شناسایی شاخص‌های پیش‌بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه

بیش از یک قرن است که متخصصان علوم رفتاری در پی تشخیص درمان کودکانی هستند که دچار نارسای در یادگیری هستند. در سال ۱۹۵۰ روانشناسان و متخصصان آموزش ویژه به گروه خاصی از دانش‌آموزان که موسوم به اختلالات یادیگری  می‌باشند دارای ویژگیهایی از قبیل : ظاهری عادی، هوش نسبتاً طبیعی ، فاقد مشکلات خاص در گفتار، رفتار و خلق و شناخت می‌باشند. لیکن وقتی به مدرسه می‌روند در فرایند یادگیری خواندن و نوشتن ، حساب و مفاهیم به طور جدی با مشکلات مواجهه می‌باشند. (والاس و لافلین/ طوسی ، ۱۳۷۶)

این تحقیق دانشجویی شناسایی شاخص‌های پیش‌بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه مشتمل بر ۱۷۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده ۴

فصــل اول : ۵

کلیات پژوهش… ۵

مقدمه : ۵

بیان مسئله : ۹

اهمیت پژوهش : ۱۲

هدف پژوهش : ۱۳

فرضیه‌های پژوهش : ۱۴

تعریف مفاهیم : ۱۵

کودکان دارای اختلالات یادگیری: ۱۵

تعریف عملیاتی : ۱۵

فصــل دوم. ۱۶

اختلالات یادگیری: ۱۶

تعاریف اختلالات یادگیری. ۱۸

تعاریف مختلف نارسائیهای ویژه در یادگیری: ۲۴

طبقه‌بندی ویژگیهای کودان با اختلال یادگیری : ۲۹

اختلال توجه: ۳۰

اختلال یادگیری تحصیلی : ۳۱

بررسی نظریه‌های پیشین اختلالات یادگیری : ۳۱

نظریه‌های مربوط به اختلال یادگیری : ۴۳

شیوع اختلال یادگیری : ۵۱

سازگاری اجتماعی : ۶۹

نابهنجاریهای محیط، عقب‌ماندگی ذهنی، و یا پریشانی‌های عاطفی: ۷۰

آشفتگی‌های عاطفی دوران کودکی : ۷۱

ویژگیهای شخصیتی و رفتاری کودکان دارای اختلالات یادگیری: ۷۲

مشکلات تشخیصی و رفتاری کودکان مبتلا به  اختلالات یادگیری : ۷۵

اولیاء دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری. ۸۰

نارسائیهای ویژه در یادگیری و بزهکاری. ۸۲

راهبردهای رویاروی در کودکان با نیازهای ویژه : ۸۲

شیوه‌های حل مسأله و راهبردهای در کودکان دارای مشکلات یادگیری: ۸۳

بیش جنبی و حواس‌پرتی: ۸۸

ارزشیابی رفتاری: ۹۰

ترکیب حسی ، حرکتی. ۹۳

رشد و تکامل حرکتی: ۹۶

اصول رشد تکامل حرکتی : ۹۸

رابطه هوش با مهارت‌های ادراکی : ۹۸

اصول مهارت‌های حرکتی. ۱۰۱

ادراک و فرایند ادراکی ـ حرکتی : ۱۰۵

سالهای کودکی : زبان و رشدشناختی (زبان و ارتباط) ۱۰۹

مشکلات زبان گفتاری : ۱۱۲

تاریخچه نقص توجه همراه با بیش فعالی (ADHD) 114

اختلال بیش فعالی ـ نقص در توجه. ۱۱۷

عوامل روانی ـ اجتماعی. ۱۱۹

ملاک‌های تشخیص برای اختلال بیش فعالی ـ نقص در توجه. ۱۲۰

کاستی توجه در کودکان پرجنب و جوش.. ۱۲۴

اختلال بیش فعالی با نقص توجه : ۱۲۶

ناتوانیهای سرعت ادراکی : ۱۲۷

دقت و توجه درکودکان دارای ناتوانائیهای یادگیری: ۱۲۹

تشخیص درمان ناتوانائیهای یادگیری : ۱۳۱

درمانهای آموزشی. ۱۳۵

پژوهشهای انجام شده در خارج از ایران : ۱۳۶

پژوهش انجام شده در ایران : ۱۵۱

نارسایی در یادگیری: ۱۵۱

فصــل سوم. ۱۵۷

روش پژوهش… ۱۵۷

طرح پژوهش : ۱۵۷

جامعه آماری. ۱۵۷

نمونه روش نمونه‌گیری. ۱۵۷

روش اجرا: ۱۵۹

روش تحلیل آماری داده‌ها: ۱۵۹

فصــل پنجم. ۱۶۰

بحث و نتیجه‌گیری. ۱۶۰

محدودیتهای پژوهش: ۱۶۴

پیشنهادها : ۱۶۵

فهرست منابع فارسی. ۱۶۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  شناسایی شاخص‌های پیش‌بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

بیش از یک قرن است که متخصصان علوم رفتاری در پی تشخیص درمان کودکانی هستند که دچار نارسای در یادگیری هستند. در سال ۱۹۵۰ روانشناسان و متخصصان آموزش ویژه به گروه خاصی از دانش‌آموزان که موسوم به اختلالات یادیگری  می‌باشند دارای ویژگیهایی از قبیل : ظاهری عادی، هوش نسبتاً طبیعی ، فاقد مشکلات خاص در گفتار، رفتار و خلق و شناخت می‌باشند. لیکن وقتی به مدرسه می‌روند در فرایند یادگیری خواندن و نوشتن ، حساب و مفاهیم به طور جدی با مشکلات مواجهه می‌باشند. (والاس و لافلین/ طوسی ، ۱۳۷۶)

بیان مسئله :

آگاهی از توانایی فردی می‌تواند ما را در حل بسیاری از دشواریها یاری دهد. وقتی قبول کردیم اسنانها از نظر تواناییهای ذاتی و اکتسابی تفاوت دارند. در پی این نخواهیم بود که از همه رفتارهای یکسانی انتظار داشته باشیم وقتی پذیرفتیم که گذشته انسانها متفاوت و در نتیجه نگرشها و علائق آنها به گونه‌ای دیگر است، هرگز در پی این نخواهیم بود که رفتارهای یکسانی را در آنها مشاهده کنیم. (گنجی ، ۱۳۷۱)

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

اهمیت پژوهش :

با توجه به تعاریف مختلفی که درباره اختلالات ویژه در یادگیری موجود است و نیز هدفها، نگرشها ، معیارها علل و مقاصد آموزشی متفاوتی که برای اینگونه دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود میزان برآورد شیوع آن از ۱ تا ۳۰ درصد در نوسان است . در جداول رسمی آمار کودکان استثنایی درصد شیوع این نوع اختلال معمولاً بین ۱ تا ۳ درصد تخمین زده می‌شود، در حالیکه در سال تحصیلی ۸۶-۱۹۸۵ حدود ۵ درصد از جمعیت دانش‌آموزان در مدارس دولتی آمریکا، تحت پوشش خدمات مربوط به نارسائیهای ویژه در یادگیری قرار داشته‌اند. نیز وزارت آموزش و پرورش آمریکا در گزارش سال ۱۹۹۴ اعلام داشته است

هدف پژوهش :

به لحاظ مشکلات در شناسایی کودکان ناتوان در یادگیری در سنین پیش دبستانی ، برنامه‌های پیش دبستانی چندنی تدوین نشده است. (گئوخ و گلادر ، ۱۹۸۰، وسر ، آلگوزین و تریفیلتی ، ۱۹۷۹) همانطور که گئوخ و لگادر ، خاطرنشان می‌سازند که وقتی ما در مورد آزمایش کودک پیش از دبستان ناتوان در یادگیری صحبت می‌کنیم، به واقع بیشتر از پیش‌بینی حرف می‌زنیم تا از شناسایی : به عبارت دیگر ، از آنجا که کودکان پیش دبستانی معمولاً در دروس تحصیلی درگیر نیستند

ناتوانی یادگیری:

اختلالی که در یک یا چند فرایند روانی پایه که به درک یا استفاده از زبان شفاهی یا کتبی مربوط می‌شود و می‌تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن، فکر کردن ، صحبت کردن، خواندن ، نوشتن، هجی کردن یا انجام محاسبه‌های ریاضی باشد، ظاهر می‌شود این اصطلاح شرایطی چون معلولیتهای ادارکی، آسیب‌دیدگیهای مغزی ، نقص جزئی در کار مغز، دیس‌لکسی یا نارساخوانی، آفازی رشدی را دربر می‌گیرد. از سوی دیگر، اصطلاح یاد شده آن عده را که اصولاً به واسطه معلولیتهای دیداری ـ شنیداری ـ حرکتی ، همچنین عقب‌ماندگی‌های ذهنی یا محرومیتهای محیطی ، فرهنگی یا اقتصادی به مشکلات یادگیری دچار شده‌اند را شامل نمی‌شود. (والاس ، مک لافین ، ۱۹۸۷، مترجم منشی طوسی، ۱۳۷۸)

اختلالات یادگیری:

اندکی بیش از ۴۰ سال است که دانش‌آموزان واجد ناتوانی‌های خاص در یادگیری مرکز توجه پژوهش‌های روانی آموزش قرار گرفته‌اند علت توجه محققان به این دانش‌آموزان آن است که آنها به رغم برخورداری از هوش نزدیک به هنجار و یا گاه بالاتر مشکلات عمده‌ای در زمینه اکتساب مهارت‌های آموزشگاهی و اجتماعی از خود نشان می‌دهند. (رمضانی ، ۱۳۸۰)

تعاریف مختلف نارسائیهای ویژه در یادگیری:

از نیمه دوم قرن ۲۰ کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری ( یا نارسائیهای ویژه در یادگیری) مورد توجه قرار گرفتند.

از بررسی تحقیقات انجام شده چنین برمی‌آید که در ابتدا کودکان با نارسائیهای ویژه در یادگیری را در رده کودکان با آسیب مغزی طبقه‌بندی کرده‌اند. پس آنها را دارای مشکلات خفیف مغزی می‌دانسته‌اند.

طبقه‌بندی ویژگیهای کودان با اختلال یادگیری :

تعداد اختلالهایی که در یادگیری وجود دارند ، آنقدر زیاد است که طبقه‌بندی و حتی تهیه فهرستی از تنوع متفاوت از آن ، تقریباً غیرممکن است بعد از یک سال تحقیق، دفتر آموزش مخصوص معلولان به این نتیجه رسیده است که کودکی که دارای اختلال یادگیری است که بین توانایی هوش و پیشرفت او در یک یا چند حوزه از حیطه‌های هفت‌گانه زیر تفاوت فاحشی وجود دارشته باشد

دقت و توجه درکودکان دارای ناتوانائیهای یادگیری:

نخستین عامل مهم در یادگیری ، توجه یا دقت است ، یعنی تمرکز انتخابی بر روی بخشی از اطلاعاتی که به حافظه حسی وارد شده‌اند. به طور کلی، اطلاعات یا فعالیتهای تازه و ناآشنا نیاز به توجه بیشتری دارند. ما از طریق توجه کردن به بعضی امور و بی‌توجهی به بعضی امور دیگر تصمیم می‌گیریم که تنها آنچه را که می‌خواهیم ادراک کنیم انتخاب نمائیم. بنابراین توجه یا دقت در ادراک اطلاعات و انتقال آنها به حافظه کوتاه مدت و از آنجا که به حافظه دراز مدت نقش اساسی به عهده دارد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

تشخیص درمان ناتوانائیهای یادگیری :

برای تشخیص کودکان دارای ناتوانی یادگیری ابتدا باید بهره هوشی آنان سنجیده شود، سپس از نظر حواس مختلف و نقائص جسمانی مورد آزمایش قرار گیرند و از نطر عاطفی و محرومیت‌های شدید محیطی موقعیت آنان مطالعه و مورد بررسی قرار گیرد و سرانجام شکل اختصاصی ویژه آنان دقیقاً مشخص گردد. (سیف نراقی و نادری ، ۱۳۶۶) بهتر است تشخیص آموزشی در مدرسه انجام گیرد، زیرا چنین محیطی برای ارتباط با مسائل آموزشی معیارهای بخصوصی را به ما نشان می‌دهد. مهمتر از همه، مدارس بر اهدافی تکیه دارند که سایر محیط‌ها ندارند

نارسایی در یادگیری:

●ایزدی (۱۳۸۰) در تحقیق به «بررسی و مقایسه حافظه شنیداری ـ بینایی دانش‌آموزان عادی و دارای اختلال یادگیری در مقطع سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران» به راهنمایی دکتر مهدی نژاد پرداخت. و با استفاده از تست وکسلر و آزمون توالی حافظه شنیداری ـ بینایی در ۴۸ دختر، و ۴۸ پسر ۱۱-۹ سال عادی و ۴۸ دختر و ۴۸ پسر ناتوان در یادگیری دریافت که بین توالی حافظه شنیداری ـ بیانی کودکان عادی و دارای اختلال در یادگیری تفاوت معنادار وجود دارد و عملکرد کودکان ، عادی بهتر از کودکان دارای اختلال یادگیری می‌باشد.

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر عادی و دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری (۷-۱۱) ساله شهر تهران در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ در مدارس ابتدایی مشغول به تحصیل بوده‌اند و یا به مراکز آموزش و توان‌بخشی ناتوانائیهای یادگیری مراجعه کرده‌اند ، تشکیل می‌گردد.

نمونه روش نمونه‌گیری

نمونه مورد نظر در این پژوهش شامل ۱۰۰ نفر کودکان مقطع ابتدایی (۵۰ نفر آنها را کودکان عادی و ۵۰ نفر را کودکان L.D ) بودند که کودکان عادی از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. بدین صورت که از بین مناطق ۲۰ گانه شهر تهران یک منطقه به تصادف انتخاب و از بین منطقه مذکور یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه انتخاب و از بین پایه‌های موجود در این مدارس از بین کلیه پایه‌های اول و دوم مدرسه ۵۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند

بحث و نتیجه‌گیری:

بیش از یک قرن است که متخصصان علوم رفتاری در پی تشخیص و درمان کودکانی هستند تا دچار نارسایی در یادگیری هستند. در سال ۱۹۵۰ روانشناسان و متخصصان آموزش ویژه به گروه خاصی از دانش‌آموزان که موسوم به اختلال یادگیری می‌باشند دارای ویژگیهایی از قبیل : ظاهری عادی، هوش نسبتاً طبیعی، فاقد مشکلات خاص گفتار، رفتار، خلق و شناخت می‌باشند لیکن وقتی به مدرسه می‌روند در فرایند یادگیری خواندن و نوشتن، حساب و مفاهیم به طور جدی با مشکلات مواجهه می‌باشند.

محدودیتهای پژوهش:

در انجام هر پژوهشی بدن شک محدودیتهایی وجود دارد که از این نظر به نتایج آن باید به دیده احتیاط نگریست. در تحقیق حاضر نیز محدودیتهایی وجود دارد از جمله:

  1. محدود بودن تعداد کودکان دارای اختلال یادگیری و همچنین محدوده سنی ۷ تا ۱۱ سال از محدودیتهای پژوهش حاضر است.
  2. مکان اجرای تحقیق حاضر شهر تهارن می‌باشد و شاید همین متغیر خود عاملی جهت کاهش میزان تعمیم‌پذیری تحقیق باشد.

پیشنهادها :

پیشنهادهای محقق برای انجام تحقیقات کاملتری در این زمینه‌ها عبارتند از:

  1. استفاده از طیف وسیعتری برای تحقیق جهت مطالعه روند رشد در کودکان عادی و اختلال یادگیری
  2. پیشنهاد می‌شود تا در پژوهش بعدی این آزمون یا گروه نمونه بیشتری در یک طرح نمونه‌برداری مناسب‌تر صورت گیرد.

فهرست منابع فارسی

شناسایی شاخص‌های پیش‌بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه

۱- اتکینسون ، ریتال ، اتکینسون ، ریچارد ، و هیلگارد ، ارنست (۱۳۷۳) زمینه روان‌شناسی (محمد تقی براهنی ، مترجم) تهران : رشد.

۲- باشعور لشگری ، مریم (۱۳۷۹) نارسائیهای ویژه یادگیری تهران : هنر

۳- بهرامی، هادی (۱۳۵۸) روانشناسی کودک ، تهران : انتشارات دانشگاه ابوریحان بیرونی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 4 =