گزارش تخصصی

علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه ۷ مدارس راهنمایی

یک هدف خوب آن است که مقصد را به ما نشان دهد و معلوم دارد که چه هنگام بدان نایل خواهیم شد. امروزه یکی از مشکلات مهم تربیتی در بیشتر مراکز تعلیم و تربیت مسائلی هستند که بطور مشابه در بسیاری از کودکان و نوجوانان و جوانان سر می زند و این مسایل   در نوجوانان و کودکان گسترش یافته و باعث عدم پیشرفت جامعه و افراد جامعه شده است  و روز بروز این مسایل و مشکلات در دامنه های وسیعی در تعلیم و تربیت خودش را آشکارتر ساخته است

مطلب علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه ۷ مدارس راهنمایی مشتمل۷۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 فهرست مطالب

پیشگفتار ۲

فصل اول.. ۵

طرح تحقیق.. ۵

مقدمـه. ۶

عنوان کامل موضوع تحقیق.. ۷

ضرورت و اهمیت مسئله. ۷

هدفهای کلی تحقیق : ۷

فرضیه ها : ۸

سؤالات : ۹

محدودیتها و حدود مطالعه. ۱۰

تعاریف و اصطلاحات و مفاهیم خاص…. ۱۰

بررسی تجربیات و مطالعات قبلی.. ۱۲

متغیرها و تعاریف عملی آنها ۱۲

روشهای جمع آوری اطلاعات… ۱۲

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳

توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها ۱۳

جمعیت آماری.. ۱۳

جمعیت نمونه. ۱۳

وسیله تحقیق.. ۱۳

متن تحقیق.. ۱۴

بیان مجدد مسئله. ۱۴

توصیف روشهای بکار گرفته شده ۱۴

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری.. ۱۴

توصیه و پیشنهادات… ۱۴

فهرست منابع و پیوستها ۱۵

فصل دوم. ۱۶

سابقه موضوع  تحقیق.. ۱۶

تاریخچه. ۱۷

برخی از ملاحظات تاریخی.. ۱۸

فصل سوم. ۲۱

مسائل مربوط به نوجوانان.. ۲۱

مقـدمـه. ۲۲

تعریف نوجوانی.. ۲۲

نوجوانی حساسترین دوران زندگی.. ۲۳

انگیزه ی استقلال طلبی.. ۲۵

مشکل تحصیل.. ۲۶

نوجوانی سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی.. ۲۷

اصول آموزش و پرورش در دوره ی راهنمایی تحصیلی.. ۲۹

فصل چهارم. ۳۴

اختلالات رفتاری.. ۳۴

تعریف دانش آموزان ناسازگار ۳۵

نظم و انضباط نوین.. ۳۶

علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس…. ۳۷

روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب… ۴۰

روشهای مثبت کاهش رفتار ۴۱

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم.. ۴۱

تقویت رفتارهای دیگر. ۴۳

تقویت رفتارهای ناهمساز ۴۴

فصل پنجم.. ۴۸

رفتارهای ناهنجار نوجوانان.. ۴۸

و. ۴۸

راههای  پیشگیری و درمان آنها ۴۸

رفتارهای ناهنجار نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان آنها ۴۹

نگـرانـی.. ۵۲

اقدامات مؤثر در جهت کم کردن و یا از بین بردن نگرانی.. ۵۳

خشــم.. ۵۴

عصبانیت… ۵۵

ویژگیهای فرد عصبانی.. ۵۵

احساس حقارت و خود کم بینی.. ۵۶

علل ناکامی.. ۵۹

واکنش نسبت به ناکامی : ۶۰

درمان ناکامی.. ۶۰

اضطراب… ۶۱

ارتباط ناکامی ، تعارض و اضطراب با یکدیگر. ۶۳

شیوه های مقابله با ناکامی ، تعارض و اضطراب… ۶۴

تعارض : ۶۶

نشانه های رفتاری تعارض…. ۶۶

درمان تعارض…. ۶۶

نتیجه و پیشنهادات… ۶۹

منابع و مآخذ. ۷۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش تخصصی

خلاصه ای کوتاه از مقاله علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه ۷ مدارس راهنمایی را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند. نوجوان نهال نو
رسیده ای است که برای رشد و بالندگی به باغبانی ، دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.

مقدمـه

یک هدف خوب آن است که مقصد را به ما نشان دهد و معلوم دارد که چه هنگام بدان نایل خواهیم شد. امروزه یکی از مشکلات مهم تربیتی در بیشتر مراکز تعلیم و تربیت مسائلی هستند که بطور مشابه در بسیاری از کودکان و نوجوانان و جوانان سر می زند و این مسایل   در نوجوانان و کودکان گسترش یافته و باعث عدم پیشرفت جامعه و افراد جامعه شده است  و روز بروز این مسایل و مشکلات در دامنه های وسیعی در تعلیم و تربیت خودش را آشکارتر ساخته است

ضرورت و اهمیت مسئله

از آنجا که تعلیم و تربیت سالم در سایه آرامش و امنیت و ایجاد خود نظمی در کودکان و نوجوانان می باشد و این نوع تعلیم و تربیت که شامل کیفیت تربیت در محیط خانه و مدرسه است و اصولاً نگرش خانواده نسبت به تحصیل جزء فرهنگ خانواده است و بها دادن والدین به درس میزان آرامش و امنیت خانواده در یادگیری کودک اثر دارد و شرایط نامناسب و نامطلوب می تواند موجب محرومیت کودک در یک تعلیم و تربیت مناسب و یا عوامل تحریک کننده ذهنی شود.

هدفهای کلی تحقیق :

برای اینکه بتوانیم به علل های مختلف بی انضباطی در این مقطع آشنا شویم از دبیران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت مدارس راهنمایی این  شهرستان کمک گرفته ایم تا بتوانیم با توجه به فرامین ارائه شده و نظر خواهی از آنان در صدد رفع قسمتی از مشکلات برآییم.

فرضیه ها :

۱ـ عدم آشنایی کادر آموزشی و اداری مدرسه به نیازهای روحی و روانی ، اجتماعی موجب بی انضباطی دانش آموزان می گردد. ( برای اثبات این فرضیه سؤالات ۱،۲،۹،۱۳،۱۵،۱۸ در پرسشنامه آمده است).

۲ ـ وجود اختلاف در خانواده و عدم ارتباط صحیح خانواده ها با فرزندانشان و درک آنان موجب بی انضباطی دانش آموزان در مدرسه می گردد. (برای اثبات این فرضیه سؤالات ۱۱ ،۱۲،۱۴ در پرسشنامه قید شده است).

روشهای جمع آوری اطلاعات

غرض جمع آوری اطلاعات درباره ی مسئله پژوهش شرایط و عواملی است که در این تحقیق قصد مطالعه آن را داریم که پژوهش توصیفی مانند عکس برداری از ابعاد گوناگون یک ارگانیسم یا یک پدیده ی عینی است.

تاریخچه

مطالعه رفتار و تجربیات کودکان مورد توجه گروه کثیری از افراد می باشد. والدین در میان این گروه مقام اول را دارند. محبت آنان به اطفالشان سبب توجه خاص به رشد جسمانی و تکوین شخصیت آنها گردیده ، با لذتی خاص و احساس سرشار از شادمانی رشد و نمو کودکان خود را می نگرند. سایرین نیز در این علاقه مندی سهیم می باشند.

برخی از ملاحظات تاریخی

قبل از آغاز نظریات علمی مربوطه کلیه فرضیات در این زمینه از یک جهت وجه اشتراک داشتند بدین معنی که توجه به آنچه طفل در گذشته بود ، یا آنچه در آینده می شد مبذول می گردید و به وضع حال فرد التفاتی نمی شد. بعبارت دیگر نوجوان را بعنوان یک فرد هرگز مورد توجه قرار نمی دادند.

نگاهی به امور زمان

نگاهی هرچند سطحی اگر به وضع کودکان ، نوجوانان ، جوانان و حتی بزرگسالان نه تنها در جامعه ما ، بلکه در بسیاری از نقاط جهان افکنده شود ما را به مسایل و دشواریهای عظیمی که در زمینه روابط و اخلاق انسانی و ناشی از روشهای غلط تربیت است آشنا می کنند.

تعریف نوجوانی

نوجوانی دورهای از زندگی فرد را که حد فاصل پایان دوره میانسالی کودکی و آغاز بزرگسالی است تشکیل میدهد. مدت این دوره در جوامع و فرهنگهای مختلف و در سطوح گوناگون اقتصادی ، اجتماعی یک جامعه متغیر است. حتی طول آن در یک جامعه و در بین خانواده های مختلف برحسب شرایط اقتصادی و غیره ممکن است در نوسان باشد.

نوجوانی حساسترین دوران زندگی

دشوارترین حیات انسان از جهت تربیتی دوره نوجوانی است. این دوره که حدود سنی ۸ تا ۱۲ سال را در بر می گیرد منطبق بر دوره دبستان و راهنمایی است. بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره پیش می آید و اغلب در همین دوره است که فرزندان یا از دست می روند و یا در مسیر سعادت گام می نهند.

انگیزه ی استقلال طلبی

محوری ترین انگیزش در دوره ی نوجوانی کوشش برای بدست آوردن استقلال است این نیروی فطری قویترین و ریشه دار ترین گرایش است که در همه نوجوانان بوجود می آید اگر چنین انگیزه ای در نوجوانان بیدار نمی شد او نمی توانست به رشد و کمال برسد و همواره بصورت کودکی وابسته و طفیلی باقی می ماند و استعدادهایش شکوفا نمی شدند از این رو است آفرینش بذر چنین گرایشی را در ضمیر انسانها پاشیده تا به موقع از درون نوجوان سر برآورد و ثمرات زیادی را نصیب او کند

مشکل تحصیل

در آغاز بلوغ نوجوان عملاً در دوره ی راهنمایی است او دروس ابتدایی را به اتمام رسانده و تا اندازه ای به ریاضیات و مفاهیم اولیه علوم آشنا شده است. لذت بردن یا تنفر از درس و مدرسه معمولاً به دو عامل اول : استعداد و انگیزش خود نوجوان و دوم : چگونگی و کیفیت آموزش بستگی دارد .

نوجوانی سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی

سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی ( احساس شخصیت در مقابل بی هویتی و سردرگمی ) از نظر اریکسون در این مرحله که سنین نوجوانی است ، فرد نسبت به شخصیت خود آگاهی به دست می آورد و یک «من» که وحدت بزرگتری از گذشته دارد و در ارتباط با یک گروه ، شغل ، جنس ، فرهنگ و مذهب است نوجوان شکل می گیرد .

اصول آموزش و پرورش در دوره ی راهنمایی تحصیلی

چنانچه ملاحظه می شود تلاش نوجوان در جهت تشخص طلبی اساسی ترین مشخصه رشد در این مرحله است. به همین جهت آن چه در این دوره در درجه اول اهمیت قرار دارد تربیت عقلی نیست ، تربیت خلق و خوی یا تربیت شخصیت است. ولی چنانکه می دانیم در دوره ی راهنمایی تحصیلی نیز مانند دوره های دیگر به تربیت عقل نوجوان توجه خاص مبذول می شود و تربیت شخصیت همچنان مورد غفلت است

تعریف دانش آموزان ناسازگار

رفتارهای نابهنجار و غیر عادی انواع و شکلهای مختلف دارد و از علل بسیاری به وجود می آیند و این رفتارها ممکن است به صورتهایی مثل خشونت ، گوشه گیری و انزوا طلبی افراط آمیز تظاهر کند این دانش آموزان از نظر پیشرفت تحصیلی احتمالاً در برخی از موضوعات موفقند ولی اغلب حداقل در چند درس ضعیف هستند انسانها در حدود رفتار و حرکت مشخص خود با دیگران یکسان قضاوت نمی کنند آیا می دانید چرا ؟

نظم و انضباط نوین

نظام آموزش و پرورش نوین به اصل تجربه و عمل گرایش دارد و معتقد است که از فرد ( دانش آموز ـ دانشجو ) می توان به عنوان یک موجود فعال استفاده کرد نه یک موجود منفعل ،  از اینرو آموزش و پرورش نوین محدود کردن افراد تحت آموزش را کاملاً رد می کند. در آموزش فرد باید آزاد باشد و آن را با عمل و تجربه آغاز و به انجام برساند .

علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس

آشنایی با علل و عوامل شلوغی در کلاس و شناخت راههای پیشگیر ی از بی انضباطی در کلاس و بکارگیری آنها موجب می شود که هدفهای تعلیم و تربیت با سهولت بیشتر و در مدت زمان کوتاه تر تحقق یابند. متخصصین تعلیم و تربیت علل و عوامل بسیاری را در رابطه با شلوغی و بی نظمی کلاس درس ذکر کرده اند

روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب

هر چند که هدف اصلی آموزش و پرورش ایجاد دانشها ، مهارتها و تواناییها ی تازه و خصایل پسندیده در دانش آموزان و دانشجویان دانسته اند ، کاهش و حذف رفتار و اخلاق ناپسند در پرورش یابندگان نیز از جمله وظایف مهم معلمان به حساب می آید . مسایل انضباطی دانش آموزان در کلاس درس و محیط آموزشگاه از جمله مسایلی است که برای مسئولان آزمایشگاه ، نگرانیهای زیادی ایجاد می کند و مدت زیادی از وقت آنها را به خود اختصاص می دهد.

روشهای مثبت کاهش رفتار   

به طور کلی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان را از دو راه می توان کاهش داد : یکی جانشین ساختن رفتارهای مطلوب به جای آنها و لذا کاستن غیر مستقیم رفتارهای نامطلوب  و دیگری کاهش دادن مستقیم رفتار های نامطلوب . به روشهایی که در مورد اول به کار می روند ، روشهای مثبت کاهش رفتار نام دارند ، زیرا در همه ی این روشها تقویت مثبت به کار می رود. روشهایی که در مورد دوم به کار می روند .

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم

بعضی از رفتارهای دانش آموزان اگر با فراوانی کم انجام گیرند ، مطلوبند، اما اگر به میزان بیش از حد نیاز انجام گیرند ، نامطلوب یا مضر هستند. دانش آموزی که با سرعت خیلی زیاد تکالیفش را انجام می دهد و در نتیجه آنها را بد خط و ناخوانا می نویسد ، باید وادار شود تا آهسته و خوش خط بنویسد

تقویت رفتارهای دیگر

در این روش ، هرگونه رفتار مطلوب فرد ، به جز رفتار نامطلوبی که هدف برنامه تغییر رفتار،  کاستن آن است ، تقویت می شوند. این روش نیز یکی دیگر از روشهای مثبت کاهش رفتار است ، زیرا عنصر اصلی آن تقویت مثبت است. برای مثال ، می خواهیم رفتار نامطلوب دانش آموزی که در کلاس ، اکثر وقتش را خارج از صندلی خود و به بازیگوشی و صحبت با این و آن می گذارند ، با استفاده از روش تقویت رفتارهای دیگر او اصلاح کنیم .

تقویت رفتارهای ناهمساز

در این روش ، از طریق تقویت نکردن رفتار نامطلوب و تقویت کردن رفتاری که با آن ناهمساز یا مغایر است ، به کاهش رفتار نامطلوب می پردازیم . این روش بسیار شبیه روش قبل است ، با این تفاوت که در روش قبلی هرگونه رفتار به جز رفتار نامطلوب تقویت می شود ، اما در روش حاضر ، تأکید بر رفتار مغایر با رفتار نامطلوب است.

رفتارهای ناهنجار نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان آنها

نوجوان از لحاظ عاطفی بیشتر برای خود مشکل آفرین است تا برای دیگران.  در اول نوجوانی در بین دختران و پسران از لحاظ رغبتها و مشکلات ، تفاوت نسبتاً فاحشی وجود دارد. دختران که سریع تر مراحل بلوغ را می گذرانند مشکلاتی بیش از پسران دارند. دختران به سازگاری در مدرسه ، خانواده و جامعه بیشتر توجه دارند، حال آنکه مشکلات مالی و برنامه ریزی های شغلی بیشتر توجه پسران را به خود مشغول می دارد.

اقدامات مؤثر در جهت کم کردن و یا از بین بردن نگرانی

رهایی از همه نگرانیها غیر ممکن است. در حقیقت یافتن راه حل مسائل ، اغلب مرهون وجود نگرانیهاست. نگرانی حداقل می تواند ما را برای انجام اقداماتی درباره مشکلاتمان و کاهش آنها را بر انگیزد. اقداماتی که در جهت کم کردن و یا از بین بردن و تسکین نگرانیها در زیر پیشنهاد می شود ، همیشه نیز مفید و موثر نخواهد بود. ولی سودمند و بدن آنها را در اکثر موارد یاد آور می گردد.

ویژگیهای فرد عصبانی

شخص عصبانی به محرکهایی که افراد دیگر نادیده می گیرند معمولاً واکنش بیش از حد نشان میدهد. رفتارهای عصبی گاه عاداتی مانند جویدن ناخن ، بازی کردن با مو ، روی میز زدن و تکان داده پا را در فرد بوجود می آورد.

احساس حقارت و خود کم بینی

مشاوران و روانشناسان و حتی معلمان آگاه از روانشناسی گزارش می کنند که در بین  انواع گوناگون مشکلات نوجوانان و جوانان چه مشکلاتی که از خود جوانان می شوند و یا در رفتار مشاهده می کنند بیشتر ارزشیابی غیر منصفانه آنان از مشکلاتشان دیده می شود. نگرشهای خود کم بینی حتی در بین بزرگسالان نیز بسیار فراوان به چشم می خورد ، که متاسفانه اغلب آنها بعنوان جنبه های بهنجار زندگی افراد به نظر می رسند. دلایل چندی    برای اینکه چرا احساس حقارت این اندازه عمومیت دارد وجود دارد.

ارتباط ناکامی ، تعارض و اضطراب با یکدیگر

معمولاً ناکامی و تعارض و اضطراب در مجموعه دینامیکی های شخصیتی فرد به یکدیگر مرتبط و نزدیک ترند. مثلاً هرگاه تصمیمات مقتضی اتخاذ شود ، نتایج مطلوبی به بار خواهد آمد و یا فرد در موقعیتی قرار گرفته باشد که هر انتخابی بکند نتیجه نامطلوبی پیامد خواهد داشت.

شیوه های مقابله با ناکامی ، تعارض و اضطراب

ناکامی:

 همانگونه که قبلاً اشاره شد، ناکامی زمانی بوجود می آید که مانعی (اعم از جسمانی، اجتماعی، روانی) از رسیدن فرد به هدف مورد نظرش جلوگیری می نماید. ناکامی به اشکال و صورتهای مختلف می تواند بروز کند. مثلاً ناکامی ملایم صرفاً به کوششهای بیشتر فرد برای رسیدن به هدف منتج می شود، که در این حد می تواند بسیار مفید واقع شود. در حالیکه ناکامی شدید به تغییر انگیزه ها می انجامد. کودکی که هرگز برای مهربان بودن نسبت به دیگران مورد تحسین و پاداش واقع نشده است احتمالاً نامهربان می شود.

درمان تعارض

مربیان و مشاوران می توانند نوجوان را در تصمیم گیری ، از طریق روشن و آشکار ساختن نتایج انتخابها و راه چاره های مختلف یاری دهند ، و در مواردی شاید لازم باشد که به او نشان داده شود که هر انتخابی ، عمل آورد. به نحوی نتایج نامطبوع در پی خواهد داشت ، و اوست که باید زیستن با نتایج تصمیمات خویش و مسئولیت آنها را بیاموزد و بپذیرد . مثال آن کودکی است که نسبت به مطالعه کمترین میل و رغبتی ندارد ، و در عین حال هم نمی خواهد در امتحان مردود شود

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش تخصصی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 12 =