محاسبات روانکاری و اصطکاک

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۷۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

تجهیزات موتور ۲

سیستم روغنکاری.. ۲

انواع سیستم روغنکاری.. ۹

پمپ روغن.. ۱۴

فیلتر. ۱۹

خنک کن روغن.. ۲۱

لزجت… ۲۲

اصطکاک… ۲۶

اصطکاک و روانکاری.. ۲۹

اصطکاک مکانیکی و روانکاری.. ۲۹

اصطکاک در موتور ۳۲

روشهای متداول روانکاری.. ۴۴

سیستم های روانکاری موتور ۴۶

روغن روانکاری.. ۴۹

تئوری مقدماتی روانکاری و روابط اساسی آن.. ۵۲

روانکاری هیدرو استاتیکی.. ۵۴

روانکاری هیدرودینامیک… ۵۷

مروری مختصر بر خواص روغن ها ۵۸

تقسیم بندی روغنها ۶۰

روغنهای مصنوعی.. ۶۲

صافی های روغن.. ۶۳

توزیع اندازه سوراخ برای صافی های متداول.. ۶۵

مجموعه مواد صاف کننده در صافی.. ۶۶

روشهای مختلف تشکیل فیلم.. ۶۶

درجه بندی یاتاقانها ۶۸

عوامل مهم مورد لزوم در طراحی یک یاتاقان.. ۶۹

جمع بندی و نتایج کلی.. ۷۰

منابع.. ۷۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته فیزیک

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  محاسبات روانکاری و اصطکاک را در زیر می توانید ببینید.

تجهیزات موتور

سیستم روغنکاری

تضمین بار و قدرت کار یاتاقانها

یاتاقانهای میل لنگ در شرایط بار و دور متغیر و با روغنهای متنوع، فشار، درجه حرارت و ویسکوزیته متغیر کار می کنند و عمر یاتاقانها بستگی به عوامل زیر دارد:

۱- مقاومت لنگ ها، کفه های تکیه گاهها اصلی و سر بزرگ شاتون.

۲- طرح یاطاقانها از نظر مقاومت، کمبودن اصطحکاک و فساد ناپذیری.

انواع سیستم روغنکاری

وقتی که موتور اتومبیل با قدرت و دور مناسب کار می کند، سرعت محیطی لنگ ها افزایش یافته، فشار متوسط و ماکزیمم وارد بر یاتاقان ها اضافه شده، اصطحکاک در اجزاء متحرک شاتون، پیستون و سیلندر و دنده ها افزایش می یابد.

درجه حرارت چنین قعاتی به ویژه، مجموعه پیستون و یاتاقان بطور قابل ملاحظۀ بالا می رود، در چنین شرایطی وظیفه سیستم روغن کاری عبارتست از:

۱- تولید یک لایه روغن بین قطعات متحرک.

پمپ روغن

روغن در مدار سیستم روغنکاری بکمک یک پمپ دنده ی با درگیری خارجی سوپر یا هلیکال بجریان می افتد (ش۵)

پمپ های دورانی با درگیری داخلی (شc 5) در بعضی از موتورها مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ روغن گاهی اوقات در داخل موتور قرار گرفته، و در بعضی دیگر در خارج از موتور است که بکمک یک دنده محرک از جلو میل لنگ یا میل سوپاپ بحرکت در می آید.

فیلتر

روغن موتور باید از ذرات ریز صاف و تمیز بشود، متناسب با بار مؤثر بر سطوح یاطاقان ها و سرعت محیطی شافت، حداقل لغی قطعات متحرک و سختی آلیاژهای یاتاقان ها مربوطه اندازه مجاز ذرات شناور در روغن متناسب بالغی سطوح اصطکاک می باشد.

خنک کن روغن

مقداری حرارت بوسیله روغن و آب رادیاتور از موتور دریافت می شود. و مقداری تیز از سطوح اصطکاک که در حدور در صد حرارت تولید شده در سلندر است. در موتورهای اتومبیل و سبک گاهی اوقات روغن بوسیله هوا با آب خنک می کنند که معمولاً هوا بطور موازی یا سری با مدار سیستم روغنکاری قرار دراند.

اصطکاک

وقتی جسمی روی جسم دیگر لغزش کند مواجه با مقاومتی می شود که آن را اصطکاک
می نامند. بشر از بدو فعالیت های تولیدی و صنعتی سعی کرده است که اصطکاک را از بین ببرد و یا حداقل آنرا کم کند، چرا که این پدیده بزرگترین منبع اتلاف انرژیست.

اصطکاک و روانکاری

این فصل اصطکاک در موتور و روانکاری مورد نیاز برای به حداقل رساندن این اصطکاک را بررسی می کند. اصطکاک به نیروهایی گفته می شود که در اثر حرکت نسبی بین اجزاء مکانیکی و هنگام حرکت سیال های داخل موتور، حاصل می آید.

اصطکاک مکانیکی و روانکاری

هنگامی که در موتور، دو سطح صلب در تماس هستند، همانگونه که به بزرگ نمایی در شکل (۱۰) نشان داده شده است، در نقاط بلند، زبری سطوح با یکدیگر تماس می یابند. هرچه ماشین کاری سطوح دقیق تر، و سطوح، (در اندازه ماکروسکوپی)، صافتر و صیقلی تر باشند، نقاط برجستگی، (در اندازه میکروسکوپی)، کمتر و کوچکتر خواهند بود

صافی های روغن

در اکثر سیستم های تحت فشار روغن، سیستم صافی جهت جداسازی ناخالصیها از روغن موتور، وجود دارد. یکی از وظایف روغن موتور، تمیز کردن موتور، با حمل ناخالصیهای آلوده کننده معلق، در هنگام به گردش در آمدن روغن، هنگامیکه روغن از داخل صافی ها، که بخشی از سیستم جریان روغن هستند می گذرد

درجه بندی یاتاقانها

در درجه بندی و تقسیم بندی یاتاقانها نظرهای مختلف مطرح می شود. در یک تقسیم بندی ممکن است به محدودیت حرکت توجه شود و در دیگری مثلاً به نوع طرح و یا به نحوه ی ارتباط متقابل سطوح متحرک. پس درجه بندیهای مختلف و رده بندیهای گوناگون معمول می باشد. ذکر نکاتی چند در این مورد به شرح زیر خالی از فایده نخواهد بود:

الف- درجه بندی از نظر محدودیت حرکت

عوامل مهم مورد لزوم در طراحی یک یاتاقان

بعد از هم آهنگیها، بررسیها و محاسبات مربوط به طرح یک یاتاقان، کار وقتی به پایان
می رسد که جوابهای روشن به موارد زیر داشته باشیم:

ابعاد یاتاقان شامل قطر، طول و میزان لقّی- نوع مصالح، نحوه ی ساخت و تولید- نوع روغن مورد لزوم و مقدار مصرف آن- جزئیات مربوط به تجهیزات روغن رسانی از جمله پمپ و لوازم تنظیم و کنترل دبی و فشار- ظرفیت باری- حرارت تولید شده و افزایش دمای سیستم- حرارت دفع شده و انتقال یافته به محیط اطراف.

جمع بندی و نتایج کلی

توان ترمزی خروجی از موتور، در اثر اصطکاک، کمتر از توان تولید شده در محفظه های احتراق است. دو نوع اصطکاک رخ می دهد که موجب تلف شدن توان مفید می گردد. اصطکاک مکانیکی بین قطعات متحرک، یک اتلاف عمده توان تولیدی موتور است، که حرکت پیستون در داخل سیلندرها، درصد بزرگی از این اصطکاک مکانیکی را شامل می گردد. اتلاف دیگر، اصطکاک ناشی از حرکت سیال، در سیستم های ورود و خروج گازها و در عبور جریان از سوپاپها، و حرکت گازها در داخل سیلندرها است. کارکرد متعلقات موتور، اگر چه جزئی از اصطکاک نیست، ولی اغلب بعنوان بخشی از بار اصطکاکی موتور در نظر گرفته می شود. این بدان دلیل است که متعلقات، توان محرکه خود را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از میل لنگ موتور می گیرند و توان خروجی نهایی میل لنگ را کاهش می دهند.

در هر موتوری، به سیستم های روانکاری، برای به حداقل رساندن اصطکاک و کاهش دادن سایش موتور، نیاز است.

منابع

– مصطفی اسلامیان، اصول طراحی یاتاقان و روانکاری، ۱۳۷۴

– کتاب یاتاقان

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته فیزیک

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × یک =