طراحی فضای سبز در محیط های مسکونی

در دوران حاضر با توجه به گسترش شهرها در سطح وسیع و از بین رفتن باغات و حاشیه های سبزی که در شهرهای قدیمی مشاهده می شود نیاز به فضاهای سبز درون بافت های شهری به عینه مشاهده می شود و طراحی این بافتهای نباید به صورت اتفاقی و بدون مطالعه و برنامه ریزی صورت گیرد.

مطلب طراحی فضای سبز در محیط های مسکونی مشتمل  ۲۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

مقدمه: ۲

تعریف و کاربرد فضای سبز: ۲

فضای سبز و باز محیط مسکونی : ۳

تاثیرات گیاهان در بهسازی شرایط زیست: ۳

۱ . ۱ ) پاکیزه سازی و کنترل آلودگی هوا: ۳

۱ . ۲ ) کنترل آلودگی صدا: ۴

۱ . ۳ ) کنترل انعکاس نور: ۴

۱ . ۴ ) کنترل فرسایش خاک و تثبیت آن : ۴

تاثیر گیاهان برای کنترل شرایط اقلیمی خرد: ۵

۲ . ۱ ) کنترل تابش نور خورشید و درجه حرارت: ۵

۲ . ۲ ) کنترل باد جریان هوا: ۵

۲ . ۳ ) کنترل رطوبت هوا، بارندگی یخبندان: ۵

تاثیر و کاربرد گیاهان در معماری : ۶

۳ . ۱ ) تقسیم فضا: ۶

۳ . ۲ ) ایجاد حفاظ: ۷

۳ . ۳ ) ایجاد حریم و محوطه های خصوصی: ۷

۳ . ۴ ) عناصر منظر سازی: ۷

۳ . ۵ ) ساختار فضایی : ۸

۳ . ۶ ) کنترل عبور و مرور : ۱۰

۳ . ۷ ) ارزش زیبایی و زیبا سازی گیاهان : ۱۲

مبانی طراحی فضای سبز : ۱۲

۴ . ۱ ) هدایت دید : ۱۲

۴ . ۲ ) تشخیص : ۱۲

۴ . ۳ ) مقیاس و تناسبات : ۱۲

۴ . ۴ ) تعادل : ۱۳

۴ . ۵ ) تاکید : ۱۳

۴ . ۶ ) بافت : ۱۳

۴ . ۷ ) رنگ : ۱۳

۴ . ۸ ) تغییر ابعاد ظاهری : ۱۴

۴ . ۹ ) تنوع : ۱۴

۴ . ۱۰ ) آرامش : ۱۴

۴ . ۱۱ ) توالی : ۱۴

۴ . ۱۲ ) هویت : ۱۵

۴ . ۱۳ ) نشانه : ۱۵

۴ . ۱۴ ) نماد : ۱۵

۴ . ۱۵ ) زمینه و متن : ۱۵

۴ . ۱۶ ) اشراف : ۱۶

۴ . ۱۷ ) مجموعه : ۱۶

۴ . ۱۸ ) وحدت : ۱۶

۵ . ۱ ) انواع شکل، بافت و ترکیب گیاهان؛ و جایگزینی و رشد انواع آنها انواع شکل گیاهان : ۱۷

۵ . ۲ ) ملاکهای موثر در انتخاب انواع گیاهان و اصول کلی طراحی ملاکهای موثر در انتخاب نوع گیاه «نسبت به وضعیت کلی انواع گیاهان» ۱۸

۵ . ۳ ) استفاده از گیاهان در تثبیت و ایجاد فضای سبز سطوح شیبدار و کاشت گیاهان در دیواره ها ۲۱

۵ . ۴ ) جزئیاتی در مورد اتصالات سطوح نرم و سخت در محوطه سازی، و نحوه نظم بخشیدن به پرچین ها ۲۲

۵ . ۵ ) پارکینگهای باز و پیشنهادهایی برای استتار آنها از دید مستقیم فضاهای پارکینگ… ۲۳

مراجع : ۲۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست محیطی مقالات رشته کشاورزی

خلاصه ای کوتاه از مقاله  طراحی فضای سبز در محیط های مسکونی  را در زیر می توانید ببینید.

تعریف و کاربرد فضای سبز:

واژه فضای سبز کمتر از نیم قرن است که در فرهنگ ادبیات شهرسازان جهان مکان خاصی یافته است.

فضای سبز و باز محیط مسکونی :

اصولاً برای برسی فضای باز نظر داشته باشیم. همانطور که میدانیم فضای سبز در واقع بخشی از فضای باز درون شهری می باشد لذا ابتدا به تعریف فضای باز مپردازیم پس انواع فضاهای باز را به طور کلی نام می بریم.

پاکیزه سازی و کنترل آلودگی هوا:

گیاهان از طریق عمل فتوسنتز، هوا را پاکیزه می سازند. در نور آفتاب گیاهان گاز کربنیک هوا را گرفته و اکسیژن باز می گردانند

کنترل آلودگی صدا:

یکی دیگر از آلودگی های موثر در محیط زیست که شهرنشینان اخیراً به اهمیت آن پی برده اند، مسئله آلودگی صداست.

کنترل انعکاس نور:

امروزه انسان متمدن در جهان پر نوری زندگی می کند که نورهای خیره کننده آن آزار دهنده است.

کنترل فرسایش خاک و تثبیت آن :

انسان طی توسعه و پیشرفت فرهنگ و زندگی خود، اکولوژی محیط زیست خود را بر هم زده و تاثیرات نا مطلوبی بر جای گذاشته است. یکی از بارز ترین تغییرات فرسایش خاکاست.

کنترل تابش نور خورشید و درجه حرارت:

یکی از کاربردهای مهم گیاهان در کنترل میکروکلیما یا اقلیم خرد است. نور خورشید، مهمترین عامل موثر بر اقلیم است.

کنترل باد جریان هوا:

برای جلوگیری از وزش باد زیاد موثر نبوده و تراکم مورد نیاز را برآورده نمی کند.

از نتیجه مطالعات فراوان متخصصان چنین نتیجه گیری شده که درست در سمت باد پناه، مسافتی به اندازه پنج برابر ارتفاع باد شکن دارای بالاترین درجه کاهش باد خواهد بود.

کنترل رطوبت هوا:

کاهش درجه حرارت هوا با افزایش رطوبت نسبی هوا ارتباط مستقیم دارد. در شهرها که معمولاً رطوبت نسبی پایین تر است. بالا بودن درجه حرارت هوا امری طبیعی است.

 تقسیم فضا:

گیاهان در معماری به عنوان ابزار طراحی و فضا سازی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به شکل و حجم انفرادی و انبوه هر گونه، و ترکیب حجم ها و شکل های گونه ها، گیاه می تواند به عنوان یک فرم معماری موثر فضا را بسازد.

ایجاد حفاظ:

گیاهان فضا را محدود و از اشراف نا مطلوب ممانعت می کنند و مناظر نا پسند را از دید پنهان می دارند.

ایجاد حفاظ نوعی محدود کردن و یا بستن دید نسبت به چیزهای زشت و بد نما، به وسیله چیزهای موزون و یا حداقل کمتر نا زیبا می

ایجاد حریم و محوطه های خصوصی:

اگر چه پرچین ها و دیواره های کوتاه نیز برای ایجاد فضای محفوظ و خصوصی به کار می روند، ولی پرچین های گیاهی لطافت و زیبایی بیشتری داشته و می توانند برای آفرینش این گونه عناصر مورد استفاده قرار گیرند.

عناصر منظر سازی:

عواملی که در انتخاب گیاهان تعیین کننده اند، در مرحله نخست، هدف ، از کاشت آنها است و سپس ارتفاع، حجم و تراکم گیاهان مورد نظر.

 ساختار فضایی :

ساختار فضایی، شکل کالبدی فضای باز یک سایت مفروض است. ساختار فضایی معمولاً نتیجه خصوصیات توپوگرافی، مجموعه گیاهی، و خصوصیات توپوگرافی همراه با مجموعه های گیاهی است

کنترل عبور و مرور :

کاربر

د عملی گیاهان به عنوان یک عنصر کنترل کننده عبور و مرور :

یک جهت حرکت کنترل شده و منظم خیلی بهتر از یک مسیر حرکتی نا منظم و سردرگم است.

ارزش زیبایی و زیبا سازی گیاهان :

انسانها، موجوداتی با طبیعت و ابعاد روحی گوناگون اند، اما همه آفریده یک آفریننده و جزیی جدا ناپذیر از طبیعتی مشترک می باشند

هدایت دید :

طراح برای کنترل حرکت بصری و کنترل حرکت فیزیکی از خطوط استفاده می کند. به این معنی که، طراح توسط خط می تواند توجه ناظر را به جسم، یا مکانی خاص معطوف و در نتیجه وی را هدایت نماید.

تشخیص :

طراحی بستر گل و گیاه در سطحی محدود و بلند تر از کف باعث تشخیص و وضوح بیشتر زیبایی های گیاهان می گردد، حالت عکس نیز ممکن است، یعنی کاشت گیاهان در بستری خاص باعث تشخیص محل استقرار می شود، مانند گیاهان جعبه های گل جلو پنجره ها.

مقیاس و تناسبات :

در طراحی محوطه شناخت و کاربرد مقیاس و اندازه ها اهمیت به سزایی دارد. بدین معنی که، اندازه صحیح فواصل و ابعاد به کار رفته باعث ایجاد توازن و ترتیب در محوطه می شود.

تعادل :

معمولاً در یک منظره می توان بسهولت یک محور پیدا کرد. ما بیشتر عادت داریم موضوعات را با توزیع کردن قسمتها بر روی محورهای عمودی درک و قبول نماییم.

تاکید :

تاکید به مفهوم بودن است و از یک کنتر است و تضاد قابل توجه بین دو جسم یا مشخصات این اجسام خلق می گردد

بافت :

رابطه و هم بستگی بین مجموعه بخش های مختلف هر جسم، بافت آن جسم نامیده می شود.

رنگ :

به طور کلی، در افراد مختلف، احساس و درک رنگ و هماهنگی آنها یکسان نمی باشد، بلکه با تنوع و تغییراتی به صورت گرایش به یک یا چند نوع رنگ همراه است

تغییر ابعاد ظاهری :

ابعاد ظاهری و جزئیات طراحی مناظر سبز به ارتباطات بصری مربوط است. طراح باید این توانایی را داشته باشد که بتواند رویت و نیز حس لامسه و سایر کیفیات احساسی را به طور سنجیده کنترل و تنظیم نماید.

تنوع :

هم آمیزی بافت ها و فرم و رنگ های مختلف تنوع ایجاد می کند. تنوع کم باعث ایجاد یکنواختی شده و تنوع زیاد سردرگمی پیش می آورد.

آرامش :

محیط های سبز برای آرامش روح و جسم هستند، پس سعی طراح در این خواهد بود که از مخلوط کاری و در هم کردن رنگها و ایجاد فضایی مغشوش خود داری کرده و فضایی آرام بیاراید.

توالی :

توالی به عناصر متنوع، معنی و مفهوم می بخشد. با تکرار گیاهان و اجسام مختلف در طرح، از پیچیدگی احتمالی ناشی از تنوع بسیار، کاسته و نظم و ترتیبی به منظره داده می شود.

هویت :

گیاهان در هویت خیابانها و معابر نقش عمده ای دارند. ردیف درختان از یک گونه خاص در معابر شهری (خیابان ولی عصر تهران با درختان چنار کهنسال و بزرگراه چمران با درختان سر و نقره ای و درختچه های توری) هویت این معابرند.

نشانه :

کاشت درختان به صورت تک درختان بلند و مشخص با اندام و هیکلی مشخص در نقطه ای از یک محیط که از غالب نقاط دیده می شود، به عنوان عاملی برای جهت یابی یا نشانه کاربرد دارد.

نماد :

مجموعه ای از گیاهان که نوع خاصی از اکو سیستم را بیان می کنند، می توانند به عنوان نماد آن اکو سیستم باشند.

زمینه و متن :

گیاهان پوششی در طراحی مناظر به مثابه زمینه در طرح تابلوی نقاشی می باشند. امروزه زمینه بیشتر باغچه ها را چمن کاری می کنند ولی گیاهان گلدار و در مواردی درختچه ها نیز می توانند بدین منطور استفاده شوند

اشراف :

از عوامل موثر در انبساط خاطر مناظر، به میزان اشراف می توان اشاره کرد. به هر نسبت که زاویه رویت اجسام به زاویه دید راحت، نزدیک تر باشد، درک بصری در کوتاهترین مدت و در یک نگاه از کلیت، زمینه دید حاصل خواهد شد.

مجموعه :

مجموعه، ترکیب نمودن مواد گیاهی است با ویژگیهای مختلف به قسمتی که چشم به سهولت و راحتی در جهت دریافت منظور کلی هدایت شود مجموعه مشتمل است بر تغییرات پیوسته حداقل یک مشخصه گیاهی مانند شکل، رنگ یا اندازه در تمام شکل ردیفها.

وحدت :

وحدت، هماهنگ نمودن موفقیت آمیز تمام عناصر، یکپارچگی و هم پیوندی در طراحی می باشد به قسمتی که یک منظور مشترک و واحد از آن مستفاد گردد

ملاکهای موثر در انتخاب انواع گیاهان و اصول کلی طراحی ملاکهای موثر در انتخاب نوع گیاه «نسبت به وضعیت کلی انواع گیاهان»

انتخاب گیاه، خود قسمت عمده ای از طراحی است که کیفیت واقعی خود را پس از چندین سال به منصه ظهور می رساند.

جزئیاتی در مورد اتصالات سطوح نرم و سخت در محوطه سازی، و نحوه نظم بخشیدن به پرچین ها

در قسمت هایی که امکان میان برهای کوته برای پیاده ها وجود دارد، جایگزین کردن سنگفرش به جای چمن بهتر است و کمک می کند که چمن از فرسودگی قسمتهایی که در معرض است بدوربماند.

پارکینگهای باز و پیشنهادهایی برای استتار آنها از دید مستقیم فضاهای پارکینگ

تسهیلات پارکینگ ممکن است به دو صورت در نظر گرفته شود. پارکینگ در طبقات و همچنین پارکینگ در همکف.

مراجع :

۱ ) مهندسین مشاور آتک. طرح جامع ساماندهی تهران، مطالعات مرحله اول – جلد ۱۰، وزارت مسکن و شهر سازی، تهران، ۱۳۶۸.

۲ ) حردانی، نادیا. درختان برای زندگی، فصلنامه علمی و آموزشی فضای سبز، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران، سال اول – شماره اول، تهران، ۱۳۷۱.

۳ ) مجنونیان، هنریک. «درختان و محیط زیست»، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۶۹.

۴ ) روحانی، غزاله. «طراحی باغ و احداث فضای سبز»، انتشارات پارت، تهران، ۱۳۶۵.

۵ ) حکمتی، جمشید. «طراحی باغ و پارک»، جمشید حکمتی، ۱۳۶۶.

۶ ) ویستون اسپرن، آن. «کیفیت بهتر هوا در سطح خیابان، استراتژیهایی برای طراحی شهری» ترجمه راضیه رضا زاده، مجله آبادی، فصلنامه مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری، سال اول، شماره ۳، تهران ۱۳۷۰.

۸ ) مخدوم، مجید. «بررسی گونه های گیاهی ایران برای کاهش آلودگی صدا»، در : مجموعه مقالات سمینار فضای سبز، سازمان پارکهای و فضای سبز شهر تهران، ۱۳۷۱.

۱۱ ) توسلی، محمود. «ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک»، بی . نا، تهران، ۱۳۶۰.

۱۴ ) کوئینیگز برگز، او. اچ و دیگران. راهنمای طراحی اقلیمی، «ترجمه مرتضی کسمایی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، نشریه شماره ۹۴، ۱۳۶۸»

۱۵ ) طاهباز، منصوره. آسایش در فضاهای باز و معابر ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهر سازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۸.

۱۶ ) علیپور اسکندانی، جواد. طراحی محیط سبز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهر سازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۸.

۱۸ ) توسلی، محمود. اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران – جلد اول، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران، وزارت مسکن و شهر سازی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۱.

۱۹ ) قریب، فریدون. شبکه ارتباطی در طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۲.

۲۰ ) هدمن، ریچارد؛ یازوسکی، آندرو. مبانی طراحی شهری «ترجمه رضا زاده، راضیه؛ عباس زادگان، مصطفی، نشریه شماره ۱۵۶، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۷۰.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زیست محیطی مقالات رشته کشاورزی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =