فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی جلد ۳

اصول تمرین درمانی فیزیکی در مدیریت افراد با شرایط قلبی و عروقی اصلی می‌تواند بطور نرمال در برنامه‌های ساختار بندی شده یا در جلسات پی در پی به کار گرفته شوند.  برنامه‌های قلبی ساختاری و احیای قلبی تنفسی برنامه‌های درمانی چند بعدی هستند. در این مقاله می پردازیم به مطالبی در ارتباط با فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی جلد ۳. قلبی

این تحقیق دانشجویی فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی جلد ۳ مشتمل بر ۱۰۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته پزشکی

فهرست مطالب

 • تست و تمرین : عملکرد گردش خون اصلی دستگاه قلبی و تنفسی……………………………………………………………..۴
 • احیای قلبی و عروقی : پایه شواهد، تأثیر و قابلیت‌ها برای عملی‌ بودن:……………………………………………………… ۵
 • بیماران مبتلا به اختلالات قلبی مزمن (واکنش‌های تمرین)……………………………………………………………………… ۱۰
 • بیماران دارای نارسایی و اختلال قلبی مزمن…………………………………..۱۳
 • نارسایی قلبی کرونیک :…………………………………………… ۱۳
 • افراد بعد از کاشت قلب…………………………………………..۲۴
 • افراد با وسایل کمکی بطن چپ :…………………………………………………. ۲۶
 • افراد با بیماری قلبی ژنتیکی :………………………………………………………. ۲۶
 • افراد مبتلا به آنمی :…………………………………………….. ۲۷
 • افراد مبتلا به هایپر تنشن … ۲۸
 • افراد با دیابت نوع………………………….۲۸
 • نقش دارو :…………………………………………… ۲۹
 • افراد با دیسفانکشن قلبی عروقی : پاسخ های تمرین :………………………………… ۳۰
 • افراد با بیماری ریه محدودیت زا برای قلب :……………………………………………………. ۳۱
 • افراد با بیماری فضاهای بینابینی ریوی (Interstitial)……………………………………………. 34
 • بیماران بعد از کاشت یا تعویض ریه :………………………………………………………………۳۵
 • افراد مبتلا به آسم :…………………………………………………. ۳۶
 • افراد با فیبروسیس سیستیک :…………………………………….. ۳۶
 • احیای قلبی و تنفسی : اجزاء معمول……………………………………..۳۶
 • وضعیت جاری ………………………………………..: ۳۷
 • رفتارهای سلامت……………………………………………………………….۳۸
 • اجزاء درمان فیزیکی :………………………………………………………… ۴۰
 • دخالت های پزشکی :…………………………………………………….. ۴۱
 • آموزش ……….. ۴۱
 • برنامه تمرین :……………………………………………………… ۴۱
 • اهداف کوتاه مدت :……………………………………………. ۴۲
 • منع دخانیات :……………………………………………….. ۴۲
 • تغذیه و کنترل وزن :…………………………………………………….. ۴۳
 • فعالیت فیزیکی و تمرین : بررسی های خاص………………………………………………………………………………………………۴۳
 • تست تمرین :…………………………… ۴۶
 • آموزش فعالیت های تمرینی :…………………………….. ۴۸
 • احیای تنفس :………………………….. ۵۱
 • فعالیت فیزیکی و تمرین : بررسی های خاص……………………………….۵۲
 • تست تمرین ………………………………..: ۵۳
 • احیای قلبی و تنفسی ………………………………………………………: ۵۵
 • تست تمرین : دیسفانکشن تنفسی قلبی ثانیه………………………………….۵۶
 • اهداف : کوتاه مدت……………………………………۵۸
 • اهداف : طولانی مدت…………………………………………………..۵۸
 • افراد با شرایط عضلانی اسکلتی :…………………………………………….۵۸
 • افراد با شرایط عضلانی عصبی .. ۵۹
 • افراد مبتلا به آسیب یا زخم کورد کمری……………………………………………….۶۳
 • افراد با تأثیرات کرونیک پولیو میلیتس……………………………………۶۴
 • افراد با سندروم داون :………………………………………………….. ۶۵
 • افراد با شرایط بافت اتصال دهنده :……………………………………………………. ۶۵
 • افراد با شرایط روماتوئید :………………………….. ۶۶
 • افراد با بیماری کبدی :………………………………. ۶۷
 • افراد با شرایط کلیه ای ……………………………. ۶۸
 • افراد با شرایط هماتولوژیکال :……………………………….. ۶۹
 • افراد با شرایط غده درون ریز :…………………………………… ۶۹
 • افراد با شرایط نقص ایمنی …………………………………… ۷۰
 • افراد با شرایط مرتبط با تغذیه :…………………………………. ۷۱
 • افراد با Anoirexia Nervosa(بی اشتهایی عصبی_یک اختلال روانی)…..۷۱
 • تمرینات ماهیچه تنفسی……………………۷۲
 • تشخیص در مورد ماهیچه تنفسی…………………………….:۷۲
 • تست طول کشیدن کارعضله تنفسی …………………………………………… ۷۴
 • تمرینات ماهیچه ای دم :………………………………………. ۷۴
 • نقش تمرینات عضله تنفسی در سلامت :………………………………………………..۷۵
 • تمرینات عضله تنفسی در بیماری COPD : (بیماری مزمن انسداد ریوی)………..۷۵
 • آسم :……………………………………………………………… ۷۶
 • فیبروسیس سیستیک ……………………………………………….. ۷۷
 • بیماری عضلانی عصبی و نورولوژیکال …………………………. ۷۷
 • نارسایی قلبی کرونیک……………….۷۸
 • درمانهای مکمل به عنوان دخالت های درمانی فیزیکی قلبی و تنفسی………. ۸۰
 • مثالهایی از درمانهای…………… ۸۱
 • تکنیکهای آگاهی از حرکت ها :………………………………………… ۸۲
 • انتقال شخصی انرزی درمانگر :………………………………………..۸۲
 • دیدگاههایی درباره درمان گیاهی :……………………………………………. ۸۳
 • اتصال و ارتباط عمیق فکر / بدن :………………………………………………… ۸۳
 • مشکل موارد ثابت شده در علم :……………………………………………۸۴
 • فاکتورهای خطر برای بیماری آئورت کرونر :……………………………….۸۵
 • کاهش استرس :…………………….. ۸۵
 • هایپرتنشن :…………………………….. ۸۶
 • بیماری عروق کرونر………… ۸۷
 • شرایط قلبی عروقی دیگر و بررسی های آن……………………. ۸۸
 • نارسایی احتقان قلبی………………………..۹۰
 • بیماران در بخش مراقبت کرونر…………………..۹۰
 • شرایط تنفسی……………. ۹۱
 • آسم. ۹۱
 • REF ERENCES 101

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته پزشکی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی جلد ۳را در زیر می توانید ببینید.

فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی جلد ۳

مقدمه

اصول تمرین درمانی فیزیکی در مدیریت افراد با شرایط قلبی و عروقی اصلی می‌تواند بطور نرمال در برنامه‌های ساختار بندی شده یا در جلسات پی در پی به کار گرفته شوند.  برنامه‌های قلبی ساختاری و احیای قلبی تنفسی برنامه‌های درمانی چند بعدی هستند که ضروریات بهترین تمرین درمانی فیزیکی را ارائه می‌دهند. تمایزات میان برنامه‌های ساختار بندی شده در جمعیت بیماران اصلی نهفته است.

احیای قلبی و عروقی : پایه شواهد، تأثیر و قابلیت‌ها برای عملی‌ بودن:

اگرچه یک دیدگاه تیم با مدیریت و خط‌مشی چند وجهی، در مورد هر دو نوع برنامه مورد توجه است، افرادی که به طور منظم در برنامه شرکت می‌کنند قابلیت عملکردی آنها افزایش می‌یابد. استراتژی‌های مدیریت خود همان بدست گرفتن کنترل علائم و بدست آوردن اعتماد به نفس لازم می‌باشد.

 بیماران مبتلا به اختلالات قلبی مزمن (واکنش‌های تمرین)

دسیفانکشن قلبی شامل یک رنج از انواع پاتولوژی، علت‌ها (ژنتیکی یا اکتسابی) و شدت است که ممکن است با دارو کنترل شود یا با جراحی و یا با هردوی آنهارایج‌ترین علت بیمای قلبی ایسکمیک و انفارکتوس عضله قلبی است. عضله‌ای که دچار انفارکتوس شده هیچ‌گاه بهبود نمی یابد.

بیماران دارای نارسایی و اختلال قلبی مزمن

دسیفانکشن کاردیاک مداوا شده توسط فیزیوتراپ‌ها می تواند از ضعیف به خیلی شدید رنج پیدا کند. با افزایش شدت بیماری واکنش و تطابق فرد به تمرین به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می کند که عوارض بسیار زیادی برای آموزش و تست تمرین دارد.

نارسایی قلبی کرونیک :

معمولاً توسط دسیفانکشن بطن چپ نشان داده می‌شود. در حالت طبیعی به همراه افزایش سرعت قلبی سبب افزایش خروجی قلبی منجر می‌شود به خروجی کاردیاک بیشتر و درخواست یا نیاز متابولیک بالاتر (در طول تمرین) همین که بطن چپ در معرض خطر قرار می‌گیرد.

احیای قلبی و تنفسی :

تأثیرات احیای تنفسی قلبی بر اساس بالاترین سطوح شواهد پایه ریزی شده  اند بدون دستیابی به افرادی که به آنها اجازه دخالت پزشکی اصلی قلب و ریه داده شده است و برای مدیریت و پیشگیری ثانویه تأثیر این علم برای موارد خطر یا افراد تحت تأثیر یا برای سلامت جامعه به حداکثر خود نرسیده است.

نارسایی قلبی کرونیک :

اگرچه آسیب عملکرد کاردیاک یک فاکتور اصلی مرتبط با ظرفیت عملکردی کاهش یافته در افراد نارسایی قلبی کرونیک است، عملکرد ماهیچه تنفسی غیر نرمال یک نقش مهم در انجام ضعیف و بد تمرینات دارد و پیامدهای آن تنگی نفس است.

افراد با بیماری قلبی ژنتیکی :

خطوط راهنمایی برای افراد با بیماری قلبی ژنتیکی پایه‌ریزی شده است. موانع بر سر تمرین در این مبحث همان محدودیتهای فیزیکی دریافت شده آنها محسوب می‌شود، فقدان توجه و ترس

IC علامت مشکل ماهیچه‌ای برای تمرین مربوط به بیماری آئورت محیطی است. IC یک مجموعه سیستمیک از آتراسکلروزسیس با یا بدون بیماری ایسکمیک قلبی است. درد ناتوان کننده در طول راه رفتن نشأت گرفته از اسکمیک عضلانی است.

درمانهای مکمل به عنوان دخالت های درمانی فیزیکی قلبی و تنفسی :

فیزیو تراپی قلبی- عروقی و ریوی جلد ۳

درمانهای مکمل کدامند ؟

به درمانهای مکمل غالبا به عنوان درمانهای پایه انرژی نگاه می شود و به روشهای متعددی دسته بندی می  شوند. درمانهای مکمل توسط درمانگرهای فیزیکی بکار گرفته می شوند. این درمانها روی اهمیت جریان انرژی یا ویبره تأکید دارند. تکنیک توسط درمانگر و انجام پاسخ از سوی بیمار انجام می گیرد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته پزشکی

.

نظرات بسته شده است.