عوامل موثردرتشکیل وتخریب خاکها

کلیه خاکهای سطح زمین در نتیجه متلاشی شدن و خورد شدن سنگهای قبر جامد زمین بوجود می آیند, این تغییر حالت یعنی تبدیل سنگ به خاک به دو طریق یکی طریق یکی طریق فیزیکی و دیگری طریق شیمیائی صورت می گیرد.

این تحقیق دانشجویی عوامل موثردرتشکیل وتخریب خاکها مشتمل بر۱۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده مقالات رشته زمین شناسی

فهرست مطالب

عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها ۱

منطقه بندی خاکهای ایران.. ۸

خاکهای تپه ماهوارو کوهستانی.. ۱۰

خاکهای دشت و دره ها ۱۳

خاکهای فلات… ۱۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده مقالات رشته زمین شناسی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله عوامل موثردرتشکیل وتخریب خاکهارا در زیر می توانید ببینید.

عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها

در طریق فیزیکی عمل گرمی و سردی هوا موثر می باشد چه گرما سخت و سرمای شدید مخصوصا یخبندان موجب انبساط و انقباض سنگها شده باعث تلاشی سنگها و تبدیل آن به خاک می گردد, هر چه اتلاف درجه گرما و سرما شدید باشد این تبدیل بسرعت انجام می شود در طریق شیمیائی آبها موجب شستشو و نفوذ در شکاف سنگها شده ضمن حل مواد محلوله در خارج و داخل شکافها باعث متلاشی شدن سنگ و تبدیل آن به خاک می گردند.

منطقه بندی خاکهای ایران

تنوع آب و هوا و اقلیم های مختلف, وجود پستی بلندیهای متعدد در ایران تنوع زیاد در ستنیها موجب شده است که گروههای متعدد خاک بوجود آید و بتوان آنرا بچهار گروه بزرگ تقسیم نموداین تقسیم بندی در ” کتاب ایرانشهر” از انتشارات سازمان ملی یونسکو در ایران سال ۱۳۴۳ و در کتاب “جغرافیای خاکها” تالیف دکتر کردوانی از انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۵۳ مشابه آمده است.

لیتوسل های آهکی در ناحیه خاکهای قهوه ای و بلوطی.

منشا این نوع خاک از کنگومراهای آهکی است این نوع خاک حدود ۱۳% مساحت ایران را پوشانده است بیشتر در زمینهای پر شیب و بلند کوهستانی مخصوصا” در مساحت زیادی در کوهستانهای غربی (شمال غربی و جنوب غربی) ایران دیده می شود.از جغرافیای خاکها تالیف دکتر کردوانی صفحه ۱۶۶ سال ۱۳۵۳ انتشارات دانشگاه تهران.

خاکهای دشت و دره ها

خاکهای دشت و دره ها بیشتر بر اثر فرسایش (آب و باد) بوجود آمده اند, این خاکها پس از انتقال در دشتها بصورت رسوب انباشته می شوند. ترکیب فیزیکی و شیمیائی این نوع خاکها نسبت به موقع و نوع آنها متفاوت است. در قسمت اعظم مساحت ایران که کوهستانی است در دامنه ها نسبت شن و ماسه و دانه های درشت بیشتر از قطعات ریز خاک رس و ماسه می باشد

خاکهای فلات

فلات ایران با آب و هوای خشک و نیمه خشکی که دارد دارای خاکهای مختلف و متنوع می باشد که به جز خاکهای رسوبی تماما “جز خاکهای بیابانی می باشند. از مشخصات مناطق با خاک بیابانی آب و هوای بسیار خشک و فقدان پوشش گیاهی می باشند, همین مشخصات با اضافه هموار بودن منطقه و وسعت زیاد موجب آنست که فرسایش باد در این مناطق شدید باشد و ذرات نرم خاک انتقال یابند در نتیجه چاله هائی در داخل خاک بوجود آید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده مقالات رشته زمین شناسی

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 3 =