مقالات رشته روانشناسی

مشکلات و اختلالات ریاضی و درمان آن در دانش آموزان

مشکلات و اختلالات ریاضی و درمان آن مطالعه ، امری بسیار مهم است و یکی از عواملی است که باعث می شود دانش آموزان دچار افت تحصیلی شوند، مشکلاتی است که در امر مطالعه دارند . بارها والدین ، مربیان و خود دانش آموزان می پرسند: چگونه باید مطالعه کرد؟ گاهی نیز روشهای مطالعه خود را مورد بررسی وارزیابی قرار می دهند و درصدد بهبود شیوه های مطالعۀ خود بر می آیند .

مطلب مشکلات و اختلالات ریاضی و درمان آن در دانش آموزان مشتمل۴۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

مقدمه : ۲

آسیب پذیری های عمده در مطالعه. ۳

۱- بلند خوانی در مطالعه. ۳

.۲- مطالعه کردن در حین راه رفتن. ۶

۱-۲- ایجاد خستگی زود هنگام ۶

۲-۲- کاهش زمان مطالعه. ۷

۳-۲- کاهش تمرکز. ۷

۳- مطالعه در کنار وسایل صوتی. ۸

۴- خواندن بیش از حد ۹

۵- از ساده به مشکل خواندن. ۱۱

۶- بی وقفه خواندن. ۱۲

۷- مطالعه طوطی وار. ۱۴

۸- وجود اضطراب.. ۱۷

۹- وسواس در مطالعه. ۱۸

۱۰- ابتلا به افسردگی. ۱۹

۱۱- تحرک بیش ازحد ( بیش فعالی ) ۲۰

۱۲- ضعف در یک درس و تأ ثیر آن بر دروس دیگر. ۲۲

۱۳- خواندن بیش از حد در شبهای امتحان. ۲۴

۱۴-عدم افزایش ساعت مطالعه همرا با افزایش سنوانت تحصیلی. ۲۹

۱۵- مطالعه در حین خستگی. ۳۱

۱۶- بی توجهی به پیش نیاز ها ( عدم فراگیری مطالب قبلی ) ۳۳

۱۷- قطع یکبارۀ کمکهای درسی در حین مطالعه. ۳۴

۱۸- مطالعه منفعل ۳۵

۱۹- بی موقع خواندن. ۳۶

۲۰- پیوسته خواندن یک درس.. ۳۶

۲۱- صرف وقت زیاد برای برخی از مطالب و کمبود وقت برای مطالب دیگر. ۳۷

۲۲- داشتن احساس بلد بودن ( دانستن ) ۳۸

۲۳- خواندن و مرور کردن به جای تمرین کردن. ۴۴

۲۴- نا امیدی از مطالعه به هنگام برخورد با همکلاسی های موفق. ۴۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله مشکلات و اختلالات ریاضی و درمان آن در دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

مشکلات و اختلالات ریاضی و درمان آن

مقدمه :

مشکلات و اختلالات ریاضی و درمان آن مطالعه ، امری بسیار مهم است و یکی از عواملی است که باعث می شود دانش آموزان دچار افت تحصیلی شوند، مشکلاتی است که در امر مطالعه دارند . بارها والدین ، مربیان و خود دانش آموزان می پرسند: چگونه باید مطالعه کرد؟ گاهی نیز روشهای مطالعه خود را مورد بررسی وارزیابی قرار می دهند و درصدد بهبود شیوه های مطالعۀ خود بر می آیند .

آسیب پذیری های عمده در مطالعه

بارها از والدین دانش آموزان شنیده ایم که : ” فرزندان ما مطالعه می کنند و وقت زیادی هم صرف آن می نمایند ، اما بازده کار آنان متناسب با زمان مطالعه آنها نیست.” به راستی چه معمایی درکاراست که حاصل زحمات طاقت فرسای دانش آموزان را بر باد می دهد ؟

ایجاد خستگی زود هنگام

وقتی که نوجوانان کتاب را در دست گرفته ، قدم می زنند و مطالعه می کنند ، به علت داشتن حرکت مداوم ، خیلی زود خسته می شوند و خستگی خود باعث می شود که مطالب را با خستگی بیشتری فرا بگیرند یا در اثر خستگی،کم تر آنها را بیاموزند .

اهش زمان مطالعه

وقتی که نوجوانان راه می روند و مطالعه می کنند ، با افزایش خستگی ناشی از راه رفتن ، زمان مطالعۀ آنان کاهش می یابد ، زیرا فرد هر چه خسته تر می شود ، کمتر می تواند مطالعه کند .

مطالعه در کنار وسایل صوتی

بارها دیده ایم که دانش آموزانی در کنار وسایل صوتی می نشینند ومطالعه می کنند . استدلال آنها این است که با شنیدن اصوات این گونه وسایل صوتی و رسانه های جمعی مطالب درسی را بهتر می آموزند.

وجود اضطراب

عوامل دیگر آسیب زا در مطالعه که لطمه جدی به مطالعه می زند ، اضطراب است . در تعریف اضطراب گفته اند :” اضطراب ترس مبهم است ”  ونیز ” بروز حالتی هیجانی است که همراه با افزایش ضربان قلب و فشار خون است و در فعالیتهای شناختی آدمی اختلال ایجاد می کند .”

ضعف در یک درس و تأ ثیر آن بر دروس دیگر

یکی دیگر از مشکلاتی که در مطالعۀ دانش آموزان دیده می شود این است که آن ها در درسی ضعیف اند و این امر بر روی سایردروس آنهاتأثیرمی گذارد. این تأ ثیردر اشکال گوناگونی خودرانشان می دهد که به بررسی برخی از ابعاد آن می پردازیم.

خواندن بیش از حد در شبهای امتحان

مشکلات و اختلالات ریاضی و درمان آن اگر چه قبلاً بحثی در خصوص خواندن بیش از حد مطرح شد ، اما برخی در طول سال تحصیلی زیاد یا بیش از حد مطالعه نمی کنند، اما در شبهای امتحان فوق العاده بیدار می مانند و به سختی مطالعه می کنند تا نمرۀ خوبی در امتحان اخذ نمایند. اینکی سؤال این است که مگر اشکالی دارد که در شب امتحان مطالعۀ فراوان داشته باشیم؟

عدم افزایش ساعت مطالعه همرا با افزایش سنوانت تحصیلی

عامل دیگری که موجب آسیب زایی در مطالعۀ شاگردان می گردد این است که به رغم افزایش سنوات تحصیلی ، بر میزان مطالعۀ آنان افزوده نمی شود ، حال آنکه دانش آموزان برای دست یافتن به موفقیت در امر تحصیل و نیز برخوردار شدن از مطالعه ای خوب و مناسب باید متناسب با افزایش حجم کتابها و نیز دشواری آن ها هر سال بر میزان مطالعۀ خود بیفزایند .

مطالعه در حین خستگی

یکی از عوامل آسیب زا در مطالعۀ دانش آموزان این است که عده ای آز آنها به هنگام خستگی مبادرت به مطالعه می نمایند و این امر موجب بروز مشکلاتی می شود که پی آمد آن ایجاد آسیب در امر مطالعۀ دانش آموزان می باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

 

برچسب ها