عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد.

مطلب عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با  دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق مشتمل بر ۲۱۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیشگفتار: ۵

بخش اول. ۶

مقدمه نظری. ۶

کلیات پژوهش: ۷

چارچوب نظری پژوهش… ۱۳

فصل اول: ۱۴

تعریف منازعه و همکاری. ۱۴

فصل دوم: ۲۳

کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط بین الملل. ۲۳

۱-۲- بازی با حاصل جمع جبری صفر ۲۵

تعاریف مفاهیم. ۲۸

جمهوری اسلامی ایران: ۲۹

بخش دوم. ۳۳

فصل اول: ۳۴

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۳۴

مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت.. ۳۵

ب- عدم برقراری رابطه با دولتهای تندرو در راستای سیاست خارجی قبل از انقلاب؛ ۳۸

مشخصات اصلی دوره دوم. ۳۹

الف: فراوطنی نورمهای ارزشی بودن. ۳۹

ج- کمکهای اقتصادی از طریق متولیان مرتبط با نهضتها؛ ۴۰

د- کمکها و تعلیمات نظامی به اعضای جنبشها در این دوره؛ ۴۰

ب: توسل به کشورهای اسلامی و سازمان آزادیبخش فلسطین و عدم توفیق آنها؛ ۴۲

ح: توسل به متحدان خود در ترغیب دیپلماتهای خود جهت بازگشت از ایران، ۴۲

دوره سوم. ۴۷

«عادی سازی سیاست خارجی براساس ترتیبات منطقه ای و الزامات منافع ملی». ۴۷

مشخصات دوره سوم. ۴۸

فصل دوم : ۵۴

سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن. ۵۴

اهمیت استراتژیک ترکیه درمنطقه. ۵۶

نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه  ۵۷

سیاست خارجی ترکیه: ۵۹

روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی. ۶۳

سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه: ۶۹

مبانی واصول سیاست خارجی ترکیه. ۸۰

فصل سوم : ۸۴

بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق، جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای  و فرا منطقه ای. ۸۴

ب ) مختصات عراق جدید. ۹۹

ج) بازیگران ذینفع و ذینفوذ در عراق جدید. ۱۰۳

بخش سوم. ۱۱۷

دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق. ۱۱۷

فصل اول: ۱۱۸

دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق. ۱۱۸

فصل دوم: ۱۲۴

دیدگاههای جمهوری ترکیه در قبال عراق. ۱۲۴

الف)سیاست خارجی جمهوری  ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد. ۱۲۴

ب) تحول در سیاست منطقه‌ای ترکیه پس از جنگ سرد ۱۲۵

ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش‌های داخل نسبت به آن. ۱۲۸

د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی دربحران کویت.. ۱۳۱

ها) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده امریکا ۱۳۴

ز) واکنش ومخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق. ۱۳۸

ن) مواضع ترکیه درمورد قانون اساسی موقت عراق. ۱۳۹

فصل سوم: ۱۴۰

بررسی مولفه‌های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در عراق (تفاهمات) ۱۴۰

فصل چهارم: ۱۴۹

بررسی زمینه های سیاسی وامنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق. ۱۴۹

فصل پنجم: ۱۵۹

بررسی زمینه‌های اقتصادی مناسبات (تعامل و تقابل) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید. ۱۵۹

الف ) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق. ۱۶۰

فصل ششم: ۱۷۲

سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق و تاثیر آن بر ایران. ۱۷۲

بخش چهارم. ۱۹۳

استنتاجات موضوعی. ۱۹۳

نتیجه گیری. ۱۹۴

نقاط مشترک ایران وترکیه درعراق. ۱۹۶

تقابلات دو جمهوری اسلامی ایران و ترکیه  کشور ۲۰۰

فهرست منابع. ۲۰۶

(( منابع فارسی )) ۲۰۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد.

طرح مساله

حوادث ۱۱ سپتامبر  ۲۰۰۱  نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد  که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد  ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه  با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

هدف پژوهش:

هدف مجموعه حاضر آن است که با تحلیل و بررسی رفتارها و متغیرهای مختلف ترکیه و ایران, میزان اشتیاق ترکیه و ایران را برای همکاری در قبال عراق و تلاشهایی که در این راستا انجام داده اند را مشخص کند و میزان تقابلات منافع دو کشور در این موضوع را بررسی نماید و با پاسخ به این پرسش که هدف ایران و ترکیه در عراق جدید چه می باشد و چه نقاط اشتراکی در عراق جدید دارند وآیا این دو یک نقش مکمل را دارا می باشند و یا این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه روبروی هم قرار گرفته اند و یک نقش فرسایشی دارند و آیا این دو کشور با تقابل منافع و روبروی هم قرار گرفتن منافع بهتری را جذب می کنند.

پیشینه ومحدودیت هاومنابع پژوهش :

در خصوص مقایسه  سیاست خارجی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد تجزیه و تحلیل مناسبات دو کشور در قبال عراق, در داخل کشور کار تحقیقاتی منظم و مفصل کاری صورت نگرفته است . اگر چه مقالاتی در مورد هر یک از مواضع دو کشور در قبال بحران عراق در دست می باشد ،لیکن مقایسه ای انجام نگرفته است .

تعریف منازعه و همکاری

منازعه، معمولا به وضعیت و شرایطی اشاره دارد که در آن یک گروه و مجموعه انسانی مشخص و معین اعم از مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قومی به دلیل تعارض و ناسازگاری واقعی یا ظاهری اهداف و ارزش ها با یک گروه و یا گروههای انسانی دیگر تعارض و تضاد آگاهانه دارند. در حقیقت، منازعه نوعی کنش و واکنش متقابل و متعامل افراد و کشورها  با یکدیگر است که شامل مبارزه و مقابله آنها با طبیعت و محیط زندگیشان می شود، منازعه نوعی از رقابت است که در آن طرفین در عین تلاش برای دستیابی به منابع کمیاب سعی می کنند با تقویت موضع و ارتقای موقعیت و منزلت خود، دیگری را از رسیدن به هدف مطلوب باز داشته، منصرف یا خارج نمایند. به عبارت دیگر، منازعه وقتی حادث می شود که طرفین تصویر و درکی از اختلافات میان خود داشته باشند و تلاش نمایند این اختلاف را به نفع خود حل و فصل نمایند و خاتمه دهند.

نظریه نو واقع گرایان:

نو واقع گرایان معتقدند که نظام بین الملل بی نظم و آنارشیک است. این بی نظمی البته به معنای هرج و مرج و عدم نظم و نسق و رفتار الگومند نیست. همچنین به معنای جنگ تمام عیار و مناقشه عریان و مستمر نیز نیست. بلکه منظور از بی نظمی و منازعه از این دیدگاه، نوعی اصل نظام بخش و تنظیم کننده است که توضیح می دهد نظام بین الملل از واحدهای سیاسی مستقلی تشکیل شده است که فاقد اقتدار مرکزی حاکم بر آنها می باشد.به عبارت دیگر، حاکمیت، ذاتی کشورهاست، چون هیچ مرجع بالاتری وجود ندارد.

آنارشی بین المللی پیامدهای مهمی برای رفتار کشورها و روابط بین الملل دارد.

دولت اسلام گرای:

اسلام گرایی به گرایش سیاسی فعال کنونی ترجیح داده می شود. در مورد ارتباط دادن گرایش اسلامی نهضت اصلاح که در قرن نوزدهم شروع شد و تا حال حاضر ادامه یافته است ( ۲۰۰۵ ) بیشتر نوعی از دولت می باشد که اصلاحات را در لوای جنبش های اسلامی دنبال می کند. این گروه ها حاکمان و حکومت های غیر مذهبی  ( سکولار ) در منطقه را نیز به خاطر ناتوانی در حفظ رفاه امت ( جامعه مومنان ) , عدم انجام تعهدات اسلامی و یا به خاطر فشار مورد انتقاد قرار می دهد.

سیاست خارجی:

عده ای معتقدند که سیاست خارجی همان روابط بین الملل است اما احتمالا منظرهای تعریف فرق می کند. اگر رفتار یک دولت را در رابطه با دولت در نظر گیریم آن رفتار را می توان به سیاست خارجی تعبیر کرد و اگر رفتار هر دو را در یک مجموعه در نظر بگیریم, به آن روابط بین الملل می گوییم.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

فهم منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسئله عراق و ترکیه متوقف بر شناخت سیاست جمهوری اسلامی ایران می باشد. بر این اساس تلاش می شود تا به طور خلاصه سیاست خارجی ایران را در سه دوره به طور اجمال مورد بررسی قرار دهیم:

  • دوره محافظه کاری با خط مشی لیبرالیسم و روش اجرایی و مکانیسم ارتباط دولت با دولتها[۱] (۸۰-۱۹۷۹)
  • دوره رادیکالیسم یا خط مشی ارتباط بیشتر مردم با ملتها و تأکید کمتر بر روابط دولت با دولتها (۸۸-۱۹۸۰).

مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت

در این دوره سیاست خارجی دولت موقت مبتنی بر وجود ارتباط با دولتهای دیگر و بالاخص ایجاد و ارتقای رابطه سیاسی از سطح کاردار به سفارت با آمریکا بود. اگر در یک بررسی مفهومی بخواهیم رابطه جمهوری اسلامی را در سه سطح دولتها، ملتها و سازمانهای بین المللی بررسی کنیم. در این دوره رابطه با دولتها اهمیت داشت. رابطه دولت ایران با سایر دولتها در حالت مطلق مثبت و یا منفی نبود بلکه در طیفی از دو نقطه تخاصم مطلق و اتحاد مطلق در نقطه مثبت حرکت می‌کند.

این را هم بخوانید :  آمادگی تحصیلی - آمادگی تحصیلی کودکان 6 ساله بدو ورود به دبستان - پرشین مقاله

مشخصات اصلی دوره دوم

مشخصه اصلی این دوره را شاید بتوان بر دو محور جست و جو کرد:

الف- تب داخلی انقلاب و اعتقاد به وجود ارزشها، نورمها و استانداردهای اسلامی که تا حد زیادی جنبه فراوطنی داشت.

ب- جنگ ایران و عراق و اتحاد همه کشورهای حوزه خلیج فارس و کمک رسانی اقتصادی و نظامی به عراق و اتخاذ شیوه و مکانیسم خصومت علیه ایران به دنبال اشغال لانه جاسوسی.

سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه:

پس از پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل و پایان عملیات نظامی ایران و عراق با روی کار آمدن دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی فرصتی فراهم گشته بود تا دولت مردان ایرانی بتوانند ،یک سیاست خارجی قوی برای کشور پایه گذاری کند. مهم ترین اولویت در ابعاد خارجی، بازیابی امنیت در منطقه سیاست تشنج زدایی و در ابعاد داخلی بازسازی ساختار دفاعی کشور و بازسازی اقتصاد شمرده می‌شدند.

حضور کردها و ساختارقدرت مرکزی عراق

پیداست که اهمیت سیستم فدرال در این است که از یک طرف می توان منطقه خود را اداره کرد و از طرف دیگر این مناطق در قدرت مرکزی نقش بسزایی دارند حکومت مرکزی را با مشارکت در پارلمان و شورای ریاست دولت مرکزی هم اداره کنند:

۱-۱-۲-۳- پارلمان: پارلمان حکومت مرکزی عراق با توجه به جمعیت خواهد بود ماده سی بند «ج» این مسئله را مطرح نموده است که این قانون گفته است که نماینده آن و مجلس مرکزی باید بر مبنای عادلانه و براساس میزان جمعیتی که دارند درصد مناسبی نماینده در پارلمان مرکزی داشته باشند.

۲-۲-۲-۳- شورای ریاست: هرچند که قانون تشکیل این شورا را بین اقوام مختلف عراق تقسیم کرده است ولی کاندیدا شدن هر سه نفر که شورای ریاست حکومت را عهده دار خواهند بود در یک لیست مطابق ماده ۳۶ بند «الف»  این فرصت را به کردها می دهد که از طریق دیالوگ و گفتگو با سایر جناح ها در مجلس حداقل یک کرسی را در شورای ریاست عراق به خود اختصاص دهند.

رقابت در بازار عراق

ترکیه با توجه به نیاز شدید اقتصادی رقابت فشرده‌ای با رقبای خویش از جمله ایران جهت دست یافتن به بازار عراق آغاز نموده است و به همین دلیل نسبت به همسایه جنوبی خود سیاست سهل گیرانه‌ای را در پیش گرفته است و درصدد گسترش تجارت با عراق هم از طریق زمینی و هم راه آهن برآمده است. عواملی چند باعث تقویت نقش و جایگاه ترکیه در بازار عراق شده است اولاً اینکه ترکیه معتقد به بازار آزاد مبنی بر یک سیاست توسعه صادرات که بطور فعال دولت و بخش خصوصی که آن را دنبال می‌کند. دوم سیاست صادراتی مشخص ترکیه در عراق است.

تقابلات دو جمهوری اسلامی ایران و ترکیه  کشور

اما در قسمت دوم نتیجه گیری که در رابطه تقابلات دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه می باشد به نکاتی چند به اجمال می پردازیم:

مواضع جمهوری اسلامی ایران وترکیه درمورد قانون اساسی موقت  بسیار جالب و حائز اهمیت بود چرا که جمهوری  اسلامی ایران پس از جنگ نیز مانند دیگر  کشورهای جهان از سرنگونی رژیم صدام حسین ابراز خرسندی کرد اما حضور آمریکا در عراق را نامشروع و مخل صلح ارزیابی کرد. ایران اولین کشوری بوده که از امضای قانون اساسی موقت عراق استقبال کرد و آن را گامی موثر در چهارچوب انتقال قدرت به مردم عراق عنوان نمود. ایران بر این اعتقاد بوده که تسریع در برگزاری انتخابات آزاد و خروج اشغالگران خارجی و واگذاری کامل قدرت و اداره امور به مردم عراق با تمامیت ارضی عراق موجب برقراری امنیت, رفاه و توسعه برای ملت عراق خواهد بود.

(( منابع فارسی ))

  • الوین تافلر، جابه جایی قدرت, ترجمه شهیندخت خوارزمی, چاپ اول ۱۳۷۵.
  • انصاری جواد، ترکیه در جستجوی نقشی تازه در منطقه, ( تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.
  • آندرسون جان وارد, ” استقبال ترکیه از تغییر سیاست آمریکا در قبال تحریم های عراق ” ترجمه سید محمود میرمیران, رسانه های دنیا ( شماره ۱۸۴۴ دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۷۹ ).
  • اورسال مونج و لاوفر هایز, ” مدخلی بر بحث فدرالیسم در آلمان “, ایرانپور ناصر, مهاباد, سال دوم, شماره ۲۴, اسفند ۱۳۸۱.
  • آشوری داریوش, دانشنامه سیاسی, تهران: انتشارات مروارید ۱۳۷۳
  • آود و کارن و اویشا, ” حکومت دمکراتیک در آینده عراق “, برگردان فضلیپور عظیم, گزیده تحولات جهان, نشر موسسه فرهنگی مطالعاتی ابرار معاصر, تهران: خرداد ۱۳۸۳.
  • افتخاریان محمد حسین, دانشنامه جنگ و صلح, همدان: انتشارات مسلم, ۱۳۸۰, جلد سوم.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 4 =