روش تحقیق

مدیریت سازمان های ورزشی

مدیریت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت، پس از انقلاب صنعتی به وجود آمد. دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده. اما مقصود آن – حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی همچنان باقی مانده است . عبارت است از کارکردن با و از طریق دیگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدف های کارکنان.مدیریت هنر انجام امور به وسیله دیگران، جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.سازمان ورزشی

این تحقیق دانشجویی مدیریت سازمان های ورزشی مشتمل بر ۱۴۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول : ۲

مدیریت – فرایند اساسی مدیریت.. ۲

مدیریت.. ۲

تاکید این تعریف : ۲

مدیریت ورزشی : ۳

فرآیند مدریریت : ۳

آیا مدیریت علم  است یا هنر   ؟. ۴

مقصود مدیریت : ۴

سازمان و نیاز به مدیریت.. ۵

حرکت افراد و گردش کار سازمانها از : ۶

مهارت های مدیران. ۶

سطوح مدیران / آیا کار همه مدیران یکسان است ؟. ۷

مدیریت موثر و موفق  : ۸

چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود ؟. ۹

نظریه ها و مکاتب مدیریت.. ۹

اصول و مفاهیم بوروکراسی.. ۱۵

سازمانهای رسمی و غیر رسمی.. ۱۷

نظریه سلسله مراتب نیازها ۱۷

سلسله مراتب نیازهای مازلو. ۱۸

اصول و مبانی مدیریت.. ۲۰

۱ – برنامه ریزی : ۲۰

۲ – سازماندهی.. ۳۵

۳ – بکارگیری نیروی انسانی.. ۴۱

۴- هدایت و رهبری : ۴۱

۵ – نظارت و کنترل. ۴۵

فصل دوم : ۵۴

آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی.. ۵۴

هدف کلی.. ۵۴

سازمانهای ورزشی.. ۵۴

فدراسیونهای ورزشهای المپیک زمستانی : ۶۲

فدراسیون های ورزشهای المپیک تابستانی : ۶۲

اهم وظایف فدراسیون به شرح زیر است : ۶۵

فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران. ۶۶

ز) انجمنهای ورزشی بانوان. ۶۹

  1. جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی.. ۷۲

وظایف سازمانی تربیت بدنی.. ۷۵

شورای سازمان تربیت بدنی.. ۷۶

سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی.. ۷۶

ب) وزارت  آموزش و پرورش… ۸۰

وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش… ۸۱

سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش… ۸۳

د) وزارت فرهنگ و آموزش عالی.. ۸۴

فصل سوم : ۱۰۷

بـودجـه. ۱۰۷

تعریف بودجه. ۱۰۷

اصول بودجه بندی.. ۱۰۸

چرخه یا دوره بودجه بندی.. ۱۰۸

تهیه و تنظیم بودجه. ۱۰۹

تصویب بودجه. ۱۱۰

اجرای بودجه. ۱۱۰

نظارت بر بودجه. ۱۱۰

انواع بودجه. ۱۱۱

بودجه عمومی دولت شامل : ۱۱۲

بودجه ورزش در آموزش و پرورش… ۱۱۳

سازماندهی موفقیت آمیز عملیات افزایش اعتبار ( بودجه ) ۱۱۴

چرا مردم کمک مالی می کنند ؟. ۱۱۵

اصول موفقیت آمیز افزایش اعتبارات.. ۱۱۷

هدف : ۱۱۷

رهبری.. ۱۱۸

داوطلبان. ۱۱۹

ارتباطات مردمی.. ۱۲۱

روشهای غیر مستقیم افزایش اعتبارات.. ۱۲۲

فصل چهارم : ۱۲۵

مدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزش… ۱۲۵

اصول قابل توجه در تشکیل جلسات : ۱۲۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  مدیریت سازمان های ورزشی را در زیر می توانید ببینید.

مدیریت سازمان های ورزشی

مدیریت – فرایند اساسی مدیریت

مدیریت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت، پس از انقلاب صنعتی به وجود آمد. دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده. اما مقصود آن – حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی همچنان باقی مانده است .

سازمان و نیاز به مدیریت

بیشتر مردم عضو یک سازمان هستند، مثل دانشکده، تیم ورزشی، یک گروه موسیقی ، برخی از این سازمانها به صورت رسمی سازمان یافته اند – شرکتهای بزرگ اقتصادی، سازمانهای آموزشی ( دانشکده ها ) و بعضی ها ساختار غیر رسمی دارند، مثل یک تیم فوتبال محلی، حال سازمانها چه رسمی باشند چه غیر رسمی ، از افرادی تشکیل می شوند که گرد هم می آیند و گروه تشکیل می دهند. زیرا آنها منافع خود را در این می بینند که همکاری کنند و در جهت تامین یک هدف مشترک به پیش بروند . . .  بنابراین هدف  یا مقصود یکی از ارکان رسمی هر سازمانی است .

مهارت های مدیران

مدیران برای انجام نقش های خود بایستی دارای مهارت ها و توانمندیهای ویژه ای باشند :

۱ مهارت فنی   : توانایی در کاربرد دانش تخصصی یا تخصصی های ویژه ، فنون و ابزاری که لازمه انجام وظایف خاصی است. بهره گیری از فنون و به ثمر رساندن اهداف.

۲ – مهارت های ادراکی و تصمیم گیری   : توانایی فهمیدن پیچیدگی های سازمان، تجزیه و تحلیل معضلات، درک و آگاهی از واقعیتها درک عقاید متعدد و انتخاب بهترین.

سطوح مدیران / آیا کار همه مدیران یکسان است ؟

مدیران را به سه گروه تقسیم بندی کرده اند .

۱ مدیریت عالی / گروه سیاستگذار : برنامه ریزی های جامع و بلندمدت تعیین کننده خط مشی و سیاست کل سازمان می باشند. بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان و اندک زمانی را با افراد زیر دست می گذرانند.

مدیریت موثر و موفق :

مدیریت موثر و موفق عبارتست از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن کسی است که بتواند ۸۰  الی ۹۰ درصد توانایی های افراد را به کار گیرد. با توجه به تحقیقی ( ویلیام جیمز  ) درباره انگیزش انجام داد، به این نتیجه رسید که کارکنان با میزان کاری در حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد تواناییشان می توانند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند – این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان ، انگیزش بیشتری داشته باشند، تقریباً با ۸۰ الی ۹۰ درصد تونایی خود کار می کنند.

نظریه ها و مکاتب مدیریت

مدیریت اگرچه ظاهرا واژه نو به نظر می رسد اما حقیقت آن است که مدیریت همزاد تمدنها است. اگر روند تاریخی اندیشه مدیریت را مورد بررسی قرار دهیم در خواهیم یافت که تمدنهای بزرگ در سایه مدیریت های مقتدر به عظمت و شکوه دست یافته اند. از جمله این تمدنها می توان تمدنهای ایران، روم باستان، مصر و یونان باستان را نام برد. بنابراین می توان گفت مدیریت و مدیران امروز از بعضی جهات مدیون مدیران تمدنهای عصر قدیم اند.  همچنین نظریه ها و مکاتب موجود در مدیریت اغلب پدیده قرون گذشته بوده . 

سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش

اداره کل تربیت بدنی ۳ معاون تحت عناوین

  1. معاون فنی و ورزشی
  2. معاون مطالعات و برنامه ریزی و آموزشهای ورزشی
  3. معاون اجرایی است .

ادارات و واحدهای مختلف اداره کل تربیت بدنی بنا به نوع وظایفی که بر عهده دارند تحت پوشش یکی از معاونین فوق الذکر انجام وظیفه می نمایند .

تهیه و تنظیم بودجه

دولت به عنوان قوه مجریه به بخشنامه تنظیم بودجه مبادرت می نماید . دستگاههای اجرایی پس از بررسی و مطالعه سیاست و خط مشی های مندرج در بخشنامه بودجه ، بودجه پیشنهادی خود را تنظیم می نمایند و توسط دفتر تشکیلات و بودجه دستگاه متبوع به سازمان برنامه و بودجه ارسال می گردد. سازمان برنامه و بودجه واصله از سازمانها و ارگانها طرح مقدماتی بودجه را تهیه می کند. بودجه پس از بررسی آن در شورای اقتصاد به صورت لایحه بودجه کل کشور در هیئت دولت تصویب و توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

بودجه ورزش در آموزش و پرورش

در آموزش و پرورش بودجه ورزشی در دو بخش پیش بینی گردیده است .

الف) بودجه اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش که صرف فعالیتهای سراسری ورزشی دانش آموزی می گردد . این بودجه در قالب یکی از ردیفهای وزارت آموزش و پرورش پیش بینی گردیده است شماره این ردیف عبارتست از ۱۲۷۵۳۲ و میزان آن در سال ۱۳۷۲ برابر ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .

سازماندهی موفقیت آمیز عملیات افزایش اعتبار ( بودجه )

مدیریت سازمان های ورزشی

امروزه مربیان و مدیران روشنفکر و دور اندیش معتقدند که افزایش بودجه و اعتبارات موجود, یکی از مهمترین مسائل سازمانهای ورزشی معاصر است . محظورات و تنگناهای مالی و بودجه می تواند تأثیرات جدی بر میزان پشتوانه مالی دولت و بودجه های فرهنگی محلی داشته باشد . هنگامی که به این مشکلات هزینه های روز افزون کالاها و خدمات ورزشی نیز افزوده شود ,

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

 

 

برچسب ها