عدل جاودان

عدل موبد و اقامه قسط ابدی که هدف از ارسال پیامبران است و قرآن به دان گواهی می‌دهد، دو مرحله دارد: تشریع و اجرا.

مقصود از مرحله تشریع، ایجاد قوانین عادله است که سعادت بشر را تامین کند. این مرحله، به وسیله پیامبران الهی به ویژه پیامبرگ بزرگ و مقدس اسلام انجام شده و بر دنیای بشریت عرضه گردیده است.

این تحقیق دانشجویی عدل جاودان مشتمل بر۹۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

عقل بشر در استخدام دل. ۵

نظریه مهدی.. ۶

ضرورت عدالت.. ۷

جایگاه عدالت در اسلام. ۱۰

عدل عالمگیر. ۱۲

حکومت الهی در جهان. ۱۸

خواسته بشر. ۲۳

نخستین شرط.. ۲۸

شرط دوم. ۲۹

شرط سوم. ۳۰

شرط چهارم. ۳۲

شرط پنجم. ۳۲

شرط ششم. ۳۲

دادور و دادگر و دادگستر. ۳۳

انتظار فرج. ۳۹

انتظار فرج نیکوترین اعمال. ۴۴

عقیده به امام مهدی (عج) ۴۶

تقویت روحیه انسان مومن.. ۵۰

مفهوم راستین انتظار ۵۰

تحقق ظهور، به واسطه مومنان مجاهد. ۵۱

حقیقت عدالت.. ۵۲

راه عدالت.. ۵۵

آثار وجود امام مهدی (عج) ۵۶

اهمیت پیروی از مرجعیت.. ۵۷

خط ولایت همان خط مستقیم است.. ۵۷

عدالت اسلام و ظلم اهل این روزگار ۵۹

ظهور حضرت مهدی(عج) و احقاق حقوق: ۶۱

انتظار حضرت مهدی (عج)و آمادگی برای ملاقات او ۶۲

عدالت در سایه حضرت مهدی (عج) ۶۴

جهان در جستجوی رهایی.. ۶۹

عدالت اجتماعی هدف است یا رشد و توسعه؟. ۷۹

آینده بسیار روشنی در پیش روی ماست.. ۸۰

تلاش ما حکومت حق و عدل است.. ۸۰

قسط و عدل واجب‌ترین کارهاست.. ۸۱

عدالت مطلق، ره آورد حکومت مهدوی.. ۸۲

عدل مایه حیات و آبادانی.. ۸۳

سرنوشت عدالت.. ۸۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله عدل جاودان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

عدل موبد و اقامه قسط ابدی که هدف از ارسال پیامبران است و قرآن به دان گواهی می‌دهد، دو مرحله دارد: تشریع و اجرا.

مقصود از مرحله تشریع، ایجاد قوانین عادله است که سعادت بشر را تامین کند. این مرحله، به وسیله پیامبران الهی به ویژه پیامبرگ بزرگ و مقدس اسلام انجام شده و بر دنیای بشریت عرضه گردیده است.

عقل بشر در استخدام دل

عقل بشر که بایستی راهنمایی او باشد در استخدام دلش است. دل است که عقل را استثمار می‌کند و آن را بیگار می‌گیرد و به سوی برآوردن خواسته‌ای روانه می‌سازد و عقلی که نماینده جنبه انسانی بشر است، در خدمت جنبه حیوانی او به سر می‌برد.

بایستی به کمک عقل شتافت و وی را از استخدام و بیگاری نجات بخشید دل را مطیع و منقاد عقل قرار داد تا حق به حقدار برسد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

ضرورت عدالت

عدالت طلبی در فطرت انسان ریشه دارد و آرمان مشترک همه انسان‌ها و جوامع شناخته می‌شود.

اگر بخواهیم از منظر اهداف مکاتب گوناگون به طبقه‌بندی مسائل اساسی اجتماعی بپردازیم باید عدالت را در زمره بنیادی‌ترین نیازهای عمومی قرار دهیم و اشتراک نظر اکثراندیشمندان در زمینه «ضرورت عدالت» را یادآور شویم البته امروزه در جهان غرب دیدگاه‌هایی هم مطرح می‌شود که عدالت طلبی را در تعارض با تکامل اجتماعی و مانع از دست یابی به رشد و توسعه پایدار معرفی می‌کنند.

جایگاه عدالت در اسلام

عدل در اسلام-  از دیدگاه شیعه- یکی از اصول دین است و زیربنا و فلسفه فروع مکتب محسوب می‌شود. مباحث علمی و عملی عدالت به ویژه در فرایند توسعه وسازندگی اجتماعی، در وهله نخست از قرآن و سخنان پیامبر اکرم و سیره عملی آن حضرت سرچشمه می‌گیرد، سپس از زبان رسای امام علی (ع) تفسیر شد و در طول پنج سال خلافت ایشان، الگوی عینی و عملی آن برای جهانیان ترسیم گردیده است.

حکومت الهی در جهان

شماره حکومت‌های الهی که تاکنون در جهان تشکیل شده، بسیار ناچیز است و قابل قیاس با شماره حکومت‌های بشری نیست.

شماره حکومت‌های بشری از میلیون ها متجاوز است، در حالی که شماره حکومت‌های الهی از سه عدد تجاوز نمی‌کند و دوام نیافته است. چون بشر لیاقت این حکومت‌ها را نداشته و فاقد بعد سوم آن بوده عدل ملت بر ملت و عدل ملت بر دولت.

انتظار فرج

فرج به معنای گشایش است، گشایشی که امید امیدواران است و به یقین، تحقق ناپذیر است و ناامیدی‌ در آن راه ندارد، و ممکن است که طول بکشد و طول کشیدن تحقق مطلوب، از لوازم امیدهای بزرگ است. امیدهای کوچک به زودی تحقق پذیرند و امید، هر  چه بزرگتر باشد تحقق دیرتر و دراز مدت‌تری دارد.

انتظار فرج نیکوترین اعمال

تاریخ شیعه تاریخی است آکنده از فداکاری‌های بزرگ، از خودگذشتگی‌ها، دردها و رنجا و شکنجه‌ها و زندان ها، همان تاریخ امام حسین (ع) و امام موسی بن جعفر (ع) است. اما با وجود همه اینها خرد نشدیم و تسلیم یاس و ناامیدی نگشتیم. بلکه برای آشکار شدن حق و حقوق ضایع شده، هر چه درخشنده تر و استوارتر و نیرومندتر در برابر نیروی ویرانگر ایستادیم. همه این توانمندی‌ها به وجود آن امید بزرگ که ما را در طول تاریخ به حرکت واداشته، بازمی‌گردد. آن امید، انتظار فرج است.

تحقق ظهور، به واسطه مومنان مجاهد

تحقق این هدف به واسطه مومنانی صورت می‌گیرد که تصمیم گرفته‌اند مجاهدی راستین باشند و با خدای خویش معامله‌ای سودمند انجام دهند که از گذر این معامله به جهاد بپردازند و نفس و دارایی‌های خویش را در راه خدا قربانی کنند، تا به واسطه آن خداوند متعال آنها را از عذاب دردناک رهایی بخشیده و به رضوان الهی دست یابند.

حقیقت عدالت

و به طور خلاصه عدالت به این معنا می‌باشد که هر حقداری، بدون کم و زیاد به حق خویشتن برسد. مساوات و برابری در جامعه بر اصل عدالت مترتب است، یعنی دیگر چنین نخواهد بود که گروهی از مردم در ناز و  نعمت زندگی کنند، ولی دیگران در ژرفای ذلت و فقر و محرومیت به سر برند. زیرا این عدالت نمی‌باشد که ثروت ها در دست مجموعه کوچکی از مردم جمع شود.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

راه عدالت

بنابراین ناگزیر باید به جستجوی راه عدالت در نزد خدا و در گفته‌ها پیامبران و فرستادگان او و همچنین ائمه و اولیا پرداخت. و این همان مفهوم اطاعت می‌باشد. اطاعت از خدا از گذر پیاده نمودن آنچه که خدا در کتاب عزیزش بدان امر کرده و از آن نهی فرموده است  همچنین عدالت از رهگذر اطاعت از پیامبرش و نیز اطاعت از کسانی که آنها را ائمه مردم و اولیای امور قرار داد. پس زنجیره اطاعت از قاعده آن، که در اطاعت از ولی امر نمایان است تا اوج آن که همان اطاعت از خداوند متعال است، پی در پی و پیوسته می‌باشد.

عدالت اسلام و ظلم اهل این روزگار

اگر ما در وضعیت بشر امروزی تامل کنیم می‌بینیم که:

ظلم زمین را فراگرفته  است و هیچ جایی را نمی‌بینیم که بر آن پرچم آزادی و عدالت برافراشته شده باشد.انسان آزادی و حقوقش به غارت رفته و به شکاری تبدیل شده که گرگان عصر، از حاکمان ظالم و مستکبر  و جبار، آن را پاره پاره  می‌کند و حقوق انسان که  از آن در همه جا یاد می‌کنند و آن را معاهده ثبت کرده‌اند جوهری بر کاغذ شده است.

انتظار حضرت مهدی (عج)و آمادگی برای ملاقات او

اعتقاد به این امام بزرگ آماده‌سازی خود و امید دادن به آن را می‌طلبد و بهترین کارهای امت من انتظار فرج است. پس چگونه ظهور حجت‌مان را انتظار کشیم؟

مهمترین وظایف در این میدان این است که در ابتدا نفس خودش  را از بدتر به بهتر تغییر دهیم، زیرا که خداوند قدرت تغییر نفس را به ما داده است تا امورمان را اصلاح کند و اوضاع و احوالمان را بهبود بخشد. «آن الله لایغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم» همانا خداوند وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه خودشان بخواهند.

عدالت در سایه حضرت مهدی (عج)

این نکته‌ها در ذهن من ایجاد شد:

الف: برای قرآن، قرآن ناطق لازم است که روان این قرآن ناطق با روان قرآن باید هماهنگ باشد و آن قرآن ناطق کسی جز معصوم نمی‌تواند باشد زیرا او انعکاسی است حقیقی از حکومت خداوند در قرآن کریم که در هر زمان و مکانی باید وجود داشته باشد و حتی اگر غایب شد فقهای عادلی وجود دارند

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + 19 =