عوامل موثر در رزمی کاران رشته کاراته

دانش ومعرفت بشرحاصل تلاش کاوشگرانه ای است که قرنها ی متمادی صورت گرفته واز طریق انتقال به نسلهای بعد وافزوده شدن برآن به صورت کنونی درآمده است. منشاء تلاش کاوشگرانه بشر برای دستیابی به معلومات بیشتر را عواملی نظیر نیاز فطری انسان به دانستن ونیز تامین نیازهای زندگی او تشکیل میدهد.

مطلب عوامل موثر در رزمی کاران رشته کاراته مشتمل۹۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول.. ۲

مقدمه و معرفی.. ۲

مقدمه: ۳

بیان مساله: ۴

اهداف تحقیق: ۶

الف-هدف کلی: ۶

سوالهای تحقیق: ۷

محدودیتهای تحقیق : ۸

تعریف واژه ها واصطلاحات فنی.. ۹

فصل دوم. ۱۱

ادبیات تحقیق.. ۱۱

الف )کیو کوشن از تولد تا تکامل : ۱۲

ب- اطلاعات در مورد عوامل موثر در موفقیت رزمی کارسبک کیو کوشین.. ۲۴

چگونگی نحوه کار تصاویر سازی ذهنی.. ۳۴

فصل سوم. ۴۳

روش تحقیق.. ۴۳

مقدمه. ۴۴

متغیرهای وارد در تحقیق.. ۴۴

عوامل  امکانات ( ابزاری ، محیطی و انسانی ) ۴۶

۵- عوامل تغذیه. ۴۷

ابزار جمع آوری اطلاعات… ۴۸

ب : مقیاس اندازه گیری : ۴۹

فصل چهارم. ۵۰

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها ۵۰

مقدمه. ۵۱

فصل پنجم. ۸۶

مقدمه. ۸۶

خلاصه تحقیق و پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. ۸۶

پیشنهادات… ۸۷

فهرست منابع و ماخذ : ۸۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ورزش

خلاصه ای کوتاه از مقاله عوامل موثر در رزمی کاران رشته کاراته را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

دانش ومعرفت بشرحاصل تلاش کاوشگرانه ای است که قرنها ی متمادی صورت گرفته واز طریق انتقال به نسلهای بعد وافزوده شدن برآن به صورت کنونی درآمده است. منشاء تلاش کاوشگرانه بشر برای دستیابی به معلومات بیشتر را عواملی نظیر نیاز فطری انسان به دانستن ونیز تامین نیازهای زندگی او تشکیل میدهد.

بیان مساله:

هرفردی که با انگیزه قهرمانی اقدام به ثبت نام دررشته ورزشی موردنظر می کند باید عوامل خاص مورد نیاز آن رشته ورزشی رادارا باشد تا بتواند به اهداف خود برسد و بیهوده وقت وسرمایه خود و مربی باشگاه را هدر ندهد .

محدودیتهای تحقیق :

الف)محدودیتهای خارج ازکنترل محقق

نتایج بدست آمده تنها در محدوده سوالات پرسشنامه اعتبار دارد.

فشار های روانی وارد شده بر مربی و ورزشکار وشرایط حاکم بر مسابقه احتمال دارد در پاسخ نمونه ها ودر پاسخ نمونه ها ودر نتیجه دریافته های تحقیق اثر گذاشته باشد.

شاید احساسات وبرداشتهای شخصی پاسخ دهندگان به پرسشنامه در نتایج تحقیق اثر بگذارد.

پیش فرضهای تحقیق  :

پرسشنامه تهیه شده توسط محقق توانسته مفاهیم مورد نظر را ازافراد تحت پوشش تحقیق کسب کند وهمچنین می توان گفت پاسخهای دریافتی از سوی نمونه ها صحیح و دقیق بوده است.

تعریف واژه ها واصطلاحات فنی

اعتماد به نفس : نگرش افراد نسبت به تواناییهایشان جهت سازماندهی واجرای مراحل عملکرد مورد نیازشان

انگیزش : هر عاملی که یک اورگانیسم را به عمل وادارنماید , انگیزش محسوب می شود.

تصویر سازی ذهنی : توانایی خلق تصاویر از یک تجربه ذهنی با بکار گیری تمام حواس.

کیو کوشن از تولد تا تکامل :

در ۲۷جولای ۱۹۲۳میلادی بانام یونگ –ایی ,چوی “I.choi”در کشور کره جنوبی جوانی که بعدها ماسوتاتسو اویاما نام گرفت وسوسای انجمن جهانی کیو کوشین شد, بدنیا آمد .

در سال ۱۹۲۵ میلادی اویا ما به منزل خواهرش در منچویا “manchuia” فرستاده شد.

اطلاعات در مورد عوامل موثر در موفقیت رزمی کارسبک کیو کوشین

در رابطه با عوامل موثر در موفقیت رزمی کار سبک کیو کوشین نخبه این مسئله از چندین دیدگاه قابل بررسی است که شامل :

عوامل روانی

عوامل پیکری

عوامل فیزیو لوژیکی

چگونگی نحوه کار تصاویر سازی ذهنی

اگر فکر کنیم تصویر سازی شبیه به سیستم ویدئویی است بیشتر به ما کمک خواهد کرد . در ویدئو ، به عکس سینما ، عکسهای واقعی ذخیره نمی‌شوند ، بلکه به جای آن فرآیند الکترونیکی به وسیله خرده های مغناطیسی ذخیره می گردند .

عوامل پیکری :

پیکر شناسی علمی که در آن سعی می شود با روش ها و ابزارهای دقیق و معتبر خصاص جسمانی انسان اندازه گیری شده و از این طریق به صورتی روا محدودیتها و مزایای فیزیکی و بعضاً عملکردهای بدن فرد تعیین گردد . ( فیاضی ، نغمه ، ۱۳۷۵ )

عوامل امکانات : ابزاری ، محیطی و انسانی

وجود امکانات برای پیشرفت در هر زمینه ای یکی از اصول مهم شناخته شده می شود  و در هر صورت عدم امکانات لازم و ضروری توانائیهای بالقوه افراد و سازمانها بلا استفاده می ماند . در این بخش امکانات را در سه گروه ابزاری ، محیطی و انسانی تقسیم کرده ایم .

عوامل تغذیه ای

تغذیه ورزشی در پیروزی ورزشکار در دنیای ورزش دارای نقش کلیدی می باشد . آگاهی از اصول تغذیه سالم و چگونگی استفاده صحیح از انواع مختلف غذایی موجود، ورزشکار را قادر می سازد تا در کنار فیزیک بدنی خوب و تمرینات مرتب و درست به نتیجه دلخواه خویش برسد.

عوامل  امکانات ( ابزاری ، محیطی و انسانی )

 • امکانات ابزاری : به وسایلی اطلاق می شود که یک کاراته کار با آن تمرین قهرمانی می کند و عبارت است از تعداد و نوع امکانات ابزاری .
 • امکانات محیطی : این دسته از امکانات به شرایط محیطی که کاراته کار در آنجا تمرین می کند اطلاق می گردد و عبارت است از سالنی که دارای فضای مناسب ، دوش ، رختکن ، سونا ، تهویه و … .

 عوامل تغذیه

عبارت است از مقدار و نوع غذا و مکمل های غذایی که نوع و مقدار آن را آزمودنیها در پرسشنامه تعیین می کند تغذیه ورزشی در پیروزی ورزشکار در دنیای ورزش دارای نقش کلیدی می باشد . آگاهی از اصول تغذیه سالن و چگونگی استفاده صحیح از انواع مکمل های غذایی موجود ، ورزشکار را قادر می سازد تا درکنار فیزیک بدنی خوب و تمرینات مرتب و درست ، نتیجه دلخواه خویش برسد ، ابزار اندازه گیری در این مورد پرسشنامه می باشد .

خلاصه تحقیق و پیشنهادات برخاسته از تحقیق

بر اساس نتایج آماری به دست آمده تقریباً  هم رزمی کاران و هم مربیان بالای ۵۰% معتقدند که عوامل روانی ، عوامل پیکری ، عوامل ابزار و امکانات انسانی و عوامل تغذیه در موقعیت آنها موثر است .

همچنین آنها متفق القولند که موارد ذکر شده در عوامل آسیب دیدگی اگر بوسیله مسئولان و مربیان و ورزشکاران رعایت شود . زمینه موفقیت آنها را فراهم می آورد و اما بعضی از موارد که اولویت بندی شده اند .

پیشنهادات

 • پیشنهاد می شود که موارد مورد مطالعه در این تحقیق به صورت جداگانه و جامع تحقیق شود و عوامل دیگری غیر از این عوامل مورد بررسی قرار گیرد .
 • عوامل پیکری فیزیولوژیکی ، تغذیه در این تحقیق به صورت تجربی کار شود .

فهرست منابع و ماخذ :

 • ×کاتا و ذن در کیوکوشین کاراته‌ ؛ نویسنده ، سید مرتضی خوشی
 • ×آموزش ، آزمون ، ارتقاء در کیوکوشین ؛ نویسنده فرزانه حسن خان
 • ×آٍسیبهای ورزشهای رزمی راهنمای پیشگیری و درمان ؛ نویسنده دکتر دنیس آر . بوک ـ مترجم : کیانوش شریفی آذر .
 • ×طریقت کیوکوشین ( فلسفه کاراتماتسوتاتسو اویاما ) ؛ نویسنده : ماسوتاتسو اویاما ، مترجم : روبن شاهوردیان
 • ×کیوکوشین کاراته ؛ نویسنده : سید مرتضی خوشی و فرزانه حسین خان
 • ×آسیب شناسی ورزشی ؛ مولفان : ابوالضل عزیز آبادی ، آذر آقایاری
 • ×راهنمای کامل پیشگیری و درمان صدمات ورزشی ؛ نویسنده : ب . ج . براون ، ترجمه : ضیاء معینی
 • ×مجله های رزم آور و هنرهای رزمی و هفته نامه نیرو

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته ورزش

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 14 =