فعل معتل و قواعد عربی

به فعلی که در ریشه آن حرف علّه (و، ی، ا) وجود داشته باشد «فعل معتل» می‌گویند.

مانند:«وعد، یسر، قول، بیع، دعو، رمی و …»

مطلب فعل معتل و قواعد عربی مشتمل۶۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فعل معتل.. ۲

انواع فعل معتل.. ۲

انواع اعلال. ۳

اصول اعلال. ۵

خلاصه اعلال ها ۱۷

مجهول کردن فعل های معتل.. ۱۹

معتل مثال. ۱۹

معتل ناقص…. ۲۰

معتل مزید. ۲۱

معتل مثال. ۲۱

معتل اجوف… ۲۱

مفعول مطلق.. ۲۶

موارد خاص…. ۳۲

حال. ۳۴

مبتدا و خبر. ۳۷

تذکر مهم. ۴۶

ترجمه تمییز. ۴۶

انواع مستثنی.. ۵۰

منادی.. ۵۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله فعل معتل و قواعد عربی را در زیر می توانید ببینید.

فعل معتل

به فعلی که در ریشه آن حرف علّه (و، ی، ا) وجود داشته باشد «فعل معتل» می‌گویند.

مانند:«وعد، یسر، قول، بیع، دعو، رمی و …»

انواع اعلال

در فعل معتل سه نوع اعلال (تغییر) بوجود می آید:(اعلال به قلب، اعلال به حذف، اعلال به اسکان)

اصول اعلال

۱-معمولاً حرف عله متحرکی که حرف قبلی اش ساکن باشد، حرکتش را به حرف قبلی منتقل می کند(و خودش ساکن می شود)

مانند: یَبِیْعُ  یَبِیْعُ                 یَقْوُلُ یَقُوْلُ (اعلال به اسکان)

۲-هرگاه دو حرف ساکن کنار هم قرار گیرند به این حالت «التقای ساکنین» می گویند که باید این حالت را از بین برد بنابراین حرف عله ساکن را حذف می کنیم (برای رفع التقای ساکنین)

اعلال فعل ها (مثال، اجوف، ناقص)

تذکر مهم: همانطوریکه می دانید حرکت عین الفعل در ریشه های مختلف با هم تفاوت دارد و این تفاوت حرکت در چگونگی اعلال ها بسیار مؤثر و مهم است.

معتل مثال:               وعد ِ  یوعد (وعد-یعد)

تمرین

الف)چهارده صیغه مضارع (رمی ِ) و شش صیغه امر مخاطب آن را صرف کید.

ب)صیغه اول مضارع فعل های زیر را (با توجه به حرکت عین الفعل) بنویسید و نوع اعلال آن ها را ذکر کنید.

دعا-رجا-تلا-عفا ُ / هذی-رمی-مشی-جری-شفی ِ / نسی-رضی

ج)فعل های زیر را مجزوم کنید:

مجهول کردن فعل های معتل

برای مجهول کردن فعل های معتل به همان روش مجهول کردن فعل های صحیح عمل می کنیم اما در برخی موارد، (به خاطر تغییر حرکت) اعلال ها و موارد خاصی نیز بوجود می آید:

نکته: در بعضی مواقع ظرف، نقش مفعول فیه ندارد بلکه نقش دیگری دارد:

الف) اگرظرف و یا هر اسمی که موقعیت زمان یا مکان را بیان میکند مجرور شود(مضاف الیه و یا مجرور به حرف جر) در این صورت مفعول فیه نمی باشد.مانند:

«مرت الطائره من فوق المدینه»  «نسافر الی القریه فی الصیف» «ساکتب انشاء فی یوم الجمعه»

(هواپیما از بالای شهرعبور کرد)(در تابستان به روستا مسافرت میکنیم)(در روز جمعه انشائی خواهیم نوشت)

روش ترجمه انواع حال

-حال مفرد را میتوان به صورت قید حالت («ان» «با» و …) ترجمه کرد و یا به صورت یک جمله با مقدمه «در حالیکه »«جاء الرجل ضاحکا»                    (مرد خندان/با خنده آمد) و یا (مرد آمد در حالیکه خندان بود)

با دقت در ترجمه جمله حالیه متوجه می شوید که گاهی با اینکه جمله حالیه یک فعل مضارع است ولی در ترجمه به صورت ماضی استمراری ترجمه شده بنابراین می توان گفت که :

تمییز

اسمی است منصوب، نکره و جامد که ابهام کلمه یا جمله قبل از خود را از بین می برد.

به این جمله دقت کنید  «محمد افضل منک»          (محمد از تو برتر است)

با دقت در این جمله متوجه می شوید که کلمه «افضل» (برتر) ابهام دارد زیرا این سؤال برای شنونده مطرح می شود که از چه نظر محمد برتر است؟ از نظر ایمان یا ثروت یا تلاش یا کار و ………..؟ کدامیک؟

نکته ترجمه:

استثنای مفرغ مفهوم حصر و اختصاص  دارد به همین دلیل برای ترجمه روان تر و بهتر، از کلمه «فقط» در ترجمه استفاده می کنیم و جمله منفی (یا سؤالی) را به صورت مثبت ترجمه می کنیم:

«ما ذهب ألا محمد»             (نرفت مگر محمد) «ترجمه صحیح تر و روان تر»

منادی

منادی (منادا) یعنی اسمی که صدا زده می شود. معمولاً قبل از منادی، «یا» قرار می‌گیرد که به آن حرف ندا می گویند.

منادای نکره مقصوده (مبنی بر ضم)

اگر بخواهیم اسم نکره ای را صدا بزنیم (که جزء هیچ یک از انواع گفته شده نیست) چون آن را نمی شناسیم و برای ما ناآشنا است «نکره» می باشد و چون آن اسم نکره، مورد نظر و قصد ما است «مقصوده» می باشد

موارد خاص

  • در کتاب درسی نوع دیگری از منادای نکره بیان شده که اعرابش منصوب است و دارای تنوین نصب است.

یا بصیراً بالعباد                    یا غنیا لا یفتقر          یا صادقاً لا یخلف

ممکن است که در تشخیص این منادای نکره با منادای نکره مقصوده که اعرابش مبنی بر ضم است دچار اشتباه شویم اما این منادای نکره اعرابش منصوب است و تنوین می‌گیرد (معرب است) و شرطی دارد:

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.