طرح هادی روستای دره

روستای دره از توابع شهرستان مهریز به بخشا میان و دهستان میان کوه می باشد که در ۱۹ کیلومتری شهر مهریز ( مرکز شهرستان مهریز) و ۴۹ کیلو متری شهریزد ( مرکز استان) واقع شده است این روستا با مختصات جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۹ دقیقه عرض شمالی در ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سط آبهای آزاد ودر بستری کوهستانی استقرار یافته است به لحاظ نسبی از شمال به مهریز از جنوب به روستای گل افشان گور و منشاد منتهی می شود

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۴۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

طرح هادی روستای دره ۱

دهستان منشاد، بخش میانکوه، شهرستان مهریز، استان یزد ۱

مرحله اول : شناخت وضعیت موجود ۴

-شناسایی روستا ۵

ویژگی های جمعیتی: ۵

مرحله تولید: تحلیل و استنتاج.. ۷

پیش بین جمعیت روستا: ۷

پیش بینی تعداد فعالان اقتصادی.. ۹

-محدودیت توسعه‌ی کالبدی: ۱۰

ارزیابی خدمات و امکانات موجود : ۱۱

۱-پیشینه و زمینه. ۲۲

۱-۱- بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن : ۲۲

۱-۳- ارائه دیدگاه روستاییان شامل : ۲۷

۱-۳-۱- معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آن : ۲۷

مشکلات اجتماعی – اقتصادی.. ۲۸

مشکلات کالبدی- فیزیکی و زیست محیطی.. ۲۸

مشکلات زیر بنایی؛ ۲۹

مشکلات فرهنگی، آموزشی و تفریحی.. ۲۹

مشکلات تولید. ۲۹

۲- شناسایی پایه. ۳۳

۲-۱- شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ ۳۳

وضعیت زمین شناسی : ۳۴

ویژگی های اقلیمی : ۳۷

۲-۱-۱-۳- بررسی نظام حرکت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آبهای سطحی  محل تخلیه آن: ۳۹

۲-۲-۲- بررسی های اجتماعی : ۳۹

۲-۲-۲-۱- بررسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سرشماری : ۳۹

۲-۲-۳- بررسی های اقتصادی : ۵۰

ابنیه مخروبه : ۵۸

معابر اصلی درجه یک : ۶۲

معابر فرعی درجه دو : ۶۳

۲-۲- ارزیابی و اولویت بندی خطربروز سوانج طسبیعی در روستا و امکان سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی: ۷۲

ارائه طرح هادی : ۹۴

مقررات تفکیک اراضی: ۱۲۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  طرح هادی روستای دره  را در زیر می توانید ببینید.

مرحله اول : شناخت وضعیت موجود

روستای دره از توابع شهرستان مهریز به بخشا میان و دهستان میان کوه می باشد که در ۱۹ کیلومتری شهر مهریز ( مرکز شهرستان مهریز) و ۴۹ کیلو متری شهریزد ( مرکز استان) واقع شده است این روستا با مختصات جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۹ دقیقه عرض شمالی در ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متر از سط آبهای آزاد ودر بستری کوهستانی استقرار یافته است به لحاظ نسبی از شمال به مهریز از جنوب به روستای گل افشان گور و منشاد منتهی می شود

ویژگی های جمعیتی:

نتایج حاصل از مقایسه چهار دوره سرشماری عمومی نشان می دهد که جمعیت روستای سورک در سال ۱۳۵۵، معادل ۸۳ نفر اعلام و با نرخ رشد ۵ درصد به ۱۱۵ نفر در سال ۱۳۶۵ رسیده است، و با نرخ رشد ۱۲ درصد درسال ۱۳۷۵ تعداد جمعیت روستا به ۳۵۰ نفر افزایش یافته است. اما در طی سالهای ۱۳۸۵ –۱۳۷۵ جمعیت روستا بانرخ ۳۵/۱- تعداد جمعیت ۲۸۹ نفر کاهش یافته است

-محدودیت توسعه‌ی کالبدی:

بر پایه مشاهدات میدانی به عمل آ,ده و با درنظر گرفتن عامل توپوگرافی و شیب منطقه می توان گفت که این روستا از طرف جنوب، امکان گسترش را دارد از سمت شمال به زمینهای کشاورزی منتهی می شود که حفظ کاربری زمینهای کشاورزی در این طرح از الویت خاصی برخوردار است.

ارزیابی خدمات و امکانات موجود :

طبق مصوبه شورای عالی معماری و شهر سازی روستای دره با جمعیت ۳۰۹ نفری خود می بایستی برخوردا از امکانات و خدماتی نظیر خدمات آموزشی (دبستان) خدمات بهداشتی و درمانی (خانه بهداشت) تأسیسات و تجهیزات روستایی ( دفتر پست و مخابرات، جایگاه توزیع سوخت)، حمل و نقل ( دفتر حمل و نقل کالا و مسافر)، فرهنگی ( کانون فرهنگی)، اداری ( دهیاری  وشورای اسلامی)، انتظامی و زمین ورزشی درون روستا باشد.

۱-پیشینه و زمینه

۱-۱- بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن :

روستای دره از توابع شهرستان مهریز بخش میانکوه و دهستان منشاد می باشد و در ۱۹ کیلومتری شهر مهریز (مرکز شهرستان مهریز و ۶۹ کیلومتری شهر یزد (مرکز استان ) واقع شده است این روستا با مختصات ۳۰ تا ۳۲ درجه طول شمالی ۵۴۰ تا ۵۶ درجه شمالی در ارتفاع بیش از  ۲۰۰۰ متر از سطح آبهای آزاد و در بستری کوهستانی استقرار یافته است. به لحاظ نسبی از شمال به مهریز از جنوب به روستاهای گل افشان گور و منشاد منتهی می شود

مشکلات اجتماعی – اقتصادی

– وجود پدیده مهاجرت، که به دلایل مختلف، از جمله نبود فرصت های شغلی در بخش کشاوزی و صنعت روستا صورت می گیرد و این امر موجب پایین آمدن جمعیت روستا شده است.

وضعیت زمین شناسی :

به منظور بررسی موقعیت زمین شناسی روستا مذکور در ابتدا اشاره ای هر چند مختصر به زمین شناسی کل استان (یزد) داشته و سپس روستای مورد نظر از نظر زمین شناسی مورد بررسی قرار می گیرد.

تحلیل زمین شناسی عمومی : جهت شناخت و بررسی مشخصات زمین شناسی استان برگه های زمین شناسی یزد ( مقیاس ۲۵۰۰۰/۱) مورد استفاده قرار گرفت.

ویژگی های اقلیمی :

اقلیم به عنوان یکی از مهمترین عوامل محیطی می باشد که در ساخت و شکل دهی سایر عناصر طبیعی و انسان ساخت و توسعه نقش کلیدی را ایفا می نمایید از نظر تعریف اقلیم به شرایط آب و هوای یک منطقه در بلند مدت گفته می شود که عناصر هواشناسی با تسلط خود در آن منطقه تحت تأثیر سیستم های فشار رقم میزند.

ابنیه مخروبه :

بناهای مذکور با گستردگی ۱۳ درصد از مجموع بناهای موجد در روستای دره ساختمان های غیر قابل سکونت را تشکیل می دهند که در مراحل نخستین شکل گیری روستا بنا گردیده و به مرور زمان با توجه به گستردگی عوامل فرسایش محیطی و همنچنین با توجه به کیفیت و نوع مصالح به کار رفته در مساکن و یا مهاجرت اهالی روستا  به مرور زمان از فرسوده شده و در نهایت رها شده اند.

معابر اصلی درجه یک :

این دسته از معابر شامل معابری است که در هر یک از واحدهای زیست این مجموعه سکونتگاهی دارای نقشی اساسی بوده و بعنوان مهمترین عامل پیوند عناصر سازنده روستا عمل می نمایند. معابر موجود اغلب دارای پوشش مناسبی نبوده و از شیب عمومی در هر یک از واحدهای زیستی این مجموعه پیروی می کنند.

شناخت و تعیین محدوده محلات ومراکز آنها

محلات از جمله زیر مجموعه های انسانی، سکونتگاه های انسانی می باشند. که براساس تأثیرات محیطی و اکولوژیکی و یا روابط و ملاحظات قومی و فرهنگی شکل و گسترش می یابند. براین اساس و بر پایه مطالعه به عمل آمده روستای دره به علت کوچک بودن به محله های مختلف طبقه بندی نشده است.

۳- تدوین ضوابط و مقررات:

۳-۱- ضوابط ایمن سازی در روستا در مقابل سوانح طبیعی از جمله زلزله، سیل و زمین لغزش

– کلیه عناصر باربر ساختمان باید به نحوی مناسب به پیوسته باشند تا در هنگام وقوع زلزله عناصر مختلف از یکدیگر جدا نشده و ساختمان به طور یکپارچه عمل کند به خصوص در مورد سقف، علاوه بر آنکه باید اتصال آن به عناصرقایم باربر- قابل و یا دیوارها- تأمین شده باشد، لازم است سقف با حفظ انسجام خود بتواند مثل یک دیافراگم، نیروهای ناشی از زلزله به عناصر قائم منتقل کند.

ظرفیت کانالها، انهار مستحدثه و شبکه های آبیاری و زهکشی:

الف- آبدهی (دبی) بیش از ۱۵ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۱۲ تا ۱۵ متر

ب- آبدهی (دبی) از ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۸ تا ۱۲ متر

پ- آبدهی (دبی) از ۲ تا ۵ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۶ تا ۸ متر

ت- آبدهی (دبی) از ۲ تا ۵ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۳ تا ۶ متر

ث-آبدهی (دبی) از یکصدو پنجاه لیتر تا ۲ متر مکعب در ثانیه- میزان حریم از هر طرف ۱ تا ۲ متر

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.