محاسبه ومقایسه در انتگرال قلب در رادیوتراپی مری

سرطان مری، یکی از سرطانهای شایع در کشور ما می‌باشد]۱[، بطوریکه ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که دارای بالاترین میزان اینگونه سرطانها می‌باشد. رادیوتراپی یکی از روشهای درمانی (جراحی – رادیوتراپی – شیمی درمانی) می‌باشد که جهت درمان و تسکین از آن استفاده می‌شود.

مطلب محاسبه ومقایسه در انتگرال قلب در رادیوتراپی مری مشتمل ۲۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

مواد و روشها: ۳

مقدمه: ۵

مواد و روش کار: ۷

نتایج: ۱۱

بحث: ۱۹

مراجع و منابع: ۲۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  محاسبه ومقایسه در انتگرال قلب در رادیوتراپی مری را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:
در بهینه کردن طراحی درمان در رادیوتراپی،برآورد دز انتگرال نقش مهمی برای تصمیم گیری در انتخاب انرژی،ابعاد فیلدها و تعداد فیلدها دارد.به عنوان یک قاعده کلی باید سعی کرد که دز انتگرال بافتهای سالم حداقل ممکن باشد

مواد و روش کار:

در این تحقیق، ده بیمار مبتلا به سرطان مری میانی از نوع S.C.C. انتخاب شدند و ازهمه آنها اسکن CT در ناحیه مری  به عمل آمد. تعداد مقاطع CT حداقل ۱۲ وحداکثر ۲۰ مقطع، با ضخامت هر مقطع ۱۰ میلی متر بود

نتایج:

بعد از جمع آوری داده های تمام بیماران،منحنی های DVH مربوط به قلب و هدف ونیز نمودار مقایسه ای انتگرال دز  قلب  برای تمام بیماران رسم گردید.

بحث:

همانگونه که در گزارش ICRU ]10[پیرامون ارگانهای حساس در معرض خطر آمده است،‌جهت تعیین PTV باید مصالحه‌ای را پذیرفت که ناشی از وجود ارگانهای در معرض خطر می‌باشد

مراجع و منابع:

محاسبه ومقایسه در انتگرال قلب در رادیوتراپی مری

۱-Saidi F,Sepehr A,Fahimi S,Farahvash M J:Esophagus cancer among the Turkomans of northeast Iran.Br. J. Cancer.,2000,83(9):1249-54

۲-Khan F M: The physics of radiation therapy. London: William & Wilkins, 2 nd edition, 1994.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.