عوامل موثردرتشکیل وتخریب خاکها

کلیه خاکهای سطح زمین در نتیجه متلاشی شدن و خورد شدن سنگهای قبر جامد زمین بوجود می آیند, این تغییر حالت یعنی تبدیل سنگ به خاک به دو طریق یکی طریق یکی طریق فیزیکی و دیگری طریق شیمیائی صورت می گیرد.

این تحقیق دانشجویی عوامل موثردرتشکیل وتخریب خاکها مشتمل بر۱۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها ۱

منطقه بندی خاکهای ایران.. ۸

خاکهای تپه ماهوارو کوهستانی.. ۱۰

خاکهای دشت و دره ها ۱۳

خاکهای فلات… ۱۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله عوامل موثردرتشکیل وتخریب خاکهارا در زیر می توانید ببینید.

عوامل موثر در تشکیل و تخریب خاکها

در طریق فیزیکی عمل گرمی و سردی هوا موثر می باشد چه گرما سخت و سرمای شدید مخصوصا یخبندان موجب انبساط و انقباض سنگها شده باعث تلاشی سنگها و تبدیل آن به خاک می گردد, هر چه اتلاف درجه گرما و سرما شدید باشد این تبدیل بسرعت انجام می شود در طریق شیمیائی آبها موجب شستشو و نفوذ در شکاف سنگها شده ضمن حل مواد محلوله در خارج و داخل شکافها باعث متلاشی شدن سنگ و تبدیل آن به خاک می گردند.

منطقه بندی خاکهای ایران

تنوع آب و هوا و اقلیم های مختلف, وجود پستی بلندیهای متعدد در ایران تنوع زیاد در ستنیها موجب شده است که گروههای متعدد خاک بوجود آید و بتوان آنرا بچهار گروه بزرگ تقسیم نموداین تقسیم بندی در ” کتاب ایرانشهر” از انتشارات سازمان ملی یونسکو در ایران سال ۱۳۴۳ و در کتاب “جغرافیای خاکها” تالیف دکتر کردوانی از انتشارات دانشگاه تهران سال ۱۳۵۳ مشابه آمده است.

لیتوسل های آهکی در ناحیه خاکهای قهوه ای و بلوطی.

منشا این نوع خاک از کنگومراهای آهکی است این نوع خاک حدود ۱۳% مساحت ایران را پوشانده است بیشتر در زمینهای پر شیب و بلند کوهستانی مخصوصا” در مساحت زیادی در کوهستانهای غربی (شمال غربی و جنوب غربی) ایران دیده می شود.از جغرافیای خاکها تالیف دکتر کردوانی صفحه ۱۶۶ سال ۱۳۵۳ انتشارات دانشگاه تهران.

خاکهای دشت و دره ها

خاکهای دشت و دره ها بیشتر بر اثر فرسایش (آب و باد) بوجود آمده اند, این خاکها پس از انتقال در دشتها بصورت رسوب انباشته می شوند. ترکیب فیزیکی و شیمیائی این نوع خاکها نسبت به موقع و نوع آنها متفاوت است. در قسمت اعظم مساحت ایران که کوهستانی است در دامنه ها نسبت شن و ماسه و دانه های درشت بیشتر از قطعات ریز خاک رس و ماسه می باشد

خاکهای فلات

فلات ایران با آب و هوای خشک و نیمه خشکی که دارد دارای خاکهای مختلف و متنوع می باشد که به جز خاکهای رسوبی تماما “جز خاکهای بیابانی می باشند. از مشخصات مناطق با خاک بیابانی آب و هوای بسیار خشک و فقدان پوشش گیاهی می باشند, همین مشخصات با اضافه هموار بودن منطقه و وسعت زیاد موجب آنست که فرسایش باد در این مناطق شدید باشد و ذرات نرم خاک انتقال یابند در نتیجه چاله هائی در داخل خاک بوجود آید.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623”]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.