کار و زمان

مشهور است  که زمان سنجی از کارگاه کمپانی فولاد سازی میدوال ((Midvale در سال ۱۸۸۱ میلادی توسط فردریک تیلور آ غاز گشته است. گر چه تیلور بعنوان پدر زمان سنجی شنا خته شده است لیکن قبل  از او زمان سنجی در اروپا نیز انجام شده است ودر سال۱۷۶۰ یک فرا نسوی بنام پرونت (Prronet) مطالعه زمانی گسترده ای برای تولید پین انجام داد و بمدت ۶۰ سال یک اقتصاددان انگلیسی بنام بابگ(Babbage) اینکار را ادامه داد.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۷۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

تاریخچه مطالعه کار و زمان. ۳

توسعه فعا لیت های مطالعه روش تو سط گیلبرت ها: ۶

مطالعه حرکات جز ئی (:(Micro motion study. 8

مطالعه مسیر حرکات بدن با استفاده از فیلم ((Cyclograph and chronocyclograph. 9

مطالعه تو أ م حرکات و زمان: ۱۱

مقدمه. ۱۲

تاریخچه بهره وری.. ۱۳

مفهوم بهره وری.. ۱۷

نمودار شماره (۱) ۲۱

دیدگاههای مختلف درباره بهره وری.. ۲۲

بهبود بهره وری.. ۲۸

کابرد روش سنجی و کار سنجی در امور اداری و تولیدی.. ۲۹

مطالعه کار چیست ؟. ۳۰

مطالعه روش: ۳۴

دستور العمل کلی : ۳۶

مراحل مطالعه روش : ۳۶

راههای بهبود بهره وری.. ۴۲

تکنیک های اساسی بهبود بهره وری در عوامل تولید. ۴۵

چرخه ی بهره وری.. ۵۱

سیکل دمینگ… ۵۲

شاخص بهره وری.. ۵۵

تعریف شاخص بهره وری: ۵۶

اهداف اندازه گیری شاخصهای بهره وری: ۵۷

بهره وری انرژی: ۵۹

تحلیل شاخص های بهره وری.. ۶۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از کار و زمان را در زیر می توانید ببینید.

تاریخچه مطالعه کار و زمان

مشهور است  که زمان سنجی از کارگاه کمپانی فولاد سازی میدوال ((Midvale در سال ۱۸۸۱ میلادی توسط فردریک تیلور آ غاز گشته است. گر چه تیلور بعنوان پدر زمان سنجی شنا خته شده است لیکن قبل  از او زمان سنجی در اروپا نیز انجام شده است ودر سال۱۷۶۰ یک فرا نسوی بنام پرونت (Prronet) مطالعه زمانی گسترده ای برای تولید پین انجام داد و بمدت ۶۰ سال یک اقتصاددان انگلیسی بنام بابگ(Babbage) اینکار را ادامه داد.

توسعه فعا لیت های مطالعه روش تو سط گیلبرت ها:

بدنبال نظریات تیلور مبنی بر لزوم تجزیه و تحلیل حرکات فرانک گیلبرت و همسرش لیلیان گیلبرت  کو ششهای فراوانی صرف پایه گذاری و توسط روش علمی تجزیه و تحلیل حرکات کردند و در این زمینه موفقیت های بزرگی بدست آ ورده اند.در اثر تلاشهای تیلور ، فرانک و لیلیان گیلبرت ، تجزیه و تحلیل حرکات بعنوان یکی از فنون ساده کردن کار و یکی از ملزومات اندازه گیری کار شناخته شد .

مطالعه حرکات جز ئی (:(Micro motion study

اگر چه گیلبرت در بررسیهای مطالعه روش ، استفاده زیادی از عکسهائی که از کارگران در حین کار برداشته بود میکرد، ولی وقتی برای ثبت حرکات کارکران از دوربین فیلمبرداری استفاده کرد ، در واقع بزرگترین کمک و خدمت را به مدیریت صنعتی انجام داد . در واقع تکنیک ” مطالعه جزئیات حرکت (حرکات خرد )”که او و همسرش خانم لیلیان گیلبرت تدوین کرده بودند ، تنها با استفاده از فیلمبرداری امکان پذیر بود .

مطالعه مسیر حرکات بدن با استفاده از فیلم ((Cyclograph and chronocyclograph

گیلبرت دو تکنیک ، سایکلو گراف و کرنو سایکلوگراف را نیز برای بررسی مسیر حرکات کارگر طرح وتدوین نمود .با نصب لامپ های الکتریکی به انگشتان دست یا سایر قسمت های بدن کارگر و سپس فیلمبرداری از کارگر در کار ثبت مسیر حرکات کارگر پیدا می شود ، در این روش در واقع مسیر حرکت لامپهای ریز در حک حرکت در فضا ثبت می گردد که به این روش در ثبت حرکات “سا یکلو گرافی ” گفته می شود .

تاریخچه بهره وری

آ شنا یی ا نسان با مفهوم بهره وری امری جدید و بدیع نیست و به حق باید پیدایش این برداشت ذهنی را  ، هر چند به گونه ای مبهم و نا روشن ، از نظر قدمت باعمر انسان بر زمین خاکی متقارن دا نست. ا ما تاریخ آغاز پژوهش ها ی منظم علمی و آ ماری درباره بهره ور ی با زمان ما فاصله ا ی بعید ندارد .

مفهوم بهره وری

(بهره وری هم یک مفهوم است و هم معیار ارزیابی عملکرد نظامها با نسبتی از مطلوبیت های حاصله یا ستانده در برابر آنچه که برای به دست آوردن آن مصرف می شود یا داده ها . این مفهوم در قرن حاضر برای ارزیابی عوامل تولید ( کار- سرمایه – مواد و انرژی ) در اقتصاد به کار گرفته شده است و در دهه های اخیر حرکت برای ارتقاء آن یا جنبش بهره وری در کشور های مختلف مطرح و فعالیت های گسترده ای به وسیله سازمان های بهره وری ملی و منطقه ای انجام شده است

بهره وری از دیدگاه گروههای اجتماعی

– بهره وری از دید کارکنان عبارت است از کار در محیطی پاکیزه ، با شرایط کاری مساعد ، فضایی همراه با آرامش حاصل از امنیت شغلی و اقتصادی ، با توجه به پرورش مهارتها و استعداد ها و پرداخت حقوق و پاداش متعادل با کار انجام شده .

بهبود بهره وری

بهبود واقعی بهره وری و احیای فعالیتهای اقتصادی تنها زمانی قابل حصول است که هم در عوامل سخت افزاری مثل تکنولوژی جدید و تجهیزات پیشرفته تولید و هم در عوامل انسانی فعالیت اقتصادی مانند روابط نیروی کار با مدیریت ، تلاش و پیشرفتهای هما هنگ و متعادلی انجام شده باشد .

کابرد روش سنجی و کار سنجی در امور اداری و تولیدی

( Methods Study and Work  Measurement )

اغلب بررسی ها تا قبل از جنگ جهانی دوم در زمینه های روش سنجی و زمان سنجی معطوف به کار خانجات و کار گاههای تولیدی بوده و به امور اداری و کار ها ی دفتری اهمیت کمتری داده می شد .

مطالعه کار چیست ؟

جستجو برای یافتن یک روش مناسب برای عملیات تولیدی موضوع جدیدی نیست و تاریخچه آن به زمانیکه بشر به صورت اجتماعی تشکل پیدا کرد بر می گردد . همیشه یافتن روش برای بهبود دادن در عملیات تولیدی مورد توجه بوده و اغلب افراد با استعدادهای خود روشهائی را نیز به استخدام در آورده اند .

مطالعه روش:

همانگونه که دیدیم مطالعه روش ، ثبت سیستماتیک و بررسی دقیق و منتقدانه روش فعلی انجام کار به منظور طرح و بکار بردن روش های ساده تر و موثر و کاهش هزینه ها می باشد. اصطلاح مطالعه روش بجای ( مطالعه حر کات ) به طور چشمگیری مورد استفاده قرا گرفته است اما در ترمینولوژی مهندسی صنایع تعاریفی به طور جدا گانه برای مطالعه روش و مطالعه حرکات آمده است.

دستور العمل کلی :

هنگامیکه هر مشکل و مسئله بررسی شد آنها بایستی معین شده و به طور منظم ومتوالی آنالیز شوند . چنانچه یک توالی ممکن است به صورت زیر خلاصه شود.

  • تعریف مشکل یا مسئله
  • بدست آوردن همه عوامل مر بوط به مشکل
  • بررسی عوامل بحرانی اما با اهمیت

راههای بهبود بهره وری

قبل از بهبود بهره وری باید وضع موجود سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. راههای گو نا گونی برای تشخیص ودرمان بیماریهای یک ساز مان وجود دارد. در بیشتر مواقع ، بیماری سازمان در هر سه قلمرو سخت افزار ، نرم افزار و نیروی انسانی وجود دارد. تشخیص نارساهای سازمان در قلمرو سخت افزار به مراتب آسانتر از دو قلمرو دیگر است

تکنیک های اساسی بهبود بهره وری در عوامل تولید

همان طور که در تعریف بهره وری اشاه شد . بهره وری عبارت است از نسبت خروجی سیستم به تمام عواملی که ورودی آن هستند اکنون این موضوع را مطرح می کنیم که اصولا این ورودیها کدامند تا بهره وری هر کدام به طور جدا گانه مورد بحث قرار گیرند به این ترتیب نقش شش عامل در تولید به وضوح روشن است که عبارتند از :

بهره وری سرمایه

سرمایه یکی دیگر از عوامل تولید است که بدون آن هیچگاه کار تولید آغاز نخواهد شد. اهمیت و نقش سرمایه ها در صنعت بر کسی پوشیده نیست و می دانیم پشتیبانی و تامین سایر عوامل تولید توسط سرمایه انجام می گیرد.

بهره وری انرژی

انرژی را می توان عامل به حرکت در آورنده  چرخهای تولید دانست . اگر بخواهیم تعریف مشابه آنچه برای عوامل دیگر ارائه کردیم بای بهره وری انرژی ارائه دهیم طبعا می توان ان را نسبت ارزش داده افزوده حاصله به قیمت انرژیهای مصرفی دانست.

  • بهره وری مدیریت

کلیه مواردی که تا به حال برای افزایش بهره وری در عوامل تولید نام بردیم  بستگی به انجام شدن خود به نحو مطلوب و کامل دارند تا بتوانند منجر به افزایش بهره وری گردند درغیراین صورت خود این سیستمها و روشها باعث اعمال هزینه های سر بار بیشتری بر ساز مان شده و نهایتا بهره وری را کاهش خواهند داد .

چرخه ی بهره وری

اگر کشورها درصد بهبود سطح بهره وری ملی و نرخ های رشد خود هستند باید این کار را از سطح سازمان آغاز کنند .

همچنین به منظور کسب موفقیت در این کار باید یک برنامه رسمی بهره وری داشته باشند برنامه رسمی بهره وری در یک سازمان بر مفهومی مبتنی است که آن را چرخه بهره وری   می نامند .

سیکل دمینگ

دکتر دمینگ همواره روی اهمیت همکاری بین بخشهای تحقیق و توسعه ، طراحی ، تولید و فروش یک شرکت تاکید می ورزید . زیرا او معتقد بود که برای نیل به کیفیتی مطلوب که بتواند رضایت خاطر مشتری را تامین نماید هر یک از این بخشهای چهار گانه بالا باید با رعایت بالاترین معیارهای کیفی با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی کامل داشته باشند .

شاخص بهره وری

شاخص های بهره وری غالباً برای سنجش پیشرفت و کامیابی سازمان ها و مراکز تولیدیو نقاط قوت و ضعف آن ها به کار می رود. محاسبه این شاخص ها به ویژه در سازمان های خدماتی که خدمات یعنی محصولات غیرقابل لمس تولید می کنند بسیار دشوارتر است. تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری مشخص می سازد در کجا امکان و فرصت بهبود بهره وری در سازمان و یا مراکز تولیدی وجود دارد.

تعریف شاخص بهره وری:

همانگونه که اهمیت بهره وری و بهبود آن بطور روز افزون شناخته می شود، تلاش جهت توسعه و تدوین شاخصهای بهره وری نیز به صورت وسیعی شدت می یابد و نظر متخصصین در این زمینه متوجه شاخصهای مؤثر بهره وری می گردد. درک نیاز به معیارهای بهره وری مشکل نیست.

تحلیل شاخص های بهره وری

مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری

جدول مزایا و محدودیتهای چهار شاخص اصلی بهره وری را به طور خلاصه بیان می کند.

از نظر تاریخی تقریبا یک قرن می شود که در کشورهای پیشرفته صنعتی اطلاعات مربوط به بهره وری نیروی کار را جمع آوری ، نگهداری و تجزیه و تحلیل می کنند .اما در دنیای پر شتاب امروز با جهانی شدن اقتصاد ، تاکید بر بهره وری نیروی کار به اهمیت دهه های قبل نیست بلکه بهره وری کلی و بهره وری جامع کل نقش مهم و اصلی بر تحلیل بهره وری سازمانها دارد .


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.