مدیریت کلاس

آموزش و پرورش علاوه بر این که در دسته بندی مشاغل در رده بالایی قرار دارد.از نظر پیچیدگی نیز جزء پیچیده ترین حرفه های تخصصی دسته بندی می گردد.

اشراف معلم بر موضوعات درسی، مسائل یادگیری، الگوها، مهارت ها، روش ها، راهبردها، و فنون تدریس، از عوامل عمده ی اثر بخشی رفتار و مدیریت کلاسی می باشد.

دررفتارکلاسی و ارتباط معلم با دانش آموزان با توجه به این که مدرسه و کلاس سازمان های اجتماعی آموزش تربیتی می باشد. از نظر یه های سازمانی استفاده می گردد.

چکیده

پیشرفت هر جامعه ای به چگونگی کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه بستگی دارد. آموزش و پرورش اگر راه دموکراسی و روش علمی پیش گیرد زمینه ی ایجاد جامعه ای پیشرفته را مهیا می سازد. به منظور رسیدن به این دموکراسی، رعایت قانون و نظم و ایجاد نگرش مثبت در این زمینه و اعمال آن توسط افراد یک جامعه ، به خصوص متو لیان امر خطیر تعلیم و تربیت، ضرورت می یابد . در این مقاله، سعی بر این است که ضمن تعریف کلید واژه های ارائه شده ، به موارد زیر پرداخته شود:

– اهمیت و ضرورت نظم و انضباط در کلاس

–  روش تدریس مناسب

این تجربیات معلم مشتمل بر  ۵۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده. ۳

مقدمه. ۳

تعریف مدیریت…. ۴

تعریف مدیریت کلاس…. ۵

اهمیت و ضرورت مدیریت و انضباط کلاس…. ۵

اهداف مدیریت کلاس…. ۶

اصول مدیریت کلاس…. ۶

مهارت های مدیریت کلاس…. ۸

سبک‎های مدیریت در کلاس…. ۸

عوامل موثر بر مدیریت کلاس…. ۱۶

مدیریت کلاس در مقابل یادگیری فعال.. ۲۰

علل بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس و شیوه های برخورد با آن.. ۲۲

موانع‌ و مشکلات‌ مدیریت‌ کلاس‌…. ۲۷

دانش‌آموزان‌ مسأله‌دار و مدیریت‌ کلاس‌…. ۲۹

معلم‌ و مدیریت‌ کلاس‌…. ۳۰

راهبردهایی‌ جهت‌ مدیریت‌ مؤثر کلاس‌…. ۳۲

نکات مهم در مدیریت کلاس…. ۳۵

پیشنهادهایی درباره مدیریت کلاس…. ۳۷

جمع بندی و نتیجه گیری… ۵۳

منابع و مآخذ..۵۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مدیریت کلاس  را در زیر می توانید ببینید

مقدمه

آموزش و پرورش علاوه بر این که در دسته بندی مشاغل در رده بالایی قرار دارد.از نظر پیچیدگی نیز جزء پیچیده ترین حرفه های تخصصی دسته بندی می گردد.

اشراف معلم بر موضوعات درسی، مسائل یادگیری، الگوها، مهارت ها، روش ها، راهبردها، و فنون تدریس، از عوامل عمده ی اثر بخشی رفتار و مدیریت کلاسی می باشد.

دررفتارکلاسی و ارتباط معلم با دانش آموزان با توجه به این که مدرسه و کلاس سازمان های اجتماعی آموزش تربیتی می باشد. از نظر یه های سازمانی استفاده می گردد.

اهمیت و ضرورت مدیریت و انضباط کلاس

بدون شک به منظور تدریس ونیل به اهداف آموزش و پرورش ، وجود شرایطی لازم می باشد، از جمله این شرایط می توان به نظم حاکم بر کلاس به عنوان فاکتری مهم اشاره نمود، زیرا کلاسی که در آن اولین گام یادگیری (یعنی نظم وانضباط  و مشارکت در فعالیت و جلب توجه فعال شاگردان) اعمال نگردد، به یقین نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

اصول مدیریت کلاس

از مهم ترین اصول کلاس داری، کارآیی و جامع الاطراف بودن معلم است. معلم کارآ معلمی است که بر مطالب درسی تسلط دارد، کارها و اعمال او سازمان یافته و منظم و دارای اعتماد به نفس است، به دانش آموزان نیز اعتماد می کند و شکیباست.

مهارت های مدیریت کلاس

مدیریت کلاس بر دو مهارت به هم پیوسته و اساسی استوار است:

  1. ۱. تصمیم گیری
  2. ۲. اقدام

سبک های مدیریت در کلاس

 

 

سبک معلم، مجموعه‎ای از رفتارها و دیدگاه‎هایی است که وی برای به وجود آمدن بهترین وضعیت ممکن برای انجام آموزش به کار می‎گیرد. نقش اولیه معلم هنگام انجام فعالیت آموزشی، نقش مدیریتی است.

مدیریت کلاس در مقابل یادگیری فعال

کودکان فراگیرندگان فعالی هستند.آگاهی از این امر باید برای مربیان تربیت بدنی کمی آسودگی فراهم آورد

با این وجود اگر فعالیتهای جسمانی به عنوان رفتار اولیه ای که کودکان فرا می گیرند شناخته شود به نظر می رسد که تربیت بدنی با طبیعت کودکان متناسب است .

علل بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس و شیوه های برخورد با آن

بسیاری از معلمان و حتی مدیـران مـدارس از دانش آموزانی که به اعتقاد آن ها شلوغ هستند و رفتارهای نا خواسته و نا مناسبی از خود بروز می دهند و به این ترتیب نظم و انضباط مدرسه و کلاس درس را دچار اخلال می کنند گله دارند .

موانع‌ و مشکلات‌ مدیریت‌ کلاس‌

در مدیریت‌ کلاس‌ با شرایط اقلیمی‌، جغرافیایی‌ و شرایط کمی‌ و کیفی‌ واستانداردهای‌ متفاوت‌ و ضوابط موجود و جو کلاس‌، موانع‌ و مشکلات‌ مدیریتی‌مختلفی‌ در کلاس‌ ایجاد می‌شود. البته‌ ابتدا باید تعریف‌ روشن‌ از موانع‌ و مشکلات ‌مدیریت‌ کلاس‌ داشته‌ باشیم‌.

راهبردهایی‌ جهت‌ مدیریت‌ مؤثر کلاس‌

معلمان‌ به‌مهارت‌های‌ علمی‌ و فنی‌ خاصی‌ نیاز دارند تا در مدیریت‌ کلاس‌ درس‌موفق‌ شوند. مدیریت‌ کلاس‌ اولین‌ سطح‌ مدیریت‌ آموزشی‌ است‌ و پایه‌ی‌ سطوح‌ بالاتر مدیریت‌ محسوب‌ می‌شود.

نتیجه گیری

به طور خلاصه می توان گفت : به منظور ایجاد نظم و تغییر مدیریت کلاسی ، سه شرط لازم است ،و این شروط عبارتند از

روش تدریس مناسب ،ویژگی های شخصیتی معلم و استفاده از فنون تدریس ،

هر کدام از موارد ذکر شده به صورت مهندسی شده و کاربردی، در این مقاله توصیف و تبیین گردید. در پایان پیشنهادهایی با توجه به مطالب ذکر شده ئر این مقاله ارائه می گردد؛

– تشکیل کارگاههای آموزشی و اجرای فنون تدریس به صورت علمی در این کارگاهها برای تمامی کسانی که با تدریس و به طور کلی آموزش سر و کار دارند.

پیشنهادهایی درباره مدیریت کلاس

مشکلات آموزشی به گونه ای غیرمنتظره به وجود نمی آیند، بلکه عواملی باعث ایجاد آنها می شوند. خانه و محیط های خارج از مدرسه تاثیر عمده ای روی کودکان و در نتیجه آمادگی آنها برای امتناع از ورود به مدرسه اعمال می کنند. ایجاد نظم و هماهنگی، شرط لازم تدریس موفق است. اداره کلاس کارآمد و موثر یگانه راهی است که به آموزش و یادگیری کارساز و موثر ختم می شود.

در این بخش پیشنهادهای ارائه شده است که یک معلم موفق می تواند به تنهایی آنها را انجام دهد و بر راهبردهای خود در مدیریت کلاس درس بیفزاید.

منابع و مآخذ

– پیریایی، حسین: بررسی راههای افزایش علاقه مندی دبیران استان لرستان با استفاده از روش های تدریس

– جویس، بروس وویل، مارشا: الگوهای جدید تدریس، ترجمه بهرنگی، محمد رضا، نشر تابان،۱۳۷۶

– خلاق کار،آموزش و پرورش استان لرستان ،۱۳۸۳

– رئوفی،حسین، مدیریت، رفتار کلاسی، چاپ دوم، انتشارات آستان قدس رضوی،۱۳۷۷

– سرمد،غلامعلی،:تدریس، هنر معلمی، انتشارات اشراق۱۳۷۶

– شعبانی، حسن: مهارت های آموزش و پرورش (روشها و فنون تدریس)، انتشارات سمت، ۱۳۷۱

– فتحی آذر اسکندر: روشها و فنون تدریس انتشارات دانشگاه تبریز۱۳۸۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + 19 =