بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان

بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان. عفونت سل

این تحقیق دانشجویی بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان مشتمل بر ۷۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و بررسی متون

فصل دوم روش کار

فصل سوم یافته ها

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

پیوست

جداول و نتایج

پرسشنامه

اهداف

جدول متغیر

شبکه علّیت

Flowchart

 

فصل اول:

مقدمه

بررسی متون

بیشینه تحقیق

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

مقاله عفونت سل

چکیده

بررسی میزان شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان.

سابقه و هدف:

سل از جمله بیماری های شایع عفونی است و از جمله افرادی که در ریسک ابتلا به سل هستند پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان ها می باشند. هدف از بررسی حاضر تعیین شیوع عفونت سل در پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی و ارزیابی خطر انتقال سل در این بیمارستان می باشد.عفونت سل

روش بررسی:

این یک مطالعه توصیفی- مشاهده ایی است که بر روی ۱۰۰ نفر از پرسنل بهداشتی درمانی بیمارستان بوعلی انجام شده است.

مقدمه و بررسی متون:

سل (tuberculosis) یکی از کهن ترین بیماری های شناخته شده در انسان است که توسط باکتری از خانواده مایکوباکتریوم توبرکلوز به نام مایکوباکتریوم توبر کلوزیس ایجاد می شود.

اپیدمیولوژی سل:

سل در هر سال ۳/۱ مردم جهان را آلوده می کند و عامل ۸ میلیون Case جدید سل و ۲ میلیون مرگ در هر سال است در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون نفر به سل آلوده هستند ( با توجه به شیوع HIV  در هر ثانیه یک نفر به باسیل سل آلوده می شود و هر ۴ ثانیه یک نفر به بیماری سل مبتلا می شود و هر ۱۰ ثانیه ۱ نفر در اثر ابتلا به سل می میرد .

بیشینه تحقیق:

در تحقیقی که با عنوان شیوع TB بین HCWS مکزیک (prevalence of tuberculine reactivity among HCWS from Mexican)  در دپارتمان عفونی مکزیکو سیتی توسط دکتر Morales و همکارانش در سال ۲۰۰۶ بر روی ۱۷۵ نفر از HCWS انجام شد

Discussion :

عفونت سل

این مطالعه نشان داد که میزان شیوع عفونت سل (mm10      PPD) در پرستاران، کمک پرستاران و خدمه بیمارستان بوعلی ۲۲% می باشد. عفونت سل

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

 

نظرات بسته شده است.