا کند که آنچه بخواهد انجام دهد.«انسان به حسب فطرت ، عاشق حریت و آزادی است که هر چه بخواهد انجام دهد. حتی اراده او نیز نافذ باشد تا آنجا که هیچ مانعی برای آن نباشد معلوم است که در این عالم چنین قدرتی و نفوذی اراده­ای یافت نشود بلکه تحقق چنین عالمی فقط در عالم مابعد الطبیعه که بهشت اهل اطاعت است ممکن خواهد بود.

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

بقای نفس نشانه تجرد نفس

از آنجایی که شخصیت انسان و حقیقت انسان همان نفس اوست، روشن است که حقیقت انسان و آن منِ او هیچگاه از بین نمی­رود. گذشت زمان سبب نخواهدشد تا هویت انسانی تغییر پیدا کند، کودک ۵ ساله همان انسان ۵۰ ساله است در حالی که بدن بارها تغییر پیدا کرده است.

فهرست منابع:

معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)

  1. خمینی (ره) ، روح اله، ۱۳۸۱ ، تقریرات فلسفه ، شرح اسفار، ج ۳ ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
  2. ملاصدرا ، محمدبن ابراهیم، ۱۳۸۳ ، الشواهد الربوبیه ، ترجمه دکتر جواد مصلح ، انتشارات سروش
  3. خمینی (ره) ، روح اله، ۱۳۷۸ ، معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)، فروغ السادات رحیم پور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته دینی

.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.