کارخانه ریخته گری – کار آفرینی احداث کارخانه ریخته گری – پرشین مقاله

کارخانه ریخته گری

صنعت متالوژی ذوب و ریخته گری یکی از آسان ترین و پر درآمدترین صنایع در هر کشور بوده و نقش مهمی در صنعتی شدن و خودکفایی آن کشور دارد. پیشرفت این صنعت علمی و تکنیکی موجب تحکیم و تقویت بنیه اقتصادی و دفاعی کشور خواهد بود.

مطلب کار آفرینی احداث کارخانه ریخته گری مشتمل ۳۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

مقدمه: ۲

عوامل ریخته گری: ۳

اهمیت: ۴

تعریف: ۵

تاریخچه: ۶

فصل دوم ۶

تاسیس شرکت ریخته گری ، قطعات  بوش و سرسیلندر (صاعد): ۷

تهیه مجوز: ۸

فصل سوم ۲۶

پیشینه: ۲۶

فصل چهارم ۳۲

جمع آوری اطلاعات: ۳۲

نمودار سود : ۳۳

نمودار طرح تجاری ایجاد کارخانه ریخته گرها ۳۴

فصل پنجم ۳۵

نتیجه گیری: ۳۵

منابع: ۳۶

مقاله  در پرشین مقاله کار آفرینی احداث کارخانه ریخته گری موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله کار آفرینی احداث کارخانه ریخته گری را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

کارخانه ریخته گری صنعت متالوژی ذوب و ریخته گری یکی از آسان ترین و پر درآمدترین صنایع در هر کشور بوده و نقش مهمی در صنعتی شدن و خودکفایی آن کشور دارد. پیشرفت این صنعت علمی و تکنیکی موجب تحکیم و تقویت بنیه اقتصادی و دفاعی کشور خواهد بود.

عوامل ریخته گری:

سه عامل در صنعت ریخته گری حائز اهمیت است:

۱- از قالب مذاب و چگونگی ذوب که از ابتدا پیدایش صنعت ریخته گری به موازات دستیابی بشر به مواد و مصالح جدید جهت استفاده به عنوان مواد مناسب بکار می رفته است.

اهمیت:

سه عامل در صنعت ریخته گری حائز اهمیت است:

۱- از قالب مذاب و چگونگی ذوب که از ابتدا پیدایش صنعت ریخته گری به موازات دستیابی بشر به مواد و مصالح جدید جهت استفاده به عنوان مواد مناسب بکار می رفته است.

تعریف:

ریخته گری یکی از روشهای ساخت قطعات صنعتی است که در این فرایند، فلزات را به صورت مذاب به محفظه قالب که از جنس مواد نسوز زود ذوب و به شکل و فرم قطعه مورد نظر است، وارد می کنند

تاسیس شرکت ریخته گری ، قطعات  بوش و سرسیلندر (صاعد):

کارخانه ریخته گری دو شیفت ۸ ساعته دارد که شیفت اول از ساعت ۷ الی ۱۵ و شیفت دوم از ۱۵ الی ۲۳ می باشد. در هر شیفت تعداد کارگر، منشی، نگهبان و خدمتکار مطابق جدول نیروی انسانی صفحات بعد وجود دارد.

مواد اولیه مصرفی:

کارخانه ریخته گری شامل، چدن خاکستری که عبارت است از: چدن ذوب آهن، چدن اصفهان، چدن برگشتی ماشین آلات و چدن معمولی که شامل می شود از چدنهایی که توسط افراد دوره گرد خریداری شده و به مراکز کارخانه ها و شرکتها انتقال می یابد.

نتیجه گیری:

صنعت متالوژی ذوب و ریخته گری یکی از آسان ترین و پر درآمدترین صنایع در هر کشور بوده و نقش مهمی در صنعتی شدن و خودکفایی آن کشور دارد. پیشرفت این صنعت علمی و تکنیکی موجب تحکیم و تقویت بنیه اقتصادی و دفاعی کشور خواهد بود.

 

 

 

نظرات بسته شده است.