شیوه های مرمت نقاشی رنگ روغن و نقد آن (با تأکید برموزون سازی رنگی)

فرآیند درمان و مرمت تابلوهای نقاشی، بویژه آنهایی که در ابعاد بزرگ کار شده اند، جزو پیچیده ترین و دشوار ترین فرآیندهای مرمتی است. در این میان موزون سازی رنگی مرحله ای بسیار حساس است. در مرمت یک اثر و خصوصاً یک تابلوی نقاشی هدف مرمتگر این است که مراحل عملیاتی مانند آسترگیری، نوارگیری یا وصالی است در نهایت از نظر بیننده قابل شناخت نباشد، ولی در مرحله ی موزون سازی رنگی که باید به صورت علمی و موافق با معیارهای مرمتی انجام گیرد هدف اصلی این است که قسمت تعمیری با بدنه ی اصلی هماهنگ شود، نه این که کاملاً مشابه آن باشد (جزدر آثار خاص).

این تحقیق دانشجویی شیوه های مرمت نقاشی رنگ روغن و نقد آن (با تأکید برموزون سازی رنگی) مشتمل بر  ۳۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

فصل اول : پژوهش در تاریخ.. ۵

مرمت نقاشی.. ۵

۱ـ۱. پیشینه ی مرمت نقاشی در جهان. ۶

۱ـ۲ـ نگاهی گذرا به پیشینه ی مرمت در ایران. ۱۳

۲ـ۱. بازسازی و موزون سازی کمبودها در آثار نقاشی.. ۱۵

۲ـ۱ـ۱. دیدگاههای موجود در زمینه ی موزون سازی و بازسازی.. ۱۷

۲ـ۱ـ۱ـ۱. دیدگاه سنتی.. ۱۷

۲ـ۱ـ۱ـ۲. دیدگاه متضاد با دیدگاه سنتی.. ۱۸

۲ـ۱ـ۱ـ۳. دیدگاه مبتنی بر اصل ۶ اینچ و ۶ فوت.. ۱۹

۲ـ۱ـ۱ـ۴. دیدگاه مبتنی بر تشخیص دستگاهی.. ۱۹

۲ـ۲. انواع کمبود در آثار نقاشی.. ۲۰

۲ـ۳. انواع بازسازی رنگی.. ۲۱

۲ـ۳ـ۱. موزون سازی قسمتهای کمبود در قشر کهنگی.. ۲۳

۲ـ۳ـ۲. موزون سازی ریختگی های لایه ی رنگ… ۲۴

۲ـ۳ـ۳. پرکردن قسمتهای کمبود و بازسازی رنگی.. ۲۶

فصل سوم: بررسی تعدادی ازتابلوهای موزه ی امام علی (ع) و موزه ی هنرهای زیبا ـ مجموعه ی.. ۳۰

فرهنگی سعد آباد. ۳۰

۳ـ۱. تابلوهای بررسی شده در موزه ی امام علی (ع) ۳۱

۳ـ۱ـ۱. جوانمرد قصاب.. ۳۱

۳ـ۱ـ۲. جنگ خیبر. ۳۱

۳ـ۱ـ۳. وقایع کربلا.. ۳۲

۳ـ۱ـ۴.  بارگاه سلیمان. ۳۳

۳ـ۱ـ۵. جوانمرد قصاب.. ۳۳

۳ـ۲. تابلوهای بررسی شده در موزه ی هنرهای زیبا ـ مجموعه ی فرهنگی سعد آباد. ۳۴

۳ـ۲ـ۱. مجلس شیرین و فرهاد. ۳۴

۳ـ۲ـ۲. جشن مشروطیت.. ۳۵

۳ـ۲ـ۳. پرنده ی شکار شده ۳۵

۳ـ۲ـ۴. مصیبت کربلا.. ۳۵

۳ـ۲ـ۵. چوپان و گوسفندان. ۳۵

۳ـ۲ـ۶. مهتاب در جنگل. ۳۶

۳ـ۲ـ۷. منظره ۳۶

فهرست منابع. ۳۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله شیوه های مرمت نقاشی رنگ روغن و نقد آن (با تأکید برموزون سازی رنگی) را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

فرآیند درمان و مرمت تابلوهای نقاشی، بویژه آنهایی که در ابعاد بزرگ کار شده اند، جزو پیچیده ترین و دشوار ترین فرآیندهای مرمتی است. در این میان موزون سازی رنگی مرحله ای بسیار حساس است.

در مرمت یک اثر و خصوصاً یک تابلوی نقاشی هدف مرمتگر این است که مراحل عملیاتی مانند آسترگیری، نوارگیری یا وصالی است در نهایت از نظر بیننده قابل شناخت نباشد، ولی در مرحله ی موزون سازی رنگی که باید به صورت علمی و موافق با معیارهای مرمتی انجام گیرد هدف اصلی این است که قسمت تعمیری با بدنه ی اصلی هماهنگ شود، نه این که کاملاً مشابه آن باشد (جزدر آثار خاص).

پیشینه ی مرمت نقاشی در جهان

هر چند نوشتن یک تاریخ تفضیلی برای مرمت آثار دشوار است، صرف نظر از مراحل مقدماتی می توان گفت که پس از شکل گیری مجموعه های خصوصی، مرمت بصورت ناحیه ای شروع شد. و با موقعیتی که حوادثی چون جنگها و تاخت و تازها برای تأسیس موزه های عمومی در اروپا به وجودآورد، مرمت نیز گسترش و سامان بیشتری یافت.

نگاهی گذرا به پیشینه ی مرمت در ایران

ـ در گذشته حفظ و مرمت آثار و ابنیه ی تاریخی عمدتاً بسته به علاقه ی شخصی و امکانات مالی، بدون کمک دولت صورت می گرفته و هیچ سازمان یا مؤسسه ای وجود نداشته است که بر این امور نظارت کند یا در پیشبرد آن بکوشد، فقط در اماکن مذهبی قدیمی یا جدید، متولیان در چهار چوب وقف نامه ها تعمیراتی انجام می دادند.

ـ بعد ها در دوران قاجار چنین جریاناتی نظم و هماهنگی معقول ـ تری بخود گرفت و با ایجاد وزارت فواید عامه و اوقاف، سازمان متمرکزتری بوجود آمد.

تابلوهای بررسی شده در موزه ی هنرهای زیبا ـ مجموعه ی فرهنگی سعد آباد

تابلوهای بررسی شده در این بخش همگی توسط جناب آقای نظریان حفظ و مرمت گردیده اند. ایشان یک مرمتگر کلاسیک و از متقدمان این امر در ایران می باشند (در مرمت کلاسیک اصل بر زیبا شدن تابلو است).

فهرست منابع

۱ـ ضابط نیا، مهدی، بررسی مبانی نظری و علمی مرمت و رتوش در آثار و نقاشیهای مذهبی «مرمت تابلوی شهادت حضرت علی اکبر (ع)، عمل جلال الدین حسینی»، پایان نامه ی کارشناسی مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان (۱۳۸۳).

۲ـ فرهمند بروجنی، حمید، تمیز کاری نقاشی (رنگ روغن روی پارچه)، پایان نامه ی کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر: دانشکده ی پردیس اصفهان(۱۳۷۶).

۳ـ کیکاووسی، نعمت ا…، گلگشت در نگارستان، انتشارات نگار (۱۳۷۱)، چاپ اول.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.