مدل قیمت گذاری آربیتراژ

تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight] عنوان صفحه
۱. مقدمه ۲
۲. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ ۲
۳. استخراج مدل ۴
۴. روش شناسی تخمین و آزمون APT 7
۱-۴. تعیین همزمان عاملها و ویژگیها ۹
۲-۴.تعیین ویژگیهای اوراق بهادار ۱۰
۳-۴. تعیین پدیده های تأثیرگذار بر فرآیند ایجاد عایدی ۱۱
۴-۴. تعیین یک مجموعه از پرتفویهای تأثیرگذار بر فراگرد ایجاد عایدی ۱۲
۵. آزمونهای تجربی APT 13
۶.APT و CAPM 15
۷.APT و بازار سرمایه ایران ۱۵
۸.APT و اثر ژانویه ۱۶
۹.APT و اثر تورم ۱۷
۱۰.تکنیک های آزمون بدیل ۱۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight] تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نظریه قیمت گذاری آربیتراژ[/highlight] (در مدل CAPM فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]روش شناسی تخمین و آزمون APT[/highlight] مشکل اصلی در آزمون APT این است که ویژگیهای اقتصادی یا خاص شرکتی که بایستی بازده مورد انتظار را تحت تأثیر قرار دهند, تعریف نشده اند. فرآیند «ایجاد بازده» در مدلهای چند عاملی بصورت معادله زیر قابل تبیین است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تعیین ویژگیهای اوراق بهادار[/highlight] در بخش قبلی چگونگی استفاده از تحلیل عاملی را برای تعیین همزمان ویژگیهای تأثیرگذار بر بازده و بازده اضافی, بررسی نمودیم. اگر مجموعه ای از ویژگی هایی که بازده را تحت تأثیر قرار می دهند از قبل قابل تعیین باشند، در این صورت قیمت بازاری این ویژگیها در هر دوره ای از زمان می تواند اندازه گیری گردد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]آزمونهای تجربی APT [/highlight] اولین آزمونAPT توسط گهر, در سال ۱۹۷۸ و مهمترین آزمون, توسط راس و رول(RR) در سال ۱۹۸۰ انجام گردید (Alexander, 1986, p.262). روش شناسی RR شبیه به روش تحقیق به کار گرفته شده توسط بلک, جنس و شولز در آزمون CAPMبود (Haugen, 1997, p.267). نتایج حاصل از بررسی RR بر روی ۴۲ گروه ۳۰ سهمی بدین شکل بود که حداقل ۳ و احتمالاً ۴ عامل در قیمت گذاری داراییها مهم می باشند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 5 =