شکل دادن به وسیله نورد کردن

قسمت اعظم فولادیکه در کارخانه های فولاد سازی بصورت بلوک تهیه میشود (۹۷ درصد) به وسیله دستگاه های نورد به ورق – ریل های آهنی – تیر آهن – لوله – تسمه های فولادی – سیم – وانواع مختلف پروفیل ها تبدیل میشود. کارگاه نورد (دستگاه نورد) بفرم ساده خود از دو استوانه نورد که بالای همدیگر قرار میگیرند تشکیل میشود. دو سر دنده دار استوانه ها روی پایه های ثابتی تکیه میکنند. «استوانه های نورد» به وسیله موتورها حرکت دورانی پیدا کرده و در جهت عکس همدیگر حرکت میکنند.

مطلب شکل دادن به وسیله نورد کردن مشتمل بر ۳۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

شکل دادن به وسیله نورد کردن.. ۱

کارگاه نورد بلوک… ۳

کارگاه نورد ورق های ضخیم و متوسط.. ۶

کارگاه نورد تسمه های عریض…. ۹

کارگاه نورد تسمه های کم عرض و متوسط.. ۱۴

کارگاه نورد پروفیل و میله و سیم های فولادی.. ۱۶

کارگاه نورد چرخ های گرد (رینگ- بچه رینگ و صفحه) ۲۰

لوله سازی.. ۲۲

دراز کردن لوله (نورد لوله های کامل بمنظور دراز کردن آنها) ۲۷

طریقه روکنر: ۲۷

تهیه و ساختن لوله های بادرز ۲۸

درازکردن لوله بوسیله کشیدن.. ۳۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله شکل دادن به وسیله نورد کردن را در زیر می توانید ببینید.

شکل دادن به وسیله نورد کردن

قسمت اعظم فولادیکه در کارخانه های فولاد سازی بصورت بلوک تهیه میشود (۹۷ درصد) به وسیله دستگاه های نورد به ورق – ریل های آهنی – تیر آهن – لوله – تسمه های فولادی – سیم – وانواع مختلف پروفیل ها تبدیل میشود. کارگاه نورد (دستگاه نورد) بفرم ساده خود از دو استوانه نورد که بالای همدیگر قرار میگیرند تشکیل میشود. دو سر دنده دار استوانه ها روی پایه های ثابتی تکیه میکنند. «استوانه های نورد» به وسیله موتورها حرکت دورانی پیدا کرده و در جهت عکس همدیگر حرکت میکنند.

کارگاه نورد بلوک

فولاد را باید درحال گرم نورد کرد.چون در این حالت قابلیت انعطاف آن بیشتر بوده و بآسانی نورد میشود. برای این منظور بلوک ها را بهمان حالت گداخته که از کارخانه های فولاد سازی می آیند، داخل «کوره های زمینی» قرار میدهند. کوره های زمینی بلا فاصله در کنار نوردها ساخته شده با گاز و یا امروزه اکثراً با جریان برق گرم میشوند. جریان برق از تشکیل قشر اکسید روی بلوک، جلوگیری بعمل می آورد این امر بطوریکه قبلاً متذکر شدیم در مورد فولادهای مخصوص بسیار اهمیت دارد.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

کارگاه نورد ورق های ضخیم و متوسط

در صنعت برای نورد ورق های ضخیم از شمش های چهار گوش، استفاده نمیکنند و ماده اولیه ورق های ضخیم، بلوک های تخت می باشند که آنها را  «برامن» مینامند. وزن این برامن ها اکثراً در حدود ۵ تا ۲۰ تن بوده و برخی اوقات وزن آنها به ۳۰ تا ۴۰ تن نیز میرسد. در موارد بخصوص برای نورد ورق تانک ها که ضخامت آنها به ۳۰۰ میلی متر میرسد از شمش هائی بوزن ۱۶۵ تن نیز استفاده میکنند.

کارگاه نورد ورق های ظریف (نازک)

سالهای متمادی برای ساختن ورق نازک از نوردهای دوتائی و یا سه تائی استفاده میکردند. اینکار یعنی ساختن ورق بطریق همیشگی ، مستلزم وقت زیاد و کار بدنی سنگین بوده و علاوه بر آن بسیار گران تمام میشد. چون این دستگاه ها اتوماتیک نبوده و اتمام کارها به وسیله کارگران بادست انجام میگرفت.

کارگاه نورد تسمه های عریض

بطوریکه دیدیم در اثر توسعه و تکامل نورد های ورق های ظریف، دستگاه هائی ساخته شدند که بطور مداوم کار میکردند بدین معنی که عمل نورد در یک سری از غلطک‌ها، که پشت سر هم قرار داشتند، بدون وقفه انجام میگرفت، یک همچون دستگاه‌های نورد با ماشینهای مربوطه خود، خیابان طویلی راتشکیل میدهند که طول آن بچند کیلومتر رسیده و دیدن ان برای هر بیننده بسیار جالب و تماشائی است.

کارگاه نورد تسمه های کم عرض و متوسط

در صنایع «کشش» و «اشتانس» بهتر است بجای ورق های بزرگ از تسمه های باریک و نوار استفاده شود چون تسمه باسانی داخل ماشین های پرس و اشتانس رفته و گذشته از این، افت آن نیز بمراتب کمتر است. گذشته از این محسنات عمل تشویه روی تسمه های باریک و نوار ارزانتر و آسانتر از ورق انجام میگیرد، در صنعت پرس (اشتانس) برای ساختن اسبابهائی از قبیل(نوک قلم- دکمه- بدنه قفل- کلید- ساعت وسائل خانه – اسباب بازی- وسائل الکترونیکی و مکانیکی و غیره) اکثراً از تسمه های باریک استفاده می کنند.

کارگاه نورد پروفیل و میله و سیم های فولادی

بلوک های فولادی که بصورت کنوپل و برامن و بلوک های کوچک در میاید، بلافاصله برای ساختن اجسام مختلف نورد نمیشوند، بلکه اکثراً آنها را انبار کرده و یا به کارخانه های دیگر برای تغییر شکل کلی ترانسپورت میکند.

این را هم بخوانید :  باورهای دینی - باورها و رفتارهاي ديني بينندگان تلويزيون با كميت تماشاي برنامه ها - پرشین مقاله

کارگاه نورد چرخ های گرد (رینگ- بچه رینگ و صفحه)

در درجه اول، راه آهن و نیز سایر مؤسات ترانسپورت،‌سالانه مقادیر زیادی چرخ واجسام گرد برای مصرف خود لازم دارند. برای ساختن چرخ، بلوک ها ی کوچک را سوراخ کرده و بوسیله چکش های مکانیکی و یا پرس ها بصورت دایره تو خالی در میاورند. بلوک توخالی را پس از چکش کاری داخل کوره قرار داده و تا درجه حرارت نورد گرم میکنند.

لوله سازی

لوله های فولادی بدوصورت «بادرز» و «بدون درز» تهیه و ساخته میشوند. ساختن لوله های بدون درز برای متخصصین دستگاه های نورد، یک رشته بسیار جالب و قابل توجهی است، چون آنها را هر لحظه با مسائل و مشکلات تازه ای روبرو میکند. عملیات ساختن لوله های بدون درز دردو مرحله جدا از هم انجام میگیرد:

مرحله اول:سوراخ کردن بلوک (تهیه جسم توخالی).

مرحله دوم: دراز کردن جسم توخالی( ساختن لوله کامل).

دراز کردن لوله (نورد لوله های کامل بمنظور دراز کردن آنها)

برای ساختن لوله های کوچک بقطر خارجی تا ۱۲ میلی متر، لوله ها ی کامل را در «دستگاه های دراز کن» نورد میکنند. در اثر نورد به وسیله ایندستگاه ها از قطر و ضخامت دیواره لوله ها کاسته شده و بر طول آنها اضافه میشود.

تهیه و ساختن لوله های بادرز

ترقیات علم جوشکاری سبب شده است که امروزه لوله های بزرگ و ضخیم ( لوله هائیکه به طریق روکنر ساخته میشوند) به وسیله جوشکاری ارزانتر و آسانتر ساخته و درست شوند. البته باید توجه داشت که علاوه بر لوله های ضخیم مقادیر زیادی لوله های نازک و متوسط نیزبه وسیله این طریقه ساخته و آماده میشوند.

درازکردن لوله بوسیله کشیدن

برای اینکه لوله های بادرزو یا بدون درزرا درازکرده و قطر آنها را کمتر کنند آنها را از سوراخ ها ی مخصوصی میکشند ویا لوله رابه وسیله دستگاه پیلگر بصورت سرد نورد میکنند. «سکوهای کشش گرم» که در قدیم برای دراز کردن لوله ها بکار میرفت امروزه دیگر متروک شده و بجای آن از دستگاه های مداوم برای دراز کردن لوله ها استفاده میکنند چو به وسیله طریقه مداوم لوله ها آسانتر و ارزانتر ساخته میشوند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + پانزده =