روش تحقیقمقالات رشته دینی

مدیریت و فرماندهی پیامبر (ص) در جنگها

حتی آنها که اسلام را به عنوان یک آئین الهی نپذیرفته اند، در این امر شک ندارند که پیامبر اسلام، فرمانده بزرگی بود که پیروزی سربازانش را در کمترینمدت و با کمترین ضایعات تامین کرد. و از نظر مدیریت نیز آنچنان نیرومند بود که از یک جامعه نیمه وحشی، تمدنی بزرگ به وجود آورد و از قبائل پراکنده عرب توانست تشکیل امتی بدهد. شک نیست که تالیف امتی واحد از قبایلی که در طول تاریخ به نزاع وتخاصم و حمله و هجوم بر یکدیگر عادت کرده بودند و خون همدیگر را می ریختند؛ در اندک مدتی، کاری بس بزرگ و معجزه اجتماعی بی نظیری است که تاثیر آن بر کل تاریخ بشر بر کسی پوشیده نیست.

«لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؛ مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود.

این تحقیق دانشجویی مدیریت و فرماندهی پیامبر (ص) در جنگها  مشتمل بر۱۳۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

زمینه بحث… ۴

نگاهی گذرا به زندگی پیامبر (ص) ۷

اختناق در مکّه و آغاز هجرت… ۹

مسئولیتها و وظایف شانزده گانه. ۱۱

یک مدیر و فرمانده ۱۱

۱- تصمیم گیری.. ۱۱

۲- برنامه ریزی.. ۱۶

۳- سازماندهی.. ۱۷

۴- ایجاد هماهنگی.. ۱۹

۵- تبیین هدف و تحریک انگیزه ها ۲۰

۶- چاره جویی در برابر حوادث پیش بینی نشده ۲۶

۷- بررسی عوامل پیروزی و ناکامی و بهره گیری از آنها ۳۳

۸- جمع آوری اطلاعات و آمار (اطلاعات و خبریابی) ۴۲

۹- جذب نیروهای صالح.. ۵۸

۱۰- قدردانی، تشویق و توبیخ.. ۶۰

۱۱- شناخت عمیق.. ۶۴

۱۵- پرهیز از جنگ در جبهه های مختلف… ۶۶

۱۶- بیعت گرفتن و ایجاد روحیه تازه در لحظات بحرانی.. ۶۶

صفات و شرایط مدیران و فرماندهان اسلامی.. ۶۸

هفده شرط عمده ۷۰

نظر اسلام درباره این نحوه جنگ…. ۹۰

جنگ های روانی.. ۹۲

مقابله با جنگ روانی.. ۹۵

کجا باید جنگید؟. ۹۶

حرکت به سوی دشمن.. ۹۶

در صحنه نبرد. ۹۸

قرارگاه ۹۸

رویارویی با دشمن.. ۹۹

آغاز و کیفیت نبرد. ۹۹

مراعات یک سلسله اصول اخلاقی و انسانی در جنگ…. ۱۰۰

سلاح، مکان و زمان مجاز و غیرمجاز در جنگ…. ۱۰۱

خطرت عمومی جنگ افزارهای بیولوژیکی.. ۱۰۲

اسلام و این جنگ افزارها ۱۰۲

زمان و مکانهای غیرمجاز ۱۰۳

عوامل پیروزی.. ۱۰۴

فلسفه و آثار دعا ۱۲۵

امان در جنگ…. ۱۲۸

اسرای جنگی.. ۱۳۰

فهرست منابع.. ۱۳۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته دینی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مدیریت و فرماندهی پیامبر (ص) در جنگها را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

حتی آنها که اسلام را به عنوان یک آئین الهی نپذیرفته اند، در این امر شک ندارند که پیامبر اسلام، فرمانده بزرگی بود که پیروزی سربازانش را در کمترینمدت و با کمترین ضایعات تامین کرد. و از نظر مدیریت نیز آنچنان نیرومند بود که از یک جامعه نیمه وحشی، تمدنی بزرگ به وجود آورد و از قبائل پراکنده عرب توانست تشکیل امتی بدهد. شک نیست که تالیف امتی واحد از قبایلی که در طول تاریخ به نزاع وتخاصم و حمله و هجوم بر یکدیگر عادت کرده بودند و خون همدیگر را می ریختند؛ در اندک مدتی، کاری بس بزرگ و معجزه اجتماعی بی نظیری است که تاثیر آن بر کل تاریخ بشر بر کسی پوشیده نیست.

«لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؛ مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود.

پیامبر بزرگوار اسلام (ص) این برتری را دارا بود که برای اولین بار در تاریخ ملت عرب، ملل دیگر را در تحت رایت اسلام به عنوان «امت واحد» گرد آورد و این پیروزی سبب شد که در مدت ۲۳ سال تمام جزیره العرب را آزاد کند، و هم عناصر مخالف و بیگانه را در آن سرزمین از میان بردارد و تأمین عدالت اجتماعی را در تمام جزیره محقق سازد.

زمینه بحث

در ابتدای بحث، باید توجه به این مطلب داشته باشیم که مدیریت و فرماندهی یک نوع «ایدئولوژی» است؛ یعنی، یک نوع از «بایدها» است.

مدیر باید این چنین باشد، فرمانده باید آنچنان باشد، وظیفه فرمانده این است و وظیفه مدیران آن است و می د انیم «بایدها» همیشه از «هستی ها» یعنی از «جهان بینی» سرچشمه می گیرد.

ما اگر واقعیات موجود را تشخیص ندهیم، وظایف لازم را تشخیص نخوایم داد؛ اگر «هستی ها» را ندانیم؛ «بایدها» را نخواهیم دانست.

اینجا بحث مفصلی است درباره رابطه «جهان بینی» و «ایدئولوژی» و این که اینها چه نوع رابطه ای با هم دارند؛ ولی ما در اینجا همین اندازه می گوئیم که طرفدار این رابطه هستیم.

نگاهی گذرا به زندگی پیامبر (ص)

یک نگاه گذرا به زندگی پیامبر اسلام، بعد از بعثت، نشان می دهد که زندگی پربارش به دو دوران متمایز تقسیم میشود:

۱- دوران مکه (دوران آمادگی و سازندگی)

۲- دوران مدینه (دوران عمل و پیاده کردن برنامه ها)

در دوران مکّه، تمام همّت پیامبر  (ص) متوجه آموزشهای عقیدتی و فکری و فرهنگی بود تا دلهای تازه مسلمانان را از رسوبات شرک کاملاً شستشو دهد، و آنها را برای یک حرکت بزرگ به سوی یک آئین الهی پیشرو، همراه با تشکیل یک «حکومت انسانی نیرومند و پرقدرت» به عنوان مقدمه ای برای پیشبرد اهداف بزرگ رسالت، آماده سازد.

اختناق در مکّه و آغاز هجرت

محیط مکه به خاطر نفوذ شدید اشراف قریش، و خفقان فوق العاده ای که از ناحیه مشرکان متعصب بر آن حاکم بود، بیش از آن آمادگی برای گسترش اسلام نداشت؛ و می بایست طبق برنامه منظمی، مسلمانان تدریجاً به مدینه که محیط مساعدتری بود و از سوی مردمش اعلان وفاداری نسبت به پیامبر (ص) شده بود هجرت کنند و سرانجام خود پیامبر (ص) نیز مخفیانه به آنها بپیوندند؛ آری «مدینه» سکوی بسیار مناسبی برای پرش اسلام محسوب می شد!

و این مرحله، دقیقاً اجرا شد هر چند جان پیامبر (ص) در این راه سخت به خطر افتاد ولی خداوند که او را برای رسالت عظیمی ذخیره کرده بود از خطر رهائیش بخشید.

فلسفه و آثار دعا

بطور قطع دعا دارای فلسفه و آثاری است که بحث تفصیلی آنرا باید در جای دیگر خواند و یا در زمان دیگر نگاشت ؛ اما اجمال مسأله از این قراراست:

یأس کشنده قدرت است، و امید زنده کننده آن، و دعا عامل احیای امید است. دعا درخت امید را آبیاری می‌کند.

دعا کننده ناچار است برای استفاده از نیروهای بی‌پایان پروردگار، پیوند خود را با او محکم کرده، به او نزدیک شود و مظهری از صفات جمال و جلال او که منبعی از پاکی است، گردد.

اسرای جنگی

می‌دانیم در میدان نبرد همیشه چنین نیست که دشمن تمامی نیروهایش را از دست بدهد، بطوریکه که همه یا کشته شوند و یا فرار کنند بلکه معمولا عده‌ای کشته، برخی اسیر و گروهی فرار می‌نمایند.

باید گفت گرفتن اسیر در صحنه نبرداز نظر اسلام مجاز است و عمل پیامبر و فرماندهان سپاه وی در نبردهای مختلف از جمله نبرد بدر، گواه این معنی است. علاوه بر این عاقلانه نیست که نیروهای ما در صحنه نبرد بر دشمن غلبه یابند، ولی نفرات آنها را آزاد بگذارند تا بار دیگر تشکیل سپاه دهند و بر ضد ما به مبارزه برخیزند. ولی زمان گرفتن اسیر از نظر اسلام مشخص شده است و آن هنگامی است که نبرد به صورت درگیری شدید  و قتل و کشتار درآمده باشد. و دشمن توان خود را از دست داده، آخرین  ضربات رامتحمل شود. قرآن کریم می‌فرماید:

فهرست منابع

  • قرآن مجید
  • نهج البلاغه
  • تاریخ پیامبر اسلام، دکتر محمد ابراهیم آیتی، انتشارات دانشگاه تهران
  • جهاد از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه، عمید زنجانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مدیریت و فرماندهی در اسلام، آیت الله العظمی مکاهم شیرازی، مدرسه اللمام علی بن ابیطالب (ع)
  • نظام دفاعی اسلام، عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • نشریه ویژه سیاسی نظامی معاونت سیاسی سماچا و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته دینی

.

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =