فرهنگ

چکیده:
فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش ها، باور ها، و اعتقادات اساسی در یک سازمان است بنابر این می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می باشد. هدف از تبیین فرهنگ سازمانی شناساندن آن به افراد و ایجاد راه کارهای مناسب برای حل مشکلات درون و برون سلزمان می باشد. لذا در این مقاله به مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی پرداخته شده است و فرهنگ از دیدگاه های مختلف تعریف و به ابعاد، انواع، ویژگی ها، سطوح و نقشی که فرهنگ در سازمان ایفاء می کند و آثاری که فرهنگ در سازمان می تواند داشته باشد پرداخته شده است. در این مقاله با نگاه مثبت بر فرهنگ سازمانی، آن مفهومی از فرهنگ مد نظر می باشد که سازمان ها در پی تثبیت آن هستند، و در قالب مکتوب و نانوشته به دنبال آن می باشند.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر تعداد ۱۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب
چکیده: ۲
مقدمه ۳
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۵
تحقیقات خارجی: ۵
تعریف فرهنگ سازمانی ۶
مؤلفههای فرهنگ سازمانی ۷
شیوه‌ی پیدایش یک فرهنگ ۹
عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی ۱۰
مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی ۱۳
حفظ و نگه‌داری فرهنگ سازمانی ۱۴
نتیجه‌گیری: ۱۵
منابع: ۱۷
مقالات: ۱۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ی فرهنگ را در زیر می توانید ببینید.

[highlight bgcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]
«فرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است که گروه فرا می گیرد، به طوری که مشکلات انطباق پذیری خارجی و هماهنگی داخلی گروه را حل می کند، و به سبب عملکرد و تأثیر مثبتش معتبر دانسته می شود از این جهت به مثابه روش صحیح ادراک، تفکر و احساس در خصوص آن مشکلات گروه، به اعضای جدید آموزش و یاد داده می شود» (افجه، ۱۳۸۰، ص ۱۶) سازمان ها ترتیبات اجتماعی برای کنترل عملیات رسیدن به هدف های جمعی و محل خلق مدیریت های آگاهانه و ترتیبات لازم برای تحقق بخشیدن هدف ها به وسیله ابزار های جمعی می باشند. لذا می توان فرهنگ سازمانی که به عنوان رفتارهای غالب در سازمان شناخته می شود را به این گونه تعریف کرد:« مجموعه ای از ارزشهای کلیدی، باورهای راهنما و تفاوت های می داند که در اعضای یک سازمان مشترک است» ( اسیرسیچبه نقل از مشبکی، ۱۳۸۰، ص ۴۳۸)

[highlight bgcolor=”#eded00″]اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق[/highlight]
یکی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی که مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم می شود، برخورداری از انجام در ارزش ها و باور های و به طور کافی فرهنگ سازمانی آن می باشد. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود وحدت در ارزش ها و باور های حاکم و پایبندی به اصول و قواعد پیش نیاز بهره مندی از مزیت های امروزی و یا وجود نوعی پراکندگی آراء در افراد، فرهنگ سازمان آسیب پذیر می گردد و حصول به اهداف را مشکل می سازد.

[highlight bgcolor=”#eded00″]پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی:[/highlight]
کشاورزی و رمضانی (۱۳۸۹) به بررسی و مطالعه رابطه بین دو متغیر فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز در سازمان مرکزی شهرداری مشهد پرداخته اند و آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که رابطه معناداری میان خلاقیت فردی و حمایت مدیریت و هویت سازمانی و سازش با پدیده تعارض و سبک رهبری و سیستم پاداش و کنترل با تسهیم دانش وجود دارد.

[highlight bgcolor=”#eded00″]تحقیقات خارجی: [/highlight]
در پژوهش عبدالحق و انوار (۲۰۱۲) با بررسی نقش تسهیم و خلق دانش و فرهنگ سازمانی در مطالعه ای تجربی بخش بانکی پاکستان،یافته ها حاکی از آن است که هر دو بعد تسهیم و خلق دانش در رابطه تعیین کننده و مثبت با فرهنگ سازمانی هستند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]تعریف فرهنگ سازمانی[/highlight]
فرهنگ سازمانی عبارت است از ارزشهای اصلی، مفروضات، تفسیرات در رویکرد‌هایی که ویژگیهای یک سازمان را مشخص می‌کند که در ۴ گونه فرهنگ سازمانی نمایان می‌شود. این چهار گونه شامل قومی، ویژه سالاری و بازار، سلسله مراتب می‌باشند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]مؤلفه¬های فرهنگ سازمانی[/highlight]
در صورتی‌که فرهنگ سازمانی را سیستمی از استنباط مشترک اعضا نسبت به یک سازمان بدانیم، این سیستم، از مجموعه‌ای از ویژگی‌ها (مؤلفه¬های) اصلی تشکیل شده، که سازمان به آنها ارج می‌نهد، یا برای آن‌ها ارزش قائل است. این ویژگی¬ها، عبارتند از:
۱. نوآوری فردی؛ میزان مسئولیت، آزادی عمل و استقلالی که افراد درون یک سازمان دارند.
۲. ریسک‌پذیری؛ میزانی که افراد تشویق می‌شوند تا ابتکار عمل به خرج دهند، دست به کارهای مخاطره‌آمیز بزنند و بلند پروازی کنند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]شیوه‌ی پیدایش یک فرهنگ[/highlight]
منبع اصلی فرهنگ سازمانی، بنیانگذاران آن هستند. مؤسسان یا بنیانگذاران یک سازمان در صحنه ایجاد فرهنگ اولیه، نقش اصلی و بسیار حیاتی ایفا می‌کنند. آداب و رسوم، سنّت¬های متداول در سازمان و روش معمول انجام کارها تا حد زیادی، نشأت گرفته از کارهایی است، که قبلا انجام شده و همچنین میزان موفقیّتی است که عاملان آنها به آن دست یافته¬اند. این امر، ما را به‌سمتی رهنمون می¬سازد که بدانیم منبع غائی فرهنگ سازمانی، بنیانگذاران آن هستند.
[highlight bgcolor=”#eded00″]عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی[/highlight]
فرهنگ سازمان از دو لایه اصلی تشکیل شده است. نخستین لایه،( ارزشها و باورها) لایه‌ای است که نمایشگر نمادهای ملموس مانند طرز پوشش، رفتار، مراسم، تشریفات، اسطوره‌ها و افسانه‌هاست. لایه دیگر فرهنگ سازمانی، لایه پایه‌ای و یا شالوده اساسی فرهنگ سازمان است که به ارزشهای زیربنایی، مفروضات، باورها و فرآیندهای فکری افراد و گروههای سازمانی اشاره دارد. این لایه در واقع فرهنگ راستین سازمان را تشکیل می‌دهد. عوامل تشکیل‌دهنده فرهنگ سازمان عبارت اند از : هنجارها ، سنتها و تشریفات ، و مفروضات .

[highlight bgcolor=”#eded00″]مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی[/highlight]
مدیران با تغییر عوامل تثبیت‌کننده فرهنگ (جامعه¬پذیری، گزینش و اعمال و کردار مدیران عالی) و داستان‌ها، شعائر، امتیازات، نمادهای مادی و زبان (عوامل یادگیری فرهنگ)، می‌توانند فرهنگ را تغییر دهند. صاحب‌نظران، معتقدند که تحت شرایط و موقعیت‌هایی، انجام تغییر آسان‌تر است. حتی جایی که شرایط، مطلوب هستند، مدیران نباید انتظار پذیرش سریع ارزش‌های فرهنگی جدید را داشته باشند.

[highlight bgcolor=”#eded00″]نتیجه‌گیری:[/highlight]
اگرچه فرهنگ سازمانی ممکن است تا اندازه ای از جمع اجزاء آن متفاوت باشد، ولی موضوعات دهگانه
ذیل، ویژگیهای کلیدی که فرهنگها را از هم متمایز می سازد، نشان میدهد .
۱- نو آوری فردی: میزان مسؤلیت، آزادی و استقلالی که افراد درون یک فرهنگ دارا هستند .
۲- تحمل مخاطره: حد و حدودی که کارکنان پیشرفت و نوآوری را دوست داشته و مخاطره را می پذیرند.
۳- جهت دهی: میزانی که سازمان اهداف وانتظارات عملکرد را به صورت واضح و روشن بیان می دارد.
۴- یکپارچگی و وحدت: واحد های درونی سازمان چقدر تمایل دارند به شیوه یکسان و هماهنگ عمل کنند.
۵- روابط مدیریت: مدیران تا چه حدی با زیردستان ارتباط برقرار کرده و از آن‌ها حمایت می کنند.
۶- کنترل: سازمان تا چه حدی برای سرپرستی و کنترل رفتار کارکنان، به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل می شود .

[highlight bgcolor=”#eded00″]منابع:[/highlight]
سپاسی، ناصر( ۱۳۸۶ ) مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، چاپ دوم، صص ۱۴۴-۱۴۳ تهران انتشارات میر
[highlight bgcolor=”#eded00″]مقالات:[/highlight]
۱. مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی، عسگریان محمد، نشریه توسعه انسانی پلیس، مرداد و شهریور ۱۳۸۸ , دوره ۶ , شماره ۲۴ ; صفحه ۱۰۱ تا صفحه ۱۲۴.
۲. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت، صادقی مال امیری منصور, لطف اله زاده سعید، نشریه توسعه انسانی پلیس خرداد و تیر ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۲۹ ; صفحه ۱۰۵ تا صفحه ۱۲۱.
۳. توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی، اکرامی محمود,نعیمی مجد آرزو، نشریه نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی)، تابستان ۱۳۹۲ , دوره ۸ , شماره ۳ (مسلسل ۳۱) ; صفحه ۱۹ تا صفحه ۳۴.
۴. ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران، سلمانی نژاد رمضانعلی، دانشور مریم,میرفخرالدینی سیدحیدر، نشریه: بهبود مدیریت، شماره: بهار ۱۳۹۱ , دوره ۶ , شماره ۱ (پیاپی ۱۵) ; صفحه ۱۲۸ تا صفحه ۱۵۲.
۵. فرهنگ سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان، : کردنائیج اسداله ,فانی علی اصغر,مسعودی زهرا، نشریه: مدیریت فرهنگ سازمانی، تابستان ۱۳۹۳ , دوره ۱۲, شماره ۲ (پیاپی ۳۲) ; صفحه ۱۷۳ تا صفحه ۱۸۹.

۷.Taştan, Seçil Bal, Türker, M. Volkan, A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety, Procedia –

Social and Behavioral Sciences 149 ( 2014 ) 943 – ۹۴۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.