مصونیت پارلمانی

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد.

مطلب مصونیت پارلمانی  مشتمل  ۱۲۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن.. ۴

نظریه حاکمیت مطلق: ۵

نظریه حاکمیت مردم. ۶

نظریه حاکمیت ملی.. ۷

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق.. ۸

منشأ قدرت.. ۹

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت.. ۱۰

در مورد شیوه حکومت در اسلام. ۱۳

ولایت فقیه. ۱۵

تفکیک قوا ۱۶

نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا ۱۷

مکتب حقوق فطری و بین المللی.. ۱۸

منتسکیو. ۲۰

ژان ژاک روسو. ۲۲

تفکیک مطلق و تفکیک  نسبی قوا ۲۶

رژیم ریاستی.. ۲۷

طبقه بندی اسلامی.. ۲۹

حکومت طاغوت حکومت الله.. ۲۹

رژیم خلافت و رژیم امامت… ۳۰

نوع حکومت از دیدگاه فقهای اسلامی.. ۳۰

مصونیت قضائی.. ۳۳

مصونیت مأمورین قضانی.. ۳۳

مصونیت دیپلماسی.. ۳۳

مصونیت سیاسی.. ۳۴

مصونیت منزل.. ۳۴

بحث کلی پیرامون مصونیت پارلمانی.. ۳۴

مصونیت پارلمانی.. ۳۸

حمایت از پارلمان در برابر اهانت… ۴۷

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در محبلس خبرگان قانون اساسی.. ۴۹

مشروطه سلطنتی(اصولی از قانون اساسی مشروطیت) ۱۰۱

وظایف پادشاه در قانون اساسی مشروطیت… ۱۰۴

تصدی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران.. ۱۰۶

وظایف رهبردر جمهوری اسلامی ایران.. ۱۰۶

فصل ششم – قوه مقننه. ۱۰۷

اختیارات مجلس کشورهای اسلامی.. ۱۰۸

اصل هشتاد ششم: ۱۰۹

مصونیت در قانون اساسی مشروطیت جمهوری اسلامی ایران.. ۱۱۰

با نگاهی گذرا در قانون اساسی شاهنشاهی ‹‹ مشروطیت›› ۱۱۰

تشریفات تعقیب… ۱۱۵

مصونیت با توجه به عدم اعمال حاکمیت ملی.. ۱۱۸

خلاصه اینکه. ۱۲۱

منابع : ۱۲۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

خلاصه ای کوتاه از مقاله مصونیت پارلمانی  را در زیر می توانید ببینید.

نظریه حاکمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می کردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی که هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند.

نظریه حاکمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان کاتولیک نظریه سن توماداکن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت

نظریه حاکمیت الهی، کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت ، منشأ ماوراء الطبیعه ای آن است . بوسوئه در سیاست برآمده از کتاب مقدس، از آن به دفاع برخاسته است.

ولایت فقیه

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

مکتب حقوق فطری و بین المللی

وظایف و اختیارات حکومت را بیشمار و متنوع می دانند تنها مراتب اندیشمندان این مکتب مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت – کشور همه این قوا در اختیار ید واحدی می باشد.

ژان ژاک روسو

روسو نیز در کتاب مشهور قرارداد اجتماعی و سایر نوشته هایش ، علی الاصول به تفکیک و تمایز قوا اندیشیده و در این باب شیوه تفکیک را از منتسکیو به وام گرفته است.

رژیم ریاستی

این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست. قوه مجریه را به رئیس جمهوری می سپردند که خود برای مدت معینی با رأی همگانی برگزیده می شود. از سوی دیگر ، اعضای قوه مقننه نیز در انتخاباتی جداگانه ، بوسیله مردم و برای مدت مشخصی تعیین می شوند.

رژیم خلافت و رژیم امامت

این دو واژه (خلافت و امامت) بطور کلی ، با یکدیگر بصورت مترادف استعمال می شوند. خلیفه به معنی جانشین و امام بمعنای پیشوا تلقی می شود.

مصونیت مأمورین قضانی

هر گاه مأمور قضائی مرتکب جنحه یا جنایت شود قبل از صدور حکم تعلیق او از مراجع انتظامی قضات نمی توان او را مورد تعقیب کیفری قرار داد.

مصونیت پارلمانی

مصونیت پارلمانی عبارتست از مجموعه ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضائی یا اعمال پلیسی حفاظت می کند.

حمایت از پارلمان در برابر اهانت

حفظ حقوق پارلمان در برابراهانت جزء امتیازاتی است که در خصوص نهاد و اعضای مجالس قانونگزاری در نظر گرفته شده است .

نظریات آقای حسین مهرپور در مورد مصونیت پارلمانی سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۰

نظر حقوقی تخصصی اینجانب همان است که با عنوان نظر مشورتی هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی طی شماره ۳۱۹۳-۸۰-۲۵/۴/۱۳۸۰ که استنباط فقدان وصف مجرمانه برای اظهارات نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در مجلس و نیز آرای او در این مقام از اصل ۸۶ شده است جلب می نمایم.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 4 =