مطالعات جمعیتی یزد

مطالب این مبحث بدین لحاظ دارای اهمیت است که در پی آن مطالب مربوط به رشد جمعیت- اقتصاد شهر و نهایتاً تعداد جمعیت دانش آموزی شهر یزد بعنوان بخشی از کل جمعیت مطرح خواهد شد.

براساس آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یزد از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۶۲ جمعیت یزد دارای رشد سریع بوده است که عواملی از قبیل توالد و مهاجرت در آن نقش مستقیم دارد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۲۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

مطالعات جمعیتی.. ۲

وضعیت اقتصادی یزد. ۴

ضرورت تشکیل مراکز فرهنگی تربیتی در استان یزد. ۱۰

بررسی مجموعه و مسائل مربوط به آن.. ۱۴

– کارکردهای فراغت… ۱۶

اوقات فراغت و انواع آن: ۱۷

نتیجه بحث… ۲۰

انواع مراکز فرهنگی تربیتی: ۲۰

مجموعه فرهنگی مذهبی: ۲۱

کانونهای فرهنگی تربیتی در ایران: ۲۳

کانونهای فرهنگی تربیتی پس از انقلاب اسلامی: ۲۵

مراکز فرهنگی ترتبیتی شهر یزد. ۲۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  مطالعات جمعیتی یزد را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

مطالب این مبحث بدین لحاظ دارای اهمیت است که در پی آن مطالب مربوط به رشد جمعیت- اقتصاد شهر و نهایتاً تعداد جمعیت دانش آموزی شهر یزد بعنوان بخشی از کل جمعیت مطرح خواهد شد.

براساس آمار و ارقام منتشره از طرف سازمان برنامه و بودجه استان یزد از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۶۲ جمعیت یزد دارای رشد سریع بوده است که عواملی از قبیل توالد و مهاجرت در آن نقش مستقیم دارد.

وضعیت اقتصادی یزد

توجه به برنامه های پیش بینی شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران،استان یزد بعنوان یکی از قطبهای اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است و بر روی بخش صنعت در این منطقه تا حدود زیادی برنامه ریزی گردیده است .با نگاهی گذرا به گذشته نه چندان دور یزد، از دهه پنجاه و قبل از آن این استان علیرغم داشتن پتانسیل مناسب، یکی از استانهای تقریباً محروم  کشور به حساب می آمده و مردم این خطه جهت تأمین معاش به کارگاههای کوچک خانگی یا محله ای روی می آورده

ضرورت تشکیل مراکز فرهنگی تربیتی در استان یزد

الف) وضعیت گذشته مراکز فرهنگی تربیتی:

بطور کلی به لحاظ شرایط اجتماعی – خانوادگی – فرهنگی و افقلیمی مردم یزد انسانهایی سختکوش به بار می آمده اند و به همین جهت در گذشته محیط خانه، محله و نیز محیط کار بعنوان کانون فرهنگی تربیتی تعریف می گردیده است. بعبارتی واضح تر برای جوان یزدی اوقاتی که به بطالت بگذرد کمتر وجود داشته تا بتوان در کنار ان برای اوقات فراغت برنامه ریزی نمود و یا اصلاً اوقات فراغتی وجود نداشته است.

بررسی مجموعه و مسائل مربوط به آن

همانگونه که در معانی مختلف فرهنگ بیان شد، فرهنگ تعبیری به معنی تعلیم و تربیت و یا به بیانی دیگر تمام آثار، عقاید و دستمایه های باقیمانده از انسان در طول تاریخ می باشد. حفظ دستمایه های فرهنگی و شناساندن آن به مردم جامعه به گونه ای که جهت دهنده باشد برای ایفای نقش انسانها در هدایت جامعه به آینده روشن، مهم و هستی ساز است. آینده ای که در آن انسان را به طرف ملیت و نژاد و زبان و هنر و مرزهای جغرافیایی اش بازشناسد.

کارکردهای فراغت

برخی از افراد اوقات فراغت را اوقات تلف شده و بی ارزش عمر تلقی می کنند و تنها مواقعی را که در حال کار هستند ارزشمند تلقی کرده و معتقدند زندگی واقعی کار کردن است. اما گروهی دیگر اوقات فراغت را دارای کارکردهای مثبت فراوانی می دانند. اولین اوقات فراغت استراحت است و نقش آن رفع خستگی و جبران صدمات جسمی و روانی ناشی از هیجانات مداوم کار و انجام وظایف مداوم کار وظایف گوناگون است.

اوقات فراغت و انواع آن:

اوقات فراغت را بر حسب مکان می شود به اوقات فراغت در خانه و اوقات فراغت در بیرون از خانه  تفکیک کرد اوقات فراغت  بر حسب زمان را به اوقات لحظه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و سالیانه تقسیم بندی نمود. همچنین اوقات فراغت بر حسب سن را می توان به این صورت دسته بندی کرد. ۱- اوقات فراغت ویژه کودکان قبل از ورود به دبستان.  ۲- اوقات فراغت ویژه نوجوانان.  ۳- اوقات فراغت ویژه جوانان.  ۴- اوقات فراغت ویژه میانسالان و اوقات فراغت ویپه کهنسالان

نتیجه بحث

از آنچه تاکنون مطرح کردیم نتیجه می گیریم که انسانها خصوصاً نسل جوان نیاز فطری به بر قراری روابط اجتماعی دارند . منظور از روابط اجتماعی ، رابطه معنی دار وآگاهانه میان دو نفر یا بیشتر به شکل چهره است. فرهنگ یعنی مجموعه ارزشها و هنجار، شکل وشدت روابط اجتماعی را تعیین می کند ود رعین حال برقراری روابط اجتماعی باعث تقویت فرهنگ می شود. رابطه فر هنگی در قالب آداب ورسوم و سمبلها نمایان می شود. فضای شهر ( در اینجا کانون تربیتی ) بعنوان جز تیی از ساخت شهر که الگوی عملکرد خاصی دارد، در بر گیرنده بخشی از روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه است و در رابطه متقابل با آنها ست . فضای شهری منعکس کننده روابط اجتماعی – فرهنگی در شهر است ، پس در همان حال بر مبنای این روابط هویت می یابد.

انواع مراکز فرهنگی تربیتی:

مراگز فرهنگی بر حسب هدفهای مذکور در تعریف آن به انواع زیر تقسیم بندی
می شوند:

۱- مراکز تفریحی: این نوع مراکز افراد یا دسته هایی را در بر می گیرد که با هدف
تفریح ، استراحت ، گذراندن تعطیلات و مرخصی ها ، استفاده از آب و هوای مناسب وغیره به آن رجوع میکنند.

مجموعه فرهنگی مذهبی:

مجموعه ای است که به فعالیت های فرهنگی مرتبط با معنویت یک جامعه منطبق با عقاید و باورهای مذهبی افراد آن می پردازد. چنین مجموعه ای علاوه بر دارا بودن پتانسیل های بسیارقوی مذهبی، کارکردهای فرهنگی فراونی را نیز ارائه خواهد داد تا در حقیقت بتوان نیاز جامعه صنعتی به تصفیه روحی و معنوی را در قالب این کارکردها پاسخ داد.

کانونهای فرهنگی تربیتی در ایران:

همانگونه که در مباحث قبلی نیز ذکر کردیم کانونهای تربیتی پدیده ای تقریباً نو در جامعه ایران می باشند تا قبل از دهه ۱۳۵۰ بعلت آنکه جوامع بشری ایران تقریباً حالت بکر خود را حفظ نموده بود و نیز بافت خانواده تغییر اجتماعی چندانی نکرده بود چیزی به عنوان اوقات فراغت جوانان وجود نداشت و هر جوانی راه خود را روشن می دید یا به تحصیلات می پرداخت و یا کسب حرفه ای را پیشه خود می ساخت

کانونهای فرهنگی تربیتی پس از انقلاب اسلامی:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ حفظ و تداوم آرمانهای اساسی انقلاب و نیز اشاعه فرهنگی اسلامی و همچنین به لحاظ جوانی جمعیت لزوم تشکیل مراکزی که بتوانند عامل جذب و هدایت و آموزش فرهنگی- تربیتی و دینی جوانان و نوجوانان باشد بیش از پیش در کشور حس می شد. دولت و سازمانهایی که در این زمینه مسئولیت دارند تا حد نسبتاً زیادی از خود مایه گذاشتند که لازم است

مراکز فرهنگی ترتبیتی شهر یزد

شهر یزد از جمله شهرهایی است که متأسفانه در آن فضایی منجسم که بتواند عملکردی مناسب جهت یک کانون فرهنگی ترتبیتی را داشته باشد وجود ندارد گرچه هستند تعداد مراکزی که بطور فصلی و یا با تغییر نام ، در حال حاضر به شکل کانون فعالیت می نمایند لکن این مراکز دارای استاندارد فضایی مناسب نبوده و علاوه بر آن بنظر می رسد تعداد مراجعه کنندگان به آن بیش از گنجایش و ظرفیت آن مکانها باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم اجتماعی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + شانزده =