مبادی علم اصول

مبادی عبارت است: از یک سلسله تصورات و تصدیقاتی که علم به آنها برای فهم مسائل علم ضروری است، اموری که دانستن آنها برای فهم مسائل یک علم ضروی است و جزء مسائل اصلی و ضروری آن علم نیست تا در خود آن علم بخواهد از او بحث بشود در واقع مبادی اموری هستندکه ما برای دانستن آنها باید به علم دیگر یا علوم دیگر ی رجوع بکنیم منتهی از آنجایی که رجوع به علوم دیگر یا علم دیگر مشکل است اینها را در ابتدای این علم به عنوان مبادی ذکر می کنند تا دسترسی به این مفاهیم و به تصورات و به این تصدیقات آسان تر باشد و در نتیجه فهم مسائل آن علم راحت تر باشد.

چکیده

مبادی، جمع مبدأ است، و آن اسم زمان و مکان و نیز مصدر میمی از بدء، و به معنای آغاز کردن و مقدم داشتن می باشد، بنابراین، مبادی اصول فقه به معنای یک سلسله تصورات و یا تصدیقاتی است که دانستن آن‌ها مقدمه برای فراگیری علم اصول است، که به این مسائل در خود علم پرداخته نمی شود، مانند: تعریف علم اصول، و موضوع آن، که از مبادی تصوری می باشد و یا مانند برخی از مباحث لفظی درباره وضع، استعمال، دلالت، مشتق و غیره که از مبادی تصدیقی شمرده می شود.برخی از مبادی علم اصول، در کسب آگاهی بیشتر نسبت به مطالب اصولی مفید است، اما بعضی از مبادی به گونه‌ای است که فراگیری علم اصول به دانستن آن‌ها بستگی دارد. از این در این مقاله به بررسی معناشناسی و مفهومی مبادی علم اصول پرداخته و در آخر تاثیر آن بر فقه را بررسی می کنیم.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۲

تعریف مبادی.. ۳

پیدایش مبادی.. ۶

مکاتب مبادی.. ۸

مبادی علم اصول و علوم عقلی.. ۱۴

مبادی علم اصول و تأثیر آن بر فقه. ۱۵

نتیجه گیری.. ۱۶

منابع.. ۱۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته فلسفه

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله مبادی علم اصول را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

مبادی عبارت است: از یک سلسله تصورات و تصدیقاتی که علم به آنها برای فهم مسائل علم ضروری است، اموری که دانستن آنها برای فهم مسائل یک علم ضروی است و جزء مسائل اصلی و ضروری آن علم نیست تا در خود آن علم بخواهد از او بحث بشود در واقع مبادی اموری هستندکه ما برای دانستن آنها باید به علم دیگر یا علوم دیگر ی رجوع بکنیم منتهی از آنجایی که رجوع به علوم دیگر یا علم دیگر مشکل است اینها را در ابتدای این علم به عنوان مبادی ذکر می کنند تا دسترسی به این مفاهیم و به تصورات و به این تصدیقات آسان تر باشد و در نتیجه فهم مسائل آن علم راحت تر باشد. و جالب این است که الان در دنیای امروز مبادی دارد به صورت یک علم مستقل مطرح می شود علم مبادی یعنی خودش شده است

تعریف مبادی

مبادی در لغت جمع«مبدء» اسم زمان، مکان و مصدر میمی از«بدء»به معنی آغازیدن و پیش داشتن است و شاید مراد از مبدء، «ما یبدء»یا «ما یجب ان یبدء»یعنی آنچه که به آن آغاز می‏گردد و پیش داشته می‏شود، یا ان چه بدان آغازیده شود و به عنوان پیش درآمد، از آن سخن رود، باشد.
در اصطلاح عبارت است از پاره‏ای دانستنی‏ها که آگاهی بر موضوع، اجزاء و جزئیات آن و نیز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است.

انواع مبادی

برای علم اصول مبادی گونه‏گونی شمار گردیده که به آنها اشاره می‏شود:

۱- مبادی عمومی، مبادی خصوصی

مبادی عمومی اصطلاحاتی هستند که در همه ابواب علم به کار می‏آیند و برای همه مباحث آن دانش سودمندند؛ولی مبادی خصوصی اصطلاحاتی است که در مواردی خاص از علم مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد.

پیدایش مبادی

روشن است که علم اصول در آغاز پیدایش خود چیزی جز پاره‏ای گزاره‏های ساده برگرفته از مسائل لغوی و ادبی، عرفی و گاه عقلی نبوده است که در رابطه با استنباط احکام از آیات و روایات نبوی و یا به جهت دفاع از فتوی، مورد استفاده قرار می‏گرفته است.بنابراین بدیهی است که در آغاز پیدایش علم اصول و حتی پس از آن یعنی در آغاز دوره تصنیف کتب مستقل اصولی، چیزی تحت عنوان مبادی دیده نشود

مکاتب مبادی

از آن جا که علم اصول علمی است التقاطی که قریب به همه مسائل آن از دیگر علوم گرفته شده و نیز از آن جا که علم اصول در طول تاریخ خود تاکنون از دگرگونی و یا تأثیرپذیری از دیگر علوم مصون نمانده است،

مبادی علم اصول و علوم عقلی

از آن جا که مباحث اصول در طول تاریخ تطور خود از علوم عقلی متأثر شده مبادی آن نیز نمی‏تواند از این تأثیرپذیری بی‏بهره و مصون باقی مانده باشد، لذا در این تأثیرپذیری گذشته از طرح مباحث منطقی، کلامی فلسفی و اختصاص دو گونه از مبادی علم اصول به منطق و کلام، در موارد بی‏شماری استدلالات منطقی، کلامی و فلسفی در مبادی و علم اصول دیده می‏شود

مبادی علم اصول و تأثیر آن بر فقه

تأثیر مبادی علم اصول بر فقه چیزی نیست که در این گفتار کوتاه بتوان موارد و چگونگی آن را مورد برشمرد.ولی به طور گذرا می‏توان گفت که: طرح مباحث لغوی و ادبی در مبادی علم اصول و بعضا در مباحث الفاظ، باعث ایجاد مکتبی در فقه شده که از آن، به مکتب الفاظ یاد می‏شود.

نتیجه گیری

۱- مبادی لغوی علم اصول فقه (مانند: مباحث حقیقت و مجاز) هر چند شاید بگوئیم این مطالب از مسائل قواعد ادبیات است اما در اصول فقه وارد شده است.

۲- مباحث الفاظ (مانند فور و تراخی تکرار، مجمل و مبین) این مباحث جزو مطالب اصولیست اما این مباحث از ادبیات، لغت و عرف و حتی عقل به اصول فقه راه پیدا کرده است.

۳- بحث استلزامات (عقلیات غیر مستقل) مانند بحث وجوب مقدمه یا اجتماع امر و نهی –

۴- مباحث عقلیات مستقله (مانند تحسین و تقبیح عقلی ملازمه بین حکم عقل و شرع و اصول عقلیه)
۵- مسائل عقلایى مانند حجیّت ظهورات، حجیّت خبر ثقه و غیرذلک.

این نوع مسائل هم مسائلى است عقلایى یعنى روش عقلا از قدیم الایام برطبق آنها معمول بوده و شارع مقدّس هم این روش را رد نکرده، بلکه احیانا بالخصوص آن را امضا کرده است. بنابراین در این باب هم شارع، حکم تأسیسى ندارد تا تاریخ آن به پس از اسلام مربوط گردد.

۶- مباحث شرعیه؛ که از آن به ادلّه سمعیه تعبیر می کنند مانند اصل برائت شرعى، اصل احتیاط شرعى، استصحاب و غیره. تنها در این نوع مسائل است که می توان گفت: تاریخ پیدایش آن به پس از ظهور اسلام مربوط می شود ولى در عین حال بعید نیست که حکم شرع در این باب، ارشاد به احکام عقلى و یا امضاى احکام عقلایى باشد که تاریخ پیدایش آن به قبل از ظهور اسلام راجع میگردد.
۷- تعارض ادلّه؛ که از آن به «تعادل و تراجیح» تعبیر می شود.

۸- اجتهاد و تقلید؛ این باب و لو در گذشته غالبا در کتب اصولى مطرح می شده است ولى به یقین مسائل آن فرعى است و به علم اصول مربوط نمىباشد

منابع

  1. بدایع الافکار، رشتی، حبیب الله بن محمد علی، ص۳.

۲. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۷-۶.

۳. مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، بروجردی، محمد، ص۴.

  1. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۱، ص۵۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته فلسفه

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 4 =