لکنت

لکنت زبان یکی از مهمترین اختلالات گفتاری است که از کهنترین ادوار در میان جوامع بشری شایع بوده است .فردی که لکنت زبان دارد در بیان اصوات،هجاهاویا کلمات،دچار گیر،مکث،کشش وتکرار میشود.

مطلب لکنت مشتمل  ۱۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

تاریخچه لکنت زبان.. ۳

لکنت زبان چیست؟. ۴

تعریف… ۴

علل لکنت زبان.. ۴

انواع لکنت… ۶

لکنت به طور معمول در چه زمانی شروع می شود؟. ۸

آیا لکنت زبان شیوع بالایی دارد؟. ۸

چرا کودک من لکنت دارد؟. ۸

آیا مشکلات مغزی می تواند سبب بروز لکنت شود؟. ۹

اگر کودک من از لکنت زبان دیگران تقلید کند آیا ممکن است خودش مبتلا به لکنت شود؟. ۹

آیا لکنت می تواند پس از یک حادثه غیر منتظره یا ضربه ناگهانی شروع شود؟. ۹

پیش آگهی لکنت زبان و سیر آن چگونه است؟. ۱۰

آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان خود تربیت کنیم؟. ۱۰

کدامیک از مداخلات والدین می توانند باعث تشدید لکنت زبان گردند؟. ۱۱

شخصی که دچار لکنت است چه باید بکند؟. ۱۲

درمان لکنت… ۱۳

نظریه دکتر نایت دونلاپ… ۱۴

درمان دکتر نایت دونلاپ… ۱۵

درمان پیشنهادی دکتر جانسون.. ۱۶

منابع: ۱۷

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =