بررسی معماری مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری مشارکت به معنای عام خود از گذشته های بسیار دور در زندگی انسان وجود داشته ولی به معنای جدید خود بخصوص در عرصه ی سیاست پس از جنگ جهانی دوم در جهان غرب آغاز شده و به شرق گسترش یافت.

مطلب بررسی معماری مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری مشتمل۳۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته معماری

فهرست مطالب

حوزه اول: ۲

پیشنهاد طرح تحقیق.. ۲

حوزه دوم. ۷

شناخت… ۷

بخش اول: مطالعات پایه. ۸

فصل اول: شناخت مراکز همایش….. ۸

شناخت مراکز همایش….. ۸

تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی… ۹

در دوران معاصـر. ۱۱

تعریف مراکز همایش شهـری… ۱۳

وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر. ۱۳

ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر: ۱۴

سیتی هال.. ۱۵

تعریف سیتی هال.. ۱۶

ـ تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر. ۱۷

ضرورت ایجاد مجتمع خدمات اداری منطبق با نیازهای روز جامعه شهری… ۲۱

ـ ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد.. ۲۲

طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی… ۲۴

محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی؛ ۲۵

کاربـری های مستقـر. ۲۶

فصل دوم: ۲۹

بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش….. ۲۹

انواع گردهم آیی و تعاریف آن: ۲۹

کنفـرانس Conference. 30

کنوانسیـون.. ۳۰

سمینار Seminar. 32

سمپوزیوم (Symposium) 32

میـزگرد (Round  Table) 33

فوروم (Forum) 34

مجمع (Assembly) 34

کارگاه آمـوزشی (Workshop) 34

سخنـرانی (Lecture) 35

کمیسیـون (Commission) 35

کمیتـه (Committee) 35

مناظـره ۳۶

انستیتـو (Institute) 36

جلسـه. ۳۶

گروهبنـدی گردهمائی ها ۳۷

انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود. ۳۸

تالار اجتماعات: ۳۸

مراکز برگـزاری گردهمایی: ۳۹

تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها ۳۹

اکوستیک در تالارها ۴۰

حـدود تقـریبی حجم سالن ها ۴۲

فصل سوم: ۴۴

نیازهای فضائی و لازمه های کلی مراکز همایش….. ۴۴

فرمهای مربوط به سطوح زیربنا ۴۴

تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع. ۴۷

سالنهای هنری چندمنظوره ۴۸

تغییرات در ابعاد سالن.. ۴۹

پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها ۵۰

طراحی ادیتوریومها ۵۱

پلان های مستطیل شکل.. ۵۳

پلانهای بادبـزن شکل.. ۵۷

پلانهای شش ضلعی… ۶۰

پلانهای مدور و بیضوی… ۶۲

سالنهای نمایشگاهی… ۶۴

شکلهای نمایشی پلانها ۶۷

معیـارهای طراحی… ۷۰

تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی… ۷۱

روابط بین سالن و صحنه. ۷۴

ارتفاع شاخص دیـد به سکو. ۷۶

ارتفاع صحنه یا سکو. ۷۷

تراز چشم ناظر. ۷۷

فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر. ۷۷

حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا.. ۷۸

شیب کف سالن.. ۷۹

خطوط منظر. ۸۰

فاصله دیـد.. ۸۰

زاویه قائم دیـد.. ۸۲

معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی… ۸۲

سکو یا صحنـه. ۸۲

سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن.. ۸۳

ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک…. ۸۵

ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی… ۸۵

ملزومات مربوط به تهویه مطبوع. ۸۶

ملزومات مربوط به کنترل حریق.. ۸۶

ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده ۸۷

ملزومات مربوط به دید حضار ۸۷

ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ…. ۸۷

جایگاه ۸۸

گنجایش جایگاه ۸۸

آرایش جایگاه ۸۹

جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها ۸۹

صندلیهای ثابت و دائمی… ۸۹

مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان.. ۹۰

صندلیهای ثابت ادیتـوریوم. ۹۴

استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف… ۹۶

لزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره ۹۷

کلیات… ۹۷

طراحی موقعیت صحنه یا سکو. ۹۸

انواع صحنه یا سکو. ۹۹

صحنـه مرکزی… ۹۹

صحنه انتهائی… ۹۹

پیش صحنه. ۹۹

تطبیق پذیـری صحنه. ۱۰۱

بیرون صحنـه. ۱۰۳

ابعاد صحنـه ها ۱۰۶

ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی… ۱۰۶

ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی… ۱۰۷

اداره کردن صحنـه. ۱۰۷

سیستم تعلیق.. ۱۰۸

صحنه ها یا سکوهای بالا و پائین شونده ۱۱۱

جابجائی افقی صحنه. ۱۱۱

ملزومات عمومی صحنه ها ۱۱۳

لازمـه های استفاده از دکورهای پیش ساخته. ۱۱۵

روش نمایش چنـدتصویری… ۱۱۷

اندازه و چگونگی تصاویر. ۱۱۷

شیـوه های نمایش بر روی پرده ۱۱۸

اتاق پروژکسیون.. ۱۱۹

پرده های نمایش….. ۱۲۰

فصل چهارم: ۱۲۳

بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان.. ۱۲۳

ویژگی‌های عام فضاهای جمعی… ۱۲۳

بررسی فضاها و ساختمان‌های همگانی در تاریخ ایران.. ۱۲۵

ساختمان‌ها و فضاهای همگانی ایران در دوره بعد از اسلام. ۱۲۵

کاروانسراهای ایران.. ۱۲۶

پیشینه تاریخی… ۱۲۶

ویژگی‌های معماری کاروانسراهای ایران.. ۱۲۸

میادین.. ۱۳۰

نتیجه. ۱۳۲

میدان‌های پیاده شهری… ۱۳۴

تاریخچه مختصری از میادین سنتی در ایران.. ۱۳۷

تاریخچه مختصری از میادین اروپایی… ۱۴۲

آگوارا ۱۴۲

فوروم. ۱۴۳

پیاتزا ۱۴۳

انواع میدان.. ۱۴۴

۱- میدان‌های عمومی… ۱۴۴

۲- میدان‌های تجاری… ۱۴۴

۳- میدان حکومتی… ۱۴۴

۴- میدان‌های نظامی… ۱۴۵

۵- میدان‌های محله‌ای… ۱۴۵

۶- میدان‌های ارتباطی… ۱۴۵

۷- میدان ورزشی… ۱۴۶

بررسی نمونه‌هایی از میادین ایرانی… ۱۴۶

میدان نقش جهان.. ۱۴۶

ارزش‌ها ۱۴۶

انسان‌.. ۱۴۷

هندسه. ۱۴۹

میدان امام خمینی در همدان.. ۱۴۹

حرم مطهر امام رضا (ع) ۱۵۰

بازار ۱۵۱

مقدمه. ۱۵۱

مشخصات کاربردی عناصر متشکله بازارها و مراکز محله. ۱۵۲

سه کاربرد اصلی به عهده بازار شهرها گذاشته می‌شود: ۱۵۲

بازار مکان بنیادهای جمعی… ۱۵۳

نقش بازار در شهرهای ایران (هسته اجتماعی- فرهنگی) ۱۵۴

بازار و توان فرهنگی آن.. ۱۵۵

بازار و محیط اقتصادی شهرها ۱۵۶

خصوصیات فضایی معماری معاصر. ۱۵۷

فضاهای همگانی در هم‌جواری‌های معماری معاصر ایران.. ۱۵۹

فصل پنجم : ۱۶۱

بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران.. ۱۶۱

رابطه فرهنگ و معماری: ۱۶۹

تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری: ۱۷۲

روند طراحی و پیدایش فرم: ۱۷۴

ب: عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری : ۱۷۶

مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری: ۱۷۹

مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران: ۱۸۳

عوامل بنیادی معماری در ایران: ۱۸۵

– اصل سیر از ظاهر به باطن : ۱۸۶

–     اصل درون گرایی در عین برونگرایی : ۱۹۳

مرکزیت : ۲۰۰

سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضایی): ۲۰۵

اصول و روشهای طراحی شهری: ۲۰۷

خصوصیت ایستایی و پویایی فضای محصور ۲۱۱

اصل مقیاس و تناسب… ۲۱۲

اصل فضاهای متباین.. ۲۱۳

اصل قلمرو ۲۱۳

اصل ترکیب ( کمپوزیسیون ) ۲۱۴

آگاهی از فضا ۲۱۴

نمونه های تطبیقی  بخش دوم: ۲۱۶

معرفی نمونه های موجود در جهان.. ۲۱۶

مقدمه: ۲۱۶

مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو ۲۱۶

ویژگیهای خاص طرح راجرز و پیانو. ۲۱۹

سیتی هال لندن : ۲۲۲

مجموعه تالار شهر جدید توکیو. ۲۲۵

تالار شهر بوستون.. ۲۲۶

نمونـه های داخلی… ۲۲۹

سیتی هال تهران : ۲۲۹

تالار شهر تبریز. ۲۳۰

بخش سوم: مطالعات زمینه. ۲۳۳

بازشناسی شهر مشهـد.. ۲۳۳

ـ چگونگی پیدایش شهـر مشهـد.. ۲۳۳

ـ سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد.. ۲۳۴

ـ موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد.. ۲۳۶

ـ مطالعات اقتصادی… ۲۳۷

ـ مطالعات جمعیتی… ۲۳۸

عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد.. ۲۳۹

ـ نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد.. ۲۴۰

ـ تغییرات کالبـدی در قرن حاضر. ۲۴۲

ساختار کالبـدی شهـر در حال حاضر. ۲۴۳

الگوی توسعـه شهـر مشهـد.. ۲۴۳

مطالعات اقلیمی و بررسیهای محیطی شهر مشهد.. ۲۴۴

موقعیت جغرافیایی شهر مشهد.. ۲۴۴

دمـا : ۲۴۵

رطوبت نسبی : ۲۴۶

تجزیه و تحلیل بارندگی… ۲۴۶

وزش باد : ۲۴۹

تابش آفتاب : ۲۵۰

شرایط حرارتی در فضای آزاد : ۲۵۰

پیشنهادات ماهانی : ۲۵۰

– پیشنهادات انجمن معماران آمریکا (  A-A ) 251

جهت استقرارساختمان.. ۲۵۵

-جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه. ۲۶۰

جهت استقرار ساختمانهای دو طرفه. ۲۶۱

بافت مجموعه. ۲۶۲

تراکم ساختمانی و اندازه ی قطعات… ۲۶۳

الگوی اشغال زمین.. ۲۶۴

انتخاب مصالح ساختمانی… ۲۶۵

عوامل موثر در مکانیابی پروژه ۲۶۵

ـ دسترسی به شبکه معابـر. ۲۶۸

هماهنگی با جهت توسعه شهـر: ۲۶۹

حوزه سوم. ۲۷۱

تجزیه وتحلیل.. ۲۷۱

تبیین برنامه ها و اهداف پروژه ۲۷۲

شناسایی جمعیت مخاطب: ۲۷۲

تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه ۲۷۳

مبانی نظـری خاص پروژه ۲۷۷

تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی… ۲۷۹

فضای شهری و مردمی… ۲۷۹

فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی) ۲۸۰

فضای سبز مرکزی… ۲۸۲

سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی) ۲۸۳

فروشگاه مرکـز. ۲۸۴

تـریـا ۲۸۴

رستـوران.. ۲۸۴

نمایشگاه ها ۲۸۵

نمایشگاه دائمی مرکز. ۲۸۵

نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز) ۲۸۶

سالنهای سخنـرانی… ۲۸۷

تالار ۲۸۷

چند نکتـه در رابطه با فرم سالن: ۲۹۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته معماری

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی معماری مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری را در زیر می توانید ببینید.

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری

پیشگفتار:

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری مشارکت به معنای عام خود از گذشته های بسیار دور در زندگی انسان وجود داشته ولی به معنای جدید خود بخصوص در عرصه ی سیاست پس از جنگ جهانی دوم در جهان غرب آغاز شده و به شرق گسترش یافت.

طرح موضوع واهمیت آن

حیات مدنی از جدی ترین موضوعاتی است که به جامعه ی بشری رنگ و بوی انسانی و حرکت و رشد می بخشد و فضای شهری از جمله فضاهایی است که حیات مدنی در آن جریان یافته وحادثه ها وواقعه ها رخ می دهند.

شناخت مراکز همایش

فضاهای اجتماعی از جمله فضاهایی هستند که اگر چه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده اند، اما قدمتی به طور تاریخ حیات اجتماعی بشر دارند. انسان به دلیل خصلت اجتماعی اش در حیات خود خواهان زندگی اجتماعی بر اساس مبادله اندیشه و کار می باشد

تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری می توان برای شناخت تاریخی فضاهای اجتماعی، ابتدا به یونان باستان اشاره کرد. یونانی که عنوان اولین حکومت دموکراسی و جامعه مدنی را در تاریخ بشری به یدک می کشد.

آگورا مشهورترین فضای عمومی در ساختار شهری شهرهای یونان باستان بوده است. میدان عمومی اصلی که گردهمایی مردم شهر در آنجا رخ می داده است.

تعریف مراکز همایش شهـری

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری در تعریف مراکز همایشهای شهری، تعریف و شیوه بهره برداری از فضا بسیار بااهمیت می باشد. ولی می توان به طور کلی فضاهای گردهمایی شهری را جزئی از فضاهای اجتماعی شهرها دانست که به صورت نامحدود در اختیار عموم مردم شهر قرار می گیرد. هدف این مراکز ضمن نهادینه کردن عناصر جامعه مدنی ایجاد شرایط مناسب برای برقراری ارتباط میان مسئولان شهر و مردم می باشد

ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر:

یکی از راهکارهای ترویج جامعه مدنی حمایت و یاری رساندن به نهادهای فعال مدنی در عرصه عمومی می باشد. برای این منظور خلق مکانی مناسب به نظر لازم می باشد تا نهادهای برخاسته از مردم بتوانند با مسئولان در ارتباط مستقیم باشند و بدین ترتیب است که مردم خود را در اداره امور شهر شریک می دانند فضایی که مردم در آن بتوانند

تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر

احداث خدمات مختلف شهری اعم از فعالیتهای اداری، فعالیتهای تجاری، فعالیتهای فرهنگی و …  در قالب مجموعه ای نزدیک به یکدیگر از نیازی ساختاری سرچشمه می گیرد، چرا که منطق ارائه خدمات به عموم مردم حکم می کند که سهولت در ارائه و همچنین در دریافت آن خدمات در نظر گرفته شود

ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد

آن بخش از ارائه خدمات اداری که به کیفیت دسترسی شهری و به چرخه ارائه خدمات مربوط می گردد، در نظام شهرسازی دارای قاعده ای نیست و این بی قاعدگی در شهری با ابعاد مشهد چه از نظر جمعیت و چه از نظر وسعت، چه با نگاه به کمیت مشکلات ایجاد شده و چه با توجه به کیفیت همان مشکلات، ما را با معضلات بسیاری روبرو می کند که بازتاب خود را از نظر اقتصادی و فرهنگی در ابعاد بسیار وسیع بر جا می گذارد.

طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری سیستم پراکنده خدمات شهری که بخشایش آن از روند منطقی پیروی نمی کند می بایست جای خود را به سیستم پویایی دهد که بتواند در هر لحظه با شرایط موجود خود را سازگار ساخته و بهترین عملکرد ممکنه را ارائه دهد.

انواع گردهم آیی و تعاریف آن:

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری اگرچه ما از دیرباز برای مسائل مختلف سیاسی و فرهنگی و تبادل اطلاعات اقتصادی و فنی جمع شده ایم و بشر بدین طریق به نتایج و موفقیتهای روزافزون رسیده، ولی تاکنون دارای تعریفات ثابت و مورد قبول همگان در این زمینه نبوده ایم.

تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری توجه به ضوابط و اصول طراحی و ملاحظات برنامه ریزی در تمام مجموعه بخصوص بخش تالارهای گرد هم آیی بسیار بااهمیت تلقی می شود؛ چرا که این قسمت از مجموعه به دلیل کاربردهای زیاد نکات پیچیده فنی و صرف هزینه های بسیار از حساس ترین فضاهای این گونه ابنیه به شمار می آیند.

حـدود تقـریبی حجم سالن ها

یکی از بارزترین عوامل جذب ضد صدا در آدیتوریم ها وجود حصار است که گاه تا حدود ۷۰ درصد (به طور نمونه در مورد فرکانس ۵۰۰ هرتز) از صداها را جذب می کند. بنابراین برای متعادل کردن مجموع مقادیر جذب صدا بهتر است حجم هر اتاق یا سالن بر حسب عملکرد با تعداد جمعیت آن محاسبه شود.

فرمهای مربوط به سطوح زیربنا

برای به دست آوردن حداقل سطوح زیربنای لازم جهت طراحی و آگاهی از حداکثر امکان فشردگی صندلیها در یک ادیتوریوم یا هر نوع سالن گردهمائی دیگر اصولاً با توجه به موضوع رابطه بین استانداردهای ایمنی فضا و تراکم اشخاص، به آئین نامه ها و مقررات محافظت در برابر حریق مراجعه می شود.

سالنهای هنری چندمنظوره

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری سالنهای هنری از قبیل کنسرت هالها اگر قرار باشد پاسخگوی فعالیتهای دیگری نیز در جامعه باشند به برنامه ای از پیش بررسی شده نیاز خواهند داشت. بین این گونه سالنها و سالنهای گردهمائی چندمنظوره همیشه بعضی مشابهات گنگ وجود دارد.

 پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها

در بسیاری از سالنها لازم است بتوان صندلیها را جهت پاسخگوئی به نیازها و مقاصد مختلف و نهایتاً مناسب نمودن سالن در هر موقعیت برای هر نوع کنفرانس تا حدی تغییر داد. ادیتوریومهائی که با صندلی های شیبدار طراحی می شوند

پلانهای بادبـزن شکل

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری فرمهای بادبزنی، ذوزنقه و یا قطاع دایره، الگوهای بسیار مناسب و رایجی برای طرح سالنهای سخنرانی به شمار می آیند. طراحی سالنهای گردهمائی به فرمهای فوق، این امکان را فراهم می آورد که صندلیها در ردیف های منحنی قرار گرفته و ضمن ایجاد هماهنگی بیشتر با فرم ادیتوریوم کیفیت دیدن و شنیدن مطلوب تر شود.

پلانهای شش ضلعی

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری فرمهای شش ضلعی معمولی یا تعدیل شده، در بسیاری  موارد، بخصوص در طراحی سالنهای چندمنظوره، مراکز انجمن شهر (سالنهائی که هم مورد استفاده تئاتر و کنسرت قرار می گیرند و هم کنگره در آنها برگزار می شود) الگوی مناسبی به شمار می آید.

روابط بین سالن و صحنه

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری اشخاصی که در سخنرانیها و کنگره ها شرکت می کنند انتظار دارند صداها را خوب شنیده و صحنه یا سکوی سخنرانی را به راحتی ببینند. برای رسیدن به این منظور، علاوه بر معیارهائی که قبلاً شرح داده شد، لازمه های دیگری به کار می آیند که روابط بین سالن و صحنه را شکل داده و در طراحی معماری ادیتوریوم و آرایش جایگاه تأثیر مستقیم دارند.

استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف

میزهائی که در اتاق جلسه چیده می شوند معمولاً دارای ۷۶ سانتیمتر عرض و ۱۲۰، ۱۸۰ یا ۲۴۰ سانتیمتر طول هستند. برای تغییر جهت امتداد میز در گوشه ها، معمولاً از تکه میزهای نیم یا ربع دایره استفاده می شود.

ویژگی‌های معماری کاروانسراهای ایران

مرکز همایشهای مشهد با اصول معماری در کاروانسراها، جایگاه‌هایی به صورت اتاق انفرادی و در مقابل آن‌ها، ایوان‌های کوچکی قرار دارد. در پشت اتاق‌ها و گرداگرد کاروانسراها محل نگهداری احشام و اصطبل چهارپایان واقع است. حصارهای کاروانسراها را ابتدا با خشت خام و بعد با آجر می‌ساختند

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته معماری

 

 

نظرات بسته شده است.