کمرویی چیست؟

هیچ کس خالی از نقص نیست و کمرویی یکی از نواقص آدمی است . در عین حال هر نقصی تا حدودی قابل جبران است . برای تغییر دادن خویش هیچ گاه دیر نیست ، فقط کافیست بخواهیم و عمل کنیم .

کمرویی مقوله ای  نا روشن است، هر چه نزدیکتر به آن بنگریم، تنوع بیشتری در آن مشاهده می کنیم. بنابراین قبل از آنکه حتی بتوانیم درباره ی نحوه ی مقابله با آن فکر کنیم، می باید از مضمون کمرویی شناخت بیشتری داشته باشیم

مطلب کمرویی چیست؟ مشتمل۳۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

کمرویی چیست؟ ۲

کمرویی پدیده ای جهانی است. ۳

کمرو کیست؟ ۵

کمرویی چگونه بر افراد تأثیر می گذارد؟ ۷

جنبه ی مثبت کمرویی. ۱۰

زمانی که سکوت طلایی نیست.. ۱۲

علایم جسمانی کمرویی. ۱۴

دست پاچگی. ۱۵

خودآگاهی. ۱۶

افرادی که از نظر خصوصی کمرو هستند ۱۹

کمک به دیگران در غلبه برکمرویی خویش.. ۲۶

والدین و معلمین. ۲۷

برای دیگران چنان باشید که آنها را قادر سازید برای خودشان بیشتر باشند. ۲۸

ندای درونی شما: مثبت یا منفی؟ ۲۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله کمرویی چیست؟ را در زیر می توانید ببینید.

کمرویی

کمرویی چیست؟

کمرویی مقوله ای  نا روشن است، هر چه نزدیکتر به آن بنگریم، تنوع بیشتری در آن مشاهده می کنیم. بنابراین قبل از آنکه حتی بتوانیم درباره ی نحوه ی مقابله با آن فکر کنیم، می باید از مضمون کمرویی شناخت بیشتری داشته باشیم

کمرویی پدیده ای جهانی است.

پایه ای ترین یافته ی تحقیق ما این است که کمرویی رایج، کاملاً گسترده و جهانی است. بیش از ۸۰ درصد افرادی که مورد سوال قرار گرفتند پاسخ دادند که در برخی مقاطع زندگی خود خجالتی بوده اند، خواه در حال حاضر یا در گذشته یا همیشه.

کمرو کیست؟

کمرویی در میان دانش آموزان خردسال شایعتر از بزرگسالان است، بسیاری از بزرگسالانی که خود را غیر کمرو می بینند با برنامه ریزی بر کمرویی دوران کودکی خود غلبه کرده اند، معهذا تحقیق ما موکداً این باور را که کمرویی فقط عارضه ی دوران کودکی است، رد می کند.

کمرویی چگونه بر افراد تأثیر می گذارد؟

به تدریج به مفهوم کمرویی دست می یابیم. هرچند نمی توانیم دقیقاً آن را تشریح کنیم، می دانیم که متداول است. با بررسی نحوه ی تأثیر گذاری کمرویی بر افراد مختلف یکی دیگر از مکنونات این شرایط پیچیده بر ما آشکار می گردد.

جنبه ی مثبت کمرویی

هر چند بسیاری از این حکایات و شرح حال افراد ناراحت کننده هستند اما باید به خاطر داشته باشیم که کمرویی دارای جوانب مطلوب نیز می باشد. بین ده تا ۲۰ درصد کل افرادی که کمرو هستند آن را دوست دارند. آنان کمرویی را ترجیح می دهند زیرا جنبه ی مثبت آن را شناخته اند.

زمانی که سکوت طلایی نیست

کمرویی یک انسان خجالتی کمرویی خود را به راههای مختلفی آشکار می سازد. ۸۰ درصد افراد می گویند که بی میلی آنان به صحبت کردن هشداری است به آنان و دیگران که اشکالی درکار است. تقریباً نیمی از افراد کمرو می گویند که برقراریارتباط چشمی برای آنان بسیار دشوار یا غیر ممکن است.«اگر من نمی توانم چیزی را واضح بگویم ،حداقل می توانم به آرامی آن را بیان کنم.»این واکنش عمومی حدود ۴۰ درصد خجالتی ها است.آنان

علایم جسمانی کمرویی

کمرویی افراد کمرو درسطح فیزویولوژیک نشانه های زیر را گزارش داده اند: نبض تند می زند، قلب به شدت می تپد، فرد به میزان قابل توجهی عرق میریزد و درمعده حالت التهاب و دلشوره فرد را آرام نمی گذارد. جالب توجه است که همه ما این واکنشهای جسمانی را با احساسی هرقدرقوی تجربه کرده ایم ، خواه درآن لحظه عصبانی ، هراسان، تحریک شده یا تخشنود باشیم . بدن ما درتمایز میان این احساسات ماهیتاً متفاوت کمک زیادی به ما نمی کند .

افرادی که از نظر خصوصی کمرو هستند

کمرویی درمقایسه با افراد کمروی درونگرا، کمروهای برونگرا آشکارا موقعیت بهتری دارند. فردی که از نظر خصوصی کمرو است و شایسته نیز می باشد با آگاهی بر آنچه می یابد برای جلب رضایت دیگران انجام داد تا مقبول واقع شده وپیشرفت کرد، می تواند موفق باشد.

کمک به دیگران در غلبه برکمرویی خویش

همه ما می توانیم به طرق گوناگون به دیگران غلبه برکمرویی خویشتن یا کنار آمدن بهتر با آن کمک کنیم ،البته در صورتی که مایل به انجام این کار باشیم و تلاش کنیم . گاهی اوقات می توانیم با آنچه می گوییم و انجام می دهیم کمک کنیم؛ زمانی با کمک به ایجاد محیطی حمایتگر این کار را انجام می دهیم ؛ و بیش از آنچه خود بدانیم ، به طور غیر مستقیم از طریق نمونه سازی کمک می کنیم .

والدین و معلمین

کمرویی به خاطر نقش مرکزی که شما درزندگی جوانان ما دارید ، می توانید به طرق بسیار بیشتر ازآنچه فکر می کنید ، موجب پیدایش و تشدید شدن کمرویی گردید. به خاظر نیاز شدیدی که فرزندان و شاگردان ما به پاداشهای بسیاری که ما می توانیم اهدا کنیم دارند، شما و من معمولاً این کار را غیرعمدی انجام می دهیم .

ندای درونی شما: مثبت یا منفی؟

کمرویی اگر مرتب ندایی در گوشتان می پیچد و سیلی از افکار منفی را به سوی ذهنتان سرازیر می کند. اگر این ندا کلماتی را تکرار می کند که می تواند لحظه های با نشاط زندگی را در کام خود فرو برد و سد راهی برای برداشتن قدم های موفقیت آمیز در مسیر راهتان شود، باید هرچه سریع تر دست به کار شوید و برای مبارزه با آن چاره ای بیندیشید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

 

 

نظرات بسته شده است.