مقالات رشته سیاسی

مبارزه با تروریسم

تروریسم و قتل بیگناهان امروزه  به صورت چالشی بزرگ برای  جامعه بین المللی  درآمده است. آمار گروگان گیرها کشتار انسانهای بیگناه دربمب گذاریها  و سوء قصدهای  کور, مشکل جدی را برای  جامعه بزرگ  بین المللی مطرح کرده است. در این میان  این سوال  اساسی مطرح است که  حقوق بین المللی  به عنوان  حقوق  جامعه بین المللی  چه نقشی  در این رویارویی  خواهد داشت؟

مطلب مبارزه با تروریسم مشتمل ۶۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول – بررسی مفهوم تروریسم. ۲

تروریسم  و  حقوق  بین الملل اسلام. ۷

تروریسم  و جهاد   در اسلام. ۱۱

فصل دوم بررسی مفهوم حق حیات… ۱۴

فصل دوم : بررسی مفهوم  حق حیات… ۱۵

گفتار اول:  حق  حیات در نظام  بین المللی  حقوق بشر. ۱۵

حق حیات در کمیسیون اروپایی حقوق بشر. ۲۱

گفتار دوم: الزامات حقوقی مترتب بر حق حیات… ۲۵

فصل سوم: بررسی نسبت میان تروریسم و نقض حق حیات… ۲۷

گفتار اول : تروریسم و نقض حقوق بشر. ۲۷

بند اول – آیاتروریسم جرمی در حق بشریت  است؟. ۳۰

بند دوم – حقوق قربانیان تروریسم. ۳۳

بند دوم – رسیدگی کیفری و تضمین حمایت از حق حیات… ۳۶

گفتار دوم : نسبت میان تروریسم و نقض حق حیات… ۴۲

بند اول نقض حق حیات در بطن تروریسم. ۴۲

بند دوم : حق حیات در کنوانسیونهای بین المللی مقابله با تروریسم. ۴۶

– کنوانسیون راجع به ایمنی کارکنان سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته. ۵۱

کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای.. ۵۲

کنوانسیون علامت گذاری مواد انفجاری پلاستیکی به منظور تشخیص آنها. ۵۳

کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری تروریستی (نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل – ۱۹۹۷). ۵۴

کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۹۹۹) ۵۵

قسمت دوم: قطعنامه ای شورای امنیت… ۵۷

تحلیل قطعنامه شماره ۱۳۷۳ مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱. ۵۸

بند سوم: کنوانسیونهای بین المللی منطقه ای مبارزه باتروریسم. ۵۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته سیاسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله مبارزه با تروریسم را در زیر می توانید ببینید.

بررسی مفهوم تروریسم

تروریسم و قتل بیگناهان امروزه  به صورت چالشی بزرگ برای  جامعه بین المللی  درآمده است. آمار گروگان گیرها کشتار انسانهای بیگناه دربمب گذاریها  و سوء قصدهای  کور, مشکل جدی را برای  جامعه بزرگ  بین المللی مطرح کرده است. در این میان  این سوال  اساسی مطرح است که  حقوق بین المللی  به عنوان  حقوق  جامعه بین المللی  چه نقشی  در این رویارویی  خواهد داشت؟

تروریسم  و  حقوق  بین الملل اسلام

اسلام,  دینی است  حاوی  برنامه ای  جامع برای تمام  شوون حیات انسانی,  از تولد تا ممات.

طبعاٌ در چنین  نظامی مسائل راجع به امینت بشری که تروریسم  جزئی  از آن راتشکیل  می دهد   نمی توانند نادیده انگاشته شوند.

احترام به حقوق انسانی  بشر و تلاش  در جهت ایجاد  صلح و امنیت  جامعه انسانی  و مقابله  با عوامل تهدید کننده  آن در تحلیل  نهایی اساس و پایه تفکر  انسانی  و مبنای  شریعت اسلامی است.

تروریسم  و جهاد  در اسلام

بر مبنای  فقه اسلامی  تمام جنگها,  مگر جهاد  یعنی جنگ  مقدس برای اشاعه  خدا پرستی, غیر قانونی است. از لحاظ  لغوی جهاد  به هیچ وجه  به معنی جنگیدن  یا جنگ نیست, ترجمه  صحیح تر  و نزدیکتر  به ریشه عربی از واژه  تلاش, کوشش  یاجد و جهد , مانند  جدیت  و تمام تلاشهای یک فرد  برای پیروزی  بر شیطان  است جهاد وظیفه ای  نیست  که ضرورتاٌ  نیازمند  سربازان  یا حتی  جنگ فیزیکی   سازمان یافته ای باشد.

بررسی مفهوم  حق حیات

حق  حیات در نظام  بین المللی  حقوق بشر

حق حیات  به عنوان اولین  و بنیادی ترین حق بشر,  فصل آغازین   کتب حقوق  بشر  در  تمام نظامهای  حقوق بشری  را تشکیل  می‌دهد. به عبارتی   وجود   دیگر حقوق  پیش شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف است بر وجود آن، زیرا که بدون زندگی، بقیه حقوق ارزش یا کاربردی ندارند. حقی که از سوی کمیته حقوق بشر (در مقام ناظر بر حسن اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)‌«حق برتر» خوانده شد.

حق حیات در کمیسیون اروپایی حقوق بشر

ماده‌۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مربوط به حق حیات است . این ماده دو بخش دارد: ۱- بیان حق حیات ۲- شرایطی که موجب محروم شدن از این حق می شود . مفهوم حق حیات در این ماده این است: هیچ کس را نباید از حق حیات محروم کرد . تعهد منفی یا سلبی دولتها این است که مامورین دولتی حق ندارند کسی را بدون علت قانونی بکشند.

گفتار دوم: الزامات حقوقی مترتب بر حق حیات

با ظهور حقوق بشر در عرصه حقوق بین الملل ،‌دولتها، به عنوان موضوعات اصلی حقوق بین الملل ،‌متعهد به تعهدات جدیدی شدند که خاستگاه آنها حقوق بشر بود. بدین سان دولتها در جهت احقاق حقوق بشر به خودداری از انجام اعمال و اتخاذ اقداماتی مثبت ملزم گشتند، که از جمله‌این حقوق، حق حیات است.

آیاتروریسم جرمی در حق بشریت  است؟

تاکنون معمولاً حملات تروریستی را جرائمی جدی دانسته اند که عاملان آنها باید بر اساس قوانین داخلی و در دادگاههای ملی مجازات شوند. ممعاهدات بین المللی متعددی که در این زمینه وجود دارد دول متعاهد رامکلف می سازد تا برای سرکوب چنین جرائمی معاضدت قضایی لازم را به عمل آورند.

 حقوق قربانیان تروریسم

درهر جرمی که بوقوع می پیوندد، حداقل دو عنصر وجود دارد . یکی از آن دو جامعه و دیگری متهم می باشد. جرم در تعریف ساده آن، عبارتست از عملی که توسط شخص مرتکب سر می زند و موجب اخلال در نظم عمومی اجتماع می گردد و در نتنیجه جامعه از ارتکاب نین عملی متضرر می گردد. در بعضی از جرایم علاوه بر تعرض به جامعه حقوق بزه دیده نیز مورد تعرض قرار می‌گیرد .

رسیدگی کیفری و تضمین حمایت از حق حیات

ارتکاب جرم تخریب ارزشهای پذیرفته شده جامعه است و در صورتی که مرتکب مورد مجازات قرار نگیرد، اعتماد به مشروطیت آن ارزشها متزلزل می گردد. به همین دلیل اگر چه تحقیق و پی جویی پس از وقوع نقضهای عمده حقوق بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است

 نسبت میان تروریسم و نقض حق حیات

بند اول نقض حق حیات در بطن تروریسم

واژه ترور ماخوذ از زبان فرانسه و بهمعنی قتل سیاسی بوسیله اسلحه می باشد. آقای داریوش آشوری در معنی ترور می نویسند: «ترور لغت فرانسه به معنای هراس و هراس افکنی است. در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیرقانونی حکومت ها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می گویند.

حق حیات در کنوانسیونهای بین المللی مقابله با تروریسم

اصطلاح « تروریسم» معنای حقوقی مشخصی ندارد لیکن با یک بررسی کلی کنوانسیونهای بین المللی منطقه ای مقابله با تروریسم به طور مجمل می توان تروریسم را شامل موارد زیر دانست:

  • جرائمی که دولتها بر ضد دیپلماتها مرتکب می شوند؛
  • جرائمی که دولتها بر ضد اشخاص تحت حمایت (مانند غیرنظامیان در زمان جنگ) مرتکب می شوند؛

– کنوانسیون راجع به ایمنی کارکنان سازمان ملل متحد و کارکنان وابسته

این کنوانسیون که در ۹ دسامبر ۱۹۹۴ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم شد دو هدف دارد: تصریح حقوق و تکالیف دولتهای عضو و سازمان ملل متحد و کارمندان وابسته به آن؛ و ایجادمسئولیت کیفری فردی برای مرتکبان ادعایی حملات بر ضد آن اشخاص.

کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای

برای انجام اقداماتی مؤثر جهت تنظیم جلوگیری، کشف و مجازات جرائم مربوط به مواد هسته ای،‌آژانس بین المللی انرژی اتمی این کنوانسیون را در ۲۶ اکتبر ۱۹۷۹ در وین تهیه کرد. طبق ماده ۲،‌این کنوانسیون درباره مواد هسته ای مورد استفاده برای مقاصد صلح آمیز در حین حمل و نقل بین المللی یا استفاده ،‌نگهداری و حمل ونقل داخلی اعمال می گردد.

کنوانسیون علامت گذاری مواد انفجاری پلاستیکی به منظور تشخیص آنها

این کنوانسیون که توسط سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در اول مارس ۱۹۹۱ تهیه وتنظیم شد، واکنش حقوقی مستقیم جامعه بین المللی به انفجار پرواز شماره‌۱۰۳ پان امریکن بر فراز باکربی اسکاتلند در دسامبر ۱۹۸۸ بود.

قطعنامه ای شورای امنیت

شورای امنیت از ۱۱ سپتامبر تاکنون سه قطعنامه خاص در ارتباط با مبارزه با تروریسم صادر نموده است.

قطعنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۲ سپتامبر، قطعنامه‌شماره ۱۳۷۳ مورخ ۲۸ سپتامبر و بالاخره قطعنامه شماره ۱۳۷۷ مورخ ۱۲ نوامبر قطعنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱؛  در مقدمه این قطعنامه بندی است که به شناسایی حق دفاعمشروع فردی یا جمعی بر اساس منشور ملل متحد،‌اشاره دارد. در این قطعنامه عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر قاطعانه محکوم گردیده است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته سیاسی

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 8 =