مشروعیت

یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است .

مطلب مشروعیت مشتمل  ۴۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مشروعیت.. ۲

۱-تعاریف مشروعیت.. ۳

۲-منابع مشروعیت.. ۷

۳-مشروعیت در اندیشه ی سیاسی اسلام. ۱۰

مشروعیت حکومت پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع) ۱۳

مشروعیت حکومت فقیه. ۲۰

۱-برهان عقلی و نقلی.. ۲۱

۲-دلایل نقلی.. ۲۳

روایت عمر بن حنظله. ۲۴

شبهات ولایت فقیه : ۳۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله مشروعیت را در زیر می توانید ببینید.

مشروعیت در اندیشه ی سیاسی اسلام

مشروعیت در نگاه فلسفه ، کلام و فقه اسلامی به معنای مطابقت با موازین و آموزه های شریعت اسلام است ، یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که دارای پایگاه دینی باشد .

مشروعیت حکومت پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع)

ولایت در زبان عربی از ماده ی ( و ـ ل ـ ی ) مشتق شده است و به فتح و کسر ( واو ) نیز بکار رفته است . این ماده با تمام مشتقاتش که عبارت اند از ولی ، والی ، مولی ، موالی ، مولی علیه ، اولیاء ، ولوی ، مستولی ، متولی و.. به معنای قرب ( نزدیکی ) ، دوستی ، صاحب تصرف در امور ، رهبری ، سیطره و مانند این ها بکار رفته است .

مشروعیت حکومت فقیه

اندیشمندان شیعه ، اندیشه ی سیاسی اسلام را به دو دوران حضور و غیبت معصوم تقسیم کرده اند . گفتمان سیاسی آن ها در دوران حضور سیاسی امامان معصوم مورد اتفاق همه ی فقها و اندشمندان شیعه است گرچه در باب نظام سیاسی دراعصار گذشته به صورت پراکنده سخن می گفتند ولی جملگی ولایت سیاسی و اجتماعی پیشوایان دین را پذیرا بودند ولکن نسبت به دوران غیبت رویکردهای گوناگونی عرضه شده است .

برهان عقلی و نقلی

این برهان که از مقدمات عقلی و قلمرو دین باروش درون دینی تشکیل شده است ، در بر دارنده ی هشت مقدمه می باشد .

دلایل نقلی

فقها و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایتی به دلایل نقلی اعم از آیات وروایات پیامبر اسلام ( ص) وائمه (ع) از جمله مقبوله ی عمربن حنظله ، مشوره ی ابی خدیجه ، احادیث « اللهم ارحم خلفایی » « العلماء ورثه الانبیاء » « الفقهاء حصون الاسلام » « الفقهاء امنا الرسول » « اما الحوادث الواقعه » « العلماء حکام علی الناس » « مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما ء » ومانند این ها تمسک کرده اند  .

شبهات ولایت فقیه :

برخی گمان کرده اند که تئوری ولایت فقیه واندیشه ی سیاسی حکومت ولایی از ابدعات فقهای معاصر ویا حداکثر از دوران محقق نراقی به بعد است و فقیهان گذشته به هیچ وجه از ولایت فقیه به مفهوم حکومت داری و زمامداری جامعه سخنی نگفته اند خطای این ادعا بانگاهی گذرا به پیشینه ی تاریخی بحث ولایت فقیه کاملا آشکار می گردد

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.