صنعت مسافرت و جهانگردی

بحث درباره اصطلاحات و واژگانی فنی که در این صنعت پویا مورد استفاده قرار می‌گیرند، حائز اهمیت است. بیشتر لغت‌نامه واژه ساده مسافرت[۱] را عمل جابه‌جایی تعریف کرده‌اند، که البته در مفهوم جهانگردی این واژه تعریف دیگری دارد. با توجه به هدف این کتاب، مسافرت بدین گونه تعریف می‌شود: «عمل جابه‌جایی به خارج از جامعه برای تجارت یا تفریح و نه برای انجام کار روزمره یا تحصیل» (گی، ماکنز و چوی، ۱۹۸۹، ص۱۲)[۲]. برای این که مسافرت نوعی صنعت به حساب آید، باید در سایه این گونه فعالیت‌ها نوعی ارزش اقتصادی ایجاد شود.

مطلب صنعت مسافرت و جهانگردی مشتمل ۲۲۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف و مفاهیم جهانگردی.. ۲

تعریف« مسافرت و جهانگردی ». ۳

نیاز به ارائه تعریفی از واژگان فنی. ۳

تعریف جهانگردی. ۶

تعاریف.. ۸

شکل و نوع مسافرت.. ۱۰

مسافرت‌های منطقه‌ای. ۱۲

گردشگری درون مرزی یا برون مرزی. ۱۳

انگیزه ها و علایق.. ۸۹

روش حمل و نقل/ مسافت طی شده در مسافرت.. ۸۹

پیچیدگی رفتار انسانی.. ۹۱

نظرسنجی از دیدار کنندگان. ۹۲

توسعه منابع انسانی.. ۹۶

روند بازار جهانگردی.. ۹۷

تغییر سلیقه مصرف کننده. ۹۸

توسعه صنعت جهانگردی و رقابت.. ۹۹

فصل پنجم: روندها و الگوهای مسافرت.. ۱۰۱

رشد صنعت جهانگردی. ۱۰۱

مسافرت های داخلی و خارجی. ۱۰۲

مجموع مسافران خارجی. ۱۰۴

روندها و الگوهای مسافرت های منطقه ای. ۱۰۷

اروپا ۱۰۷

آسیا و حوزه اقیانوس آرام ۱۱۰

آسیای جنوبی. ۱۱۳

کشورهای آمریکایی. ۱۱۵

خاورمیانه ۱۱۷

آفریقا ۱۱۸

اثرات عوامل خارجی بر صنعت جهانگردی. ۱۱۹

تغییر در ترکیب جمعیت.. ۱۲۰

پیشرفت فناوری. ۱۲۰

تغییرات سیاسی. ۱۲۲

رعایت بهداشت و ایمنی. ۱۲۲

مفاهیم توسعه ۱۲۳

نوع محصول. ۱۲۴

فهرست کنترل امکان سنجی طرح. ۱۲۶

از دیدگاه دولت.. ۱۲۶

از دیدگاه بخش خصوصی.. ۱۳۰

مقدمه ۱۳۲

تاریخچه توسعه سفرهای مسافرتی.. ۱۳۴

راه آهن و راههای آبی.. ۱۳۶

خدمات راه آهن. ۱۳۹

پیشرفت های چشم گیر در ارائه خدمات به مسافر. ۱۴۰

حمل و نقل جاده ای و مسافرت با خودرو. ۱۴۱

خودرو. ۱۴۱

آزادراه‌ها ۱۴۲

سایل وسایل حمل و نقل زمینی.. ۱۴۳

خودروهای تفریحی.. ۱۴۵

سایر مسافرت های آبی.. ۱۴۶

مسافرت هوایی.. ۱۴۷

وضع و حذف مقررات هواپیمایی.. ۱۴۹

جنبه های اصلی مقررات.. ۱۴۹

مقدمه ۱۵۰

روند تاریخی.. ۱۵۲

طبقه بندی میهمان پذیرها ۱۵۴

هتل ها ۱۵۶

بناهای تاریخی.. ۱۵۹

تختخواب و صبحانه. ۱۵۹

غذا و نوشابه. ۱۶۰

واحدهای تامین غذای هتل. ۱۶۲

تشکیلات مستقل عرضه غذا ۱۶۳

میهمانان هتل ها ۱۶۴

مالکیت و مدیریت هتل ها ۱۶۶

هتل های متعلق به افراد یا شرکت ها ۱۶۷

معیارهای سنجش مدیریت هتل ها ۱۶۸

مدیریت مراکز تامین غذا و فعالیت های مربوطه. ۱۶۸

شبکه ارتباطاتی در صنعت جهانگردی.. ۱۶۹

مشارکت در بازاریابی.. ۱۷۰

سازمان های مرتبط با میهمان داری.. ۱۷۱

مقدمه ۱۷۴

متصدیان گردش های دسته جمعی. ۱۷۵

آژانس های مسافرتی. ۱۷۹

آژانس های مسافرتی به عنوان مشاور ۱۸۱

آژانس مسافرتی به عنوان نماینده فروش.. ۱۸۲

اثر فناوری بر سیستم توزیع خدمات جهانگردی. ۱۸۳

رابطه بین فناوری و صنعت جهانگردی. ۱۸۳

سیستم های کامپیوتری برای ذخیره کردن جا ۱۸۴

صدور بلیت با سیستم الکترونیکی. ۱۸۵

بخش های ویژه برای مسافرت های تفریحی. ۱۸۹

دلایل رشد محصولات و خدمات ویژه در بخش های مسافرت های تفریحی. ۱۸۹

جهانگردی بومی. ۱۹۰

جهانگردی فرهنگی. ۱۹۱

گردشگری روستایی. ۱۹۳

گردشگری ماجراجویانه ۱۹۴

گردشگری برای درمان. ۱۹۴

گردشگری آموزشی. ۱۹۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

خلاصه ای کوتاه از مقاله صنعت مسافرت و جهانگردی را در زیر می توانید ببینید.

تعریف« مسافرت و جهانگردی »

بحث درباره اصطلاحات و واژگانی فنی که در این صنعت پویا مورد استفاده قرار می‌گیرند، حائز اهمیت است. بیشتر لغت‌نامه واژه ساده مسافرت را عمل جابه‌جایی تعریف کرده‌اند، که البته در مفهوم جهانگردی این واژه تعریف دیگری دارد. با توجه به هدف این کتاب، مسافرت بدین گونه تعریف می‌شود: «عمل جابه‌جایی به خارج از جامعه برای تجارت یا تفریح و نه برای انجام کار روزمره یا تحصیل» (گی، ماکنز و چوی، ۱۹۸۹، ص۱۲). برای این که مسافرت نوعی صنعت به حساب آید، باید در سایه این گونه فعالیت‌ها نوعی ارزش اقتصادی ایجاد شود.

تعریف جهانگردی

در مارس ۱۹۹۳، کمسیون آمار ملل متحد، تعریف ارائه شده از جهانگردی توسط سازمان جهانی جهانگردی را پذیرفت. بر اساس این تعریف، جهانگردی عبارت است از: «مجموع فعالیت‌های افرادی که به مکان‌هایی خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تقریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می‌کنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکان‌ها نمی‌مانند.»

 جهانگردی بین‌المللی و گردشگری داخل کشور (بین‌المللی و داخلی)

از دیدگاه سازمان جهانی جهانگردی بین‌المللی با گردشگری داخلی متفاوت است و به محدوده مرزی کشور مربوط می‌شود. ولی این بدان معنی نیست که هر مسافر بین‌المللی، یک بازدیدکننده تلقی شود. مسافر کسی است که برای خارج شدن از محل سکونتش، سفر می‌کند؛ برای مثال کارگری که برای کار از مرز خارج می‌شود بازدیدکننده محسوب نمی‌شود.

مسافرت‌های منطقه‌ای

منطقه به بخش کوچک جغرافیایی از یک ناحیه گفته می‌شود که با شاخصی معین یا با چارچوب مرجعی موثق مشخص می‌شود. در تحقیقات جهانگردی منطقه را به سه دسته تقسیم می‌کنند. نخست، موقعیت جغرافیایی منطقه که برای مثال می‌توان به مناطق «شمال» یا «شرق» اشاره کرد. دوم، نواحی (مناطق) اداری، مانند «استانx». سوم منطقه‌ای که از نظر فیزیکی در برگیرنده طبیعت بیشتری است

گردشگری درون مرزی یا برون مرزی

در هر حوزه‌ای متناسب با منطقه مورد نظر (منطقه بومی، کشوری یا گروهی از کشورها) سه نوع جهانگردی دسته می‌شود:

  • گردشگری داخلی، به ساکنان منطقه‌ای خاص می‌شود که فقط در منطقه مربوطه سفر می‌کنند (مانند بازدیدکنندگان).
  • گردشگری درون مرزی، به افرادی غیر از ساکنان منطقه‌ای خاص گفته می‌شود که مانند بازدیدکنندگان از محل دیدن می‌کنند.

تاریخچه مسافرت و جهانگردی

از آن جا که مسافرت و جهانگردی به قدمت تمدن است، تاریخ نشان می‌دهد که مسافرت همیشه با تجربه‌های خوشایندی همراه نبوده است. در این قسمت به طور خلاصه مروری بر تکامل تاریخچه جهانگردی از عهده باستان تا دنیای امروز انجام می‌شود و چالش‌های پیش روی جهانگردی در حالی که دنیا پا به هزاره جدید می‌گذارد، مورد بررسی می‌گیرد.

قرون وسطی

تجارت و مسافرت در قرون وسطی (دوره پنجم تا چهاردهم میلادی) رونق کمتری داشت، به صورتی که جاده‌ها تقریباً از بین رفته و شرایط مسافرت بسیار مشکل و حتی خطرناک شد. طی این دوره، دیدار از کلیساهای مسیحیان نخسیتن اولویت مسافرت بود، زیرا صومعه‌های زیادی در نقاط مختلف پراکنده بودند و راهبان و کشیشان مسیحی مردم را تشویق به زیارت این مکان‌ها می‌کردند.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

انقلاب صنعتی

انقلاب صنعتی که از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ادامه یافت، پایه و اساس گردش‌های دسته جمعی را، که امروز ما با آن آشنا هستیم، به وجود آورد. در این دوره تغییرات اقتصادی و اجتماعی عمیقی به وجود آمد که از آن جمله مهاجرت کارگران کشاورز از مناطق روستایی و روی آوردن آنها به شهرنشینی بود. انقلاب صنعتی قدرت بخار را که در قطارها و کشتی ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، معرفی کرد.

جهانگردی نوین

جهانگردی امروز به همراه مجموعه‌ای از تمایلات، حرکت،دسترسی یافتن به امکانات و توانایی‌های مالی، مسافرت توده‌ها را امکان‌پذیر ساخت. فناوری‌های نوین مانند خطوط هواپیمایی، کامپیوتر، آدم آهنی و ارتباطات ماهواره‌ای باعث شد که در سده بیستم، شیوه زندگی، کار، بازی و تفریح افراد دگرگون شود

حمل و نقل ساختار‌های زیربنایی

از مسئولیت‌هایی که در حمل‌ونقل جهانگردی باید مورد توجه قرار گیرد، جابه‌جایی مسافران، رساندن آنان به مقصد و برگرداندن آنها از واه هوا، دریا یا زمین می‌باشد که همه این تسهیلات و خدمات باید به نحو احسن در جهت توسعه هدف‌های موفقیت ‎آمیز از جانب شرکت مربوطه ارائه شود. برای هرچه زودتر رسیدن به این هدف و توسعه جهانگردی‌های بین‌المللی و گردش‌های داخلی باید تسهیلات و پیشرفت پایانه‌های هوایی،‌ بنادر و سیستم حمل‌ونقل مناسب و کافی باعث خواهد شد که بخش‌های دیگر جهانگردی نیز توسعه یابند.

غذا و نوشیدنی

تالارهای پذیرایی و جاهایی که انواع نوشیدنی و خوراکی‌ها را ارائه می‌دهند، از نظر اندازه و ارائه خدمات متفاوت‌اند؛ در برخی از آنها مشتری درمقابل مغاره نوشیدنی را می‌نوشد و گاهی در اتاقکی دنج در گوشه‌ای از طبقات بالای میهمانخانه نوشیدنی صرف می‌کند. یکی دیگر از اقلامی که در صحنه رقابت موجب می‌شود بازدیدکنندگان مبلغ بیشتری هزینه کنند، همانا، غذا و نوشیدنی است.

خدمات جانبی

خدمات جانبی شامل امکان و سهولت خرید و خدماتی می‌شود که مسافر را در تهیه مایحتاج سفر خود یاری کند. مغازه‌هایی که مسافران بیشتر به آنها نیاز دارند شامل مغازه‌های دارای سوغات‌های شهر مربوطه، بوتیک‌ها، مغازه‌ لباس شویی، خواربارفروشی‌ها و فروشگاه‌ها می‌ شوند.

سیستم توزیع خدمات و محصولات جهانگردی

می‌توان از زوایای مختلفی به خدمات و کالاهایی که وسیله صنعت جهانگردی ارائه می‌شوند، نگاه کرد؛‌ که از آن جمله می‌توان به بررسی مسافران جهانگرد، محصولات تولیدی از جهانگردان و توزیع مستقیم و غیر مستقیم کالا‌ها و خدمات مربوط به سفر اشاره کرد. همان‌گونه که در فصل ۵ آمده است، اصولاً مشتری به خدماتی مانند بلیت هواپیما، ذخیره جا در یک وسیله نقلیه دریایی، محل استراحت در هتل و سرانجام وسیله نقلیه کرایه‌ای، نیاز دارد.

نقش بخش خصوصی و بخش عمومی در جهانگردی

زمانی چنین تصور می‌شد که جهانگردی به علت معامله‌ها و فعالیت‌هایی که به جهانگردی مربوط بود و سود و پاداش‌هایی که از این کار حاصل می‌شد، به بخش خصوصی مرتبط است. تصور بر این بود که این وظیفه بخش خصوصی است که مسئولیت تهیه و توسعه خدمات و محصولات به بازدیدکنندگان را بر عهده بگیرد.

ویژگی‌های بارز جهانگردی

از جمله ویژگی‌های بارز جهانگردی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • در بیشتر اوقات نمی‌توان قبل از خرید، این نوع خدمت را دید یا آزمایش نمود.
  • هر جا که خریداری شود همانجا هم مصرف می‌شود.
  • مردم و محل- جایی که تولید می‌شود- بخشی از محصول هستند و بنابراین جهانگردی بخش‌های بسیاری از جامعه را شامل می‌شود.

آنی بودن

به علت ویژگی‌های غیرملموس این خدمت (جهانگردی)، محصول از مشخصه آنی بودن برخودار است. جشن‌های میهمانی دقیقاً مانند یکدیگر نیستند. شیوه استقبال و پذیرایی از مردم و نوع برخورد با آنها بسیار متفاوت است.

این امر کنترل کیفیت را دشوار می‌سازد. در فرایند تولید، می‌توان محصول را به راحتی استاندارد و کیفیت آن را کنترل نمود

در خاطر ماندن

جهانگردی موجب ارتقاء سطح زندگی مردم می‌شود. در حالی که بخشی از زندگی افراد به فراموشی سپرده می‌شود، معمولاً تعطیلات و مسافرت‌ها در ذهن می‌مانند. هنگامی که از مردم می‌خواهند از زندگی خود بگویند، آنها معمولاً شادترین یا غم‌انگیزترین لحظات زندگی خود را بازگو می‌کنند.

زودگذر بودن

محصول جهانگردی، زودگذر و ناپایدار است، زیرا نمی‌توان آن را ذخیره نمود. اگر یک روز، یک صندلی اتوبوس یا هواپیما، یک صندلی در رستوران یا حتی یک صدلی در کنار میز موجود در پلاژ خالی بماند، آن صندلی دیگر از دست رفته است. شاید آن صندلی روز بعد مجدداً فروخته شود،‌ اما فرصت شانس از دست رفته دیگر باز نمی‌گردد.

ظرفیت پذیرش

نظر یکی از کارشناسان اسپانیایی را در مورد روش بهینه نمودن ظرفیت پذیرش یک منطقه تفریحی جویا شدند. وی در پاسخ چنین گفت: «ظرفیت پذیرش هنگامی بهینه است که دیگر اتاق خالی برای کسی باقی نماند.»

ثابت بودن هزینه‌های عملیاتی

سود حاصل از بخش جهانگردی مانند تجارت‌های دیگر، باید برنامه‌ریزی و برآورد شود و هزینه‌ها بر اساس آن برآوردها، محاسبه شوند. هزینه‌ها معمولاً سه نوع هستند:

هزینه‌های ثابت، نیمه ثابت و متغیر.

هزینه‌های ثابت با تغییر حجم تجارت یا فعالیت تغییر نمی‌کنند، به عنوان مثال می‌توان به هزینه‌های کرایه تجهیزات اشاره کرد.

فصلی بودن تقاضا

در بیشتر کشورها بخش جهانگردی از نوسانات فصلی تقاضا رنج می‌برد. این امر موجب بروز گسستگی در عملیات می‌شود. کسب همین امر سبب می‌شود که ثابت نگه داشتن کیفیت خدمات دشوار شده و درآمد‌ها نیز عملاً قطع شود.

گردشگری عام

این بخش بزرگ بازار جهانگردی که شاید بزرگ‌ترین بخش آن هم باشد، از مردمی تشکیل می‌شود که به دنبال جایی برای استراحت و تجدید روحیه هستند.

این گروه از مردم، هتل‌های راحت و خدمات اسکان و پذیرایی درجه یک را جست وجو می‌کنند. بسیاری از آنها ممکن است ترجیح دهند که به استراحتگاه‌های بزرگی بروند که مجموعه‌ای از خدمات نظیر: فروشگاه‌ها، تفریحگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و رستوران‌ها را شامل می‌شوند.

روند بازار جهانگردی

برعکس عوامل خارجی که ممکن است اثر منفی بر جهانگردی بگذارند، روندها باعث توسعه یا حرکت های اجتماعی می شوند که ممکن است در آینده وقوع یابد. از آن جا که یک روند واقعی را نمی توان به راحتی تغییر داد، بنابراین برنامه ریزان باید منتظر رویارویی با این روندها باشند و در زمان های لازم اقدامات مقتضی به عمل آورند.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

توسعه صنعت جهانگردی و رقابت

هر روز در سراسر دنیا شاهد پیدایش مناطق جدیدی برای جهانگردی هستیم. برخی از این مناطق شامل ویتنام، کامبوج و لائوس در آسیا، کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی پیشین؛ شیلی در آمریکای لاتین و کشورهای منطقه آفریقای جنوبی می شوند. در سال های اخیر، ویتنام برای جهانگردان و کسانی که درصدد سرمایه گذاری در کشورهای خارجی هستند، بسیار جالب توجه بوده است.

روندها و الگوهای مسافرت

رشد صنعت جهانگردی

مسافرت های داخلی (سفر به دو نقطه از یک کشور) و مسافرت های بین المللی (سفر شخص به کشوری غیر از کشوری که در آن زندگی می کند) در مدت زمان نسبتاً کوتاهی شاهد رشد فزاینده و چشم گیری بوده اند. تا دهه ۱۹۶۰، طبقه کارگر انگلستان، تنها می توانستند در داخل کشور مسافرت کنند و به ندرت به مسافرت های نصفه روزه با راه آهن برای مثال از گلاسگو (در اسکاتلند) به بلوک پول (در شمال شرق انگلستان) بروند (الیوت، ۱۹۹۱). ژاپنی ها تا سال ۱۹۶۴، برای گذراندن ایام تعطیل و تفریح اجازه مسافرت به خارج را نداشتند و پس از آن هم تنها می توانستند در سال یک بار به مسافرت بروند.

مسافرت های داخلی و خارجی

سازمان جهانی جهانگردی براورد می کند که مسافرت های داخلی بسیار بیش از مسافرت ها و جهانگردی های خارجی است؛ در سال ۱۹۹۵، تعداد کل مسافرهای داخلی حدود ۶/۵ میلیون نفر بود، در حالی که تعداد کل مسافرت های بین المللی به ۵۶۷ میلیون نفر می رسید.

پیشرفت های چشم گیر در ارائه خدمات به مسافر

از نخستین سال های سده نوزدهم، مسافران راه آهن با واگن هایی که ۶/۴ متر طول و ۱/۲ متر عرض داشتند، جابه جا می شدند. در حدود سال ۱۸۳۰ در آمریکا شرکت «بالتیمور و اوهایو»، مسافران را با واگن های ۶۰ نفره جابه جا می کرد و این واگن ها تا ۱۰۰ سال بعد به همان گونه مورد استفاده قرار گرفتند.

کشتی های تفریحی

همان گونه که پیش از این گفتیم، هواپیما موجب رکود بازار کشتی شد. امروزه کشتی های تفریحی، مهم ترین شکل مسافرت های آبی به حساب می آیند. کشتی های تفریحی با سایر وسایل حمل و نقل که پیش از این مورد بحث قرار دادیم، متفاوت اند؛ زیرا هدف آنها، تنها ارائه وسیله ای برای حمل و نقل نیست، بلکه خود به خود به عنوان مقصدی برای مسافر حساب می آیند.

اقامتگاه ها و خدمات پذیرایی (میهمان داری)

معمولاً میهمان داری، دو واژه هتل و رستوران (سالن غذاخوری) را تداعی می کند. امروزه صنعت میهمان داری (که گاهی آن را تهیه اقامتگاه یا صنعت هتل داری می نامند) و صنعت تامین غذا و نوشابه (که گاهی آن را صنعت تدارک غذا می نامند) شامل مجموعه تشکیلات و تسهیلاتی می شوند که یکی از بخش های بسیار پویای صنعت جهانگردی و مسافرت جهانی محسوب می شوند.

شبکه ارتباطاتی در صنعت جهانگردی

موفقیت صنعت جهانگردی، در گرو این است که هتل ها با سایر بخش های این صنعت در ارتباط نزدیک و متقابل باشند. طی سال ها، هتل ها به این واقعیت پی برده اند که باید با سایر بخش های فعال صنعت جهانگردی، مانند شرکت های هواپیمایی، آژانس های مسافرتی و متصدیان گردش های دسته جمعی، ارتباط متقابل داشته باشند، تا بتوانند در امر بازاریابی به یکدیگر کمک کنند.

مشارکت در بازاریابی

بسیاری از شرکت های هواپیمایی و هتل های بزرگ برای مسافران و افرادی که به صورت مرتب مشتری آنها هستند، تخفیف های ویژه ای در نظر می گیرند. در زمان کنونی دامنه این نوع تخفیف ها به شرکت های کرایه خودرو هم رسیده است و حتی هتل‌ها نیز چنین تخفیف هایی را برای مسافران و مشتریان دائمی خود در نظر می گیرند. نوع برنامه هایی که در بخش های مختلف این صنعت به اجرا درمی‌آیند، متفاوت هستند.

سیستم توزیع محصولات و خدمات جهانگردی

معمولاً به هنگام بحث درباره محصول، به مراحل تولید و مصرف توجه می شود که در این میان فرایند عوامل واسطه ای و مرحله ای که محصول از تولید تا مصرف طی می‌کند، نادیده گرفته می شود، و این را فرایند توزیع می نامند. از دیدگاه نظری، توزیع محصولات جهانگردی همانند توزیع صنایع شامل اقدامات عمده فروشی، خرده فروشی و سایر عوامل واسطه ای می شود، که همه آنها مسئول رساندن محصول از عرضه کننده به مصرف کننده هستند.

آژانس های مسافرتی به عنوان مشاور

در امر توزیع محصولات و خدمات مختلف صنعت جهانگردی و در راه بهبود کیفیت و گسترش این محصولات و خدمات، آژانس های مسافرتی نقشی مهم ایفا می کنند. از دیدگاه مسافر، این سازمان وسیله ای برای تحقیق، سازماندهی، حفظ امنیت و تحقق بخشیدن به سفر مطلوب و موردنظر است.

آژانس مسافرتی به عنوان نماینده فروش

نماینده فروش همانند فروشنده عمل می کند. در نهایت، همین وظیفه است که وضع مالی سازمان را مشخص می کند. بیشتر کسانی که برای گرفتن اطلاعات و مشاوره به آژانس های مسافرتی مراجعه می کنند، خوب می دانند که چه چیزی می خواهند. از آن جا که مشتری آگاه از ارزش ها، در مورد کسب اطلاعات لازم هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد

رابطه بین فناوری و صنعت جهانگردی

در دو دهه گذشته، صنعت جهانگردی شاهد رشد بسیار سریعی بوده است. در طی این دوره، تغییرات بسیار سریع و چشم‌گیری رخ داده است که حائز اهمیت می باشند. نتیجه چنین تحولی، این بوده است که بازاریاب ها به این واقعیت پی ببرند که در این صنعت تنها نباید به ارائه خدمات مسافرتی اکتفا کرد، بلکه در امر ایجاد ارتباطات و رساندن اطلاعات به دیگران نیز باید فعال بود.

سیستم های کامپیوتری برای ذخیره کردن جا

در صنعت فناوری شاید این سیستم بهترین کاربرد را داشته باشد. سیستم کامپیوتری برای ذخیره کردن جا، نخست در دهه ۱۹۶۰ به کار گرفته شد، که عبارت بود از سیستمی که یک شرکت هواپیمایی بدان وسیله بلیت های فروش رفته را مشخص می کرد. در سال های بعد، تعداد بیشتری از این سیستم ها ارائه شد و شرکت های هواپیمایی آنها را به کار بردند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + هفده =