قوانین شرکت ها

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است ، من جمله داشتن شخصیت حقوقی ، دولت حتی المقدور در تشکیل آنها نظارت نماید تا وسیله برای سوء استفاده نباشد.

 

 

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۱۹ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

ثبت شرکت ها ۲

ثبت شرکت های داخلی.. ۴

عمل ثبت… ۵

۱- ثبت شرکتنامه. ۵

۲- ثبت شرکت… ۵

۳- انتشار خلاصه شرکتنامه. ۵

شعبه شرکت… ۶

تغییرات… ۷

شرکتهای تجارتی.. ۷

فرق بین شرکت و اشاعه. ۸

فرق بین شرکت تجارتی و حقوقی.. ۹

شرایط اساسی شرکت های تجارتی.. ۱۰

اقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها ۱۱

تعریف وتشکیل شرکت سهامی.. ۱۱

منابع : ۱۹

 [su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ثبت شرکت های داخلی

به موجب مقررات مورخه ۱۰ اسفند۱۳۲۷ وزارت دادگستری ، شرکت های داخلی در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که شرکت در حوزه آن واقع است باید به ثبت برسند.

– ثبت شرکتنامه
به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تظیم شرکتنامه ندارند بقیه شرکت های تجارتی همان طور که تذکر داده شد احتیاج به شرکتنامه دارد.

شعبه شرکت
هرگاه شرکت در چندین حوزه ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید به عمل آید، و برای انجام این مقصود مقامی که خود شرکت در آنجا به ثبت رسیده است با ید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید (ماده۸ آئین نامه)

شرکتهای تجارتی
در قانون تجارت شرکت تعریف نشده و قانون مدنی آن را در ماده ۵۷۱ به این طریق تعریف می نماید: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

فرق بین شرکت تجارتی و حقوقی

شرکت های تجارتی برای امور تجارت تشکیل می شوند، از این جهت مزایا و اختلافاتی با سایر شرکت ها دارند که ذیلاً بیان می شود:

مشروع بودن موضوع و جهت شرکت
موضوعی که شرکت به آن اشتغال خواهد داشت باید مشروع باشد مثلاً اگر شرکتی برای خرید و فروش اسلحه غیر مجاز یا ایجاد قمارخانه و یا قاچاق اجناس تشکیل شود باطل خواهد بود. همچنین جهت شرکت یعنی نتیجه ای که شرکت برای آن تشکیل می شود ( که ایجاد منفعت است ) باید هم مشروع و هم عقلایی باشد .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.