طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

اگر مدیریت را فرایند بکارگیری موثر و بهینه منابع مادی و انسانی برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزش حاکم تعریف نماییم؛ مدیریت منابع انسانی بهره برداری از نیروی انسانی برای نیل به اهداف سازمانی بر اساس همان ارزشها خواهد بود. به عبارت دیگر مدیریت منابع انسانی، جذب، توسعه و حفظ نیروی کار شایسته و لایق جهت دستیابی به اهداف کلان و خرد سازمانی می باشد.

چکیده
در این مقاله سعی بر آن است الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی (HRM) با وضعیت فعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تطبیق یابد .
در این مقاله، حوزه های مدیریت منابع انسانی به شرح ذیل مد نظر قرار گرفته اند :
– طراحی ساختار سازمانی
– تامین نیروی انسانی
– آموزش و بهسازی نیروی انسانی
– مدیریت عملکرد
– نظام حقوق و دستمزد
– حفظ و نگهداری کارکنان
– جابجایی و ترک نیروی انسانی
– روابط کار
– نظامهای اطلاعاتی منابع انسانی

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight] عنوان صفحه
چکیده ۲
مقدمه ۲
مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی ۴
بخشهای مشمول مدیریت منابع انسانی ۴
تامین نیروی انسانی ۸
آموزش و بهسازی نیروی انسانی ۱۰
نظام حقوق و دستمزد ۱۶
حفظ و نگهداری نیروی انسانی ۱۷
جابجایی و ترک کارکنان ۱۹
روابط کار ۲۰
نظامهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی ۲۰
روش اجرا ۲۲
یافته ها ۲۲
نتیجه گیری ۲۴
منابع: ۲۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه [/highlight] اگر مدیریت را فرایند بکارگیری موثر و بهینه منابع مادی و انسانی برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزش حاکم تعریف نماییم؛ مدیریت منابع انسانی بهره برداری از نیروی انسانی برای نیل به اهداف سازمانی بر اساس همان ارزشها خواهد بود. به عبارت دیگر مدیریت منابع انسانی، جذب، توسعه و حفظ نیروی کار شایسته و لایق جهت دستیابی به اهداف کلان و خرد سازمانی می باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی [/highlight] A. کمک به سازمان جهت برآورد میزان تقاضای قوای انسانی
B. کمک به سازمان جهت پیش بینی عرضه نیروی انسانی
C. تجزیه و تحلیل مشاغل سازمانی
D. هدایت و کنترل مولفه های موثر بر نیروی انسانی
E. افزایش بازده نیروی انسانی
F. تشخیص کمبود یا مازاد نیروی انسانی
G. تثبیت و تشخیص وضعیت مطلوب سازمانی

[highlight txtcolor=”#eded00″]بخشهای مشمول مدیریت منابع انسانی [/highlight] ۱. طراحی و تجزیه وتحلیل ساختار سازمانی و مشاغل
۲. تامین نیروی انسانی
۳. آموزش و بهسازی نیروی انسانی
۴. مدیریت عملکرد
۵. نظام پرداخت حقوق و دستمزد
۶. حفظ و نگهداری نیروی انسانی
۷. جابجایی و ترک نیروی انسانی
۸. روابط کار
۹. نظامهای اطلاعاتی نیروی انسانی

[highlight txtcolor=”#eded00″]مدیریت عملکرد[/highlight] مدیریت عملکرد اهداف فراوانی را تعقیب می کند از آن جمله می توان موارد ذیل را نام برد :
– افزایش اثر بخشی سازمان
– افزایش بهره وری کارکنان
– ارتقاء سطح مهارتها
– پرداخت حقوق و دستمزد عادلانه ………

[highlight txtcolor=”#eded00″]خصوصیات یک روش ارزشیابی مناسب: [/highlight] ۱. تربیتی باشد و کارکنان را در جهت انجام بهتر کار بر انگیزاند.
۲. تقویتی باشد و تصمیمات مربوط به ارتقاء، اخراج، تعلیق، پرداخت و انتقال را تحت الشعاع قرار دهد.
۳. اقتصادی باشد؛ هزینه تهیه، تدوین و اجرای روش به صرفه باشد.
۴. حداقل میزان خطا را داشته باشد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نظام حقوق و دستمزد [/highlight] حقوق و دستمزد در هر سازمانی عبارتست از چگونگی جبران
خدمت کارکنان یعنی چگونگی پرداخت هزینه های کارکردی فرد در سازمان.

[highlight txtcolor=”#eded00″]حفظ و نگهداری نیروی انسانی [/highlight] حفظ و نگهداری نیروی انسانی امری است به منظور بقاء پرسنل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سازمان در طول دوران خدمت و همچنین حمایت از ایشان در دوران پس از خدمت.

[highlight txtcolor=”#eded00″]جابجایی و ترک کارکنان [/highlight] جابجایی در سازمان و نیز انتقال که در آن کارمند از اداره/ منطقه ای به اداره/ منطقه دیگر منتقل می شود از جمله تغییرات پرسنلی هستند که بر پایه ارزیابی عملکرد، گذراندن دوره های آموزشی و یا در خواست فرد و … مورد نظر می باشند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]روابط کار [/highlight] در بحث روابط کار، آنچه بین کارکنان و سازمان می گذرد و آنچه در این بین به بیماران ارائه
می شود ، مهم تلقی می گردد.
از همه موارد مهمتر، احراز شان و جایگاهی مناسب و در خور برای کادر پرسنلی بهداشت و درمان می باشد، همانطور که این افراد در گذشته های دور صاحب شانی بسیار رفیع تر از آنچه هست، در جامعه ایران بوده اند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]روش اجرا [/highlight] طرح در طی ۳ مرحله به اجرا درمی آید که عبارتند از:
بررسی و تبیین اهداف و استراتژی ها و مأموریت و وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از دو منبع برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور و اهداف و شرح وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت مذکور
در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های کلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]یافته ها[/highlight] در بخشی از طرح ساختار کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشکیلات موجود شرح وظایف کلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو تبیین گردیده است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]نتیجه گیری[/highlight] آنچه مسلم است طراحی شاخص ها و درنهایت محاسبه بهره وری درهر مجموعه می تواند ضمن برآورد وضعیت موجود و مقایسه آن با گذشته حرکت به آینده را نیز برای پیشبرد اهداف یک مجموعه ترسیم نماید. بی تردید اگر محاسبات با شاخص ها و اعداد و رقم های کمی نیز بیان شده باشند به نحو مطلوبتری مدیران مجموعه را از وضعیت سازمان آگاه می نمایند. در طرح مذکور علیرغم سعی و تلاش فراوان برای به نتیجه رسیدن طرح فقط برنامه و نحوه محاسبه بهره وری ذکر گردیده است.
اگر داده ها و اطلاعات موردنیاز در قالب فرمولها و روشهای ارائه شده گردآوری می شد بالطبع حاصل کار ناتمام نمی ماند و محاسبه بهره وری حوزه معاونت توسعه امکانپذیر می شد.
[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع:[/highlight] • Healthcare Human Resource Management : Flynn – Mathis – Jackson – Langan | May 2003
• Essentials of Healthcare Management : Stephen M. Shortell – Arnold D. Kaluzny
• American Society for Training and Development |1998 P. 23
 Internet References
• Sample -115 Essential Tips For Effective recruitment
• Performance Management
• The university of Mississippi/ Human Resource Management
• Job Evaluations, health coverage, discipline
• Performance Measurement.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 1 =