شناخت تاثیرات جهانی شدن بر دانشگاه های ایران (پیام نور) و پیامدهای آن

ارتباط متقابل بین جهانی شدن-بین المللی شدن و دنیای دانشگاهی مثل تمامی مباحث جامعه شناختی,هم سابقه دیرینه دارد و هم مقوله ای جدید بشمار می اید. اساسا نهادهای تولید دانش ، شاید   بدلیل  ماهیت جهان گستر دانش،از اوان شکل گیری چنین نهاد های در  تمدنهای باستانی و حتی پس از شکل گیری دانشگاههایی بشکل نوین کنونی در اواخر سده میانی  ماهیتی فرا اقلیمی ،فرا ملی  وبه عبارتی ماهیتی بین المللی  داشتندهمچنانکه ارتباطات جهانی به معنی ارتباطات بین تمدن ها و دولت ها از زمان باستان بوده و بعد از تشکیل دولت- ملت  در دوران مدرنیته به شکل گسترده ای تا تشکیل اتحادیه های جهانی نظیر سازمان ملل گسترش یافته است.

مطلب  شناخت تاثیرات جهانی شدن بر دانشگاه های ایران (پیام نور) و پیامدهای آن مشتمل بر   ۱۰۱  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل یک… ۲

معرفی پژوهش… ۲

بیان مسئله. ۳

ضرورت مسئله. ۸

اهداف پژوهش… ۱۰

سوالات پژوهش… ۱۱

فصل دو. ۱۱

مقدمه. ۱۲

جهانی شدن. ۱۳

بین المللی شدن (Internationalization) 15

الگوی جامعه ای در مقابل  جهانی شدن. ۱۶

جامعه شناسی وجهانی شدن. ۱۹

نتایج پارادوکسیکال جهانی شدن. ۲۱

ابعاد جهانی شدن. ۲۲

آموزش عالی توده ای.. ۲۹

الگوی اطلاعاتی – فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی.. ۳۲

الگوی همکاری دانشگاهی بین المللی وجهانی.. ۳۴

یادگیری.. ۳۶

یادگیری مادام العمر. ۳۷

فاوا ۳۸

شکاف دیجیتال. ۴۰

موانع درمسیر رشد زیر ساخت فنی کشور. ۴۱

جدول یادگیری در فضای سنتی و غیرسنتی.. ۴۳

شکل گیری آموزش از راه دور. ۴۸

مطالعات پژوهشی انجام یافته. ۵۶

فصل  سه. ۶۲

روش شناسی پژوهش… ۶۲

نوع و روش پژوهش… ۶۴

جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۶۷

ابزار و روشهای گردآوری داده ها ۶۹

تطبیق سوالات پژوهش… ۷۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج. ۷۷

۴-۱- مقدمه. ۷۷

اهداف پژوهش… ۸۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  شناخت تاثیرات جهانی شدن بر دانشگاه های ایران (پیام نور) و پیامدهای آن     را در زیر می توانید ببینید.

بیان مساله

ارتباط متقابل بین جهانی شدن-بین المللی شدن و دنیای دانشگاهی مثل تمامی مباحث جامعه شناختی,هم سابقه دیرینه دارد و هم مقوله ای جدید بشمار می اید. اساسا نهادهای تولید دانش ، شاید   بدلیل  ماهیت جهان گستر دانش،از اوان شکل گیری چنین نهاد های در  تمدنهای باستانی و حتی پس از شکل گیری دانشگاههایی بشکل نوین کنونی در اواخر سده میانی  ماهیتی فرا اقلیمی ،فرا ملی  وبه عبارتی ماهیتی بین المللی  داشتندهمچنانکه ارتباطات جهانی به معنی ارتباطات بین تمدن ها و دولت ها از زمان باستان بوده و بعد از تشکیل دولت- ملت  در دوران مدرنیته به شکل گسترده ای تا تشکیل اتحادیه های جهانی نظیر سازمان ملل گسترش یافته است.

ضرورت مساله

تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فراند جهانی شدن ،تغییرات و دگرگونی هایی وسیع  به همراه داشته است. از جمله تجدید حیات و ساختار سرمایه داری (Revialism-Capitalism) ،نو آوری های فناورانه ،تغییر در نظام کار و تولید ،تغییراتی در شکل و کارکرد دولت – ملت (Nation – State ) ،قلمرو زدایی و فرا قلمرو گرایی (Supra territorial ) ،تغییر شیوه های تفکر و زندگی اجتماعی انسان و تغیرات در شکل و محتوای یادگیری.فارغ از نگرش های متفاوت  و حتی متعارض در باره جهانی شدن و پیامدهای مثبت و منفی آن ، دانایی و ااطلاعات ،منبع و شاخص کلیدی برای تغییر و تحول در جوامع امروزی تلقی می شود. جوامع دانایی محور مبتنی بر شبکه ، نوعی چرخش الگو از مدل صنعتی می باشد (وحیدخان ،۱۳۸۴ :۴۳).ترکیب خلاقانه فناوری با اصول و شیوه های جدید یادگیری و همگرایی رایانه با مخابرت ، شالوده انقلاب اطلاعات و جامعه دانش محور را که ویژگی اصلی جامه نوین محسوب می شود ، پی می ریزد.

جهانی شدن

در این بخش پژوهش قصد داریم که فرایند جهانی شدن را معرفی کنیم که از بین المللی شدن و یونیورسالیسم متمایز می باشد. بسیاری معتقدند که به دلیل فرایند جهانی شدن، جهان معاصر و جهانی که در پیش داریم، از دوران قبل بکلی متفاوت بوده و خواهد بود. واقعیت این است که تشریح چنین فرایندی سخت می باشد، چون اصطلاح جهانی شدن مورد مناقشه و بحث انگیز است. علت بحث انگیز بودن، این است که اختلاف نظرهای گسترده ای در باره این نکته وجود دارد که عصر جهانی شدن به چه معناست و آیا عصر جهانی شدن به این مسئله دلالت دارد که ویژگی ها و خصوصیات اصلی نظام جهانی در مقایسه با دیگر عصرها اساسا متفاوت می باشد؟ پیش از تشریح مفهوم جهانی شدن، همچانکه ذکر شد نخست واژه  ها و اصطلاحاتی مختلف که برا ی تشریح و توصیف سیاست جهانی به کار می رود و از قضا همپوشانی هایی هم با جهانی شدن دارند، را توضیح خواهیم داد و سپس رویکردهای مختلفی که برای تشریح و توصیف فرایند های جهانی شدن، به کار رفته است را بررسی و طبقه بندی خواهیم نمود.

بین المللی شدن (Internationalization)

آیا بین المللی شدن و   جهانی شدن  صرفا دو عبارت برای توصیف یک فرایند هستند یا  اینکه ایندو، فرایندهایی متفاوت هستند؟ اصطلاح بین المللی شدن به فرایند گسترش ارتباطات بین حوزه ها و قلمروهای ملی اطلاق می شود. در نتیجه ی بین المللی شدن، هرچند کشور ها تاثیرات گسترده و عمیقی بر یکدیگر می گذارند،اما آنها همچنان به عنوان مکان هایی متمایز و جدا از یکدیگر باقی می مانند.در روابط بین الملل، کشورها به وسیله خطوط مرزی بخوبی از همدیگر متمایز می شوند و همین طور به وسیله یک زمان که عموما برای طی فاصله  بین قلمرو آنها لازم است تا طی شود، از یکدیگر جدا می شوند. به عبارتی در عرصه بین المللی، کشور ها مخلوطی هستند از کشورهای دارای مرز، در حالیکه در عرصه جهانی، ما با شبکه ای متشکل از شبکه های فرامرزی مواجه هستیم. درمناسبات بین المللی، ارتباط، مستلزم طی کردن مسافت های قابل ملاحظه در فواصل زمانی نسبتا طولانی است، ولی درمناسبات مبتنی بر جهانی شدن مناسبات ، مثل ارتباطات (نظیر برنامه های ماهواره ای یا اینترنتی)و یا مالی (نظیر بورس )بدون فاصله و آنی می باشد. پدیده های جهانی می توانند در یک زمان  در سراسر جهان گسترش یابند.و بدون صرف وقت در مکانها تردد نمایند. پدیده های مزبور از این نظر فرا سرزمینی و جهانی هستند.

 الگوی جامعه ای در مقابل  جهانی شدن

. یکی از ویژگی های عصرکاپیتالیسم سازمان یافته این بود که تصور می شد بیشتر مسائل یا خطرات اقصادی و اجتماعی را” جامعه “ایجاد کرده است و درسطح جامعه ای  هم حل شدنی است. مشکلات هر جامعه باید از راه سیاستهای ملی حل شود(جان اری،۱۹۹۴). این خطرات عمدتا در درون مرزهای هر جامعه واقع شده بودند .پیش بینی می شد که راه حل آنها نیز در درون مرزهای ملی آنها طراحی و اجرا شوند(هلد،۱۹۹۵).

جامعه شناسی وجهانی شدن

بر اساس یک تعریف ساده از رشته جامعه شناسی، این رشته در پی شناخت کارکردها و تغییرات اجتماعی است و جهانی شدن نیز ناظر بر یک تغییر اجتماعی گسترده در سطح جهانی می باشد. از طرفی، فرایند گسترده و پرشتاب جهانی شدن در دهه های اخیر، افق های جدیدی به روی جامعه شناسی می گشاید، چنانکه بستر مناسبی را برای رشد وگسترش دیدگاهها و نظریه های پست مدرنیستی فراهم کرده است. جهانی شدن برای جامعه شناسی قلمرو جدیدی برای تفکر جامعه شناختی ایجاد کرده است.

نتایج پارادوکسیکال جهانی شدن

پیامدهای فرایندجهانی شدن در حال پیشرفت مستمر،همپوش و ضدو نقیض هستند (تیلور،۱۹۹۷). جهانی شدن صنعت و علم و فناوری نتابج پارادوکسیکال و دو پهلویی داشته است.

-جهانی شدن صنعت منجر به تمرکز بسیارزیاد    ظرفیت ابتکار صنعتی وعلمی شده است. فقط شرکتهای عمده معدودی که عموما دولت ازآنها حمایت می کند می توانند پیشتاز ابتکارات صنعتی باشند، فقط نظامهای دانشگاهی معدوی  می توانند پیشتاز ابتکارات علمی باشند یا دستکم چنین ادعا می شود. مانند پروژه ژنوم انسان یا شتاب دهنده های هسته ای. به نظر می رسد این ادعا را ظهورابرجامعه ای از دانشگاههای تحقیقاتی جهان نیز تایید کند که عمدتا در ایالات متحده قرار دارند.

ابعاد جهانی شدن

جهانی شدن از طریق گسترش شبکه های رایانه، رسانه های جمعی ارتباطی و مانند آنها تحقق یافته است. چنین فناوری هایی به اشخاص اجازه می دهد بدون توجه به موقعیت مکانی آنها بر روی زمین و مرزهای کشوری که ممکن است بین انها وجود دلشته باشد تقریبا بطور آنی  با یکدیگر و همزمان با تعدادی کثیر، ارتباط برقرار نمایند.

 آموزش عالی توده ای

در موردعبارت «آموزش عالی توده ای»، صحبت از چرخش بزرگی از آموزش عالی نخبه گرا به توده ای است. این چرخش در امریکا از سال ۱۹۶۰ و با کمی تاخیر در اروپا، آغاز گردید که نه تنها محتوم بلکه مطلوب نیز برآورد می شد. پیتر اسکات(۱۳۷۸:۱۹۵)، عبارت فوق را ذیل چهار عنوان کلی تعریف نموده است: ۱ – رابطه میان نظام های آموزش عالی توده ای با جامعه و اقتصاد: رابطه ی در حال تغییر میان آموزش عالی و محیط سیاسی-اجتماعی آن، تاثیر مهمی در جایگاه بین المللی دانشگاه ها دارد. اول این که نظام های آموزش عالی توده ای مثل نظام های نخبه گرا، گزینشگر یا انحصاری نیستند. نظام های نخبه گرا برای بهترین ها و زیرک ترین ها(صرف نظر از اینکه چقدر عادلانه یا ناعادلانه مشخص می شدند)، طراحی می شدند، در حالیکه نظام های توده ای همگانی،غیر انحصاری و تقریبا برای همه هستند. در گروه بندی های اجتماعی وسیع، آموزش عالی هنجار می شود. در نتیجه وجهه و جایگاه مطالعات عالی به طور بنیادین، متحول شده است.

یادگیری

یادگیری در انسان فرایندی است که در آن پردازش اطلاعات، احساسات، رویاروییها و تجارب، از طریق درک و شناخت، موجب ایجاد توانایی و مهارت می شود. تعامل مداوم میان مفاهیم، عمل، پاسخ و شناخت حاصل از آن در درون فرد، بنیانی برای پردازش اطلاعات و تجارب فراهم می کند و به ایده ها و گرایشهای رفتاری منجر می شود که اعمال فرد را هدایت می کنند(دوهمن،۱۹۹۶).

شکاف دیجیتال

توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات  در عین این آنکه  در حل عقب ماندگی  های اجتماعی کشورهای در حال توسعه و اقشار غیر برخوردار، کمک موثری باشد، در همان حال در صورت عدم برخورد مناسب می تواند باعث عقب ماندگی  بیشترنسبت به دیگران باشد که از آن تحت عنوان شکاف دیجیتال یاد می شود. دبیر کل سازمان ملل متحد (۲۰۰۳:۱۳) بر این نظر است که شکاف فناوری در ساختارهای زیر بنایی است.

 موانع درمسیر رشد زیر ساخت فنی کشور

-نبود سیاست ملی برای استفاده از فناوری اطلاعات در اموزش عالی یکی از مشکلات اصلی در زمینه برنامه ریزی برای کاربرد فناوری اطلاعات در توسعه آموزش عالی بطور عام و پیام نور بطور خاص می باشد.که این خود متاثر از نبودن راهبردی ملی در زمینه توسعه اطلاعاتی است. مشخص نیست حرکت جامعه ما به سمت جامعه اطلاعاتی در چارچوب کدام مدل می باشد. آیا ما به دنبال مدل افریقای جنوبی هستیم (تعمیم عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگی ) یا مدل مالزی (توسعه اقتصاد ملی )  ودر عرصه توانمندیهای اقتصادی آیا مرز های ملی محدوده جغرافیایی فعالیت هاست (مدل برزیل )یا مرزهای فرا ملی (مدل هند ) .

شکل گیری آموزش از راه دور

آموزش باز و از راه دور (به صورت مکاتبه‌ای) که به گسترش این گونه آموزش، در سطوح دانشگاهی انجامید، نخست در انگلستان پاگرفت که به ایجاد «دانشگاه باز یا آزاد[۱]» منجر شد.

ویلسون رهبر حزب کارگردریافته بود که ۶۰ درصد دانش‌آموختگان مهندسی شوروی دانشنامه خود را پس از گذراندن کلاس‌های مکاتبه‌ای دریافت می‌کنند که با آموزش از طریق رادیو همراه است .

مطالعات پژوهشی انجام یافته

مطالعات خارجی نسبتأ  زیادی در این زمینه انجام یافته است.این مطالعات در بدو امر به خاطر تفاوتهای اساسی ساختاری بین آن جوامع  و جامعه ما قابل تعمیم نیست.ثانیا کمتر مطالعه ای است که دارای مفهوم پردازی دقیقی از موضوع داشته باشد. به سخنی روشنتر، همانگونه که تیچلر (۲۰۰۳) استدلال میکند، شاید یکی از دلایل این کاستیها ناشی از این واقعیتها باشد که نخست، توافقی کلی در مفهومسازی این پدیده وجود ندارد؛ و دوم این که شکاف موجود میان نظریهپردازیها و عرصه کنش کمتر مورد توجه قرار میگیرد. و اندر ونده (۱۹۹۷) این گسست و ناهمگرایی را به گونه دیگری توصیف میکند و در این زمینه بر گسست میان زمینههای پژوهشی بینالمللی شدن و سیاستپژوهی در قلمرو آموزش عالی عمومی پای میورزد (P.30-31). و تیچلر (۲۰۰۳) ریشه این واگرایی را قویاً ناشی از شکلگیری پژوهشها بر مبنای ارزشهایی قلمداد میکند که توسط نهادهایی تبلیغ میشود که جهانی – بینالمللی شدن را با رویکرد مسلط اقتصادی کنونی ترویج میکنند.

نوع و روش پژوهش

در این پژوهش برای آگاهی از نظرات صاحب نظران و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام ور و نیز بررسی وضعیت موجود،تاثیرات جهانی شدن بر دانشگاه پیام نور  ، چالشها و ظرفیتهای جهانی شدن بر آموزش باز و از دور کشور،وضع مطلوبو راهبردها و الزامات رسیدن به وضع مطلوب از نظر آنان،از روش پیمایشی استفاده شد.

جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه اماری این پژوهش تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نورواحد تهران و متخصصین اموزش عالی میباشند که به گروههای زیر تقسیم می شوند:۱-اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نورتهران که برمباحث نظری پژوهش تسلط داشته باشند.۲-متخصصین آموزش  عالی در تهران ۳-مسئولین دانشگاه پیام نورتهران.۴-دانشجویان دوره های دکترای جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران.۵-روسا ومدیران انجمنهای علمی و تخصصی در دانشگاه پیام نور تهران.

ابزار و روشهای گردآوری داده ها

به دنبال  مطالعات نظری و کسب یکسری ایده های نظری و یافته های تجربی در مورد مطالعه ،با مطلعین کلیدی که تماس نظری و عملی ممتدی با موضوع مورد پژوهش داشتند،گفتگوی باز کرده و کوشیده ام تا در ساختار درونی ارزش ها،نگرش ها و تجربه های آنان تعمق و دقت نمایم.برای این کار از روش کیفی (G T )استفاده نموده ام.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.