قوانین حقوقی قصور پزشکی

یکی از مقوله های مورد بحث درحقوق پزشکی، تخلفات و جرایم پزشکی است. در دنیای پزشکی، میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبلا معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این مهم را به انجام رساند. اما در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۳۵ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده    ۴
کلمات کلیدی    ۴
فصل اول    ۵
مقدمه    ۶
تعریف خطای پزشکی    ۷
قانون و خطای پزشکی    ۷
فصل دوم    ۹
خطاهای پزشکی و قانون    ۱۰
انواع قصور پزشکی:    ۱۲
جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی    ۱۶
موادی از قانون مجازات اسلامی دررابطه با حرفه پزشکی :    ۱۹
نمونه هایی از انواع تخلفات انتظامی پزشکان:    ۲۱
فصل سوم    ۲۳
جستاری در مسئولیت پزشکی    ۲۴
رابطه حقوقی بیمار و پزشک  ‌    ۲۶
‌شرایط شروع به معالجه    ۲۸
مفهوم اصول و موازین پزشکی      ۳۲
نتیجه گیری    ۳۴
منابع    ۳۵


خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

.

تعریف خطای پزشکی
در تعریف خطای پزشکی نظرات مختلفی وجود دارد.برخی نیز معتقدند اصولا عنوان خطای پزشکی عنوانی نادرست است به هر حال، در تعریفی که مورد قبول است، خطای پزشکی را به این صورت بیان می‌کنند: قصور خدمت یا ارتکاب عمل اشتباه در برنامه‌ریزی یا اجرا که به طور بالفعل یا بالقوه باعث یک نتیجه ناخواسته می‌شود. این تعریف به طور مشخص حیطه‌های کلیدی علل خطا (قصور یا ارتکاب، برنامه‌ریزی و اجرا) را دربرمی‌گیرد.

این را هم بخوانید :  جرایم مواد مخدر - ديدگاه شرع و قانون در برخورد جرايم مرتبط با مواد مخدر - پرشین مقاله

خطاهای پزشکی و قانون

زندگی حرفه ای با مجموعه ای از مقررات و قوانین بهم آمیخته است. در هر یک از مشاغل پذیرفته شده اجتماعی، توفیق نصیب کسانی می شود که علم و آگاهی بیش تری بر مقررات و قوانین حاکم بر شغل و حرفه و تخصص خود دارند و در پرتو  این آگاهی می توانند با مسائل طرح شده در محیط شغلی و اجتماعی درست برخورد کنند.

جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی
پزشکی و مشاغل وابسته به آن از زمان های گذشته از اهمیت و موفقیت  اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بوده اند. قرن هاست که بیماران و مراجعین به پزشک به راحتی و با اعتمادی بی اندازه، جسم و جان و اسرار خویش را به وی می سپارند زیرا چنین می پندارند که پزشک دردهای آنان را از بین برده و اسرارشان را نیز نگه می دارند.

موادی از قانون مجازات اسلامی دررابطه با حرفه پزشکی :
ماده ۵۹- اعمال زیر جرم محسوب نمی گردد:
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
ماده ۶۰- چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد.

رابطه حقوقی بیمار و پزشک  ‌
تا زمانی که مشکلی در امر درمان میان پزشک و بیمار حادث نشود، از این رابطه حقوقی و آثار و نتایج آن صحبتی به میان نمی‌آید و به شیوه متداول، بیمار به یک پزشک مراجعه می‌نماید و پزشک نیز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکی خود را شروع می‌کند؛ در حالی که بر این انتخاب و مراجعه به پزشک معین و پذیرش درمان و معالجه بیمار از ناحیه پزشک آثار حقوقی و شرایطی حاکم است؛ چراکه در اثر این رفتار متقابل یک قرارداد خصوصی به نام قرارداد درمان منعقد می‌شود.   ‌

این را هم بخوانید :  جرایم مواد مخدر - ديدگاه شرع و قانون در برخورد جرايم مرتبط با مواد مخدر - پرشین مقاله

منابع:
۱- قشلاقی فرزاد. کاظمی فر امیر محمد،(مترجمان) راه های پیش گیری از قصور پزشکی، اصفهان، چاپ اول،انتشارات فرهنگ مردم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان،۱۳۸۰
۲- الهی منش محمدرضا، حقوق کیفری و تخلفات پزشکی، تهران چاپ اول،انتشارات مجد،۱۳۸۷
۳- جعفری لنگرودی محمد جعفر، ترمینولو‍‍ژی حقوق، تهران، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش،۱۳۷۶
۴-  عباسی محمود،مجموعه مقالات حقوق پزشکی، جلد ۳، تهران:انتشارات حقوقی، ۱۳۷۷
۵- عمویی محمود و همکاران. بررسی موارد قصور پزشکی ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشوردر سال ۱۳۷۸. مجله علمی پزشکی قانونی، سال ۶، شماره ۲۱، زمستان ۱۳۷۹
۶-گودرزی فرامرز، پزشکی قانونی،تهران، جلد اول، چاپ اول، انتشارات انیشتین،۱۳۷۷

 

 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 1 =