مقالات رشته زیست محیطی

عاملهای شیمیایی و آثارآن بر محیط زیست

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۸۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: پدافند شیمیایی.. ۴

«عوامل شیمیایی». ۴

«ضایعه شیمیایی ». ۴

« هیدرولیز ». ۴

«غلظت». ۴

«دز». ۵

«انواع دز». ۵

«انواع پایداری». ۶

«خصوصیات فیزیکی و شیمیایی CG ». ۱۰

«کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عوامل خفه کننده ». ۱۰

«آرسنیک ها». ۱۵

«اثر فیزیولوژیکی عامل اعصاب». ۱۸

«مشخصات CS». ۲۱

«خصوصیات سلاح های شیمیایی (ویژگی)». ۲۵

فصل دوم: پدافند میکروبی.. ۳۶

«تعریف عوامل میکروبی». ۳۶

فصل سوم : حفاظت… ۴۶

« انواع حفاظت». ۴۶

فصل چهارم : رفع آلودگی.. ۵۵

« تعریف رفع آلودگی ». ۵۵

« رده های رفع آلودگی ». ۵۵

« رفع آلودگی انفرادی ». ۵۶

« رفع آلودگی پشتیبانی ». ۵۶

« شرایط موجود در منطقه قبل از انجام رفع آلودگی ». ۵۶

« انواع مواد رفع آلودگی کننده ». ۵۶

« ابتکاری برای رفع آلودگی در صحرا». ۵۷

« رفع آلودگی از آب با مواد هسته ای ». ۵۷

« شرایط حل رفع آلودگی ». ۵۷

« تعریف STB». ۵۷

« نحوه کار STB». ۵۸

« مقادیر استفاده از STB برای زمینهای مختلف». ۵۸

« خصوصیات فیزیکی و شیمیایی Ds.2». ۵۹

« معایب Ds.2». ۵۹

« محاسن Ds.2 ». ۵۹

« محلول Ds.2». ۶۰

« نکات ایمنی در مورد Dank ». ۶۰

« معایب محلول Dank ». ۶۰

« محاسن محلول Dank ». ۶۰

«روش کاربرد محلول Dank». ۶۱

« پماد M.S». ۶۱

« روش کاربرد M.S». ۶۲

« نحوه حفاظت با پماد M.S ». ۶۲

« اجزاء داخلی قوطی میلاد». ۶۲

« رفع آلوده کننده BPL». ۶۳

« انواع دستگاههای رفع آلودگی کننده». ۶۴

« قسمتهای تشکیل دهنده کپسول D3 یا M11». ۶۴

« مجموعه پخش». ۶۴

« مقر نگه دارنده ». ۶۵

« خصوصیات D3 یا M11». ۶۵

«کاربرد پیچ تخلیه». ۶۵

«قسمتهای تشکیل دهندهM 6 ». ۶۶

«طرز کار با کپسول M6 ». ۶۶

« نحوه شناسایی شارژ دستگاه M6 ». ۶۶

«متراژهای رفع آلودگی کپسول M6 ». ۶۶

«کاربرد کپسول M6 ». ۶۶

«اجزای تشکیل دهنده کپسول M50 یا kg 50 ». ۶۷

« شیر اطمینان». ۶۷

«پیچ تخلیه». ۶۷

«مواد تشکیل دهنده M50 ». ۶۷

«نحوه استفاده از کپسول M50 ». ۶۸

«متراژهای رفع آلودگی کپسول M50 ». ۶۸

«درخش ۵ ». ۶۸

«اجزای تشکیل دهنده درخش ۵ ». ۶۸

«موتور». ۶۸

«مخزن». ۷۰

« مأموریت درخش ۵ ». ۷۰

«درخش ۶ ». ۷۰

«قسمتهای تشکیل دهنده درخش ۶ ». ۷۰

«مخزن». ۷۱

«پمپ و مجموعه پخش». ۷۱

«انواع شیر آلات دستگاه». ۷۱

«تفاوت بین درخش ۵ و ۶ ». ۷۲

رفع آلودگی از غذا ۷۲

«اثرات شفابخش آمپول آتروپین». ۷۴

«موارد استفاده از عامل کنترل اغتشاش». ۷۵

«مشخصات CS». ۷۵

«مشخصاتCN». ۷۵

«مشخصاتCNC». ۷۶

«عوامل و عوارض کنترل اغتشاش». ۷۶

«عوامل تهوع آور (DM) (آدامسایت ها)». ۷۶

«عوارض ثانویهDM». ۷۷

«حفاظت و کمک های اولیه در مقابلDM». ۷۷

«عوامل ناتوان کننده (BZ)». ۷۷

«عوارضBZ». ۷۷

«کمک های اولیه و حفاظت در برابرBZ». ۷۸

«تفاوت سلاح های شیمیایی با دیگر سلاح ها». ۷۸

«خصوصیات سلاح های شیمیایی (ویژگی)». ۷۸

«نشانه های یک تک شیمیایی (شرایط ماسک گذاری)». ۷۸

«چرا عوامل شیمیایی با خواص پنج گانه شناسایی نمی شوند؟». ۷۸

«دستگاهND1». ۷۹

«کارایی دستگاه ND1». ۷۹

«قابلیت های کار دستگاهND1». ۷۹

«اساس کار دستگاه ND1». ۷۹

«شکل ظاهری دستگاهND1». ۷۹

«کارایی کلید۱۰ وضعیتی». ۸۰

«آژیر دستگاه ND1». ۸۱

«مشخصات فنی دستگاه ND1». ۸۲

«محدودیت های دستگاه ND1». ۸۲

«فیلتر هوایی دستگاه». ۸۲

«قطعات قابل تعویض دستگاهND1». ۸۲

«قطعات جانبی دستگاه». ۸۲

«نگهداری و انبارداری دستگاه ND1». ۸۳

«کاربرد دستگاه ND1». ۸۳

«رفع آلودگی از دستگاه ND1». ۸۳

«دستگاه NDCAM». ۸۳

«کاربرد دستگاه NDCAM». ۸۴

«لوازم جانبی دستگاه NDCAM». ۸۵

«مشخصات فنی دستگاه». ۸۵

«نحوه عمل دستگاه NDCAM». ۸۵

«کیف کاشف (۵-۳)». ۸۶

«مشخصات فیزیکی کیف کاشف ۵-۳». ۸۷

«محتویات کیف ۵-۳». ۸۷

«دفترچه آشکارساز ام.۸». ۸۸

«معایب دفترچه ام.۸». ۸۸

«طریقه ماسک برداری با کیف کاشف».۸۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست محیطی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  عاملهای شیمیایی و آثارآن بر محیط زیست را در زیر می توانید ببینید.

عوامل شیمیایی

موادی هستند جامد، مایع و گازی شکلی که بر اثر خواص فیزیکی و شیمیایی خود موجب ضایعات شیمیایی یا تلفات رزمی و یا آسیب جسمانی بر روی انسان و حیوان گردیده و در رشد ونمو گیاهان و نباتات ایجاد دگرگونی کرده و باعث ایجاد پرده دود و آتش می‌گردد.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی CG

نقطه جوش آن ۷ و نقطه انجماد آن  ۱۲۸- در حالت فیزیکی گاز بوده و در ۰ به صورت مایع قهوه ای رنگ می‌باشد و به سرعت هیدرولیز شده و در مناطقی که رطوبت بیش از ۷۰% باشد نقش دسیکنتها را بازی می کند مدت اثر آن یک ساعت می باشد.

آرسنیک ها

لوتیزیتها (L) که از مشهورترین آنهاست بویی شبیه گیاه شمعدانی دارد که کاملاً سمی بوده و به سرعت هیدرولیز می شود صورت مایع آن خطرناکتر از بخار آن است. آسیب به چشمها از طریق این عامل شدیدتر از عامل گوگردی می باشد

«اثر فیزیولوژیکی عامل تاولزاروی بدن»

اولین علائم پس از ۲ الی ۸ ساعت روی پوست نمایان می شود که در صورت آلوده شدن به عوامل تاولزا فرد احساس گرمی و سوزش در پوست می کند

کمکهای اولیه و حفاظت در برابر عوامل تاولزا

۱- استفاده از ماسک و لباس حفاظتی ۲- خارج کردن فرد مصدوم از محیط آلوده ۳- رفع آلودگی و تمیز نگه داشتن فرد مصدوم بااستفاده از قوطی ام . ۱۳ یا پماد ام . ۵ ۴- جلوگیری از باز شدن تاول در صورتیکه تاولها ترکیده باشند مانند سوختگی عمل می کنیم.

مشخصات CS

نام شیمیایی آن کلروبنزیل مونونیتریل، از نظر استفاده به دو دسته جهت آموزش و جهت متفرق کردن ازدحامات به کار می رود.

حفاظت و کمک های اولیه در مقابلDM

۱- به محض دریافت این عامل از ماسک استفاده کنیم ۲- اگر آب دهان در ماسک جمع شده از قسمت چانهآن را خالی کرده و ماسک را تمیز می کنیم.

خصوصیات سلاح های شیمیایی (ویژگی)

پوشش منطقه وسیع، عدم تخریب بناها، نفوذ به مناطق سرپوشیده.

شانه های یک تک شیمیایی (شرایط ماسک گذاری)

کارایی کلید۱۰ وضعیتی

کلید ۱۰ وضعیتی که ۵ وضعیت اول آن کارایی دارد.

وضعیت ۱ روشن شدن دستگاه و به کار افتادن پمپ دستگاه (این وضعیت زمانی کارایی دارد که ما می خواهیم عوامل غیرخودکار را توسط شانه دستگاه شناسایی کنیم).

وضعیت۲ دستگاه خاموش است.

دستگاه NDCAM

این دستگاه قادر است عوامل شیمیایی اعصاب را در غلظت هایی ؟؟ پایین تر از غلظت خطرناک شناسایی و هشداردهی کند. (۱/۰ میلی گرم بر مترمکعب در دقیقه)

نحوه عمل دستگاه NDCAM

هوا از قسمت ورودی دستگاه به درون یک فیلتر حرارتی هدایت می شود، هوای گرم شده مستقیماً وارد محفظه یونیزاسیون شده و یونیزه می شود، یون های ایجاد شده پس از عبور از یک مسیر اختصاصی به جمع کننده رسیده و تبدیل به سیگنال الکتریکی می‌شود

ویژگیهای جنگ افزارهای میکروبی

۱- سهولت در تخلیه ۲ ارزان بودن ۳- منطقه وسیعی را تحت پوشش قرار می دهد ۴- دارای دوره انتقال بوده و سرایت می کند۵- عدم تخریب مواضع ۶- دیر ظاهر شدن آثار آن ۷- دیر کشف شدن آن ۹- مقدار اولیه آن کم یا ناچیز است.

تقسیم بندی عوامل شیمیایی

۱- باکتری های ( سیاه زخم و تب مالت) ۲- قارچ ها( بیماری های پوستی و ریوی) ۳-ویروسها ( تب زرد، آبله و عفونت های کبدی) ۴- حشرات ( مالاریا، مگس) ۵- سموم حاصله از میکروبها ۶- اسهال خونی ۷- ترکیبات ضد محصولات

محاسن جنگ افزارهای میکروبی

عدم تخریب بناها. ارزان تهیه می شوند. جنگ را انسانی تر می کنند، در آزمایشگاههایی که در مورد عوامل میکروبی تحقیق انجام می پذیرد جامعه علمی به اکتشفات جدیدی کشف کرده و علم بهداشت پیشرفت می کند و با دستورات بهداشتی از تعداد مرگ و میر کاسته می شود.

عوامل مؤثر در رشد و نمو میکروبها

۱- حرارت یا گرما: در مناطقی که دمای هوا خیی بالا یا پائین است رشد عوامل میکروبی کم و یا از بین می رود. بهترین دما برای رشد میکروبها ۵. ۳۷ یا همان دمای بدن انسان می باشد. ۲- تاریکی : اکثر عوامل میکروبی تحت تأثیر اشعه های مادون قرمز و ماورای بنفش از بین می روند

مراحل کشف و خنثی سازی در عوامل میکروبی

۱- مراحل کشف: اعلام خطر، نمونه برداری، تعیین هویت، شناسای از نظر مسری یا غیر مسری ۲- مراحل خنثی سازی: علامت گذاری منطقه، رفع آلودگی، تخلیه و مداوای مجروحین

 اصول بکارگیری جنگ افزارهای میکروبی

پدافند  آفت  عقب نشینی

 علامت گذاری توسط تابلوها

به وسیله تابلوی متساوی الساقین که طول قاعده آن ۲۸ و طول ساقهای آن ۲۰ می باشد این مثلث بصورت وارونه یک میله ۱.۵m نصب می شود که در اطراف منطقه آلوده به صورت معین نصب می گردد

 انواع حفاظت

  • حفاظت عامل: به کلیه اقدامات تهاجمی گفته می شود تا دشمن نتواند از سلاحهای شیمیایی خود بر علیه نیروهای خودی استفاده کند مانند تخریب انبارهای ذخیره مواد شیمیایی

« شرایط نگهداری لباسهای حفاظتی »

۱- لباس مذکور باید دور از رطوبت و آب نگهداری شود ۲- در هنگام تک شیمیایی به دستور فرمانده مورد استفاده قرار گیرد ۳- بلافاصله بعد از پایان تک شیمیایی و اطمینان از عدم آلودگی منطقه لباس را در آورده و بربر اصول نگهداری نمائیم

 شرایط استاندارد ایجاد پناهگاه

۱-از ؟؟ آتش مستقیم دشمن در امان باشد ۲- دور از مناطقی باشد که عوامل ش م ه در آنجا وجود دارد ۳- در نزدیکی یگانهای عمل کننده باشد ۴- دارای تهویه بوده و از امکانات اولیه درمانی برخوردار باشد ۵- دارای پوشش استار و احتفاء باشد.

تعریف رفع آلودگی

کاهش خطرات یا اثر حاصله از عوامل ش م ه که برای این کار از مواد رفع آلودگی کننده استفاده می شود.

« تعریف آلودگی »

جذب یا ذخیره عوامل ش م ه را بر روی سطوح آلودگی گویند.

 رفع آلودگی پشتیبانی

رفع آلودگی است که توسط افراد آموزش دیده انجام شده که این کار خارج از عهده یک یگان معمولی می باشد و توسط تجهیزات کامل انجام می شود.

 شرایط حل رفع آلودگی

۱- محلول طوری انتخاب شود که در مسیر بادهای آلوده قرار نگیرد ۲- نزدیک به منابع آب باشد ۳- محل طوری انتخاب شود که جایی برای انهدام مواد آلوده باشد ۴- محل مورد نظر باید قابلیت تأمین و حفاظت تاکتیکی را برای رفع آلودگی کننده دارا باشد.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی Ds.2

مایعی است ذلال شامل %۷۰ دی ایتلن تری آمین و %۲۸ اتیل گلیکون فنوقیل اثر و %۲ هیدروکسید سدیم که این ماده فوق العاده سمی بوده و عوامل شیمیایی و میکروبی برای رفع آلودگی می کند که در کپسول D۳ یا M11 بکار می رود.

«مشخصات فنی دستگاه ND1

ابعاد آن بدون باطری ۲۳*۲۸*۱۰ سانتی متر، وزن دستگاه با باطری ۹/۵ کیلوگرم بدون باطری۲/۴ کیلوگرم، مقدار بخارات ورودی به دستگاه ۵/۲ لیتر در دقیقه می باشد. زمان پاسخ دهی دستگاه۳۰ ثانیه و حساسیت آن برای گازهای خردل از ۰۰۰۱/۰ تا ۳/۰ و برای لوئیزیت ها (L) از ۰۰۰۱/۰ تا ۲۵/۰ و برای گازهای خفه کننده

رفع آلودگی از دستگاه ND1

درپوش و لوله نگهدارنده را در محلول رفع آلودگی کننده (D.S۲) قرار داده و سپس آنها را می شوییم، بعد کل دستگاه را با محلول D.S۲ آغشته می کنیم ورودی دستگاه را آب می کشیم و داخل دستگاه را به وسیله مک هوایی ۳۰ درجه به مدت ۱۰ دقیقه یا به وسیله کلید گرم کننده به مدت ۲۰ دقیقه می توان دستگاه را رفع آلودگی کرد.

کیف کاشف (۵-۳)

۱- توانایی و آشکارسازی پنج عامل شیمیایی در حالت گاز و بخار به شرح زیر:

گاز خردل (HD): در غلظت ۰۰۱/۰ میلی گرم در لیتر در کمتر از ۵/۱ دقیقه.

گاز فسژن (CG): در غلظت ۰۰۴/۰ میلی گرم در لیتر در کمتر از۳۰ ثانیه.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست محیطی

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =