مشکلات زنان شاغل و خانه دار

زن ، پرده نشین سالهای نه چندان دور ، امروز چنان جایگاه خود را یافته که چون ستونی از اجتماع ، نه قابل انکار است نه می توان توانایی ها ، افکار، ایده ها وحتی غصه ها و دغدغه هایش را نادیده گرفت.زن ، انسانی که برای انواع خصوصیاتش ، قابی ساخته شده در خور و نقش به نقش هایی که فقط از او ساخته است ؛ مادر، خواهر، همسر و در یک کلام ، مکمل مرد. زنان

این تحقیق دانشجویی مشکلات زنان شاغل و خانه دار  مشتمل بر ۷۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول                                                                                           

مقدمه ……………………………………………………………………………….۱

بیان مساله ………………………………………………………………………… ۳

ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………….. ۳

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………… ۴

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………….. ۵

تعریف عملیاتی واژه ها و متغیرها ……………………………………………… ۵

فصل دوم

افسردگی ………………………………………………………………………….. ۷

انواع افسردگی …………………………………………………………………… ۷

علایم شایع افسردگی …………………………………………………………….. ۸

دلایل افسردگی چیست؟ …………………………………………………………. ۹

نظریه های افسردگی ……………………………………………………………. ۱۲

عوامل خطر بازگشت افسردگی ……………………………………………….. ۱۶

مطالعات درباره افسردگی زنان …………………………………………………۱۷

انسان شناسی ……………………………………………………………………. ۲۳

خانواده…………………………………………………………………………… ۲۴

بی مهری به نهاد خانواده ………………………………………………………. ۲۵

خانواده با زن شاغل خوشبخت تر است یا زن خانه دار ……………………… ۲۶

مشکلات مربوط به مطالعات خانواده ………………………………………….. ۲۷

اشتغال زنان …………………………………………………………………….. ۲۹

نقش اشتغال زنان در ایران ……………………………………………………. ۳۱

زمینه های مشارکت زنان در توسعه ………………………………………….. ۳۳

اشتغال زنان و تاثیر آن در زندگی اجتماعی و خانوادگی ……………………. ۳۵

موانع و مشارکت زنان در توسعه …………………………………………….. ۳۷

مزایا و معایب اشتغال زنان ……………………………………………………. ۴۳

مشکلات زنان شاغل …………………………………………………………… ۴۵

مشکلات زنان خانه دار ………………………………………………………… ۴۷

خانه دار خوشبخت و خانه دار افسرده ………………………………………… ۴۸

تحقیقات انجام شده در ایران …………………………………………………… ۵۰

فصل سوم

اهمیت و ضرورت نمونه گیری ……………………………………………….. ۵۱

انواع نمونه گیری ………………………………………………………………. ۵۴

ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………. ۵۹

پایایی و اعتبار آزمون …………………………………………………………. ۶۰

روش اجرا ………………………………………………………………………. ۶۰

روش نمره گذاری ……………………………………………………………… ۶۱

فصل چهارم

نتیجه گیری …………………………………………………………………….. ۶۲

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………….. ۶۴

پیشنهادها ……………………………………………………………………….. ۶۴

منابع ……………………………………………………………………………. ۶۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مشکلات زنان شاغل و خانه دار را در زیر می توانید ببینید.

مشکلات زنان شاغل و خانه دار

مقدمه

زن ، پرده نشین سالهای نه چندان دور ، امروز چنان جایگاه خود را یافته که چون ستونی از اجتماع ، نه قابل انکار است نه می توان توانایی ها ، افکار، ایده ها وحتی غصه ها و دغدغه هایش را نادیده گرفت. زن ، انسانی که برای انواع خصوصیاتش ، قابی ساخته شده در خور و نقش به نقش هایی که فقط از او ساخته است ؛ مادر، خواهر، همسر و در یک کلام ، مکمل مرد.

بیان مسئله

خانواده اصلی ترین و اساسی ترین رکن شکل گیری جامعه می تواند نقش مهمی در رشد و پیشرفت توانائیها و استعدادهای اعضای خود داشته باشد ، و یکی از مهمترین اعضای خانواده زن است که می تواند نقش موثری در تعالی خانواده داشته باشد. در طی نیم قرن اخیر نقش زن در خانواده دچار تحولاتی شده که در نتیجه ورود زنان به بازار کار است.

ضرورت و اهمیت تحقیق

بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان ، از جمله لاز اروس و کوسیک ۱۹۹۶ عقیده دارند که ریشه بسیاری از انحراف های شخصیتی مانند : وسواس ، و… را باید در پرورش نخستین خانوادگی فرد جست و جو کرد.  همچنین نتایج تحقیق صالحی (۱۳۷۶) نشان داد که ۷۲ درصد نوجوانان بزهکار کانون ها بازپروری دارای خانواده های از هم گسیخته بوده اند. نکته مهم در نتایج این تحقیق آن است که بیشترین تاثیر منفی عدم تفاهم در زندگی زوجین متوجه فرزندان است و فرزندان اولین قربانیان طلاق هستند.

اهداف تحقیق

عمده ترین اهدافی که تا کنون برای تحقیقات و مطالعات مختلفی که پیرامون موضوع خانواده صورت گرفته است ، مشخص نمودن و ضرورت و اهمیت نقش خانواده در جوامع مختلف در جهت رشد و پیشرفت و اعتلای اهداف آرمانی آن جامعه بوده است. به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه شناسی ، مردم شناسی ، روان شناسی و غیره سعی نموده اند. تا با ارائه راهکارهای جدید زمینه های تداوم و انسجام بیش از پیش خانواده را مهیا سازند.

افسردگی

تقریباْ هرکس گه گاهی احساس افسردگی می کند اکثر ما گاهی احساس غم و رخوت می کنیم و به هیچ فعالیتی حتی فعالیت های روزمره و لذت بخش علاقه ای نشان نمی دهیم ، افسردگی پاسخ طبیعی آدمی به فشارهای زندگی است و تنها زمانی نابهنجار تلقی می شود که یا با واقعه ای که رخ داده متناسب  نباشد و یا فراتر از حدی که برای اکثر مردم نقطه ی آغاز بهبود است.

علائم شایع افسردگی

۱- عدم علاقه ، بی حوصلگی و دل زدگی ناتوانی از لذت بردن.

۲- احساس نامیدی بی حالی و خستگی.

۳- بی خوابی ، خواب زیاد یا ناراحت.

دلایل افسردگی چیست؟

وراثت

افرادی که یکی از بستگان نزدیک آنها مبتلا به افسردگی اصلی یا اختلال خلقی دوگانه

( دوقطبی ) باشند دو برابر دیگران در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند.

ساختار بیو شیمیایی

هر انسانی ساختار شیمیایی منحصر به فرد دارد. ابتلا یا عدم ابتلا به افسردگی ، به میزان مواد شیمیایی مغز او و این که این مواد شیمیایی چگونه با سیستم عصب مرکزی در تعامل است ،بستگی دارد. ساختار بیوشیمیایی هر فرد یک عمل تعادل ساز پیچیده است.

ساختار روان شناختی

گفته می شودد که ویژگی های اصلی شخصیت یک فرد اغلب در سال های اولیه کودکی وی مشخص می شود. یکی از این عوامل مشخص کننده محیط زندگی فرد است. هر آنچه که در دوران کودکی در زندگی ما رخ می دهد به هنگام بزرگسالی اثرات ریشه ای و عمیقی در نگرش و رفتار ما دارد. مثلاْ : مورد بی مهری و عدم توجه قرار گرفتن در دوران کودکی می توان بعدها در نوع نگرش فرد به جهان تاثیر بگذارد.

منابع

مشکلات زنان شاغل و خانه دار

دلاور ، علی ، ۱۳۷۹ ، روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، انتشارات پیام نور.

ساروخانی ، باقر ، ۱۳۷۰ ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، انتشارات سروش.

سلیمانیان ، علی اکبر ، ۱۳۷۲ ، بررسی تاثیرات تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی ،

تهران دانشگاه تربیت معلم.

فرید ، احمد ، ۱۳۷۰ ، سیر تحولی خانواده در ایران ، ( مجله زنان ، شماره ۸ ).

 

 

 

نظرات بسته شده است.