بررسی و کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن انتخاب منبع سرد تابع موقعیت جغرافیایی و اندازه واحد صنعتی است در کشتی‌ها ونقاط صنعتی کنار دریا و رودخانه ارزانترین منبع سرد آب دریا و رودخانه می باشد ولی در مناطقی که از نظر سفره‌های آب زیرزمینی برداشت آب وجود داشته باشد (مناطق کم آب) ویا قیمت تمام شده آب نسبتاً زیاد است ، مناسبترین منبع سرد کننده هوا می‌باشد.

مطلب کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن مشتمل۷۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته مکانیک

فهرست مطالب

برجهای خنک کن و کنترل شیمیایی آنها ۱

انواع سیستم های خنک کن۲

عاملهای موثر در طرح برجهای خنک کن تر۲

انواع برجهای خنک کن تر۳

موارد استفاده از برجهای خنک کن تر۴

برجهای خنک کن تر (سیستم OVF) نیروگاه طوس۴

شرایط طراحی برجهای خنک کن تر نیروگاه۴

قطعات مختلف بکار رفته در برجهای خنک کن تر۷

سیکل آب برجهای خنک کن نیروگاه ۸

میزان درین برج (Blow Down) در زمان بهره برداری۹

بهره برداری در شرایط نرمال (OVF10

پروسس شیمیایی بر روی آب برجهای خنک کن۱۱

ضریب تغلیظ در سیستمهای خنک کننده گردشی باز۱۱

تاریخچه استفاده از مواد شیمیایی در سیستمهای خنک کننده۱۴

بهره برداری اولیه از برجهای خنک کننده نیروگاه (OVF): شرایط شیمیایی۱۶

علل خوردگی کولرهای سیستم (OVF) نیروگاه طوس۲۰

کنترل میکرواگارنیسمها در سیستم برجهای خنک کننده بازبرگشتی۲۰

مشکلات  ایجاد شده در سیستمهای برجهای خنک کننده بوسیله باکتریها۲۲

Modification برجهای خنک کن نیروگاه طوس۲۴

محلولهای ضد رسوب و خوردگی و متفرق کننده ها۲۵

تعمیرات و راه اندازی شیمیایی۲۷

کاربرد کلر در پالایش بیولوژیکی۲۸

غلظت گاز کلر و تاثیر آن بر روی افراد ۳۰

کلراتور۳۵

اجکتور و سیکل آب محرک۳۶

بازدارنده های خوردگی ۳۷

عوامل موثر در بازدارندگی۳۸

مکانیزم بازدارنده های خوردگی۴۳

پلی فسفاتها۴۴

Fielf Testing 46

سیستم کوپن گذاری در برجهای خنک کن تر نیروگاه ۴۷

روشهای بیان سرعت خوردگی۵۰

دستورالعمل ساخت محلولهای لازم جهت تست کوپن های برجهای خنک کن۵۱

عکس های خوردگی در برجهای خنک کن ۵۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مکانیک

خلاصه ای کوتاه از مقاله کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن را در زیر می توانید ببینید.

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن

برجهای خنک کن و کنترل شیمیایی آنها :

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن انتخاب منبع سرد تابع موقعیت جغرافیایی و اندازه واحد صنعتی است در کشتی‌ها ونقاط صنعتی کنار دریا و رودخانه ارزانترین منبع سرد آب دریا و رودخانه می باشد ولی در مناطقی که از نظر سفره‌های آب زیرزمینی برداشت آب وجود داشته باشد (مناطق کم آب) ویا قیمت تمام شده آب نسبتاً زیاد است ، مناسبترین منبع سرد کننده هوا می‌باشد.

انواع سیستم های خنک کن :

سیستم‌های خنک کننده به سه گروه اصلی تقسیم‌بندی می‌شود :

  • سیستم های گردشی بسته
  • سیستم های گردشی باز با برج‌های خنک کن
  • سیستم خنک کن گذرا

سیکل آب برجهای خنک کن نیروگاه (OVF) :

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن آب سیکل برگشتی از واحدها همراه با آب خام یا آب دکربناته (بسته به نوع نیاز از نظر شیمیایی) وارد رایزرهای برج شده وپس از عبور از پخش‌کن‌ها وارد شبکه‌های برج شده که در نهایت به داخل استخرهای زیر سل‌ها می‌ریزد (سه استخر با ظرفیت حدود m۳ ۲۲۵ که از قسمت

تاریخچه استفاده از مواد شیمیایی در سیستم‌های خنک کننده :  

کنترل خوردگی در این سیستم‌ها اولین بار در کشورهای صنعتی با استفاده از خاصیت رسوب‌گذاری کربنات کلسیم در حد مناسب و به توسط تنظیم PH سختی وآلکالینیتی آب صورت می‌گرفته است. این روش بواسطه عدم امکان تنظیم دقیق PH و الکالینیتی جهت رسوب‌گذاری کنترل شده کربنات و همنچنین افت راندمان حرارتی مبدلها در صورت رسوب‌گذاری کنترل شده

کنترل میکروارگانیسم‌ها در سیستم برجهای خنک کننده باز برگشتی :‌

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن مواد معدنی وآلی موجود در آبهای محیط مناسبی برای تکثیر گیاهان ، گیاهان تک یافته ، جلبکها ، خزه‌ها ، قارچها ودیگر جانوران فراهم می‌سازد که در اثر نابودی گیاهان وجانوران وفساد وبقایای آنها بر میزان مواد آلی موجود در آب افزوده می‌شوند. میکروارگانیسم‌ها با تغذیه این مواد رشد یافته وبا آلوده ساختن آبها محیط مناسبی را برای خوردگی وفساد فلزات ایجاد

بازدارنده‌های خوردگی Corrosion Inhibitors :‌

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن بازدارنده خوردگی یک افزاینده شیمیایی است و موقعی که به یک محیط خورنده اضافه می‌شود شدت ضایعات خوردگی را در فلز کم می‌کند و عمل آن به یک طریق زیر می‌باشد.

A – تشکیل رسوب نامحلول در روی سطح فلز با استفاده از یونهای حاصل از فرآورده‌های خوردگی

B – ایجاد یک اکسید آهن چسبنده یا فیلمی از اکسیدهای فلزات دیگر در اثر خاصیت اکسیدکنندگی کاهش دهنده

روشهای بیان سرعت خوردگی :

کنترل شیمیایی آب برج های خنک کن سرعت خوردگی را به روشهای مختلفی می‌توان بیان کرد. تقلیل وزن مواد بعد از اینکه در معرض محیط خورنده قرار گرفتند برحسب گرم یا میلی گرم و درصد تغییر وزن ، روشهای مناسبی برای نشان دادن مقاومت خوردگی نیستند. واضح است که نتایج در هر دو روش بستگی به زمان آزمایش دارند به علاوه شکل قطعه‌ای که در معرض محیط خورنده قرار گرفته نیز بر نتایج بدست

فهرست منابع فارسی :‌

  • مهندسی خوردگی :  مؤلفان (Mars G , Fontana – Norbert)

ترجمه دکتر احمد ساعتچی

  • برجهای خنک کن و مسائل شیمیایی مربوط به آن

گردآوری و ترجمه : محمدمظاهر میبدی

  • بیوگرافی تهیه آب نیروگاههای حرارتی

گردآوری : محمدعلی نادری

  • سخنرانیها و مقالات ارائه شده در اولین و دومین و سومین کنگره ملی خوردگی    (دانشکده فنی دانشگاه تهران)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مکانیک

 

نظرات بسته شده است.