مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع‌رسانی به جوانان

مشاوره پیش از ازدواج به جوانان به طور کلی یکی از موضوعات اصلی دوره جوانی، ازدواج است. در ازدواج تداوم زندگی و امنیت خاطر از اهمیت بسیار برخوردار است. در این پدیده اجتماعی، طرفین در ارضاء نیازهای اولیه، ارتباطات اجتماعی و پرورش فرزند از یکدیگر بهره می جویند و زوجین سعی می کنند

مطلب  مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع‌رسانی به جوانان مشتمل۱۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع‌رسانی به جوانان.. ۲

مشاوره وسلامت اجتماعی: ۱۲

منابع و ماخذ. ۱۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع‌رسانی به جوانان را در زیر می توانید ببینید.

مشاوره پیش از ازدواج به جوانان

مقدمه:

مشاوره پیش از ازدواج به جوانان به طور کلی یکی از موضوعات اصلی دوره جوانی، ازدواج است. در ازدواج تداوم زندگی و امنیت خاطر از اهمیت بسیار برخوردار است. در این پدیده اجتماعی، طرفین در ارضاء نیازهای اولیه، ارتباطات اجتماعی و پرورش فرزند از یکدیگر بهره می جویند و زوجین سعی می کنند

مشاوره پیش از ازدواج و اطلاع‌رسانی به جوانان

بدون تردید ازدواج یکی از باارزش‌ترین و مقدس‌ترین وقایع و فعالیت‌ها در زندگی اکثر بزرگسالان است که نه تنها مورد پذیرش و تایید اقوام و ملل مختلف در دنیا است بلکه از جانب تمامی ادیان الهی نیز مورد تاکید واقع شده‌است،

مشاوره وسلامت اجتماعی:

مشاوره پیش از ازدواج به جوانان  ازدواج، قراردادی اجتماعی است که باعث بوجود آوردن یک کانون خانوادگی برای زندگی و تکثیر و بقاء نسل انسان از طریق بوجود آوردن اولاد و تعلیم و تربیت آنان مطابق با هنجارهای خانوادگی و فرهنگی می شود.

منابع و ماخذ 

۱ـ مرندی، ع؛ عزیزی، ‌ف : سلامت در جمهوری اسلامی ایران. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ‌سال ۱۳۷۹، ص ۱۲۱

۲ـ حسینی، م : مشاوره ازدواج و خانواده، انتشارات آوای نور، ۱۳۷۷.

۱. قرآن کریم ۲. نوابی‌نژاد، شکوه، «مشاوره پیش از ازدواج و خانواده‌درمانی».

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

 

 

 

نظرات بسته شده است.