مصونیت شغلی وکلای دادگستری

حق دفاع،از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمه‏ای در گرو امکان استفادهء طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است.وکالت ابزاری است در جهت تحقق‏ این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایتا به ارضای میل عدالت‏خواهی بشر منجر گردیده است.شاید این شعار که:«فرشتهء عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر به پرواز است»،رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت با تأمین عدالت در جامعه باشد.به همین دلیل‏ وکالت در دعاوی،سابقه‏ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتدایی‏ترین شکل آن، در جوامع بشری دارد.وکلا نیز همانند قضات دارای شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه هستند. تمایل دادرسان دادگستری به انتخاب شغل وکالت،پس از بازنشستگی و اخیرا رزرو وکالت‏ برای آنان توسط مرکز امور مشاورین قوه قضائیه،حتی در زمان اشتغال به حرفه قضاوت،موید برابر شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان است.شایان توجه آنکه نیمی از امضاکنندگان‏ اعلامیهء استقلال آمریکا از وکلای دادگستری بوده‏اند.گاندی و جواهر لعل نهرو که شبه قاره‏ هند را پس از قرن‏ها از یوغ استعمار انگلستان نجات دادند،هر دو حقوقدان و وکیل بوده‏اند.

چکیده:

جایگاه و موقعیت ویژهء دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‏های‏ حقوقی جهان،امتیازها و مصونیت‏های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود.در تبیین فلسفهء وجودی این‏گونه امتیازها،نظریه‏های مختلف همچون«نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و«رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح‏ گردیده است.تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل،موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیه‏های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست.مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم‏خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته‏اند.از نظر ما دلایل آنها نمی‏تواند ضرورت بهره‏مندی از این‏گونه مصونیت را منتفی کند.در این مقاله تلاش می‏شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیتاستقلال قاضیوکلای دادگستریآزادی دفاع.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۳۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۲

مقدمه: ۳

وکالت در فقه و حقوق: ۴

نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی: ۵

معنای مصونیت شغلی: ۶

جایگاه حقوقی مصونیت قضایی: ۷

مستندات قانونی.. ۱۰

دلایل مصونیت شغلی وکیل. ۱۱

دلایل مخالفان مصونیت قضایی.. ۱۳

دلایل عدم مصونیت وکلا( دیدگاه دکتر زراعت) ۱۹

مصونیت شغلی وکیل در سایر کشورها ۲۱

نتیجه‏گیری: ۲۹

منابع و مأخذ. ۳۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مصونیت شغلی وکلای دادگستری را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

حق دفاع،از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمه‏ای در گرو امکان استفادهء طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است.وکالت ابزاری است در جهت تحقق‏ این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایتا به ارضای میل عدالت‏خواهی بشر منجر گردیده است.شاید این شعار که:«فرشتهء عدالت با دو بال وکالت و قضاوت قادر به پرواز است»،رساترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت با تأمین عدالت در جامعه باشد.به همین دلیل‏ وکالت در دعاوی،سابقه‏ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتدایی‏ترین شکل آن، در جوامع بشری دارد.وکلا نیز همانند قضات دارای شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه هستند. تمایل دادرسان دادگستری به انتخاب شغل وکالت،پس از بازنشستگی و اخیرا رزرو وکالت‏ برای آنان توسط مرکز امور مشاورین قوه قضائیه،حتی در زمان اشتغال به حرفه قضاوت،موید برابر شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان است.شایان توجه آنکه نیمی از امضاکنندگان‏ اعلامیهء استقلال آمریکا از وکلای دادگستری بوده‏اند.گاندی و جواهر لعل نهرو که شبه قاره‏ هند را پس از قرن‏ها از یوغ استعمار انگلستان نجات دادند،هر دو حقوقدان و وکیل بوده‏اند.

وکالت در فقه و حقوق:

در فقه امامیه نیز به صورت پراکنده احکامی در خصوص وکالت دیده می‏شود؛از باب‏ نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان«وکیل در منازعات»آمده است:«…و یستحب‏ الذی المروآت،التوکیل فی المنازعات…».از جمع‏بندی احکام مربوط به وکالت در منازعه که‏ فقهای امامیه در این باب متذکر گردیده‏اند، به وضوح مباح بودن توکیل در منازعه را می‏توان‏ استنباط کرد

نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی:

وکیل دادگستری از چند جهت در اجرای عدالت نقش مؤثر و فعال دارد؛نخست،وکیل‏ دادگستری اصولا دعوای ناصواب طرح نخواهد کرد و تا زمانی که حقانیت موکل و امکان‏ پیشرفت کار را حس نکند،وکالت کسی را نمی‏پذیرد.دوم،قسمتی از مشکلات دادگاه‏ها مربوط به مقررات احضار و ابلاغ است که با دخالت وکیل،به علت مشخص بودن نشانی او، مرتفع می‏شود.

معنای مصونیت شغلی:

مصونیت را در یک تقسیم بندی به مصونیت مطلق و مصونیت تشریفاتی تقسیم می‌کنند. فلسفه برقراری مصونیت برای وکیل دادگستری اقتضا می‌کند که مصونیت وی از نوع اول باشد، همان گونه که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظیفه نمایندگی مصونیت مطلق دارند(اصل ۸۶ قانون اساسی)

جایگاه حقوقی مصونیت قضایی:

منشأ امتیازات و مصونیت‏های قانونی،از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا،قانون‏ اساسی کشورها است.باوجوداین،مصونیت قضایی در عرصهء حقوق کیفری ماهوی یا شکلی‏ هم دارای جایگاه ویژه‏ای است و از جهات مختلف،مورد توجه واقع می‏شود.

مستندات قانونی

مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ قانون استقلال کانون وکلا و ماده ۸۷ آیین نامه قانون مزبور و تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مهمترین مقرراتی است که در حقوق ایران می‌توان در مورد مصونیت شغلی وکلا به آن استناد کرد. مفاد این مصوبات به شرح زیر است:

ماده ۱۶ قانون: هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند

دلایل مصونیت شغلی وکیل

دلیل اصلی اعطای مصونیت به نمایندگان پارلمان،وکالت آنان از افراد ملت است و منصب‏ آنان با منصب وکالت قابل مقایسه است و حتی در گذشته به همین اعتبار از نمایندگان با عنوان‏ «وکیل»یاد می‏شد(اصول ۳۰ و ۳۲ متمم قانون اساسی مشروطه).بنابراین،مبانی و نظریه‏های‏ مطرح در خصوص مصونیت‏های گفتاری نمایندگان،قابل تسری به وکلاست.همان‏طورکه‏ حقوقدانان در مورد نمایندگان مجلس استدلال می‏کنند

دلایل مخالفان مصونیت قضایی

مصونیت‏های قانونی(اعم از مصونیت دیپلماتیک،مصونیت پارلمانی و به ویژه مصونیت‏ قضایی)به دلیل طرح دیدگاه‏های مخالف،در نظام‏های حقوقی با چالش نظری روبه‏رو گردیده‏اند؛تأثیر این دیدگاه‏ها به گونه‏ای است که گسترهء مصونیت‏های قانونی را همواره‏ تحدید و یا تهدید کرده‏اند.ارائه دلایل مستند و پاسخگویی مستدل در قبال دیدگاه‏های مزبور، سبب خواهد شد که از میزان دامنهء تضییقات کاسته شود.در اینجا به طرح برخی دلایل‏ مخالفان می‏پردازیم

دلایل عدم مصونیت وکلا( دیدگاه دکتر زراعت)

در مقابل دلایل فوق ممکن است دلایل دیگری مبنی بر عدم مصونیت شغلی برای وکلای دادگستری اقامه شود که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

عبارت «تأمینات شاغلین شغل قضا» در تبصره ۳ ماده واحده فوق الذکر شامل مصونیت شغلی نمی‌شود، زیرا مصونیتی که برای قضات برقرار شده است

مصونیت شغلی وکیل در سایر کشورها

اصحاب دعوی و وکلای آنان می توانند با آزادی کامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت شغلی وکلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده که در قوانین اساسی کلیه کشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادی ها و حقوق ملت شناخته شده است

نتیجه‏ گیری:

توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیز تحولات جامعه بشری و رویکرد و موضع جهانیان‏ نسبت به عملکرد کشور ما،به عنوان حکومتی که داعیهء حفظ حقوق بشر و اعتلای انسان،بر مبنای ضوابط شریعت اسلام را دارد،باعث می‏گردد که به رعایت حقوق و آزادی‏های افراد ملت عنایت بیشتر نشان دهیم.مطالعه تاریخ کشورهای پیشرفتهء جهان،ما را به این نتیجه‏ رهنمون می‏سازد که پیشرفت یک کشور و تقویت پایه‏های حکومت آن،جز در سایهء دارا بودن دستگاه قضایی سالم و قوی-که در راستای احقاق حقوق افراد ملت و ایجاد امنیت اجتماعی‏ که فرایند آن توسعهء اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و…است،گام بردارد-میسّر نمی‏گردد. به نظر می‏رسد مخالفان اعطای مصونیت قضایی به دادرسان و وکلای دادگستری،به مبانی‏ اعطای مصونیت که عمدهء آنها دکترین«مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»است،توجه کافی‏ نداشته‏اند.چنانچه به اهمیت و نقش حساس این دو دسته در ایجاد امنیت اجتماعی پی ببرند، در این برههء زمانی که جمهوری اسلامی ایران به‏طور مکرر به اتهام نقض حقوق بشر و عدم‏ رعایت حقوق اولیه افراد ملت،از جمله حق دفاع،مورد شماتت و بی‏مهری قرار گرفته است، توجه و عنایت بیشتر به شناسایی مصونیت برای این دو گروه،نشان خواهند داد.

منابع و مأخذ

الف-فارسی
۱.صدرزاده افشار،محسن،(۱۳۵۱)،مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه،مجلهء کانون وکلای‏ دادگستری،ش(۱۰-۱۱).
۲.دهخدا،ع.ا،(۱۳۷۳)،لغت‏نامهء دهخدا،ج ۱۴،مؤسسهء انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۳.معین،م.،(۱۳۶۲)،فرهنگ معین،ج ۳،چ ۵،انتشارات امیر کبیر،تهران.
۴.آزمایش،علی،نیسمال اول سال تحصیلی ۷۶-۷۵،تقریرات درس حقوق جزای بین الملل،دانشگاه تهران.
۵.آشوری،محمد، آیین دادرسی کیفری،ج ۲ تهران،سمت.
۶.انصاری،مسعود،  ،مصونیت‏های قانونی،چ ۲،تهران،انتشارات اشراقی.
۷.جلیلوند،یحیی، مسئولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران،فرانسه،آمریکا و انگلیس،نشر یلدا.
۸.حبیب‏زاده،محمد جعفر؛ ،موسوی مجاب،سید درید،مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری،شرکت انتشارات علمی‏ و فرهنگی،تهران.
۹.نهج البلاغه،ترجمهء محمد دشتی، قم،انتشارات مشرقین.
۱۰.انصاری،مسعود، ،استقلال قوهء قضاییه،استقلال قاضی،جامعه سالم،ش ۳۹.
۱۱.آقایی،بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن،چ ۱،تهران،گنج دانش.
۱۲.مدنی،سید جلال الدین،،حقوق اساسی نهادهای سیاسی،چ ۳،تهران،مؤلف.
۱۳.طیرانیان،غلامرضا،،آسیب‏های وارده به جامعه وکالت،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان.
۱۴.کوهندی،ژرژ،ترمه ابو القاسم تفضّلی،،اسرار دفاع،تهران گنج دانش.
۱۵.قهرمانی،نصر اللّه،،مسؤولیت مدنی وکیل دادگستری،چ ۱،تهران،گندم.
۱۶.مشهور حسن،محمد سلمان،س،المحامات،از انتشارات دار الفیحا،امان،اردن.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

.


 

برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × سه =