طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران رساله دکتری

آمارهای جهانی نشان می دهند که میزان افراد متاثر از بلایای طبیعی از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۹، روند صعودی داشته به نحویکه رقم آن از ۶۵ میلیون نفر در سال ۱۹۶۹ به حدود ۴۰۰ میلیون نفر در آغاز هزاره سوم رسیده است .

مطلب   طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران رساله دکتری  مشتمل  ۴۷  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

بیان مسئله : ۱

اهداف ویژه : ۳

سؤالات پژوهش… ۴

جامعه آماری : ۵

واحدآماری : ۵

تعیین معیارهای انتخاب کشورهای مورد مطالعه : ۵

روش نمونه گیری: ۵

روش پژوهش: ۵

دامنه  پژوهش : ۵

محدودیتهای پژوهش : ۶

نتیجه گیری: ۳۷

رویکردهای مطمح نظر پژوهشگر در طراحی الگوی پیشنهادی.. ۳۹

الگوی پیشنهادی مدیریت بلایای  کشور. ۴۱

نمودار شماره  سطح بندی الگوی پیشنهادی.. ۴۲

تشریح الگو : ۴۳

اعضاء کمیته مدیریت بلایای  روستا: ۴۴

نقطه نظرات پژوهشگر : ۴۴

پیشنهاد برای پژوهش های آتی: ۴۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

خلاصه ای کوتاه از مقاله  طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران رساله دکتری  را در زیر می توانید ببینید.

تعیین معیارهای انتخاب کشورهای مورد مطالعه :

پژوهشگر کلیه کشورهای جهان را که در طبقه بندی توسعه یافته و درحال توسعه ، دارای سیستم مدیریت بلایا بودند ، به دو دسته تقسیم نمود .

نتیجه گیری:

الگوی مدیریت بلایا درهرکشور می بایست متناسب با نظام سیاسی، حکومتی منطبق با اوضاع و احوال اقتصادی ، جغرافیایی طراحی گردد، لذا الگو برداری صرف از مدیریت بلایای یک کشور و استفاده از آن برای کشور دیگر فاقد کفایت لازم خواهد بود.

تشریح الگو :

اعضای ستاد فرماندهی مدیریت بلایا در کشور: نماینده رهبری ،رئیس جمهور ، معاون اول رئیس جمهور، روسای دوقوه مقننه و قضائیه ، دبیر شورایعالی امنیت ملی ، عضویت ۱۱ وزارتخانه مسئولین قوای مسلح و روسای سازمانها، رئیس شورای شهر تهران، شهردار تهران اعضاء اعضای شورایعالی هماهنگی : باریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزیر کشورتشکیل    می شود که اعضاء حسب تصویب ستاد فرماندهی از بین خود گروهی را به عنوان هماهنگ کننده بر می گزینند .

اعضاء کمیته مدیریت بلایای  روستا:

طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران رساله دکتری

این کمیته به ریاست دهدار و دبیری رئیس شورای ده با عضویت امام جماعت و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج و نمایندگان بخشی و استانی و کشوری و موسسات و سازمانهای عضو در ستاد مدیریت بلایای بخش ، شهرستان ، استان و ستاد فرماندهی مدیریت بلایای کشور تشکیل  می گردد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + شانزده =