فلز مس و کاربرد آن

در طی ۲۰ سال گذشته استخراج مس دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته اند . فرآیندهای پیرو متالوژی و هیدورمتالوژی پیشرفت کرده اند و روشهای بدیعی برای انجام این فرآیندها گزارش شده است.

چکیده

مس از محلول اسیدی سولفات در حضور اسید سولفور مس و یا استفاده از آندگرافیتی بررسی شده است . تأثیرات متغیرها نظیر غلظت دی اکسید سولفور ،‌‎ غلظت مس، غلظت اسید سولفوریک ، دانسیته جریان و دما بر روی ولتاژ پیل ، پتانسیل آندی ، توان مصرفی، بازدهی جریان ، کیفیت رسوب ، مورفولوژی سطح ، جهت یابی کریستالی و نوع پلاریزانسیون نیز مورد مطالعه قرار گرفته است .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر  ۲۲  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱- چکیده ۲

۲- مقدمه. ۳

۲-۲- الکترولیز. ۶

۳-۲- اندازه گیری پلاریزاسیون. ۷

۴-۲-  آزمایش رسوب… ۷

۳-  نتایج.. ۷

۱-۳- غلظت دی اکسید سولفور. ۷

۲-۳-  غلظت مس… ۹

۳-۳-  غلظت اسید سولفوریک… ۱۰

۴-۳- دما ۱۰

۵-۳- چگالی جریان. ۱۱

۶-۳- جایگزینی آند. ۱۲

۷-۳- رفتار پلاریزاسیون. ۱۴

۱-۷-۳- رفتار پلاریزاسیون آندی ….. ۱۴

۲-۷-۳- پلاریزاسیون کاتدی.. ۱۶

۸-۳- جهت یابی کریستالوگرافی.. ۱۸

۹-۳ – شکل شناسی ( مورفولوژی ) رسوب… ۱۸

۴ ـ نتیجه گیری.. ۲۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی مقالات رشته صنعت

.

خلاصه ای کوتاه از  فلز مس و کاربرد آن  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

در طی ۲۰ سال گذشته استخراج مس دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته اند . فرآیندهای پیرو متالوژی و هیدورمتالوژی پیشرفت کرده اند و روشهای بدیعی برای انجام این فرآیندها گزارش شده است.

چکیده

مس از محلول اسیدی سولفات در حضور اسید سولفور مس و یا استفاده از آندگرافیتی بررسی شده است . تأثیرات متغیرها نظیر غلظت دی اکسید سولفور ،‌‎ غلظت مس، غلظت اسید سولفوریک ، دانسیته جریان و دما بر روی ولتاژ پیل ، پتانسیل آندی ، توان مصرفی، بازدهی جریان ، کیفیت رسوب ، مورفولوژی سطح ، جهت یابی کریستالی و نوع پلاریزانسیون نیز مورد مطالعه قرار گرفته است .

الکترولیز

آزمایش  مس در طی ۲ ساعت در دمای اتاق  با چگالی جریان  و با بکار گیری یک مایع شستشو شامل  مس ،  و  و توسط یک آند گرافیتی انجام شده است . در تمام آزمایشات آند و کاتد به فاصله ۳cm مقابل یکدیگر قرار گرفته اند .

اندازه گیری پلاریزاسیون

LSV ( ولتحتری با جریان بی وقفه ) جهت آزمایش رفتار پلااریزاسیون آندی و کاتدی در حین در حضور و غیاب  بکار برده شد . پلاتین  و گرافیت  به عنوان الکترودهای مس کاربردی ، بکار رفتند . یک سیم پلاتینی و یک SCE نیز به عنوان شمارشگر الکترود و الکترود مرجع بکار رفتند . آزمایشها با ۱۰۰ml محلول ترکیبات مختلف ، هدایت شدند.

 غلظت دی اکسید سولفور

تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید سولفور بر روی کاهش پتانسیل آندی در طی  مس بررسی شده است Mishra و Coopen گزارش کرده اند که در حین Sparging 10 و ۲۰ , ۱۰۰ درصد   با چگالی جریان  ، کاهش مشاهده شده در پتانسیل آندی عبارتند از  ۱۰۰ و ۷۰۰ و ۱۰۰۰ میلی ولتا ، Stualen و pace نیز متوجه شدند که توان مصرفی مس در حضور    محلول در الکترولیک ،‌ برابر با  ۱می باشد .

غلظت مس

Stauter  و Pace  ، کاتدهای با کیفیت بالا و بازدهی جریان ۹۵% را در  مس بدست آوردند که علظت مس در آنها از  تا  متغیر است . Mishra و worel در  مس تا  در محلولی با غلظت اولیه  از مس که توسط S% sparging   در   بین الکترودها بدست آمده ، موفق بوده اند.

غلظت اسید سولفوریک

تأثیر غلظت اسید سولفوریک در طی  مس در محدوده  بررسی شده است و تأثیرات آن بر روی پتانسیل آندی و ولتاژ پیل در جدول ۱ آروده شده است. ولتاژ پیل و پتانسیل آندی با افزایش غلظت اکسید تا  کاهش می یابند . اگر چه کاهش در ولتاژ اندک است .

دما

تأثیرات دما در حین  مس در محلولی حاوی آهن و  ، توسط coopen بررسی شده است وی نتیجه می گیرد که دما نقش مهمی در تعیین کیفیت رسوب کاتدی بازی می کند . در این بررسی ، تأثیر دما در محدوده ۳۰  تا ۶۰ درجه سانتیگراد بررسی شده است .

چگالی جریان

تغییرات در چگالی جریان در حین  مس در محدوده ۱۰۰ الی ۳۰۰ بررسی شده است و تأثیرات آن بروی ولتاژ پیل ، پتانسیل آندی و توان مصرفی و بازدهی جریان مشاهده شده است . شکل ۶ تأثیرات دانسیته جریان را بر روی ولتاژ پیل و پتانسیل آندی نشان می دهد .

جایگزینی آند

جنس آند ،‌ نقش مهمی در اکسیداسیون الکتریکی   دارد . تأثیرات جنسهای مختلف آند بر روی  مس در حضور  بررسی شده اند . نتایج در جدول ۲ ، در حضور و غیاب  جهت مقایسه آورده شده است .

رفتار پلاریزاسیون

رفتار پلاریزاسیون آندی  و کاتدی  درحین رسوب گذاری الکتریکی مس بر روی اند گرافیتی و پلاتینی با استفاده از LSV بررسی شده است . شکل ۹ و ۱۰ رفتار پلاریزاسیون آندی  را بر روی گرافیت و پلاتین نشان می دهد .

جهت یابی کریستالوگرافی

رسوبات مس که تحت شرایط متفاوت  بدست آمده اند توسط روش XRD آزمایش شده اند تا ترتیب سطوح کریستالی توجیحی کنند نتایج در جدول ۳ آورده شده است . جهات کریستالی رسوبات مس که در غیاب  بدست آمده اند به ترتیب عبارتند از :

نتیجه گیری

مس درحضور اسیدسولفورس مطالعه گردید مشخص شد که افزایش غلظت  در الکترولیت :

۱ ـ ولتاژ پیل پتانسیل آندی و توان مصرفی را کاهش می دهد.

۲ ـ ابعاد کریستالی رسوبات مس را افزایش می دهد .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته شیمی مقالات رشته صنعت

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 3 =