مدیریت استرس در سازمان ها

یکی از روش‌های نوین آموزشی در مدیریت، آموزش‌های سریع و کاربردی است. این آموزش‌ها، به جای غلتیدن در حاشیه و توضیحات زیاد، به سرعت به اصل قضیه می‌پردازند. برخی از این مهارت‌ها و آموزش‌ها، علا‌وه بر ایجاد زمینه فعّالیّت در محیط کار، عامل بروز خلا‌قیت‌های فراوان، آرامش روانی و احساس تعلّق به سازمان می‌گردند.

 

 

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۱۷ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

نگاهی به مهارت‌های مدیریت استرس برای سازمان‌ها و مدیران‌.. ۳

مهارت‌های مدیریت استرس در سازمان‌ها (استرس کارکنان و آموزش سلا‌متی) ۳

استرس کارکنان و آموزش سلا‌متی‌… ۴

فرهنگ‌های سازمانی و استرس کارکنان‌.. ۴

استرس و نقش سازمان‌.. ۴

نکته‌ای برای مدیران‌.. ۵

استرس متعادل‌.. ۶

فواید و ضایعات استرس‌…. ۶

آسیب‌های کلی‌… ۶

نکته‌. ۷

منابع انسانی و اهداف مدیریت‌… ۷

نقش سازمان.. ۸

منابع انسانی ناکارآمد.. ۹

توجه به استرس‌…. ۹

سبک مدیریت و استرس‌…. ۹

ارتباطات مدیریتی و استرس‌…. ۱۰

دو عامل استرس‌زا ۱۰

رابطه‌ی تغییرات با استرس…. ۱۱

سیاهه‌ی عوامل استرس‌زا ۱۱

تحلیل‌.. ۱۲

تأثیر محرک‌های منفی‌… ۱۲

تأثیر محرک‌های مثبت‌… ۱۳

مشکلا‌ت بین فردی و استرس…. ۱۳

نقش مشاوره‌ ۱۴

مشکلات تصمیم گیری در سازمانه. ۱۵

نتیجه گیری… ۱۷

منابع و مأخذ.. ۱۷


 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مهارت‌های مدیریت استرس در سازمان‌ها (استرس کارکنان و آموزش سلا‌متی)

این‌بخش بسیاری از مسایل مشترک را، در تدوین برنامه‌های مدیریتی، تحت پوشش قرار می‌دهد و تأکید بیش‌تری بر مهارت‌های فردی دارد که می‌تواند در کاهش تأثیر منفی استرس کارساز باشند.

استرس کارکنان و آموزش سلا‌متی‌
آموزش سلا‌متی به کارکنان، در همه‌ی سطوح سازمانی که می‌خواهد برآگاهی خود بیفزاید و فنون مفیدی را برای مقابله با استرس و مشکلا‌ت طاقت‌فرسای آن بیاموزد، مناسب است.

استرس و نقش سازمان‌
در پاسخ این پرسش که چرا جلوگیری و کنترل استرس شدید برای سازمان‌ها اهمّیّت دارد، باید گفت استرس مشکل بزرگ، گسترده و به ظاهر حاد، در سراسر دنیا، برآورد شده‌است؛‌در انگلستان بیش از پنجاه درصد بیماری‌ها، بیش از شصت درصد غیبت‌های کاری و بیش از هشتاد درصد آسیب‌های ناشی ازکار، به استرس مربوط است.

نکته‌ای برای مدیران‌
یکی از وظایف کارفرما فراهم آوردن محیطی سالم و مطمئن برای کارکنان می‌باشد. موارد زیادی از شکایت کارکنان علیه کارفرمایان، به دلیل استرس‌های ناشی از کار، وجود دارد. امروزه، قوانین مربوط به این موارد، دو برابر گذشته‌است.

فواید و ضایعات استرس‌
استرس می‌تواند برای سازمان و فرایند کار آن فوایدی داشته باشد. همان‌طوری که فشار روانی شدید می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری گردد، ساعت‌های کاری طولا‌نی با اثربخشی کم، تصمیم‌ها و قضاوت‌های بیش‌تر، اشتباهات و خطاهای فراوان و کیفیت کم، بحث‌های زیاد و توافق کمی را به همراه خواهند داشت.

منابع انسانی و اهداف مدیریت‌
بایستی، در سازمان‌های امروزی، کارکنان مقدم‌ترین و مهم‌ترین منابع باشند، چرا که در دنیای امروز مقوله‌ی مهم منابع انسانی در جایگاه نخست قرار دارد. بدین ترتیب اهداف، که باید به وسیله‌ی این منابع تحقق یابند، در درجه‌ی دوم اهمّیّت قرار می‌گیرند.

سبک مدیریت و استرس‌
سبک مدیریتی نامناسب می‌تواند فشارهای شدید و استرس را ایجاد کند. دست‌کم از لحاظ نظری، بسیاری از افراد مایل‌اند قسمتی از تصمیم‌گیری را به عهده گیرند. برای چنین افرادی سبک مستبدانه‌ی مدیریت می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد.

رابطه‌ی تغییرات با استرس
تغییرات متوالی و تغییر پست‌های کلیدی، به‌ویژه اگر بهآن به عنوان تغییر برای تغییر به آن نگریسته شود، بسیار استرس آور است.

تأثیر محرک‌های منفی‌
اگر محرک‌های منفی مانند موانع و برخی از سخت‌گیری‌ها، که گاهی لا‌زم هستند، شدید باشند، بر کار تأثیر بدی دارند و می‌توانند موجب استرس شوند؛ مانند وضعیت سخت‌گیری در حقوق، اضافه کاری،‌پاداش،‌شرایط فیزیکی محیط کار و… .

مشکلا‌ت بین فردی و استرس
مشکلا‌ت بین فردی، به ‌ویژه در واحدهای بسته‌ی کوچک، می‌توانند بسیار استرس آور باشند. افراد در سازمان باید به‌کار خود عشق بورزند و بیاموزند چگونه کار گروهی انجام دهند و زندگی مستحکم‌تری داشته ‌باشند.

مشکلات تصمیم گیری در سازمانها
تغییر زندگی را جذاب می کند، تفکر را ضروری می سازد و درواقع پایه و اساس زندگی است. بنابراین، تغییر، ما را به چالش فرا می خواند و به ما می آموزد که چگونه دنیای خود را مدیریت کنیم.

نتیجه گیری
بنابراین بایستی در سطوح مختلف ابتکاراتی به کار گرفته شوند که موارد ذیل، مهم‌ترین آنها هستند:

 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.