طلاق چیست – علل اجتماعی درخواست طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه – پرشین مقاله

طلاق چیست

طلاق چیست بررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی از دغدغه های اساسی متخصصین علوم اجتماعی است. در این راستا پژوهشی انجام شده تا به بررسی یکی ازآسیب های اجتماعی به نام طلاق بپردازد. در تحقیقاتی که درگذشته توسط محققین دیگرانجام شده ثابت شده است که وقتی طلاق،به یک آسیب اجتماعی تبدیل شود

طلاق چیست

فهرست مطالب

بخش اول : کلیات و روشها. ۲

مقدمه.. ۳

فصل اول.. ۴

بیان مسئله.. ۴

فصل دوم.. ۶

اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۶

فصل سوم.. ۹

اهداف پژوهش : اهداف کلی… ۹

فصل چهارم.. ۱۱

فرضیه های پژوهش: ۱۱

فصل پنجم.. ۱۲

پیشینه پژوهش…. ۱۲

فصل ششم.. ۳۱

جامعه مورد بررسی و روش نمونه گیری… ۳۱

فصل هفتم : ۳۲

تعاریف عملیاتی… ۳۲

بخش دوم: ادبیات پژوهشی… ۳۴

فصل اول :مطالعات نظری… ۳۵

مفهوم طلاق: ۳۵

بررسی تاریخ طلاق: ۳۶

طلاق از دیدگاه ادیان: ۳۸

طلاق در مذهب زرتشت: ۳۸

طلاق در دین یهود: ۳۹

طلاق در دین مسیحیت: ۴۰

طلاق در دین اسلام: ۴۰

انواع طلاق در اسلام: ۴۱

طلاق در ایران وتهران: ۴۲

فصل دوم : چهاچوب نظری… ۴۵

مکتب مبادله : پیش فرض های اساسی… ۴۵

قضیه موفقیت : ۴۷

قضیه انگیزه. ۴۸

قضیه ارزش ( تشویق و تنبیه ). ۵۰

قضیه محرومیت و اشباع : ۵۱

قضیه پرخاش ( تجاوز ) تایید: ۵۱

مبحث تکمیلی چهارچوب نظری : ۵۴

بخش سوم.. ۵۸

یافته های پژوهش…. ۵۸

نتیجه گیری نهایی… ۸۶

فهرست منابع.. ۸۶

ضمایم ( پرسش نامه ). ۸۶

نتیجه گیری نهایی… ۸۷

فهرست منابع : ۹۰

ضمائم ( پرسشنامه ). ۹۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله علل اجتماعی درخواست طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله علل اجتماعی درخواست طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی از دغدغه های اساسی متخصصین علوم اجتماعی است. در این راستا پژوهشی انجام شده تا به بررسی یکی ازآسیب های اجتماعی به نام طلاق بپردازد. در تحقیقاتی که درگذشته توسط محققین دیگرانجام شده ثابت شده است که وقتی طلاق،به یک آسیب اجتماعی تبدیل شود

بیان مسئله

 طلاق چیست طلاق مهمترین عامل ازهم گسیختگی بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.شیوه نهادی شده پایان یک ازدواج واین پایان یافتن تحت هرشرایطی دارای پیامدهای منفی بسیاری است.طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی به طورمستقیم و غیر مستقیم برافرادآن خانواده درنقش های پدر،مادروفرزندتاثیر می گذارد.طلاق روانی هرچند در جامعه آمارقابل توجهی ا ست. طلاق چیست

اهمیت و ضرورت پژوهش

دلایل گوناگون را می توان بیان کرد که دال بر اهمیت بررسی مسئله طلاق در جامعه ایران به خصوص در شهرتهران می با شد این دلایل را با توجه به ابعادمتفاوت آثار و پیامدهای طلاق درسطح فرد،خانواده،روابط اجتماعی،وبه طور کلی ساختارهای جامعه می توان عنوان کرد. طلاق چیست

اهداف پژوهش : اهداف کلی

اهداف پژوهش به دو قسمت کلی و جزئی تقسیم می شود.اهداف کلی تحقیق در ابتدا بیان می شود هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که در طی زندگی زناشویی برآن تاثیرداشته و منجربه برگزیدن راه حلی به نام طلاق از طرف زوجین ویا یکی از آن دو برای پایان بخشیدن به زندگی زناشویی می گردد. طلاق چیست

پیشینه پژوهش

طلاق چیست در این قسمت از پژوهش به پژوهشهایی پرداخته می شود که قبلا در این زمینه صورت گرفته است به طور کلی دو گروه ازپژوهشهای مورد نظر می باشد الف)پژوهشهای خاص:که به موضوع طلاق پرداخته است واز جوانب مختلف به این پدیده توجه کرده است.ب)پژوهشهای عام:که پدیده طلاق را به صورت عام دربرمی گیرد.

طلاق چیست و انواع آن

مکتب مبادله : پیش فرض های اساسی

در نظریه مبادله موضوع اصلی در تبیین نظم ،فرد است . ولیکن معمولا در پایان گروه ها , نهادها , احساسها و موضوع های دیگر نیز مورد توجه قرار می گیرند.

در نظریه مبادله گروه ها به عنوان ابزاری برای تحقق هدف های اعضایشان در نظر گرفته می شوند. طلاق چیست

عوامل طلاق در جامعه

قضیه ارزش ( تشویق و تنبیه )

هر اندازه نتیجه عمل یک شخص برای او باارزش تر باشد به همان اندازه علاقه وی نسبت به تدارک انجام آن عمل بیشتر می شود نتایج اعمال شخصی را که برای او نتیجه مثبت دارد پاداش و نتایج اعمالی را که منفی هستند تنبیه می نامند و آنچه به انسان پاداش می دهد بی نهایت متغیر است

قضیه پرخاش ( تجاوز ) تایید:

بخش اول این قضیه ناکامی – پرخاش است به این معنی که هنگامی که فرد پاداش مورد نظرش را دریافت نکند و یا به تعبیری که انتظارش را نداشته روبرو می شود عصبانی می شود , بیشتر به انجام رفتار پرخاش گرانه متمایل می شود و نتایج چنان رفتاری برایش ارزشمند می گردد. طلاق چیست

علت اصلی طلاق چیست؟

نتیجه گیری نهایی

با توجه به نکات یاد شده در تجزیه و تحلیل جداول دوبعدی می توان نتیجه گیری نمود که در مسئله ازدواج به این دلیل که متغیرهای کیفی از جمله تحصیلات , سن , شغل و … مورد توجه دو طرف مبادله ( ازدواج ) قرار دارند پس از ازدواج این متغیرها احساس زیان را در فرد تشدید نمی کند

فهرست منابع :

  1. اسکید مور, ویلیام , ترجمه علی محمد حاضری و دیگران تفکر نظری در جامعه شناسی , انتشارات سفیر , تهران ۱۳۷۲
  1. آیت الله زاده حائری , شیخ محمد باقر طلاق در اسلام و سایر ادیان , چاپخانه ۱۲۸ , انتشارات ۱۳۶۴
  1. بیکر , ترزال , ترجمه هوشنگ نایبی نحوه انجام تحقیقات اجتماعی , انتشارات روش۱۳۸۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.