گزارش کارآموزی بانک رفاه

کارآموزی بانک رفاه صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود کارآموزی بانک رفاه این بانک در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری ۵/۲% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت ۶ ماه ۴% و یکسال ۶% منفعت می‌داد. بانک با این اقدام خود ۱۲% از نرخ بهره را کاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ ۵قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۹ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره‌ انگلیسی کلیه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود.کارآموزی بانک رفاه

این تحقیق دانشجویی کارآموزی بانک رفاه مشتمل بر ۸۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.کارآموزی بانک رفاه

کارآموزی بانک رفاه

فهرست مطالب

تاریخچه بانکداری در ایران۲

تاریخچه بانک رفاه کارگران ۳

معرفی بانک رفاه کارگران۳

بانک استقراضی ایران ۵

چارت سازمانی۶

موقعیت و آدرس بانک۶

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه ۷

تسهیلات قبل از صدور کالا ۷

مبلغ تسهیلات ۸

مدت بازپرداخت تسهیلات ۸

نرخ تسهیلات ۹

وثایق۹

نحوه اعطای تسهیلات۱۰

اعمال نظارت بانک ۱۰

ارائه مدارک مربوط به صادرات انجام شده ۱۰

بازپرداخت ۱۱

تسهیلات بعد از صدور کالا۱۲

مبلغ تسهیلات  ۱۲

مدت بازپرداخت تسهیلات۱۳

نرخ تسهیلاتی پرداختی۱۳

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات۱۳

نحوه اعطای تسهیلات ۱۴

اعمال نظارت بانک ۱۴

بازپرداخت۱۴

تسهیلات ارزی۱۵

نوع تسهیلات ۱۵

سقف فردی تسهیلات۱۵

کارمزد تعهد۱۶

نرخ سود تسهیلات۱۶

دوره بازپرداخت ۱۶

عقد قرارداد وثایق ۱۶

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه۱۷

انواع سپرده های بانکی۲۰

حساب قرض الحسنه پس انداز.۲۰

قرض الحسنه پس انداز عادی۲۱

قرض الحسنه پس انداز ویژه ۲۱

حساب قرض الحسنه جاری ۲۱

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم ۲۲

حساب جاری دومنظوره۲۲

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ۲۳

حساب سپرده کوتاه مدت ویژه۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت ۲۴

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم۲۴

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت۲۴

انواع تسهیلات بانک رفا ۲۵

سایر خدمت بانک رفاه۲۸

انواع واحدهای مربوط به حسابداری۳۶

حسابرسی ۳۶

انواع حسابرسان۳۷

وظایف سازمان حسابرسی ۳۸

حسابداری دولتی۳۹

خصوصیات حسابداری دولتی۳۹

اصول کلی حسابداری دولتی۴۰

حسابداری بودجه۴۲

تهیه و تنظیم بودجه در بانک۴۳

مسئول بودجه در بانک ۴۴

حسابداری مالی۴۴

حسابداری مدیریت۴۶

انواع حسابهای مورد استفاده ۵۰

هزینه ها ۵۱

حسابهای انتظامی ۵۳

تنخواه گردان ۵۴

سپرده  ۵۵

حساب بستانکاران ۵۶

حواله (عهده شعبه ها)۵۷

سرمایه ۵۸

دارائی جاری ۵۸

دارائی ثابت ۵۸

نقطه سر به سر۵۸

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج ۵۸

برنامه های جاری و در دست اقدام ۶۱

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ۶۲

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری ۷۲

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان  ۷۴

ثبت عملیات مربوط به سپرده  ۷۶

بستن حساب سپرده۷۸

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ۷۸

بستن حسابها در پایان سال ۸۰

حسابهای سنواتی ۸۱

فرم های مورد استفاده در حسابداری۸۲

پیشنهادات و انتقادات۸۵

فرمها

پیوستها

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note].

خلاصه ای کوتاه از مقاله کارآموزی بانک رفاه را در زیر می توانید ببینید.

کارآموزی بانک رفاه

تاریخچه بانک رفاه کارگران

کارآموزی بانک رفاه بانک رفاه در خرداد ماه سال ۱۳۳۹ به ثبت رسید و در سال ۱۳۳۹ با پنج شعبه شروع به کار کرد از جمله شعبه مرکزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا کردند و کارآموزی بانک رفاه در حال حاضر تعداد آنها از مرز ۱۳۵۰ شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانک رفاه در درجه اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که این سازمان سرمایه‌ اولیه را در این بانک گذاشتند و قرار بستند که حقوق، وامهای بازنشستگان و کارکنان که بیمه تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانک پرداخت شود و سپس شرکتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشکی از سپرده‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.

 

چارت سازمانی

کارآموزی بانک رفاه هر شعبه با توجه به معیارهای مشخصی طبقه‌بندی می‌شود اما چیزی که در همه شعبات مشترک است نمودار سازمانی مشخصی است که با رئیس شعبه، معاونت شعبه و حداقل یک تحویل‌دار آغاز می‌گردد. رئیس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت برکار سایر کارکنان را به عهده داردکارآموزی بانک رفاه در عین حال که در انجام امور شعبه فعالیت می‌کند. معاونت شعبه که شخص دوم شعبه محسوب می‌شود عموماً مسئول تسهیلات و حسابدار شعبه نیز می‌باشد. تحویل‌دار شعبه که امور مربوط به دریافتها پرداخت نقدی انجام می‌دهد و مستقیماً با تراول و وجه نقد در ارتباط می‌باشد.

تسهیلات قبل از صدور کالا

کارآموزی بانک رفاه تسهیلات قبل از صدور کالا به آن دسته از صادرکنندگانی که جهت خرید، جمع‌آوری، بسته‌بندی و یا تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های قبل از صدور کالا نیاز به تأمین مالی داشته باشد اعطا می‌گردد.

مبلغ تسهیلات

کارآموزی بانک رفاه مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با:مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی ارائه شده به بانک(حداکثر تا ۹۰%‌ مبلغ اعتبار اسنادی) مبلغ قرارداد منعقده با خریدار کالا در خارج از کشور( حداکثر تا ۶۰% مبلغ قرارداد) مبلغ مشارکت بانک در طرح‌های تولیدی صادراتی پس از انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و فنی و برآورد دقیق نیازهای مالی طرح توسط بانک(حداکثر تا ۹۰% مبلغ سرمایه‌گذاری)

وثایق

کارآموزی بانک رفاه برای حفظ منافع بانک و حسن‌اجرای قرارداد، یک یا ترکیبی از وثایق زیربنا به تشخیص بانک اخذ خواهد شد:

غیرمنقول ارزنده شهری و سهل‌البیع

پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران

سفته معتبر

سپرده مدت‌دار (ارزی و ریالی)کارآموزی بانک رفاه

حسابرسی

کارآموزی بانک رفاه عبارت از بررسی مستقل مدارک حسابداری است. حسابرس مدارکی را که گزارش‌های حسابداری براساس آنها تهیه شده‌است بررسی و نظر خود را درباره قابل اعتمادبودن ومطلوب‌بودن آنها ارائه می‌کند. یکی از عوامل مهم قابل« اعتمادبودن و مطلوب‌بودن» و رعایت اصول پذیرفته‌شده حسابداری می‌باشد.

گزارش کارآموزی بانک رفاه

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note].

 

نظرات بسته شده است.