مشکلات و راهکارهای برخورد با دانش آموز دیر آموز

من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا

افراد بشر به میزان متفاوت از هوش بهره مند هستند. میزان این بهره مندی آنها را در ردیف افراد تیزهوش و سرآمد، افراد عادی و یا عقب مانده قرار می دهد. یکی از مشکلاتی که معلمان همواره با آن مواجه می باشند آموزش دانش آموزان با توانایی های مختلف آنها است.به همان نسبت که سطح هوش بالا میرود تعداد افرادی که در این میزان هوش قرار دارند کاهش می یابد وافراد عقب مانده نیز تعداد کمی از جمعیت را تشکیل می دهند.

چکیده

می دانیم که بعضی از کودکان سریعتر از کودکان دیگر می آموزند و نیز بعضی از آنان از دیگر همسالانشان در یادگیری کندترند و در نتیجه در تأمین نیازهای خویش و یا خواسته های دیگران از آنان دچار مشکلاتی می شوند.

کودکان دیر آموز گروهی از کودکان هستند که بهره هوشی معادل ۷۰ تا ۸۵ دارند و حدود ۶/۱۳  درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند. این گروه از کودکان دارای هیچ گونه علامت جسمی یا ظاهری مشخصی نیستند و به جز در امور تحصیلی و فعالیتهای پیچیده ذهنی که ممکن است با شکست مواجه شوند در سایر امور زندگی می توانند مستقل عمل کرده و موفق شوند .

این تجربیات معلم مشتمل بر   ۵۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده. ۲

مقدمه. ۳

دانش آموزان دیرآموز. ۴

ویژگیها و چالشهای دانش آموز دیرآموز. ۶

نیازهای دانش‌آموزان دیرآموز. ۲۳

تفاوت دانش آموز دیر آموز و دانش آموز دارای اختلالات یادگیری… ۲۴

دانش آموزان دیرآموز در کلاسهای عادی… ۲۵

اثرات نامطلوب جداسازی دانش آموز دیرآموز از دانش‌آموزان عادی… ۲۷

اهداف تلفیق دانش‌آموزان دیرآموز در کلاس‌های عمومی مدارس عادی… ۲۹

اصول کلی آموزشی دانش‌آموزان دیرآموز. ۲۹

آموزش کودکان دیرآموز. ۳۰

یکپارچه سازی یا جداسازی… ۳۲

راههای مقابله با مشکل کمبود رفتارهای ورودی شناختی دانش‌آموزان دیرآموز. ۳۷

راهبردهای آموزشی برای معلمان دانش‌آموز دیرآموز. ۳۸

راهبردهایی برای آموزش و توانبخشی دانش آموزان دیر آموز. ۴۲

راهکار. ۴۶

نتیجه گیری… ۴۷

پیشنهادات… ۴۸

منابع و مآخذ..۵۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مشکلات و راهکارهای برخورد با دانش آموز دیرآموز را در زیر می توانید ببینید

مقدمه

من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا

افراد بشر به میزان متفاوت از هوش بهره مند هستند. میزان این بهره مندی آنها را در ردیف افراد تیزهوش و سرآمد، افراد عادی و یا عقب مانده قرار می دهد. یکی از مشکلاتی که معلمان همواره با آن مواجه می باشند آموزش دانش آموزان با توانایی های مختلف آنها است.به همان نسبت که سطح هوش بالا میرود تعداد افرادی که در این میزان هوش قرار دارند کاهش می یابد وافراد عقب مانده نیز تعداد کمی از جمعیت را تشکیل می دهند.

دانش آموزان دیرآموز

تفاوت های فردی دانش آموزان که حاکی از وجود تفاوت در توانایی های آنان است از مهم ترین اصول و مواردی است که همیشه باید در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد. از جمله توانایی های متفاوت کودکان که موجب تفاوت عمده بین عملکرد آنان می شود، توانایی های شناختی از جمله هوش است که میزان آن در همه افراد یکسان نیست.

ویژگیها و چالشهای دانش آموز دیرآموز

الف) ویژگی های شناختی- آموزشی کودکان  دیرآموز

یکی از مسائل مهم در عرصه تعلیم و تربیت کودکان دیرآموز، چگونگی ادامه تحصیل آن ها است که حدود۵۹/۱۳ درصد از تعداد کل کودکان سنین مدرسه را تشکیل می دهند.

نیازهای دانش‌آموزان دیرآموز

دانش‌آموزان دیرآموز بیش و پیش از هر امری نیازهایی دارند که باید خانه و مدرسه به آنها پاسخ مناسب دهد. به این نیازها تحت عنوان انتظارهای کودکان با نیازهای ویژه با عنوانهای ذیل اشاره می‌شود:

– درست نشستن

تفاوت دانش آموز دیر آموز و دانش آموز دارای اختلالات یادگیری

بسیاری براین باورند که دانش آموزان دیرآموزبا  دانش آموزان دارای ناتوانیهای ویژه ی یادگیری تفاوتی ندارند.این در حالی است که طبق نظر متخصصان تعلیم و تربیت ویژه این دو گروه از
دانش آموزان با یکدیگر تفاوت های کاملاَ اساسی دارند که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد:

۱- دانش آموزان با ناتوانی های ویژه ی یادگیری دارای بهره هوشی ۸۵ و بالاتر بوده

دانش آموزان دیرآموز در کلاسهای عادی

اگر در کلاسی دانش آموز دیر آموز وجود داشته باشد، معلم باید در مورد این کودک با روانشناس یا مشاور مدرسه گفتگو نماید تا بتواند این کودکان را بهتر تحت آموزش قرار دهد.

اثرات نامطلوب جداسازی دانش آموز دیرآموز از دانش‌آموزان عادی

۱. اولین اثر نامطلوب این است که روند جداسازی را ترغیب می‌کند. جوامع بشری به این سو حرکت می‌کنند که بتوانند شرایطی فراهم کنند که در آن تمام افراد از هر جنس و نژاد و طبقه اجتماعی و توانایی‌ها و ناتوانایی‌های فردی حضور فعال در جامعه داشته و حق بهره‌مند شدن از امکانات اجتماعی را داشته باشند.

اهداف تلفیق دانش‌آموزان دیرآموز در کلاس‌های عمومی مدارس عادی

 1. برگرداندن ساختار طبیعی محیط آموزشی که در آن افراد دارای توانایی‌های بیشتر در کنار افرادی با توانایی‌های کمتر قرار گیرند.
 2. جلوگیری از جداسازی دانش‌آموزانی که دارای مشکلاتی در تحصیل هستند از همسالان آنها

اصول کلی آموزشی دانش‌آموزان دیرآموز

 1. توجه به پیش‌نیازها ، بعنوان مثال پیش‌نیاز درس تقسیم در ریاضی جمع کردن و تفریق و ضرب کردن است.
 2. توجه به تفاوتهای فردی دانش‌آموزان.

راههای مقابله با مشکل کمبود رفتارهای ورودی شناختی دانش‌آموزان دیرآموز

(منظور از رفتارهای ورودی شناختی، یادگیریهای قبلی دانش‌آموز است که برای یادگیری تازه ضرورت دارند)

۱- بهترین راه برای رفع مشکل آموزش فردی و اجرای شیوه‌های آموزشی ترمیمی و جبران کمبودهای یادگیری آنان است.

راهبردهای آموزشی برای معلمان دانش‌آموز دیرآموز

با توجه به محدودیت‌هایی که دانش‌آموزان دیرآموز در یادگیری از خود نشان می‌دهند منطقی است که باید متناسب با نیازهای آموزشی آنها و برای برطرف کردن موانع تحصیلی تدابیری را اتخاذ کرده و اجرا کنیم.

راهبردهایی برای آموزش و توانبخشی دانش آموزان دیر آموز

بر طبق قانون آموزش افراد با ناتوانی (۱۹۹۷-۱۷-۱۰۵-PL ) مقوله آموزش ویژه برای عقب ماندگی ذهنی مرز ی در نظر گرفته نشده است و در نتیجه خدمات آموزش تخصصی برای این گروه از افراد وجود ندارد.

راهکار

اصولی را که من در آموزش دانش آموزان دیرآموز رعایت کردم موارد ذیل بوده است:

– برای تدریسها و آموزشها به پیش نیازها توجه نمودم.

– به تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه داشتم.

– هیچ گاه دانش آموز دیرآموز را با دیگران مقایسه نکردم. (چون مقایسه باعث استرس و بدبینی و تحقیر دانش آموز می شود.)

نتیجه گیری

کودکان مرزی کودکانی هستند با بهره هوشی ۷۰ تا ۸۵ که عمدتاً در سنین مدرسه به علت قدرت یادگیری پایین، عدم درک مفاهیم انتزاعی ، دامنه محدود اطلاعات عمومی و عدم درک و تعمیم مسائل درسی قادر به رقابت با سایر همکلاسیان خود نیستند. این کودکان در یادگیری مطالب بسیار کند بوده و به زودی فراموش می‌کنند. از طرفی به علت بهره هوشی بالاتر(نسبت به کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر) و قدرت سازگاری با محیط و قدرت تعمیم نسبتا بالاتر در سطح کودکان آموزش پذیر قرار نمی‌گیرند .

پیشنهادات

پیشنهادات به خانواده‌ی دانش‌آموز دیرآموز

 1. خانواده‌های دانش‌آموز دیرآموز را اطلاع‌رسانی کنیم تا به شناخت بیشتری در مورد شرایط فرزندشان و کمک به ایشان برسند.
 2. الزامآ با دانش‌آموز دیرآموز در منزل بصورت جبرانی کار شود .
 3. کار با دانش‌آموز دیرآموز بایستی استمرار داشته باشد و منحصر به زمان خاصی نباشد.
 4. دانش‌آموز علی‌رغم شکست‌هایش در امور تحصیلی در خانواده نباید مورد تحقیر و بی‌احترامی قرار گیرد.

مأخذ و منابع

 1. افروز، غلامعلی (۱۳۸۳). مقدمه ای بر روان شناسی و آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
 2. افروز، غلامعلی (۱۳۸۱). روا نشناسی توانبخشی کودکان آهسته گام.، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ نهم.
 3. بنی جمالی. شکوه السادات و احدی، حسن(۱۳۸۰). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
 4. به پژوه، احمد.(۱۳۸۲). «یکپارچه سازی آموزشی چیست؟»، نشریه انجمن علمی کودکان استثنایی، شماره ۱۶ و ۱۷ (مهرو آبان).
 5. حدادی، علیرضا.(۱۳۸۸). وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی مرزی در مدارس عادی، فصلنامه روان شناسی کاربردی، سال ۳، شماره ۳(۱۱)، پاییز ۸۸، صص ۴۷-۳۵.
 6. سیف نراقی مریم و نادری، عزت اله (۱۳۸۳). آموزش و پرورش کودکان استثنایی،تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 7. کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین(۱۳۸۱). خلاصه روان پزشکی، ترجمه نصرت اله پورافکاری، تبریز: انتشارات ذوقی، جلد۱.
 8. نامنی، محمد رضا، حیات روشنایی افسانه و میلانی ترابی فریده (۱۳۸۱). گامهای پیشرفت برای کودکان دیرآموز. تهران: انتشارات سمت.
 9. هوسپیان، آلیس و تا ت، محمد رضا (۱۳۸۶). آموزش

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − چهارده =