مشکلات رفتاری در دانش آموزان (پرخاشگری و خشونت ،ناسزاگویی، بددهنی، ناسازگاری)

مدرسه، اغلب نخستین مکانی است که مجبوریم با دیگران زندگی کنیم. مدرسه، جدا و متفاوت از جامعه نیست.وقتی در جامعه خشونت هست، در مدرسه هم هست، ولی مدرسه محلی است که برای زندگی آینده آماده می شویم و آموزش «انسان اجتماعی شدن» را از طریق احترام به دیگران و پذیرفتن آنان می آموزیم. اگر مدرسه نتواند چنین آموزش هایی بدهد در برابر نسل آینده وظیفه خود را انجام نداده است.

این تجربیات معلم مشتمل بر  ۵۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

پرخاشگری… ۴

تغییرات رشدی.. ۵

ثبات پرخاشگری.. ۵

ادراک مقاصد دیگران و رفتار پرخاشگرانه. ۶

تفاوت های جنسیتی.. ۷

نحوه کنترل عصبانیت در کودکان.. ۹

با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم.. ۱۰

انواع پرخاشگری‌ ۱۱

راههای مقابله با پرخاشگری.. ۱۲

علل‌خشونت‌و پرخاشگری‌در کودکان‌ ۱۶

درمان‌پرخاشگری در کودکان ( با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم). ۱۹

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان.. ۲۰

۲۲ روش برخورد با دانش آموز گستاخ.. ۲۱

کودکان و خشونت در تلویزیون.. ۲۵

بازی‌های خشن موجب پرخاشگری کودکان می‌شود. ۲۷

ناسزاگویی… ۲۸

راه‌حل ها ۳۰

بد دهنی… ۳۲

بددهنی به صورت علامتی از یک اختلال سلوک…. ۳۳

سایر موارد شامل.. ۳۳

در چه صورت باید به پزشک مراجعه نمود؟. ۳۴

ناسازگاری… ۳۴

رفتارهای ناسازگارانه. ۳۷

علل و انگیزه‌های ناسازگاری فرزندان.. ۴۱

چگونه با رفتارهای ناسازگارانه دانش‌آموزان برخورد کنیم؟. ۴۱

نکاتی در جهت کمک به کودکان  در رویارویی با  معلمان.. ۴۴

چگونه با معلم  کودک تان هماهنگ شوید؟. ۴۹

نتیجه‌گیری‌ ۵۱

منابع…۵۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مشکلات رفتاری در دانش آموزان (پرخاشگری و خشونت ،ناسزاگویی، بددهنی، ناسازگاری)   را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

مدرسه، اغلب نخستین مکانی است که مجبوریم با دیگران زندگی کنیم. مدرسه، جدا و متفاوت از جامعه نیست.وقتی در جامعه خشونت هست، در مدرسه هم هست، ولی مدرسه محلی است که برای زندگی آینده آماده می شویم و آموزش «انسان اجتماعی شدن» را از طریق احترام به دیگران و پذیرفتن آنان می آموزیم. اگر مدرسه نتواند چنین آموزش هایی بدهد در برابر نسل آینده وظیفه خود را انجام نداده است.

نحوه کنترل عصبانیت در کودکان

خواه چهار ساله یا چهل ساله ، همه ما بارها عصبانی شده ایم. اما فردی که در طول زندگی نیاموزد چگونه بر خشم خود مسلط شود ، روابط را خدشه دار و دوستان و اطرافیان را آزرده خاطر می سازد.

▪ خصیصه های ذاتـی

با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم

امروزه‌بسیاری‌از خانواده‌ها از خشونت‌و پرخاشگری‌فرزندان‌خود شکایت‌دارند. آنها تمایل‌دارند که‌علت‌این‌رفتارها را بدانند و راه‌های‌پیشگیری‌و اصلاح‌رفتار را در این‌زمینه‌به‌کار گیرند. در این‌نوشتار به‌تعریف‌رفتار پرخاشگرانه‌پرداخته‌می ‌شود، انواع‌آن‌بیان‌می ‌گردد و راه‌های‌مناسب‌مقابله‌با پرخاشگری‌مورد بررسی‌قرار می ‌گیرد.

راههای مقابله با پرخاشگری

برای مقابله با رفتار های خشن دانش آموزان خاطی و پرخاشجو با سایر همکلای هایشان،باید قاطعانه جلوی چنین رفتار هایی ایستاد به آنان یاد آور شد که هیچگونه رفتار خشونت آمیز،قلدرمآبانه سر کلاس و در مدرسه نمیتوان تحمل کرد.

علل‌خشونت‌و پرخاشگری‌در کودکان‌

۱) الگوپذیری‌کودکان‌از والدین‌

یکی‌از دلایل‌بسیار مهم‌پرخاشگری‌در کودکان‌یادگیری‌است. یعنی‌کودکانی‌که‌الگوهای‌رفتاری‌پرخاشگرانه‌داشته‌اند، همانند الگوهای‌خود رفتار می ‌کنند.

درمان‌پرخاشگری در کودکان ( با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم)

برای‌درمان‌پرخاشگری‌در کودکان‌اولین‌گام‌این‌است‌که‌نوع‌پرخاشگری‌آنها و علت‌آن‌را براساس‌توضیحاتی‌که‌ارائه‌شد شناسایی‌کنیم؛ و پرخاشگری‌را به‌صورت‌موردی‌برطرف‌نماییم.

ناسزاگویی

امروزه ‌بسیاری‌از والدین‌نگران ‌بددهانی‌یا بدزبانی‌ فرزندانشان هستند و از خود می ‌پرسند که‌آنها این‌صحبت ها را چگونه‌یاد گرفته ‌اند؟ چرا این‌اتفاق ‌برای‌فرزند ما افتاده؟ آیا خودمان‌ مقصر بوده‌ایم؟

بددهنی

این مسئله در بسیاری مواقع یکی از شکایات و معضلات والدین را در مقابل اطفال تشکیل داده و متأسفانه دربسیاری از مواقع خود پدر و مادرها در به وجود آوردن آن نقش داشته اند.

علائم اختلال

نکاتی در جهت کمک به کودکان  در رویارویی با  معلمان

از  اظهار نظر کودک نسبت به معلم بطور سریع  حمایت نکنید.

بدلیل اینکه کودکان احساسی وظاهر بین هستند اغلب تفسیر خوبی از رفتار افراد ندارند . اگر کودکی شکوه کرد که معلم او را دوست ندارد ،ممکن است بعضی از رفتار ها و گفته های معلم را به اشتباه برای خود توجیه کرده باشد .

نتیجه‌گیری‌

به‌طور کلی‌ خشونت‌و پرخاشگری‌ بیشتر عامل‌بیرونی ‌دارد و فقط‌ در موارد خاص‌به‌علل‌درونی‌مربوط‌
می‌شود. والدین ‌در درجه ‌اول، بایستی‌ محرک‌های ‌محیطی‌را که‌ باعث ‌تحریک‌ خشم ‌و ایجاد خشونت‌در فرزندشان‌ می ‌شود شناسایی ‌و سپس‌برای‌ رفع‌آن‌به‌کمک ‌روان شناسان‌ و متخصصان ‌اقدام ‌نمایند.

در همه موارد برای حل دشواری رفتاری، باید ساده ترین و اقتصادی ترین راه حل را جستجو کرد، راه حلی که به زمان، نیرو و امکانات کمتری نیاز داشته باشد. به عبارت دیگر راه حل نباید بیشتر از خود دشواری مشکل آفرین باشد. راه حل  باید با اهمیت رفتار ناسازگار تناسب داشته باشد: هر اندازه رفتار حادتر باشد، اقدام برای حل آن به همان نسبت مهمتر خواهد بود. برعکس هر اندازه مساله جزئیتر باشد، دخالت برای حل آن نیز باید کوتاهترباشد. گاهی اتفاق می افتد که با رفتار ناسازگار دانش آموز به شیوه کاملا نا متناسب برخورد می شود

منابع

۱- امینی، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، انتشارات انجمن و اولیا، زمستان۷۴ .

۲-  ازخوش، منوچهر، کاربرد آزمونهای روانی، نشر روان، تابستان ۷۹ .

۳- ا راس، آلن، اختلالات روانی کودکان، مترجم: امیر هوشنگ مهریار ، نشر رشد، ۷۰.

۴- پورافکاری، نصرت ا… ، نشانه شناسی بیماریهای روانی ، انتشارات آزاده ، ۷۸ .

۵- حسینی، ابوالقاسم، اصول بهداشت روانی، انتشارات دانشگاه مشهد، ۶۳ .

۶- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات رشد، ۷۲ .

۷- شاملو، سعید، بهداشت روانی، انتشارات رشد، ۷۸ .

۸- شفیع آبادی، عبدا… ، راهنمایی و مشاوره کودک، انتشارات سمت، زمستان ۷۴ .

۹- کریمی، یوسف، روانشناسی شخصیت، انتشارات ویرایش، ۷۴.

۱۰- گنجی، حمزه، آزمونهای روانی، انتشارات رضوی .

۱۱- میلانی فر، بهروز، بهداشت روانی، نشر قومس ، ۷۳ .

۱۲- نینوایی، زیلا، روشهای علمی برای درمان افسردگی، انتشارات سخن، ۷۴.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + پنج =